Hysbysebion! Ennill Derbyn 200 Lefel i Astudio Unrhyw Gwrs Mewn Unrhyw Brifysgol o'ch Dewis Trwy IJMB / JUPEB. DIM JAMB | FFIOEDD ISEL. Cofrestru ar y gweill. Ffoniwch 07063900993 NAWR!

YSGOLORIAETHAU BYD-EANG

Ysgoloriaethau Facebook ar gyfer Myfyrwyr Nigeria 2021/2022 Diweddariad Porth

Ysgoloriaethau Facebook ar gyfer Myfyrwyr Nigeria: Mae Facebook yn un o'r llwyfannau cyfryngau cymdeithasol mwyaf tueddol lle mae pobl yn cwrdd â'r rhai maen nhw'n eu hadnabod / efallai eisiau eu gwybod. Fodd bynnag, ar wahân i fod yn blatfform sgwrsio, mae hefyd yn llwyfan i hysbysebu busnesau. Ar ben hynny, mae hefyd yn blatfform sy'n rhoi ysgoloriaethau blasus i fyfyrwyr. Mae'n swnio'n anhygoel, iawn? Ie o […]

Filed yn Diweddariad Ysgoloriaethau by ar Fehefin 17, 2021

Ysgoloriaeth i Astudio Dramor ar gyfer Myfyrwyr Nigeria 2021 Rhestr Gais

Ysgoloriaeth i Astudio Dramor ar gyfer Myfyrwyr Nigeria: A ydych chi'n gwybod bod buddion yn gysylltiedig â bod yn Nigeria? A bod rhai o'r buddion hyn yn amlygu'n academaidd ar ffurf ysgoloriaeth i astudio dramor? Fe ddylech chi wybod hyn. Hefyd, mae'r ysgoloriaethau hyn wedi'u cynllunio'n benodol i ddiwallu anghenion ariannol myfyrwyr Nigeria. Fodd bynnag, er bod y rhain […]

Filed yn Diweddariad Ysgoloriaethau by ar Fehefin 17, 2021

Porth Cais Ysgoloriaeth Darged colegcholarships.org Diweddariad 2021

Cais Ysgoloriaeth Darged: Mae'r Gorfforaeth Darged yn cynnig nifer o gyfleoedd ysgoloriaeth a grant i fyfyrwyr. Fodd bynnag, rhaid i fyfyrwyr fodloni meini prawf cymhwysedd. Yn ogystal, mae'r ysgoloriaeth Target yn partneru â sefydliadau eraill i greu gwobrau ariannol ychwanegol. Felly, gall myfyrwyr gael mynediad at ysgoloriaethau hyn ar-lein am ddim. Fodd bynnag, i wybod mwy am yr ysgoloriaeth hon a'i chymhwyster […]

Filed yn Diweddariad Ysgoloriaethau by ar Fehefin 17, 2021

Diweddariad Porth Cymhwyso Ysgoloriaeth Microsoft Anabledd 2021/2022

Ysgoloriaeth Anabledd Microsoft: Mae'r ysgoloriaeth hon yn ysgoloriaeth a ddyluniwyd i gynorthwyo'r rhai ag anabledd. Felly, os ydych chi ag unrhyw fath o anabledd dylech gymryd y wybodaeth hon o ddifrif. Darllenwch trwy'r erthygl hon i ddysgu mwy am yr ysgoloriaeth anabledd Microsoft hon. Ymddiried ynof, byddwch yn falch ichi wneud. Amcanion Ysgoloriaeth Anabledd Microsoft […]

Filed yn Diweddariad Ysgoloriaethau by ar Fehefin 17, 2021

Ysgoloriaethau Arian Uchel 2021 ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol Porth Ffurflen

Ysgoloriaethau a Ariennir yn Uchel: Fel myfyriwr rhyngwladol mae yna lawer o ysgoloriaethau y gallwch chi ennill ohonynt. Fodd bynnag, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw cwrdd â'r gofynion a chymhwyso. Yn yr erthygl hon cewch wybodaeth am rai o'r erthyglau hyn. Hefyd, byddwch yn darllen am sut a ble i gael mynediad atynt. Felly, byddwch […]

