studentebehoudstrategieë pdf Argiewe - Huidige Skoolnuus : Huidige Skoolnuus

Tag: studentebehoudstrategieë pdf

Verbetering van die inskrywing en retensie van Fulbe-leerlinge in nomadiese laerskole deur middel van die opkomsmodel van motivering

Verbetering van die inskrywing en retensie van Fulbe-leerlinge in nomadiese laerskole deur middel van die opkomsmodel van motivering. OPSOMMING Om leerders in enige samelewing te motiveer om in te skryf en by die skool te bly, is die voorsiening van gehalte-onderwys wat ouers en leerlinge / studente sal laat waardeer en dit in verband bring met die lewenswerklikheid op grond van hul waardes, aspirasies, [...]

Lees verder "

Effek van twee metakognitiewe strategieë n Studente se prestasie en behoud in meetkunde

Effek van twee metakognitiewe strategieë n Studente se prestasie en behoud in meetkunde. OPSOMMING Die studie het die effek van twee metakognitiewe strategieë op studente se prestasie en behoud in meetkunde ondersoek. Die invloed van geslag sowel as die interaksie-effekte van die onderrigstrategieë en geslag is ook in die studie ondersoek. Ses navorsingsvrae is gestel [...]

Lees verder "