Hirdetések! 200 szintes felvételt nyerhet bármely tanfolyamra bármely választott egyetemen az IJMB / JUPEB révén. NEM FOGÓ | ALACSONY DÍJAK. Regisztráció folyamatban. Hívja MOST a 07063900993 telefonszámot!

Az utolsó év projekt témái és anyagai minden részleg számára

Hívás és WhatsApp: +23480 822 844 39.

E-mail: [e-mail védett]

Szerezd meg az utolsó év teljes kutatási projekt témáit, szakdolgozati témáit és esszéírás szolgáltatásait ...

Az utolsó év projekt témái és anyagai

Fedezze fel a projekt témáinak ötleteit a fizikai tudományok, a mérnöki tudományok, az élettudományok, az egészségtudományok, a társadalomtudományok, a művészetek, a menedzsment, az orvostudomány és más részlegek számára a currentschoolnews.com oldalon.

„A” kategóriájú projektek

Számviteli projekt témák és anyagok

Aktuáriusi tudományos projekt témái és anyagai

Felnőttképzési projekt témái és anyagai

Agrármeterológiai és vízgazdálkodási projekt témái és anyagai

Mezőgazdasági bővítési projekt témái és anyagai

Agrárgazdasági projekt témák és anyagok

Mezőgazdasági oktatási projekt témái és anyagai

Agrártechnikai projekt témái és anyagai

Agrártudományi projekt témái és anyagai

Agronómiai projekt témái és anyagai

Allergia és klinikai immunológia projekt témái és anyagai

Anesztézia és fájdalomkezelés projekt témái és anyagai

Analitikai kémia projekt témái és anyagai

Az anatómia projekt témái és anyagai

Állattenyésztési és genetikai projekt témái és anyagai

Állatfiziológiai projekt témái és anyagai

Állattenyésztési projekt témái és anyagai

Állattudományi projekt témái és anyagai

Antropológiai projekt témái és anyagai

Alkalmazott botanikai projekt témák és anyagok

Alkalmazott geológia projekt témái és anyagai

Alkalmazott geofizika projekt témái és anyagai

Alkalmazott mikrobiológiai projekt témái és anyagai

Arab és iszlám tanulmányok projekt témái és anyagai

Régészeti projekt témái és anyagai

Építészeti projekt témák és anyagok

Művészeti és fényképészeti projekt témák és anyagok


„B” kategóriájú projektmunkák

Banki és pénzügyi projekt témák és anyagok

A BED projekt témái és anyagai

Biokémiai projekt témái és anyagai

Bioinformatikai projekt témák és anyagok

Biológiai oktatási projekt témái és anyagai

Biológiai projekt témái és anyagai

Az orvosbiológiai mérnöki projekt témái és anyagai

Botanikai projekt témái és anyagai

Épületgépészeti projekt témái és anyagai

Üzleti adminisztráció projekt témái és anyagai

Üzleti oktatási projekt témái és anyagai

Üzleti menedzsment projekt témái és anyagai

Üzleti matematika projekt témái és anyagai


„C” kategóriájú projektmunkák

Kardiovaszkuláris betegség projekt témái és anyagai

Katalízis projekt témái és anyagai

Sejt- és molekuláris biológiai projekt témái és anyagai

Sejtbiológia és genetika projekt témái és anyagai

Vegyészmérnöki projekt témái és anyagai

Kémiaoktatási projekt témái és anyagai

Kémiai projekt témái és anyagai

Keresztény vallásismereti projekt témái és anyagai

Építőmérnöki projekt témái és anyagai

Polgári jogi projekt témái és anyagai

Klasszikus tanulmányok projekt témái és anyagai

Ruházat és divat projekt témái és anyagai

Kereskedelmi jogi projekt témái és anyagai

Common Law projekt témái és anyagai

Kommunikációs és médiatudományi projekt témái és anyagai

Kommunikációs technológiai projekt témái és anyagai

Számítógépes oktatási projekt témái és anyagai

Számítástechnikai projekt témák és anyagok

