30 Oggendgebede om elke dag met God te begin - Huidige Skoolnuus: Huidige Skoolnuus

30 Oggendgebede om elke dag met God te begin

geliasseer in Haal by op Oktober 1, 2022

Wat as ons 'n kort tydjie opsy sit voordat die rumoer van ons besige dae begin het en op soek gaan na 'n stil, rustige plek om ons siele voor God te rus? Om jou te help met jou gebede ingeval jy nie idees het nie, hier is 'n aantal universeel toepaslike gebede, sny deur alle nisse wat jy met God wil praat.

oggendgebed

1. Vroeë oggendgebed

 Goeiemôre, liewe Vader! 'n Nuwe begin is moontlik omdat dit 'n nuwe dag is. Enige spyt, foute of mislukkings wat ek van gister af gehad het, ek vra dat U dit asseblief wegneem.

Dit is 'n goeie dag om bly te wees en dankbaar te wees, en Here, ek is dankbaar vir vandag, want dit gee my 'n nuwe kans om lief te hê, van voor af te begin en alles te wees wat U wil hê ek moet wees. Amen.

2. 'n Dankgebed

1 Tessalonisense 5:18 – Wees altyd bly, bid gedurig, dank in alle omstandighede; want dit is die wil van God in Christus Jesus van julle.

Daar word gesê dat ons in alles moet dank en voor ons begin ons smekinge tot God uitstort, moet ons Hom dank vir die bekende en onbekendes wat Hy gedoen het.

Om God te dank neem die fokus van onsself af en verhef ons God as Here in ons lewens.

Liewe Vader, ek dank U, Here, vir u geregtigheid vanoggend. Ek besit nou die geregtigheid van God as gevolg van jou werk aan die kruis. Omdat jy goed is en jou liefde nooit vervaag nie, sal ek vandag jou lof besing.

Dankie vir al my gebede wat jy beantwoord het, dankie vir 'n goeie nagslaap. Dankie vir die lewe, Dankie vir my familie. Dankie dat U ongesiene gevegte veg. Amen.

3. Geesvervulde dag

Liewe Here, gee dat U gees met ons sal wees as ons opstaan ​​om elke nuwe dag te groet. Laat ons liefde, vreugde, vrede, goedheid en getrouheid dra waar ons ook al gaan.

Laat ons daarna streef om jou na te volg en te verheerlik in wat ons ook al doen. Help ons om meer na hierdie dinge te verlang as die boosheid wat ons in die versoeking bring. Ek waardeer hoe jy ons altyd eerste stel. II in die naam van Jesus, Amen.

4. Moedige gebed

Josua 1:9 – “Het Ek jou nie beveel nie? Wees sterk en moedig. Moenie bang wees nie; moenie moedeloos word nie, want die Here jou God sal met jou wees waar jy ook al gaan.”

Gebed: Liewe vader, vir die moed en krag wat ek nodig het om die dag wat voorlê, Ek bid dat U my gee. Alhoewel ek nie weet wat gaan gebeur of wat voorlê nie, is ek vol vertroue dat ek vandag kan oorwin, want jy is te alle tye aan my sy.

Want alles wat oor my pad mag kom, sal ek nie vrees nie. Nie bang vir die skrik van die nag of die pyl wat bedags vlieg, want U is my God en my skild en skild. Amen.

5. Gebed van Hoop

Jesaja 40:31 – “Maar die wat op die Here hoop, kry nuwe krag. Hulle sal soos arende op vlerke sweef; hulle sal hardloop en nie moeg word nie; hulle sal loop en nie moeg word nie”

Gebed: Dankie Vader dat u hoop nooit ophou nie omdat die krag van die Heilige Gees u liefde uitgestort het.

My hoop sal vir altyd op U wees, want U is my hulp en skild, so ek is vol vertroue dat ek hierdie dag met geloof, vertroue en 'n hoë kop kan aanpak. Amen.

6. Vredesgebed

Fillipense 4:7 - En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

Gebed: Here, ek is dankbaar vir u volmaakte vrede wat oor my hart heers en in my siel bly.

Help my om my voete te omgord met die evangelie van vrede en te wandel in die vrede wat U my genadiglik gegee het, sodat ek nie sal wankel nie, ten spyte van enige omstandighede wat opduik om my te pla.