Filed yn Diweddariad Ysgoloriaethau by ar Fehefin 17, 2021

Porth Ffurflenni Ysgoloriaethau MPH Ar-lein ar gyfer Gwledydd sy'n Datblygu 2021

Ysgoloriaethau MPH Ar-lein ar gyfer Gwledydd sy'n Datblygu: A ydych chi am ennill gradd Meistr mewn Gwyddoniaeth mewn Iechyd Cyhoeddus o Brifysgol Suffolk trwy UNICAF? Os oes, yna mae'r ysgoloriaeth hon ar eich cyfer chi. Hefyd, nod yr ysgoloriaeth hon yw darparu cymorth ariannol i'ch breuddwyd. Fodd bynnag, mae'n bwysig eich bod yn rhoi sylw i'r […]

Filed yn Diweddariad Ysgoloriaethau by ar Fehefin 17, 2021

Diweddariadau Porth Ymgeisio Ysgoloriaethau Prifysgol Harvard 2021/2022

Ysgoloriaeth Prifysgol Harvard 2021: Ydych chi'n fyfyriwr sy'n gobeithio astudio yn Harvard? Ydych chi am i ysgoloriaeth astudio yn Harvard? Neu, ai Harvard yw ysgol eich breuddwydion ond ni allwch ei fforddio? Mae gen i wybodaeth a allai fod o ddiddordeb i chi. Mae ysgoloriaeth Prifysgol Harvard ar gyfer 2021 ar agor. Mae'r erthygl hon yn rhoi […]

Filed yn Diweddariad Ysgoloriaethau by ar Fehefin 17, 2021

Ysgoloriaethau ICCR ar gyfer Myfyrwyr Bangladesh 2021/2022 Diweddariadau Porth

Ysgoloriaethau ICCR ar gyfer Myfyrwyr Bangladesh: Dyma rywbeth diddorol i fyfyrwyr Bangladesh. Mae yna ysgoloriaeth i chi. Darperir hwn gan Gyngor Cysylltiadau Diwylliannol India (ICCR). Darllenwch i lawr yn ofalus am fanylion llawn. Gall myfyrwyr Bangladesh wneud cais am Ysgoloriaethau ICCR 2021. Mae'r erthygl hon yn rhoi'r wybodaeth angenrheidiol i chi ei hangen. […]

Filed yn Diweddariad Ysgoloriaethau by ar Fehefin 17, 2021

Ysgoloriaeth Apple WWDC 2021/2022 Gweler y Porth Diweddaru Cais

Ysgoloriaeth Apple WWDC: Fel ffordd o werthfawrogi ei chwsmeriaid, mae Apple yn cynnig ysgoloriaeth i fyfyrwyr. Hefyd, mae'r ysgoloriaeth hon i gynorthwyo myfyrwyr sydd â her ariannol i ddatblygu eu haddysg. At hynny, mae hefyd wedi'i dargedu at adeiladu gallu a datblygu adnoddau dynol. Yn hynny o beth, mae'n bwysig eich bod chi'n rhoi cynnig arni. Nid oes gennych unrhyw beth i […]

Filed yn Diweddariad Ysgoloriaethau by ar Fehefin 17, 2021

Porth Cymhwyso Ysgoloriaeth y Gymanwlad ar gyfer Myfyrwyr Nigeria 2021

Ysgoloriaeth y Gymanwlad i Fyfyrwyr o Nigeria: Fel myfyriwr cenedl yn y Gymanwlad mae yna gyfleoedd ysgoloriaeth y gallwch chi elwa ohonynt. Felly, fel myfyriwr o Nigeria (cenedl Gymanwlad), gallwch elwa o'r ysgoloriaethau hyn hefyd. Fodd bynnag, er bod gofynion, mae'r erthygl hon yn rhoi rhywfaint o wybodaeth hanfodol i chi ar sut i wneud cais am rai ohonynt. […]