Számítástechnikai projekt témái és anyagai

Tanácsadás és pszichológia projekt témái és anyagai

Kreatív művészet projekt témái és anyagai

Kriminológiai projekt témái és anyagai

Növénytermesztési és tudományos projektek témái és anyagai

Kultúrtudományi projekt témái és anyagai

Tantervi tanulmányok témái és anyagai


„D” kategóriájú projektmunkák

Fogászat és fogtechnika projekt témái és anyagai

♦ Bőrgyógyászati ​​projekt témái és anyagai

♦ Tervezési és grafikai tervezés témái és anyagai

♦ Fejlesztéstudományi projekt témái és anyagai

♦ Drámai / előadói / színházművészeti projekt témái és anyagai


„E” kategóriák Projektmunkák

♦ Ökológiai projekt témái és anyagai

♦ Közgazdasági projekt témák és anyagok

♦ Közgazdasági oktatási projekt témái és anyagai

♦ Ökoturisztikai és vadgazdálkodási projekt témák és anyagok

Oktatási igazgatási és felügyeleti projekt témái és anyagai

Oktatási mérési és értékelési projekt témái és anyagai

♦ Elektromos elektronikai mérnöki projekt témái és anyagai

♦ Alapfokú oktatási projekt témái és anyagai

♦ Sürgősségi orvosi projekt témák és anyagok

♦ Endokrinológiai projekt témái és anyagai

♦ Angol és nemzetközi tanulmányok projekt témái és anyagai

♦ Angol és irodalomtudományi projekt témái és anyagai

♦ angol nyelvű projekt témái és anyagai

♦ Környezetkémiai projekt témái és anyagai

Környezet-egészségtudományi projekt témái és anyagai

♦ Környezetjogi projekt témák és anyagok

♦ Járványos és közösségi egészségügyi projekt témái és anyagai

♦ Ingatlankezelési projekt témái és anyagai

♦ Bizonyítékokon alapuló orvostudományi projekt témái és anyagai

♦ Az Evolution projekt témái és anyagai


„F” kategóriájú projektmunkák

Család- és gyermektudományi projekt témái és anyagai

♦ Gazdálkodási projekt témái és anyagai

♦ Pénzügyi és befektetési projektek témái és anyagai

♦ Pénzügyi projekt témák és anyagok

♦ Pénzügyi menedzsment projekt témái és anyagai

♦ Képző- és iparművészeti projekt témái és anyagai

♦ Halászati ​​és akvakultúra projekt témái és anyagai

♦ Halászati ​​projekt témái és anyagai

Élelmiszertudományi és technológiai projekt témái és anyagai

♦ Erdészeti és faipari technológiai projekt témái és anyagai

♦ Erdészeti és környezetgazdálkodási projekt témái és anyagai

♦ Francia projekt témák és anyagok


„G” kategóriájú projektmunkák

♦ Gasztroenterológiai és hepatológiai projekt témái és anyagai

♦ Nemi tanulmányok projekt témái és anyagai

♦ Általános és belgyógyászati ​​projekt témák és anyagok

♦ Általános és bevezető kémiai projekt témák és anyagok

♦ Általános és bevezető orvostudományi projekt témái és anyagai

♦ Általános élettudományi projekt témák és anyagok

♦ Genetikai projekt témái és anyagai

♦ Földrajz és környezettudományi projekt témái és anyagai

♦ Földrajzi projekt témái és anyagai

♦ Földtani projekt témák és anyagok

♦ A geriátriai orvoslás projekt témái és anyagai

♦ Grafikai művészet és formatervezés projekt témái és anyagai


„H” kategóriájú projektek

Egészségügyi és szociális projektek témái és anyagai

Egészségügyi adminisztráció és menedzsment projekt témái és anyagai

♦ Hematológiai projekt témái és anyagai

Történelem és régészet projekt témái és anyagai

Történelem és diplomáciai tanulmányok témái és anyagai

Történelem és nemzetközi tanulmányok projekt témái és anyagai

Történelemoktatási projekt témái és anyagai

Történelem projekt témái és anyagai

♦ HND projekt témái és anyagai

♦ Háztartási oktatási projekt témái és anyagai