Mag u vrede wat die menslike verstand te bowe gaan met my wees. Amen.

7. Gebed vir Krag

He gee krag aan die vermoeide en vermeerder die krag van die swakkes. Jesaja 40:29

Gebed: Here, ek vra dat U my bonatuurlik sal toedien met u krag en krag om hierdie dag die hoof te bied. Dankie dat u blydskap my krag is, en dat U my krag en my deel vir ewig is. Amen.

8. Gebed vir Vreugde

Romeine 12:12 – “Wees bly in die hoop, geduldig in die verdrukking, getrou in die gebed.”

Gebed: Here, dankie vir die volkome blydskap wat ek in U het! Ek loof jou dat jy my gehuil in dans verander het.

Dankie dat U my mantel van skaamte en rou uitgetrek het, en dat U my met u vreugde beklee het. Amen.

9. Gebed van verwagting

In die môre, Here, hoor U my stem; in die oggend lê ek my versoeke voor u en wag met verwagting.

Gebed: Here, vanoggend lê ek my versoeke voor U. Ek nederig wag in afwagting vir hoe jy gaan werk kragtig in my lewe.

Ek lê my sorge, bekommernisse en laste voor jou voete neer, en vertrou dat jy my sal help in my tyd van nood. Amen.

10. Gebed van Vreugde

Want sy woede duur net 'n oomblik, maar sy guns duur 'n leeftyd; geween sal miskien die hele nag bly, maar die vreugde kom in die oggend.

Gebed: Here, ek bid vanoggend dat U sal gee my die krag om die oomblikke in my lewe te verduur wat gevul is met lyding en pyn.

Help my om te onthou dat alhoewel ek vir 'n oomblik kan huil en treur, sal u vreugde my in die oggend ontmoet. Amen.

liewe God

11. Gebed van nood

Psalm 55:16-17 -“Wat my betref, ek roep tot God, en die Here verlos my. Aand, môre en middag roep ek uit benoudheid, en hy hoor my stem.”

Gebed: Hemelse Vader, in my angs en wanhoop skree ek na U. Dit lyk asof my ellende my van alle kante omsingel.

Die nood van die lewe meer as wat ek kan hanteer, roep ek na jou selfs te midde van my lyding en glo dat jy my hoor.

Mag ek nooit ophou om u gesig soggens, middag en aand te soek nie, Here, ek is dankbaar, want U hoor elke dag my gebed en U sal my nooit in die steek laat nie. Amen.

12. Gebed van Sterkte

Jesaja 41:10 – “Wees dus nie bevrees nie, want Ek is met jou; wees nie verskrik nie, want Ek is jou God. Ek sal jou versterk en jou help; Ek sal jou ondersteun met my regverdige regterhand.”

Gebed: Liewe Here, dankie dat U vandag my krag en toevlug is. Ek sal vanoggend en altyd tot lof van u groot liefde en getrouheid sing. 

In dae van my benoudheid en benoudheid, moedig my asseblief aan om na U te draai, selfs in my swakheid, wees asseblief my troos. Amen.

13. Wonder en ontsag oor Sy Skepping

Eksodus 15:11 – “Wie is soos U, Here, onder die gode? Wie is soos jy, majestueus in heiligheid, ontsagwekkend in heerlike dade, wat wonders doen?

Gebed: Here, ek waardeer hoe lieflik u skepping is. Ek staan ​​altyd in verwondering oor u magtige werke en daar kan nooit 'n beter God as U wees nie. 

Ek word elke oggend verwelkom deur flikkerings van u mag en prag. Help my vanoggend sodat ek die skoonheid en wonder van u skepping ten volle kan waardeer.

Ek het U lief vir alles wat U doen en U soewereiniteit staan ​​vir ewig. Amen.

14. Gebed om hulp

Psalm 88:13 – “Maar ek roep U om hulp, Here; in die môre kom my gebed voor jou.”

Gebed: Here, vandag stort ek my hart uit vir U. Het my hart uitgestort God, en vra vir die krag wat ek nodig het om die dag met U vrede te benader.

Op die oomblik het ek jou krag en hoop desperaat nodig. Help my om te onthou dat U altyd by my is, en dat U my die moed sal gee wat ek nodig het om hierdie dag met U genade te oorwin. Amen.

