advertenties: Ontvang toegang tot het 200-niveau en studeer een cursus aan een universiteit naar keuze. Lage tarieven | Geen JAMB UTME. Bel 09038456231

Job bank.gc.ca Handleiding voor aanmelding en registratie van werkgevers / werkzoekenden

ingediend in Toelatingseis, job by Augustus 3, 2020

ADS! Diabetes permanente oplossing! Slechts 15 pakketten over. HAAST JE!!!


Job bank.gc.ca Handleiding voor aanmelding en registratie van werkgevers / werkzoekenden.

In dit artikel zullen we u, vanuit het beste van ons onderzoek op Job bank.gc.ca Inlog- en registratiegids voor werkgevers / werkzoekenden, de stapsgewijze handleiding aanbieden voor toegang tot de Jobbank.gc.ca Werkgever / werkzoekende Login en enkele hints over hoe u zich kunt registreren.

Jobbank.gc.ca Werkgever / Werkzoekende Login

Hoe registreer ik een werkgever?

Het registreren van een werkgever bij Job Bank is eenvoudig! Alles wat je moet doen is:

Het inhuren van een bedrijf op Job Bank is eenvoudig! Alles wat je moet doen is:

 1. Log in op Job Bank for Employers en klik op de knop "Registreer een ander bedrijf" op uw Dashboard.
 2. Als je extra bazen wilt inschrijven, klik dan op je naam in de rechterbovenhoek van je Dashboard. Klik op "Werkgeversbestanden" in de lijst, klik op dat punt op "Registreer een nieuwe werkgever".
 3. Selecteer uw relatie met het bedrijf.
 4. Voer het financiële rekeningnummer van het bedrijf in.
 5. Voer de zakelijke subtiliteiten van de werkgever in.
 6. Voer de essentiële werklocatie in en klik op "Totale aanstelling".

Vitaal: U moet eerst een Job Bank-klantaccount maken voordat u een bedrijf kunt inschrijven.

Privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden

Job Bank's privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden

Disclaimer:

Door op "Ik ga akkoord" te klikken, bevestigt u dat u deze beveiligingsverklaring en gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen.

U bevestigt eveneens dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor toegang tot en gebruik van Job Bank en haar administraties; dat u gekwalificeerd bent om deel te nemen aan de nationale werkadministratie van Canada; en dat u opzettelijk uw eigen of mogelijk zakelijke gegevens verstrekt in overeenstemming met deze beschermingsverklaring en met deze gebruiksvoorwaarden.

Door te komen en te gebruiken job Op de site van de Bank stemt u ermee in dat Job Bank volledig op uw eigen risico wordt gebruikt en erkent u dat Job Bank geen risico loopt voor gelegenheden buiten haar controle.

Privacyverklaring Doel en autoriteit

De gegevens die u verstrekt, zijn verzameld onder de autoriteit van Subsecties 60 (1) en 60 (2) van de Wet op de Arbeidsverzekeringen en de secties 58 en 59 van de Regeling werknemersverzekeringen.

Deze autoriteiten staan ​​de oprichting en ondersteuning van een nationale bedrijfsadministratie toe, die bekend staat als Job Bank, en die gegevens verstrekt over openingen dwars door Canada om specialisten te helpen redelijke zaken te vinden en bazen te helpen geschikte arbeiders te vinden.

Het Social Insurance Number (SIN) wordt verzameld onder de specialist van de Employment Insurance Act en zijn verordeningen en overeenkomstig de secretarieelrichtlijn van de Thesaurieraad over de SIN, die Job Bank als een goedgekeurde klant van de SIN ondersteunt.

De SIN zal worden gebruikt als een individuele identificatie om het karakter en de kwalificatie van mensen die vragen om online toegang tot Job Bank voor werkzoekenden en bovendien Job Bank voor werkgevers te valideren.