♦ Háztartási projekt témái és anyagai

♦ Kertészeti projekt témái és anyagai

♦ Az emberi táplálkozási projekt témái és anyagai

♦ Humánerőforrás-menedzsment projekt témái és anyagai


„I” kategóriák Projektmunkák

♦ Igbo nyelvészeti projekt témái és anyagai

♦ Igbo projekt témái és anyagai

Ipari és munkaügyi kapcsolatok projekt témái és anyagai

♦ Ipari kémia projekt témái és anyagai

♦ Ipari matematika projekt témái és anyagai

♦ Ipari fizika projekt témái és anyagai

♦ Ipari kapcsolatok és személyzeti menedzsment projekt témái és anyagai

♦ Fertőző betegségek és mikrobiológia projekt témái és anyagai

Informatikai projekt témák és anyagok

♦ Szervetlen kémia projekt témái és anyagai

♦ Biztosítási projekt témák és anyagok

♦ Integrált tudományos projekt témák és anyagok

♦ Bevezető technológiai projekt témái és anyagai

♦ Értelmi fogyatékosság projekt témái és anyagai

♦ Hírszerzési és biztonsági szolgálatok projekt témái és anyagai

♦ Nemzetközi üzleti projekt témák és anyagok

♦ Nemzetközi jogi és diplomáciai projekt témái és anyagai

♦ az iszlám / saría törvény projekt témái és anyagai


„L” kategóriájú projektek

♦ Laboratóriumi technológiai projekt témái és anyagai

♦ Jogi projekt témák és anyagok

Könyvtári és információs szolgáltatások projekt témái és anyagai

Könyvtártudományi projekt témái és anyagai

♦ Nyelvészeti és nigériai nyelvek projekt témái és anyagai

♦ Nyelvészeti projekt témái és anyagai

♦ Angol irodalom Projekt témák és anyagok

♦ Helyi önkormányzati tanulmányok témái és anyagai


„M” kategóriák Projektmunkák

Vezetéstudományi projekt témái és anyagai

Tengerészeti és menedzsmenttechnikai projekt témák és anyagok

♦ Marketing projekt témák és anyagok

Tömegkommunikációs projekt témái és anyagai

♦ Matematika oktatási projekt témái és anyagai

Matematika projekt témái és anyagai

♦ Gépipari projekt témái és anyagai

♦ Orvosi laboratóriumi tudományos és műszaki projekt témák és anyagok

♦ Orvosi radiográfiai és radiológiai tudományok projekt témái és anyagai

♦ Orvosi rehabilitációs projekt témái és anyagai

♦ Orvostudományi és sebészeti projekt témák és anyagok

♦ A mentális egészség és függőség projekt témái és anyagai

Mikrobiológiai projekt témái és anyagai

♦ MSc projekt témák és anyagok

♦ Múzeum- és örökségkutatási projekt témái és anyagai


„N” kategóriájú projektmunkák

♦ Nanotechnológiai projekt témái és anyagai

♦ NCE projekt témái és anyagai

♦ Nefrológiai projekt témái és anyagai

♦ Neurológiai projekt témái és anyagai

♦ Idegtudományi projekt témái és anyagai

Ápolási és ápolástudományi projekt témák és anyagok

Ápolási, fogorvosi és egészségügyi projekt témák és anyagok

♦ Táplálkozási és dietetikai projekt témák és anyagok


„O” kategóriák Projektmunkák

♦ Szülészeti és nőgyógyászati ​​projekt témái és anyagai

♦ Irodai rendszerkezelési projekt témái és anyagai

♦ Irodai technológiai és menedzsment projekt témák és anyagok

♦ Régi weboldal projekt témái és anyagai

♦ Onkológiai és sugárterápiás projekt témái és anyagai

♦ OND projekt témái és anyagai

♦ Szemészeti és optometriai projekt témái és anyagai

♦ Optometria projekt témái és anyagai

♦ Szerves kémia projekt témái és anyagai

♦ Ortopédiai projekt témák és anyagok

♦ Otolaryngology (fül, orr és torok) projekt témái és anyagai


„P” kategóriák Projektmunkák

♦ Patológiai projekt témái és anyagai

♦ Béke és fejlődés tanulmányok projekt témái és anyagai