Leer my die waarhede wat in U woord gevind word, sodat ek gehoorsaam daarvolgens kan lewe. Laat my meer weet oor U eienskappe sodat ek daaraan kan vashou wanneer ek onseker is van U.

Ek het u hulp nodig om U beloftes na te kom, met die wete dat U dit altyd doen. Red my van enige begeertes of standaarde wat my van U kan skei.

Herinner my keer op keer daaraan dat Jesus die grootste geskenk is wat aan my gegee is.

15. Gebed van Blydskap

Psalm 90:14 – “Vraag ons in die môre met u onfeilbare liefde, dat ons kan jubel en bly wees al ons dae.”

Gebed: Here, dankie dat U my soggens bevredig met u onfeilbare liefde.

Maak nie saak wat die dag bring nie, vul my hart met vreugde en blydskap terwyl ek onthou hoe goed en getrou jy vir my en my gesin was.

Ek het geloof in U dat hierdie blydskap nooit sal opdroog nie, daarom rus ek in U versekering en verheug my altyd, in Jesus se Naam, Amen.

16. Lofgebed

Psalm 34:1 – “Ek sal die Here altyddeur loof, sy lof sal altyddeur in my mond wees.”

Gebed: Here, vanoggend verkondig ek u liefde en trou aan diegene rondom my. Dankie dat jy belowe het om my nooit te verlaat of in die steek te laat nie.

U is die Allerhoogste God, en U is waardig om geprys te word. Ten spyte van elke situasie, is U waardig.

jou naam alleen klink in die bek van die voëls en alles wat jy geskep het. Ek sal jou loof want jy is die grootste.

Neem al die eer, neem al die eer, neem al die lof nou en vir altyd, in Jesus Naam, Amen.

17. Gebed van wag

Psalm 130:6 - "Ek wag op die Here meer as wat wagte op die môre wag, meer as wat wagte op die môre wag."

Het jy al gretig gewag vir 'n spesiale dag of gebeurtenis, en die dae afgetel tot die groot dag?

Ons verstaan ​​hoe moeilik dit kan wees om te wag vir iets waaroor ons opgewonde is – maar het ons dieselfde vreugde en gretige afwagting om elke dag tyd saam met God deur te bring?

Tel ons die tyd af, wag in afwagting om met God te praat, en deel al die baie dinge wat ons harte en gedagtes omsluit soos die oggend aanbreek?

Gebed: Here, ek wag vandag vir U met vreugde, opgewondenheid en gretige afwagting. Ek wag vir jou om my gebed te hoor, en ek wag vir jou om soewerein en in jou perfekte tydsberekening te antwoord.

Help my om vir jou te wag, meer as wat die wagte vir die môre wag. Leer my om geduld te hê, help my om te wag sonder om te murmureer en aan die einde sal alle eer aan U toekom, Amen.

18. Gebed van Vertroue

Psalm 143:8 – “Laat die môre my verkondig van u onfeilbare liefde, want ek vertrou op U. Wys my die pad wat ek moet gaan, want aan jou vertrou ek my lewe toe.”

Gebed: Here, dankie dat elke dag vir my 'n nuwe geleentheid is om U meer en meer te vertrou.

Help my om te onthou dat as ek op jou vertrou en op jou wysheid staatmaak, jy sal aanhou om my paaie gelyk te maak.

Vandag kies ek om u soewereine wil in my lewe te vertrou. Amen.

19. Gebed om Genade

Klaagliedere 3:22-23 – “Deur die groot liefde van die Here gaan ons nie om nie, want sy medelye vergaan nooit. Hulle is elke oggend nuut; groot is u trou.”

Gebed: Here, baie dankie vir u genade wat elke oggend nuut is.

Dankie dat deur die offer van Jesus, ek nie verteer is nie, maar my sondes vergewe is.

Help my om genade en vergifnis aan diegene rondom my te gee, en om die wonderlike gawe van u genade en barmhartigheid persoonlik in my lewe te koester. Amen.

20. Gebed van Verlange

Jesaja 26:9 – “My siel smag in die nag na jou; in die môre verlang my gees na jou. Wanneer u oordele oor die aarde kom, leer die mense van die wêreld geregtigheid.”