Filed yn Diweddariad Ysgoloriaethau by ar Fehefin 17, 2021

Ysgoloriaethau Haryana 2021/2022 Porth Cais haryana.gov.in

Fel myfyriwr o wladwriaeth Haryana mae ysgoloriaethau Haryana 2021 yma i chi. Mae'n gyfle addysg am ddim a chymhorthdal. Mae Ysgoloriaeth Haryana 2021 yn gyfle gwych i chi. Sylwch ar y wybodaeth bwysig hon. Mae talaith Haryana wedi darparu nifer dda o ysgoloriaethau. Maent yn ymdrin â sesiwn academaidd 2021/2022. Yn yr erthygl hon […]

Filed yn Diweddariad Ysgoloriaethau by ar Fehefin 17, 2021

7 Gorau Rydw i Eisiau Astudio Dramor ar gyfer Porth Ysgoloriaeth Am Ddim 2021/2022

Rydw i eisiau Astudio Dramor ar gyfer Ysgoloriaeth Am Ddim: Mae astudio dramor wedi bod yn freuddwyd i lawer o fyfyrwyr. Fodd bynnag, mae cost uchel hyfforddiant yn aml yn barnu'r freuddwyd hon. Ond beth os dywedwch wrthych fod yna ffordd? Hefyd, beth pe bai'n dweud wrthych fod yna obaith o hyd i astudio dramor am ddim, a fyddech chi'n credu? Caniatáu i mi […]

Filed yn Diweddariad Ysgoloriaethau by ar Fehefin 17, 2021

17 Ysgoloriaeth Beirianneg Orau a Ariennir yn llawn 2021/2022 Diweddariadau Porth

17 ysgoloriaeth beirianneg orau a ariennir yn llawn: Addysg a gwybodaeth, medden nhw, yw pŵer. Mae'n beth da y byddwn yn ei drafod yn yr erthygl hon. Yn yr erthygl hon, mae darn o wybodaeth hanfodol am rai ysgoloriaethau peirianneg a ariennir yn llawn. Felly, os oeddech chi'n chwilio am ysgoloriaethau a ddynodwyd ar gyfer myfyrwyr peirianneg, darllenwch drwodd. 17 Gorau […]

Filed yn Diweddariad Ysgoloriaethau by ar Fehefin 17, 2021

Astudiaeth yn yr Almaen Porth Ysgoloriaeth a Ariennir yn Llawn 2021 Porth Ffurflen Gais

Astudiaeth yn yr Almaen Ysgoloriaeth a Ariennir yn Llawn: Yn yr Almaen, mae'n hawdd gwneud addysg. Mae yna ysgoloriaethau sy'n gwneud hyn yn bosibl. Hefyd, mae rhai o'r ysgoloriaethau hyn yn dod gyda phecynnau anhygoel. Fodd bynnag, os ydych chi eisiau dysgu mwy am yr ysgoloriaethau hyn, rhowch sylw i'r wybodaeth yn yr erthygl hon. Yn yr erthygl hon, byddwch yn dysgu ble / sut i wneud cais […]

Filed yn Diweddariad Ysgoloriaethau by ar Fehefin 17, 2021

Ysgoloriaethau Yn Seiliedig ar Sgoriau SAT 2021/2022 Diweddariad Porth Cais

Ysgoloriaethau yn seiliedig ar Sgôr SAT: Fel myfyriwr sy'n chwilio am ysgoloriaeth, gwrandewch. Mae yna ysgoloriaethau y gallwch eu cael yn seiliedig ar eich sgôr TAS. Mewn geiriau trefn, mae'r ysgoloriaethau hyn yn mynnu bod gennych sgôr TAS penodol. Felly, mae angen cadw'r sgôr TAS honno'n uchel ac yn rhagorol. Os ydych chi am glywed mwy, […]

