Hysbysebion! Ennill Derbyn 200 Lefel i Astudio Unrhyw Gwrs Mewn Unrhyw Brifysgol o'ch Dewis Trwy IJMB / JUPEB. DIM JAMB | FFIOEDD ISEL. Cofrestru ar y gweill. Ffoniwch 07063900993 NAWR!

Diweddariad Ysgoloriaethau

Interniaethau Google ac Interniaethau Eraill i Ymgeisio amdanynt yn 2021

Filed yn Diweddariad Ysgoloriaethau by ar Orffennaf 28, 2021

Ydych chi'n chwilio am interniaethau google i wneud cais amdanynt? Yna rydych chi yn y lle iawn, darllenwch ymlaen. Google yw Un o'r cwmnïau sy'n gyson ar frig y rhestr o'r lleoedd gorau i weithio ac sydd wedi cael ei restru fel y rhif un am chwe gwaith ar restr Fortune 100 o'r cwmnïau gorau. Un […]

Parhau i Ddarllen »

Rhaglenni Astudio Dramor Mawr yn Sweden ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol yn 2021

Filed yn Diweddariad Ysgoloriaethau, Astudio Dramor by ar Orffennaf 28, 2021

 Nid yw astudio erioed wedi ymddangos yn haws pan ddewisoch chi Sweden. Mae Sweden wedi bod yn un o'r ychydig wledydd yn Ewrop lle gallwch astudio am ddim. Darllenwch ymlaen i ddarganfod pa raglenni astudio dramor mawr yn Sweden ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sydd ar gael yn 2021. Yna mae Llywodraeth Sweden wedi pasio deddf sy'n cyhuddo hyfforddiant […]

Parhau i Ddarllen »

Interniaethau Tâl Microsoft 4Afrika 2021 Diweddariadau Porth Cymhwyso

Filed yn Diweddariad Ysgoloriaethau by ar Orffennaf 27, 2021 0 Sylwadau

Ar hyn o bryd, derbynnir ceisiadau gan raddedigion ifanc o Affrica ar gyfer Rhaglenni Interniaethau Cyflogedig Microsoft 4Afrika. Rhaid i bobl â diddordeb gyflwyno eu ceisiadau cyn y dyddiad cau a nodwyd. Mae rhaglen Interns4Afrika yn cynnig profiad unigryw i bobl ifanc dalentog gyda sefydliad technoleg ddeinamig ac ystwyth ar gyfandir Affrica. Byddwch yn gweithio am 6 mis gyda […]

Parhau i Ddarllen »

Interniaethau Gorau yng Nghorea ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol 2021 Diweddariadau

Filed yn Erthyglau, addysg, Diweddariad Ysgoloriaethau, Astudio Dramor by ar Orffennaf 27, 2021

Trwy interniaethau yng Nghorea trwy AIP, mae gennych gyfle i archwilio'r wlad hon o lygad y ffynnon a phrofi popeth sydd ganddi i'w gynnig. Gyda chwmnïau Corea yn datblygu eu presenoldeb rhyngwladol yn barhaus, mae cyfleoedd gwaith yn ehangu'n gyflym, sut ydych chi'n interniaeth yng Nghorea. synau, dim ond yr ides gorau yn iawn. Yna rydyn ni […]

Parhau i Ddarllen »

10 Interniaeth â Thâl yn Iwerddon i Fyfyrwyr Byd-eang 2021 Diweddariadau

Filed yn Erthyglau, Diweddariad Ysgoloriaethau, Astudio Dramor by ar Orffennaf 27, 2021

Mae rhai o'r interniaethau mwyaf poblogaidd yn Iwerddon ym meysydd addysg, iechyd y cyhoedd, marchnata a hysbysebu. Mae interniaethau taledig yn Iwerddon yn fuddiol iawn i helpu myfyrwyr i aros ar y trywydd iawn yn academaidd trwy roi credyd coleg i lawer o gyfranogwyr ar ôl eu cwblhau wrth gwmpasu eu hanghenion ariannol trwy gydol eu rhaglen. Mewnfudo dramor yw'r perffaith […]