♦ Gyermekgyógyászati ​​projekt témák és anyagok

Előadó-művészeti és zenei projekt témák és anyagok

Kőolajmérnöki projekt témái és anyagai

♦ PGD projekt témái és anyagai

♦ Gyógyszerészeti és gyógyszerkémiai projekt témái és anyagai

♦ Farmakológia és gyógyszergyógyászat projekt témái és anyagai

♦ Gyógyszertári projekt témái és anyagai

♦ Gyógyszertechnológiai projekt témái és anyagai

♦ PHD projekt témái és anyagai

♦ Filozófiaoktatási projekt témái és anyagai

♦ Filozófiai projekt témái és anyagai

♦ A fizikai egészségnevelés projekt témái és anyagai

♦ A fizikai kémia projekt témái és anyagai

♦ Fizikaoktatási projekt témái és anyagai

Fizikai projekt témái és anyagai

♦ Élettani projekt témái és anyagai

♦ Fizioterápiás projekt témái és anyagai

♦ Növényélettani és termésökológiai projekt témái és anyagai

♦ Növénytudományi és növénytermesztési projekt témái és anyagai

♦ Növénytudományi projekt témái és anyagai

Államtudományi projekt témái és anyagai

♦ Polimer tudományos és technológiai projekt témái és anyagai

♦ Általános iskolai projekt témái és anyagai

♦ Általános természettudományos oktatási projekt témái és anyagai

♦ A magán- és vagyonjogi projekt témái és anyagai

♦ Projektmenedzsment technológiai projekt témák és anyagok

♦ Protézis és ortopéd technológiai projekt témái és anyagai

♦ Pszichiátriai ápolási projekt témái és anyagai

♦ Pszichiátriai projekt témái és anyagai

Közigazgatási projekt témái és anyagai

♦ Közegészségügyi technológiai projekt témái és anyagai

♦ Közkapcsolati projekt témái és anyagai

♦ Projekt témák és anyagok beszerzése és ellátása

♦ Pszichológiai oktatási projekt témái és anyagai

♦ Pszichológiai projekt témái és anyagai


„Q” kategóriák Projektmunkák

♦ Mennyiségfelmérési projekt témák és anyagok


„R” kategóriák Projektmunkák

♦ Radiológiai és képalkotási témák és anyagok

♦ Rehabilitációs projekt témái és anyagai

♦ Vallástudományi és teológiai projekt témái és anyagai

♦ Légzőszervi orvosi projekt témái és anyagai

♦ Reumatológiai projekt témái és anyagai

♦ Vidékfejlesztési projekt témái és anyagai


„S” kategóriák Projektmunkák

Tudományos laboratóriumi technológiai projekt témái és anyagai

Középiskolai projekt témái és anyagai

♦ Titkársági igazgatási projekt témái és anyagai

♦ Titkársági tanulmányok oktatási projekt témái és anyagai

♦ Szexuális nevelési projekt témái és anyagai

♦ Szociálpolitikai és jóléti projekt témái és anyagai

Szociológiai oktatási projekt témái és anyagai

Szociológiai projekt témái és anyagai

♦ Szoftvertechnikai projekt témái és anyagai

♦ Talajtani projekt témái és anyagai

♦ Sportorvosi és ortopédiai projekt témák és anyagok

♦ Statisztikai oktatási projekt témái és anyagai

♦ Statisztikai projekt témái és anyagai

♦ Sebészeti és sebészeti specialitások projekt témái és anyagai

♦ Rendszertechnikai projekt témái és anyagai


„T” kategóriák Projektmunkák

♦ Adózási projekt témái és anyagai

♦ Tanárképzési projekt témái és anyagai

♦ Theológiai projekt témái és anyagai

♦ Transzplantációs projekt témái és anyagai


„U” kategóriák Projektmunkák

♦ UniProjects.Ng webhely Nigériában Projekt témák és anyagok

♦ Város- és területi tervezési projekt témái és anyagai

♦ Urológiai projekt témái és anyagai


„V” kategóriájú projektmunkák

♦ Állatorvosi projekt témái és anyagai

♦ Virológiai projekt témái és anyagai


„Z” kategóriájú projektmunkák

Állattani projekt témái és anyagai

♦ Régi helyszíni projekt témák és anyagok