Filed yn Diweddariad Ysgoloriaethau by ar Fehefin 17, 2021

CARREERS A CHYFLEOEDD

Ymgeisydd Rhestr Fer Ryngwladol Fenix ​​2021/2022 Rhestr PDF Download

Mae Ymgeiswyr Rhestr Fer Ryngwladol Fenix ​​2021 Allan: Recriwtio Fenix ​​International Mae enwau ymgeiswyr ar y rhestr fer wedi'u rhyddhau. A wnaethoch chi gais am gais Fenix ​​International 2021 ar y dudalen swyddogol www.fenixintl.com? Yna rydych chi o bosib yn pendroni sut y gallech chi wirio ymgeisydd Rhestr Fer Ryngwladol Fenix ​​2021. Peidio â phoeni mae'r holl gynnwys hwnnw i'w weld yn […]

Filed yn Swyddi by ar Fehefin 18, 2021

Ymgeisiwch Nawr am Swydd UNDP yn Abuja ar gyfer Cynorthwyydd Rhaglen 2021

Ymgeisiwch Nawr am Swydd UNDP yn Abuja 2021: Ydych chi'n chwilio am swydd yn Nigeria 2021? Hoffech chi weithio yn UNDP? Hefyd, ni fyddai ots gennych pe baem yn eich tywys ar sut y gallwch wneud cais am recriwtio swyddi UNDP yn Nigeria a thu hwnt? Os oes, yna parhewch i ddarllen. Rhaglen Ddatblygu'r Cenhedloedd Unedig […]

Filed yn Swyddi by ar Fehefin 18, 2021 0 Sylwadau

Diweddariadau Cyfleoedd Gyrfa yn PricewaterhouseCoopers (PWC) 2021

Cyfleoedd Gyrfa yn PricewaterhouseCoopers (PWC): Mae PricewaterhouseCooper yn recriwtio ar gyfer sawl swydd. Rhaid i'r ymgeisydd delfrydol feddu ar Radd Baglor mewn swydd neu feysydd cysylltiedig. Mae PwC yn helpu sefydliad ac unigolion i greu'r gwerth maen nhw'n chwilio amdano. Rydym yn rhwydwaith o gwmnïau mewn 158 o wledydd gyda mwy na 180,000 o bobl sydd wedi ymrwymo i ddarparu ansawdd […]

Filed yn Swyddi by ar Fehefin 18, 2021 0 Sylwadau

Recriwtio PricewaterhouseCooper (PwC) ar gyfer Cynorthwywyr Gweinyddol Graddedig 2021

Recriwtio PricewaterhouseCooper (PwC) ar gyfer Cynorthwywyr Gweinyddol Graddedig 2021: Mae PricewaterhouseCooper yn recriwtio ar gyfer Cynorthwywyr Gweinyddol. Rhaid i'r ymgeisydd delfrydol feddu ar Radd Baglor mewn Cyfrifeg, Cyllid, Economeg, Ystadegau, y Gyfraith neu feysydd cysylltiedig. Mae PwC yn helpu sefydliad ac unigolion i greu'r gwerth maen nhw'n chwilio amdano. Rydym yn rhwydwaith o gwmnïau mewn 158 o wledydd gyda mwy na 180,000 o bobl […]

Filed yn Swyddi by ar Fehefin 18, 2021 0 Sylwadau

Recriwtio PricewaterhouseCooper ar gyfer Dirprwy Reolwr Gyfarwyddwr 2021

Recriwtio PricewaterhouseCooper ar gyfer Dirprwy Reolwr Gyfarwyddwr: Mae PricewaterhouseCooper yn recriwtio ar gyfer Dirprwy Reolwr Gyfarwyddwr. Rhaid i'r ymgeisydd delfrydol feddu ar o leiaf 5 mlynedd o brofiad mewn cwmni Bancio Buddsoddi ag enw da. PricewaterhouseCooper (PwC) - Mae ein cleient yn y sector Bancio Buddsoddi yn edrych i lenwi'r rôl isod: Teitl y Swydd: Dirprwy Reolwr Gyfarwyddwr Rhif Cyfeirnod: 130-PEO00859 […]

