Huidige projekte

Die invloed van vlakke en modi van Npk-kunsmistoediening op groei en opbrengste van verbeterde kassawesoorte in Nsukka, Suidoos-Nigerië

OPSOMMING 'n Studie is uitgevoer by die Departement Gewaskunde, Fakulteit Landbou-proefplaas, Universiteit van Nigerië, Nsukka om: (i) die groei en opbrengs van vier verbeterde kassava-variëteite te evalueer, (ii) die optimale NPK-bemestingshoeveelheid vir verhoogde produktiwiteit en (iii) die beste wyse van kunsmistoediening vir verhoogde produktiwiteit te bepaal. Die […]

Lees verder "

Effekte van spanonderrig op die uitvoering en behoud van fisika-konsepte onder senior sekondêre skoolstudente met verskillende vermoënsvlakke in Maradi, Republiek Niger

OPSOMMING Hierdie studie het die effek van spanonderrig op die akademiese prestasie en behoud van SSII-studente in fisika in Maradi, Niger Republiek, ondersoek. Die studie het kwasi-eksperimentele, voortoets, na-toets kontrolegroepontwerp aangeneem. Die populasie van die studie het uit 1287 Senior Sekondêre vlak twee studente bestaan. Die steekproef vir die studie het bestaan ​​uit 180 […]

Lees verder "

Wiskundige modellering van konsepkenmerke van geselekteerde implemente op diere op die berggronde van Samaru, Nigerië

OPSOMMING 'n Studie oor die wiskundige ontwikkeling van konsepmodel vir twee diere-getrekte bewerkingsimplemente is vir drie jaar (2008 – 2010) op die hooglandgronde van Samaru, Zaria, gedoen. Die konsep-eienskappe wat oorweeg word, sluit in grondvoginhoud, massadigtheid, spoed van operasie, bewerkingsdiepte en massa van die werktuig. A 2 x 3 x […]

Lees verder "

Wiskundige modellering en dinamiese simulasie van temperatuurverspreiding in 'n kameroond

OPSOMMING Kameroonde word wyd gebruik in hittebehandeling. Die korrekte voorspelling van die temperatuurvariasie en verspreiding binne die kamer is van groot belang om goeie gehalte van die produkte wat gestook word te verseker en energieverbruik te verminder. ’n Sagteware met handelsnaam COMSOL is gebruik om die temperatuurverspreiding in ’n […]

Lees verder "

Gebruik van biblioteek- en inligtingsbronne vir sosiale wetenskaplike navorsing in universiteite in die Noord-Sentraal-sone, Nigerië

OPSOMMING Die studie was daarop gemik om die omvang van die benutting van biblioteek- en inligtingsbronne vir navorsing deur sosialewetenskap-dosente in universiteite, Noord-Sentrale Sone van Nigerië, te bepaal. Op grond van die hoofdoel is ses spesifieke doeleindes en 4 hipoteses vir die studie geformuleer. Opname navorsingsontwerp is vir die studie gebruik. Die bevolking het bestaan ​​uit […]

Lees verder "

Vergelyking van die antimikrobiese vatbaarheidspatroon van lede van Enterobacteriaceae geïsoleer uit die natuurlewe en menslike bronne

Opsomming Menslike bronne (Mens nie op antibiotika HN, Human op antibiotika, HA) sowel as wilde lewe (WL) isolate van Enteriese organismes is ondersoek vir weerstand teen sommige antibakteriese middels. Die isolate sluit in Escherichia coli, Klebsiella spp, Citrobacter spp, Enterococcus spp en Proteus spp. Van HN, 48 E.coli-isolate (63.15%), 13 isolate van Citrobacter […]

Lees verder "

Korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid en vaste prestasies van Mtn Nigerië

Opsomming Die navorsing is uitgevoer om die impak van korporatiewe sosiale verantwoordelikheid op firma prestasie van MTN Nigerië 'n gevallestudie van Sokoto tak (2007-2013) te bepaal. Primêre data is verkry uit voorgetoetste vraelys wat aan veertig (40) respondente (belanghebbende en MTN-personeel) toegedien is. Sekondêre data oor die jaarverslae van die maatskappy (2007 – 2013) […]

Lees verder "

Natuurlike veranderlike modellering en prestasie van binnelandse permanente magneetmotor met gekonsentreerde en verspreide windings

Abstrakte Interieur Permanente Magneet (IPM) motor word wyd gebruik vir baie industriële toepassings en het 'n relatief hoë wringkrag-rimpeling wat gegenereer word deur reluksie-wringkrag. Aangesien die konfigurasie van die stator 'n groot invloed op reluksiewringkrag het, is verskillende statorkonfigurasie nodig om die wringkragprestasie van IPM-motor te verbeter. Natuurlike veranderlike modellering en prestasievergelyking van […]

Lees verder "

Intergroepverhoudinge van Mbano in die staat Imo, Nigerië en sy bure, 1906 tot 2006

OPSOMMING Intergroepverwantskap is nie 'n heeltemal nuwe veld in geskiedskrywing nie. Geleerdes van verskillende agtergronde het uiteenlopende sienings uitgespreek oor veranderinge wat in hierdie studieveld plaasgevind het. Ondersoeke en bevindings oor die tema verskil van epog tot epog. Histories, sosiale, politieke, kulturele en ekonomiese oorwegings, is verantwoordelik vir veranderinge in die aard en vorm […]

Lees verder "

Hegeliaanse dialektiese strukture in geselekteerde toneelstukke van Emeka Nwabueze

OPSOMMING Die tendens van die kritiese korpus op Emeka Nwabueze se toneelstukke toon 'n progressie na afgeknotte geleerdheid aangesien menings daaroor meestal stereotipies is, wat die filosofiese kwessies wat 'n insig in hul universele waarde bied, verwaarloos. Daar is behoefte aan 'n vars insig oor die toneelstukke sonder vooroordele van vorige lesings om moontlike […]

Lees verder "

Haai Hi

Moenie hierdie geleentheid misloop nie

Voer jou besonderhede in