Gebed: Here, mag ek elke dag gevul word met groter verlange en begeerte om tyd in U teenwoordigheid deur te bring.

Help my om te smag na meer van u wysheid, krag en kennis. In Jesus se naam, Amen.

21. Werk Gebed

Liewe liefdevolle Vader, dankie dat U my vanoggend wakker gemaak het, dankie vir U liefde en omgee, dankie vir alles wat U my vryelik in hierdie lewe gegee het. Soos ek begin gaan en die werk verrig U het my hande geseën om te doen, ek dank U dat U my beskerm teen enigiets wat oor my pad mag kom. Dankie vir u genade wat my deur hierdie dag sal hou, en mag ek 'n seën vir ander wees. In Jesus se Naam bid en glo ek.”

hemelse vader

22. Gebed om vandag in geloof uit te tree

Help ons, o God, om u wil te betrek in elke aktiwiteit wat ons met sterk geloof gaan doen terwyl ons 'n nuwe dag begin.

Help ons om ons geloof in U en U woord te ontwikkel. Here in die hemel, gee ons die moed om vandag volgens ons geloof te handel. Vul ons harte met u gees dat situasies ons nie sal weeg nie.

Vandag, Here, smeek ons ​​dat meer van U Heilige Gees teenwoordig sal wees in ons lewens.

Here, dit is maklik vir ons om te verdwaal in die bekommernisse wat ons in die lewe omring, maar ons weet dat net soos U eintlik die mossie dophou, so hou U ons ook dop.

Leer ons om nou meer op U staat te maak. Gee ons meer insig in hoe U werk sodat ons meer volledig kan begryp dat wat ons met ons natuurlike oë kan waarneem nie al is wat daar is nie.

Ons bid vandag vir oop harte en oë sodat ons U hand in alles aan die werk kan sien. Amen.

23. Vir 'n Werksdag wat God eer

Liewe Here, mag U Gees my lei in my werk en my in staat stel om vreugdevol, kreatief en aanbiddend te wees, en altyd u liefde te onthou en die waarheid dat U die rede is waarom ek kan asemhaal.

Here, ek vra dat U my sal wys hoe om die reg te slaan balans tussen my werk, familie en kerk om die beste in jou na vore te bring en om die grootste vrug moontlik vir jou koninkryk te maak.

Here, help my asseblief sodat ek niks doen wat U diskrediteer nie en dat U alleen al die lof ontvang. Amen.

24. God se beloftes vir vandag

God die Vader, wanneer dit kom by die aangryp van U beloftes en dit my eie maak, was ek so huiwerig. Ek sit egter vandag my voet neer!

Ek sal nie toelaat dat my rasionele verstand my oortuig om my geestelike eersgeboortereg te verwerp nie.

Op elke verbintenis wat U vandag aan my gemaak het, sal ek aandring. Ek gaan in, in die naam van Jesus, Amen.

25. Gebed vir Wysheid

Spreuke 2:6 – “Want die Here gee wysheid; uit sy mond kom kennis en insig.”

Gebed: Here, gee my asseblief 'n gees van onderskeidingsvermoë en wysheid sodat ek besluite kan neem wat U vandag glorie en eer sal bring en sodat ek U beter kan leer ken.

Dankie dat U 'n skatkis van kennis en wysheid is, en dat U my mildelik begrip gee deur die krag van u Heilige Gees.

Ek bid dat U my in moeilike situasies die wysheid sal gee om op elke tydstip die regte besluite te neem. Amen.

26. Gebed vir Familie

Vader, ek is dankbaar om 'n gesin te hê. Hou asseblief vandag die vyand op 'n afstand. versterk hul geloof Weer dat hulle voor versoeking swig.

Gee hulle die kans om die duisternis te verlig en ander na jou toe te lei. Ek smeek jou om my familie vandag gerus te stel oor enigiets wat hulle bekommer sodat hulle in jou totale soewereiniteit kan rus.

My hart is belas, Vader. Ek glo dat ek self die gewig moet dra. Oorweldig, hartseer en moeg blyk die beste te wees uitdruk hoe ek voel right now.

Wys asseblief vir my hoe om jou my stewige vrag te laat dra, want ek is onseker hoe om dit te doen. Gee dit vir my. Sodat my hart nie so swaar sal wees nie, laat my rus en herstel.