Filed yn Swyddi by ar Fehefin 18, 2021 0 Sylwadau

Ymgeisiwch Nawr am Swydd Wag Economegwyr Iau (Gwasanaeth Cadarn Mewnol) yn PricewaterhouseCooper (PwC)

Ymgeisiwch Nawr am Economegwyr Iau (Gwasanaeth Cadarn Mewnol) 2021: Mae PricewaterhouseCooper yn recriwtio ar gyfer Economegwyr Iau. Rhaid i'r ymgeisydd delfrydol feddu ar o leiaf Gradd Baglor mewn Saesneg, Mathemateg, Gwyddorau Cymdeithasol neu ddisgyblaeth Economeg. Mae cwmnïau PwC yn helpu sefydliadau ac unigolion i greu'r gwerth maen nhw'n chwilio amdano. Rydym yn rhwydwaith o gwmnïau yn 158 […]

Filed yn Swyddi by ar Fehefin 18, 2021 0 Sylwadau

Ymgeisiwch Nawr am Recriwtio Parhaus yn Diweddariadau PricewaterhouseCooper (PwC) 2021

Ymgeisiwch Nawr am Recriwtio Parhaus yn PricewaterhouseCooper (PwC) 2021: Mae PricewaterhouseCooper yn recriwtio ar gyfer Cynorthwywyr Gweinyddol. Rhaid i'r ymgeisydd delfrydol feddu ar Radd Baglor mewn swydd neu feysydd cysylltiedig. PricewaterhouseCooper (PwC) - Ein Cleient, cwmni ardystiedig ISO 9001: 2008 sy'n darparu gwasanaethau Arolygu, Hyfforddi a Mynediad Rhaff i'r Diwydiant Olew a Nwy, Morol ac Adeiladu. […]

Filed yn Swyddi by ar Fehefin 18, 2021 0 Sylwadau

DIWEDDARIADAU ADDYSGOL

MBA mewn Technoleg Gwybodaeth 2021 Manylion, Maes Llafur a Gyrfaoedd

Ydych chi am gael MBA mewn Technoleg Gwybodaeth? Mae technoleg gwybodaeth wedi bod wrth wraidd ailddiffinio'r hyn y mae'n ei olygu i weithio, gweithio'n dda, bod yn gynhyrchiol, a darparu gwasanaeth gwerthfawr. Mae'n dysgu myfyrwyr sut i arwain prosiectau a rheoli timau meddalwedd. Darllenwch drwyddo i gael mwy o wybodaeth. MBA […]

Filed yn addysg by ar Fehefin 18, 2021

Enghreifftiau Traethawd Dychan 2021 S Canllaw i Draethawd Dychan Perffaith

Nid yw pob traethawd i fod i fod yn swnio'n ddifrifol ac yn waharddol. Ar brydiau, gall traethodau fod yn eithaf hwyl i'w darllen. Mae traethawd dychan yn un enghraifft orau o draethawd hynod ddifyr. Yn yr erthygl hon, byddwn yn eich tywys trwy ysgrifennu traethawd dychan perffaith; yn ogystal â rhoi rhywfaint o'r dychan gorau i chi […]

Filed yn addysg by ar Fehefin 18, 2021

Traethawd Datrys Problemau, Gweler y Canllaw Cam Wrth Gam ac Enghraifft

Mae traethodau datrys problemau yn fath poblogaidd o berswâd. Yn y traethodau hyn, rhaid i chi ddisgrifio problem, argyhoeddi'r darllenydd i ofalu am y broblem, cynnig datrysiad, a bod yn barod i ddatgymalu unrhyw wrthwynebiadau. Mae hyn a llawer mwy fel y canllaw cam wrth gam, yn ystod yr erthygl hon yn amlinellu i chi. Gadewch i […]