Parhau i Ddarllen »

NNPC / Cyfanswm Ysgoloriaeth Rhestr Lawn o Ymgeiswyr Llwyddiannus 2021/2022

Filed yn Diweddariad Ysgoloriaethau by ar Orffennaf 26, 2021 0 Sylwadau

Nid yw Rhestr Lawn NNPC / Cyfanswm Ysgoloriaeth yr Ymgeiswyr Llwyddiannus ar gyfer prawf dethol 2021/2022 allan eto, ni fydd y cyntaf i roi gwybod ichi pryd y mae. Gweler mwy o fanylion isod. Mae Total Upstream Nigeria Limited (TUPNI), yn unol â'i Barchusrwydd Cymdeithasol Corfforaethol o dan Ased OML130, yn falch o gynnig y dan […]

Parhau i Ddarllen »

Ysgoloriaethau Meistr a PhD Llywodraeth Colombia 2021/2022 Diweddariadau

Filed yn Diweddariad Ysgoloriaethau by ar Orffennaf 23, 2021 0 Sylwadau

 Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Colombia yn derbyn ceisiadau ysgoloriaethau MSc a PhD gan ddinasyddion tramor 2021/2022. Gweler mwy o fanylion am feistri llywodraeth Colombia ac Ysgoloriaethau PhD 2021. Mae Llywodraeth Colombia yn cynnig Ysgoloriaeth i ddinasyddion tramor sydd â diddordeb mewn gwneud rhaglenni Arbenigedd, Meistr a PhD yng Ngholombia. Grantiau ariannol ydyn nhw a gynigir i ddinasyddion tramor, yn gyfnewid am […]

Parhau i Ddarllen »

Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Fyd-eang Israddedig ym Mhrifysgol Exeter 2021

Filed yn Diweddariad Ysgoloriaethau by ar Orffennaf 23, 2021

Myfyrwyr da sy'n ceisio cymorth ariannol. Mae'n bleser gan brifysgol Exeter ym Mhrydain gynnig Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Fyd-eang Israddedig i fyfyrwyr cymwys. Mae'r astudiaethau'n cychwyn ym mis Medi 2021. Gweler y manylion ar sut i wneud cais isod. Mae'r rhaglen ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol rhagorol sy'n talu ffioedd sy'n mynd i gofrestru ar gyfer mynediad blwyddyn gyntaf sy'n dechrau astudio ym mis Medi 2021. Fel un […]

Parhau i Ddarllen »

Ysgoloriaeth Fyd-eang Sefydliad Rotari 2021 Grantiau ar gyfer Datblygu.

Filed yn Diweddariad Ysgoloriaethau by ar Orffennaf 22, 2021 0 Sylwadau

 Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro'n fanwl, sut i wneud cais am Ysgoloriaeth Fyd-eang Rotary Foundation 2021. Byddaf yn eich helpu i ddeall popeth trwy wneud fy esboniadau yn syml iawn. Arhoswch ffocws a darllenwch drwyddo. Mae'r Rotary Foundation yn cynnig cyllid ysgoloriaeth trwy Grantiau Byd-eang y Rotary Foundation. Mae'r ysgoloriaethau'n ariannu gwaith cwrs neu ymchwil ar lefel graddedig ar gyfer […]

Parhau i Ddarllen »

Ysgoloriaethau Tystysgrif o amgylch y Byd 2021 ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Filed yn Diweddariad Ysgoloriaethau by ar Orffennaf 22, 2021

Os ydych chi am wella'n academaidd ac yn broffesiynol ond nad oes gennych chi'r amser na'r arian i ddilyn astudiaethau amser llawn, yna hyfforddiant neu gyrsiau byr yw'r unig beth sydd ei angen arnoch chi. Isod mae 10 ysgoloriaeth tystysgrif ledled y byd 2021 ar gyfer myfyrwyr Rhyngwladol. O ran gwella eich siawns mewn ysgolheictod a cheisiadau am swydd, cymryd cyrsiau byr […]

Parhau i Ddarllen »