Ek moet van U hoor, Vader. Ek bid om elke dag tyd opsy te sit vir stille nadenke. Bo alle ander stemme in my lewe, sal ek na U stem luister.

Here, help my om my lewe op U te fokus en help my om te volg wat ek U hoor sê. Amen, in die Naam van Jesus.

27. Oggendwandeling met God

Liewe Here, ek het U lief. Al wat ek hierbo uitgespreek het, is die begeerte van my hart. Ek bely dat my optrede en reaksies soms my liefde vir U verraai. Vergewe my asseblief.

Dankie vir U genade wat hierdie nuwe dag kan herken as 'n nuwe kans om nader saam met U te stap. In Jesus se Naam, Amen.

Liewe Here, herinner my asseblief aan die verskil wat dit maak om tyd saam met U in die oggend te prioritiseer.

Terwyl ek gereed maak vir die dag, maak my elke oggend in liggaam en gees wakker met 'n verlange om U te ontmoet en U woorde van bevestiging, versekering en kennis oor my hart gespreek te hoor, in die Naam van Jesus, Amen.

LEES OOK !!!

28. Oggendgebed vir Skool

“Vader God, kom wees vandag by ons. Vul ons harte met vreugde. Vul ons gedagtes met leer. Vul ons klaskamers met vrede. Vul ons lesse met pret.

Vul ons vriendskappe met vriendelikheid. Vul ons skool met liefde.”

“Here, in die oggend begin ek elke dag deur 'n oomblik te neem om te buig en te bid. Om te begin met dank, loof ek dan vir al jou vriendelike en liefdevolle maniere.

Vandag, Vandag as sonskyn in reën verander, as 'n donker wolk 'n bietjie pyn bring, sal ek nie twyfel of in vrees wegkruip nie.

Want U, my God, is altyd naby. Ek sal reis waarheen jy lei; Ek sal my vriende in nood help.

Waarheen jy my stuur, sal ek gaan; met jou hulp sal ek leer en groei. Hou my familie in jou hande, terwyl ons jou bevele volg. En ek sal jou naby in sig hou wanneer ek vanaand in die bed kruip.”

29. Gebed om vergifnis

Hemelse Vader, ek vra dat U my sal vergewe en my genadig sal wees vir wat ek gedoen het, my sal heilig en die koers bepaal vir wat ek sal word.

Vul my verstand met kennis, my hart met liefde, my wil met moed en my lewe met diens. Amen

Vader, ek waardeer al die maniere wat U vir my voorsien het, veral dit werk wat my toelaat om te betaal my rekeninge en sit kos op die tafel. Ons is dankbaar dat ALLE werk waarde het aangesien werk goed is.

Deur my woorde, dade en die goeie dade wat ek verrig om orde in my klein deel van die aarde te bring, help my asseblief om vandag aan U eer te bring.

I het jou hulp nodig om te sien my werk as 'n seën, nie 'n vloek nie. Gee my geduld en moed om my werk se mees uitdagende situasies te hanteer. Ek vra nederig in die Naam van Jesus.

30. Gebed vir bekommernisse

Liewe Vader, my lewe is so stukkend. Maar ek kies om jou op hierdie oomblik en altyd te vertrou. 

Ek is uitgeput deur my talle bekommernisse en bekommernisse. Al wil ek my bekommernisse op U werp.

Al maak hulle my dalk moeg, help my asseblief om te verstaan ​​wat dit beteken om te rus en op U te vertrou terwyl ek leer om my sorge op U te werp. Amen.

Wanneer jy ook al terneergedruk voel, onthou dat God ons nog altyd gekry het en dat Hy net by ons handelinge betrokke kan wees wanneer ons Hom nooi.

Onthou, Hy het gesê: "Kyk, Ek staan ​​by die deur en klop". Beteken eenvoudig Hy is altyd daar, ons moet Hom net 'n kans gee, deur Hom te nooi om deur die dag by ons te wees.

Vind jy hierdie gebede nuttig? Indien wel, doen asseblief goed om die laaik en deel-knoppie te druk!

CSN-span.

Sluit aan by ons nuusbrief!

Moenie hierdie geleentheid misloop nie

Voer jou besonderhede in

Kommentaar gesluit.