Filed yn addysg by ar Fehefin 18, 2021

Diweddariad y 30 Swydd sy'n Talu Gorau i Raddedigion yn America 2021

Isod mae rhestr o'r swyddi sy'n talu orau i Raddedigion yn America. Yn ôl adroddiad diweddar gan Glassdoor.com, mae uned ardal meddygon a chyfreithwyr yn dal i fod yn weithwyr proffesiynol sy'n ennill y wlad orau. A barnu yn ôl hyn, mae'n ymddangos bod gyrfaoedd mewn meddygaeth a'r gyfraith yn fwy proffidiol yn ariannol. Dewch o hyd i'r manylion isod. I lunio ei restr o'r Talu Gorau […]

Filed yn addysg by ar Fehefin 18, 2021 sut 1

Pynciau Traethawd Gwerthuso 2021 Gweler y Rhestr Gyfun wedi'i Diweddaru

Yn yr erthygl hon fe welwch enghreifftiau o bynciau traethawd gwerthuso. Pwrpas y traethawd hwn yw dangos ansawdd cyffredinol peth penodol. Gallai fod yn wrthrych, gwasanaeth, cynnyrch a lle. Fodd bynnag, nid yw mynegi barn rhywun yn unig yn ddigon. Disgwylir i'r ysgrifennwr gynnal ymchwiliad trylwyr i'r pwnc. Mae ef / hi i […]

Filed yn addysg by ar Fehefin 18, 2021

Gofynion Cyfradd Derbyn a Derbyn Prifysgol Richmond 2021

Mae cyfradd derbyn Prifysgol Richmond yn ddarn o wybodaeth a olygir ar gyfer eich bysedd os ydych chi'n bwriadu cofrestru yn unrhyw un o raglenni Prifysgol Richmond. Felly darllenwch gynnwys y dudalen hon yn grefyddol er mwyn arfogi'ch hun gyda digon o wybodaeth. Beth ddylech chi ei Wybod Am Brifysgol Richmond Gall myfyrwyr Prifysgol Richmond fynd yn wyn […]

Filed yn addysg by ar Fehefin 18, 2021

NEWYDDION CYFREDOL YSGOL

Porth Adferol Unilorin www.remedial.unilorin.edu.ng/rem_login.php Diweddariad Diweddaraf

Porth Adferol Unilorin: Mae hyn er mwyn hysbysu pob hen fyfyriwr a darpar fyfyriwr bod porth adferol Prifysgol Ilorin ar waith. Bydd y dudalen hon yn rhoi syniad i chi o beth i'w ddisgwyl ar y porth. Hefyd, bydd yn eich tywys ar sut i gael mynediad i'r porth ac yn cael ei ddiweddaru pan fydd y rhestr dderbyn […]

Filed yn Newyddion Ysgol by ar Fehefin 18, 2021

Porth Myfyrwyr AAUA www.aaua.edu.ng/b/student/ Diweddariad Diweddaraf y Cais

Porth Myfyrwyr AAUA: Mae awdurdod Prifysgol Adekunle Ajasin wedi galluogi porth myfyrwyr. A'r porth hwn yw gwneud gweithgareddau academaidd i fyfyrwyr yn haws. Mae AAUA yn brifysgol yn Nigeria sy'n eiddo i lywodraeth y wladwriaeth. Fodd bynnag, parhewch i ddarllen trwy'r erthygl hon i ddysgu mwy. Ond yn gyntaf, beth ydych chi'n ei wybod am Brifysgol Adekunle Ajasin (AAUA)? […]

Filed yn Newyddion Ysgol by ar Fehefin 18, 2021

Mewngofnodi Porth Myfyrwyr OAU www.eportal.oauife.edu.ng/login.php Diweddariad Diweddaraf

