Hysbysebion! Ennill Derbyn 200 Lefel i Astudio Unrhyw Gwrs Mewn Unrhyw Brifysgol o'ch Dewis Trwy IJMB / JUPEB. DIM JAMB | FFIOEDD ISEL. Cofrestru ar y gweill. Ffoniwch 07063900993 NAWR!

Ymwadiad

Porth Newyddion Ysgol Cyfredol (CSN) diweddaru newyddion er hwylustod a rhwyddineb yn seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael, ac felly, nid yw'n cymryd unrhyw gyfrifoldeb am wybodaeth amgen neu wallus anfwriadol. Gan nad hon yw'r dudalen swyddogol, rydym yn argymell ichi ymweld â gwefan swyddogol yr ysgol / sefydliad i gael gwybodaeth gyflawn. I sefydliadau, rhennir y cyfle hwn gyda'r unig bwrpas o hyrwyddo “Mynediad at Wybodaeth” i bawb ac ni ddylai fod yn gysylltiedig ag unrhyw ddibenion eraill.

Tîm CSN.