Ontwerp en implementering van gerekenariseerde inligting oor kindersorg: huidige skoolnuus

Ontwerp en implementering van 'n gerekenariseerde inligtingstelsel vir kindersorg

Ontwerp en implementering van 'n gerekenariseerde inligtingstelsel vir kindersorg.

OPSOMMING

Hierdie projek was gerig op gerekenariseerde inligtingstelsel vir kindersorg. Die huidige proses van die byhou van rekords vir kindersorginligting word met die hand bestuur en as gevolg van hierdie prosedure is daar talle probleme ondervind.

'N Ontwerp is geneem om die handleiding gerekenariseer te word om hierdie probleem na te gaan. Die probleme is geïdentifiseer na 'n reeks onderhoude en ondersoek van dokumente waarna ontleding gedoen is en 'n gerekenariseerde prosedure aanbeveel word.

Hierdie projek sal ook voorstel hoe om die gerekenariseerde prosedure suksesvol te implementeer en die hindernis wat die suksesvolle implementering van die stelsel sal belemmer, te oorkom. Die nuwe stelsel is ontwerp met behulp van Microsoft Visual Basic 6.0 programmeertaal.

Hierdie taal is gekies vanweë die maklike sintaksis en funksies om Windows-gebaseerde toepassings te ontwikkel.

INHOUDSOPGAWE

Voorblad

Titelblad

sertifisering

Toewyding

erkenning

Abstract

INHOUDSOPGAWE

Organisasie van werk.

HOOFSTUK EEN  

INLEIDING

  • Agtergrond van die studie
  • Stelling van die probleem
  • Doel van studie
  • Doelstellings en doelstellings
  • Afbakening
  • beperking
  • Aanname
  • Definisie van terme

HOOFSTUK TWEE

LITERATUUROORSIG

HOOFSTUK DRIE

3.0 Navorsingsmetodologie

3.1 Metode van data-insameling

3.1.1 Primêre metode

3.1.2 Sekondêre metode

3.2 Proses- / inligtingsvloei-analise

3.3 Probleem van die bestaande stelsel

3.4 Regverdiging van die nuwe stelsel

3.5 Invoer- en afvoerontwerp

3.6 Lêerontwerp

3.7 Stelselvloeidiagram

3.8 Argitektoniese ontwerp

HOOFSTUK VIER

4.1 Inleiding

4.2 Programvloeidiagram

4.3 Programbronkode

4.4 Programimplementering

Hoofstuk Vyf

5.1 Samevatting

5.2 Gevolgtrekking

5.3 Aanbeveling

INLEIDING

kinders is erfenis van die koord en die vrugte van die moederskoot is syne beloon. Soos pyle is in die hande van die held, so is kinders van die jeug gelukkig die man wat sy pylkoker vol van hulle het (ps127:3-5).

Afrikaanse kind beklee 'n strategiese posisie in die gesin en in die samelewing en in die land, is nie 'n oordrewe verklaring nie en kan nie onderskat word nie.

Die kind word as die lewe beskou. Draad van die gesin en die breë samelewing tot die mate dat daar met jammerte gekyk word na enige paartjies wat nie met 'n kind geseën is nie en soms simpatie daaroor het.

Verwysings

Abdullah, JI (2004) Inleiding tot die rekenaar, 'n bestuurshulpmiddel: Victory publisher Nigeria, nr. 2 reukstraat Owerri.
Ani, CO (2003) Programmering met Microsoft Basic Immaculate Publications limited, Enugu.
Feingold C. (1997) Inleiding tot dataverwerking 2nd Uitgawe VSA, WMC Brown Company-uitgewers.
French, CS (2002) Rekenaarwetenskap, Book Power-uitgewer London.
Loudon, KCand Loudon, JP (1991) Besigheidsinligtingstelsels 'N PROBLEEM OPLOSENDE BENADERING VSA DIE Dryden Press.

Tags: , ,

Kommentaar gesluit.