Mewngofnodi Porth Myfyrwyr OAU: Mae awdurdod OAU wedi galluogi porth myfyrwyr. Ac mae'r porth hwn yn darparu gwybodaeth i bob darpar fyfyriwr am brosesau derbyn y sefydliad. Hefyd, ar y porth hwn, bydd myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd yn cael bron popeth sydd ei angen arnynt i wneud eu hastudiaeth yn haws ac yn llawer gwell yn y sefydliad. Prifysgol Obafemi Awolowo (OAU) Obafemi […]

Filed yn Newyddion Ysgol by ar Fehefin 18, 2021

Porth BIU www.biu.edu.ng/ Gwiriwch y Diweddariad Cais Diweddaraf 2021

Porth BIU: Mae awdurdod Prifysgol Benson Idahosa wedi galluogi porth myfyrwyr. Felly, fel myfyriwr neu ddarpar fyfyriwr yn yr ysgol, dylai'r wybodaeth hon fod o ddiddordeb i chi. Hefyd, yn yr erthygl hon, cewch wybodaeth am sut i gael mynediad at borth BIU. Ond yn gyntaf, cyn plymio i mewn i hynny, beth ydych chi'n ei wybod am […]

Filed yn Newyddion Ysgol by ar Fehefin 18, 2021

Porth Myfyrwyr FUNAAB www.unaab.edu.ng/ Gwiriwch y Porth Cais Diweddaraf

Porth Myfyrwyr FUNAAB: Os ydych chi'n chwilio am y ddolen swyddogol i fewngofnodi i borth Abeokuta Prifysgol Amaethyddiaeth, yna rydych chi ar y dudalen iawn. Yn yr erthygl hon, byddwch yn dysgu am borth myfyrwyr FUNAAB. Yn y porth gallwch gynnal gweithgareddau fel: gwirio fel canlyniadau, gwneud ffioedd ysgol yn talu, […]

Filed yn Newyddion Ysgol by ar Fehefin 18, 2021

Porth Poly OFFA www.portal.fpo.edu.ng/admission.aspx Gwiriwch y Diweddariad Diweddaraf

Porth Poly OFFA: Fel myfyriwr polytechnig OFFA, bydd y wybodaeth hon o ddiddordeb i chi. Mae porth wedi'i ddylunio'n arbennig ar gyfer myfyrwyr OFFA Poly. Yn y porth hwn, gellir cyflawni llawer o weithgareddau academaidd yn gartrefol. Fodd bynnag, mae angen i chi ddarllen trwy'r erthygl hon i ddysgu mwy am sut […]

Filed yn Newyddion Ysgol by ar Fehefin 18, 2021

PEAKS GOLYGYDDOL

Byddai 100+ o eiriau doniol nad oeddech chi'n debygol o wybod yn eich gwneud chi'n chwerthin

Mae geiriau doniol yn hwyl i'w dweud. Pan feddyliwch am y peth, gall rhai geiriau yn yr iaith Saesneg swnio'n eithaf diddorol. A phan fyddwn yn dweud "ddiddorol" rydym wirioneddol cymedr rhyfedd a gwallgof. Ond hei, dyna sy'n eu gwneud yn hwyl, iawn? Geiriau doniol Dyma gasgliad o eiriau doniol a'u hystyron. Gollyngwch nhw i mewn i […]

Filed yn Erthyglau by ar Fehefin 18, 2021

Sut i Gael Rhid Llygod Mawr yn y Cartref yn Effeithiol ac yn Ddigonol

Yn ddiddorol, gall y pethau lleiaf a lleiaf pwysig yn y bywyd hwn yn achosi y mwyaf trafferthion a phroblemau ni. Mae'n swnio'n coeglyd i feddwl y gallai rhai organebau munud fel llygoden fawr yn tynnu cymaint a sylw a hyd yn oed achosi cymaint o droi. nifer di-rif o bobl wedi gofyn sut i gael gwared ar lygod mawr yn y [...]

Filed yn Erthyglau by ar Fehefin 18, 2021

Enw Enw Noa, Tarddiad, Poblogrwydd ac Enwau Tebyg

Chwilio am enw cyfoes i'ch bachgen bach? Efallai mai Noa yw'r dewis iawn i chi. Gadewch i ni edrych ar The Noah Name Meaning, Origin, and Popularity ac ai dyna'r enw iawn ar gyfer eich bachgen bach. Mae'r enw Noa yn bennaf yn enw gwrywaidd o darddiad Hebraeg sy'n golygu Gorffwys. Mae'n bennaf […]

Filed yn Erthyglau by ar Fehefin 18, 2021

Porth Staff BLW www.blwstaffportal.org/auth/login/?refr=Lw== Diweddariad Diweddaraf

Porth Staff BLW: Ydych chi'n ceisio mewngofnodi i Borth Staff BLW? Y ffordd hawsaf o wneud hynny yw defnyddio'r dolenni swyddogol a ddarperir isod. Rydym yn cadw'r holl ddolenni'n gyfredol bob amser. Hefyd, os ydych chi am fewngofnodi i Borth Staff BLW, yna mae ffordd hawdd iawn […]

Filed yn Erthyglau by ar Fehefin 18, 2021

18 Ffeithiau Hwyl Amdanaf y Byddai Pawb Wrth eu bodd yn Gwybod

Ffeithiau Hwyl Amdanaf: Pe byddech yn gwneud rhestr o “ffeithiau hwyl amdanaf,” beth fyddech chi'n ei gynnwys? Rwy'n gwybod sut deimlad yw pan ofynnir ichi ddweud rhai ffeithiau difyr amdanoch chi'ch hun. Llawer o weithiau rydych chi'n drysu ynghylch y pethau y gallwch chi eu dweud i lunio brawddeg ohonoch chi'ch hun. Yn […]

Filed yn Erthyglau by ar Fehefin 18, 2021

Sut i Sefydlu Busnes Cludiant Llwyddiannus sy'n Ennill Elw Da

Busnes Trafnidiaeth: Ydych chi am wneud arian yn cludo pobl a nwyddau o un lle i'r llall? Os oes, bydd yr erthygl hon yn eich tywys ar sut i gychwyn busnes trafnidiaeth. Mae cychwyn busnes cludo yn gofyn ichi benderfynu pa fath o fusnes rydych chi'n bwriadu ei greu, sy'n cynnwys rhentu beic, gwasanaeth tacsi, […]

Filed yn Erthyglau by ar Fehefin 18, 2021

Ap Graddio i Athrawon 2021: 10 Ap Graddio Anhygoel i Athrawon

Ap Graddio i Athrawon: Mae cynnydd technolegau symudol wedi sbarduno chwyldro dysgu ac addysgu digynsail. Mae'r technolegau symudol wedi dinistrio ffiniau, wedi agor posibiliadau dysgu newydd, ac, yn bwysicaf oll, wedi ymestyn cyfleoedd dysgu i gynnwys y gofod rhithwir. Gyda hyn daw hyblygrwydd yn ogystal â hylifedd o ran y ddeinameg tempo-ddaearyddol sy'n ymwneud â dysgu. Fel […]

Filed yn Erthyglau by ar Fehefin 18, 2021

Safleoedd Byddin Nigeria - Gweld Rhestr Lawn o Rhengoedd Byddin Nigeria Yma

Rhengoedd Milwrol Nigeria yw'r arwyddluniau milwrol a ddefnyddir gan Lluoedd Arfog Nigeria. Isod mae rhestr o holl Rhengoedd Byddin Nigeria yn eu trefn briodol. Mae safle'r fyddin yn cynnwys neu'n isrannu'n ddwy ran, y swyddogion a Gomisiynwyd a swyddogion heb gomisiwn. Mae gan bob cangen gwasanaeth o luoedd arfog Nigeria symbol cysylltiedig y mae'n hysbys ag ef. […]

Filed yn Erthyglau by ar Fehefin 18, 2021 0 Sylwadau