De SIN, de oorspronkelijke achternaam en het geboortejaar van de moeder zullen worden gecoördineerd met de Social Insurance Registry (SIR) via een geautomatiseerde procedure om Canadezen en eeuwigdurende inwoners te verifiëren die toegang vragen tot Job Bank voor werkzoekenden en Job Bank voor werkgevers voor de motivering. achter het gebruik van Job Match en het plaatsen van een beroepspromotie door het maken van een zakelijk document.

De SIN zal om een ​​andere reden niet worden gebruikt of gedeeld.

Het Express Entry-profielnummer en de goedkeuringscode van de beroepzoeker worden verzameld en gecoördineerd tegen het Global Case Management System (GCMS) van Immigration, Refugees and Citizenship Canada om de persoonlijkheid te valideren van Express Entry-kandidaten die toegang vragen tot Job Bank voor werkzoekenden.

Deze informatiecomponenten zullen om een ​​andere reden niet worden gebruikt of gedeeld.

Deelname is vrijwillig

Deelname is vrijwillig. Weigering om uw eigen gegevens te verstrekken, heeft tot gevolg dat u niet in staat bent om een ​​klantenaccount bij Job Bank aan te maken.

Zonder een Job Bank-klantaccount benader je Job Bank voor werkzoekenden en ook Job Bank voor werkgevers niet.

Het delen van gegevens

De gegevens die u geeft, kunnen worden gebruikt om totale metingen te maken, voor detaillering, beoordeling en onderzoeksdoeleinden.

Het kan worden verstrekt aan andere bedrijfstakken voor werkgelegenheid en sociale ontwikkeling Canada (ESDC), overheidsstichtingen, gewone en regionale specialisten en buitenstaanders die programma's beheren in het belang van de EVDA waar overeenkomsten voor het delen van informatie worden opgezet.

Gegevens kunnen ook worden verstrekt aan andere overheids- of gecontracteerde organisaties in het kader van memoranda van begrip en bovendien informatie-uitwisselingsovereenkomsten.

Bazen en outsider afgevaardigden die bij Job Bank voor werkgevers komen en zich interesseren voor het Tijdelijke Buitenlandse Werknemers Programma (TFWP) begrijpen dat de gegevens die in Job Bank zijn opgenomen, aan de TFWP worden meegedeeld.

De gegevens zullen worden gebruikt voor doeleinden van organisatie, strategie, beoordeling, onderzoek, eerlijkheid en consistentie.

Het kan ook extra gebruik en onthullingen hebben die kunnen leiden tot gezaghebbende en bovendien wettige keuzes die gemaakt worden over bedrijven of mogelijk outsider agenten die naar Job Bank voor werkgevers gaan en die bovendien een interesse in de TFWP hebben.

Beleidsanalyse, onderzoek of evaluatiedoeleinden

De individuele gegevens die u geeft na het maken van een klantrecord, kunnen worden gebruikt en bovendien worden ontdekt voor strategisch onderzoek, evenals informatie voor evaluatiedoeleinden.

Om deze oefeningen te leiden, kunnen verschillende bronnen van gegevens onder de autoriteit en controle van ESDC worden verbonden.

Hoe het ook zij, dit extra gebruik of mogelijke blootstellingen van uw eigen gegevens zullen nooit resulteren in een wettelijke keuze die over u wordt gemaakt.

Toegang tot persoonlijke informatie

Uw eigen gegevens worden geregeld volgens de Wet op de Arbeidsverzekeringen en de Privacywet. U hebt rechtstreeks recht op de verzekering van en toegang tot uw eigen gegevens.

Individuele gegevens die door Job Bank worden verzameld, worden bewaard in de Personal Information Bank (PIB) ESDC PPU 711 en de klasse van records ESDC SEB 149.

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden houden toezicht op het gebruik van Job Bank voor werkzoekenden en Job Bank for Employers. Wanneer u hiermee akkoord bent gegaan, blijft u gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden voor elke resulterende toegang tot uw klantaccount.

In het geval dat veranderingen en extra wijzigingen plaatsvinden, zal Job Bank u aansporen om een ​​gecorrigeerde aanpassing te bevestigen. ESDC behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk te allen tijde te wijzigen, mits enige enige waarschuwing.

Employment Bank is een essentiële bron van beroepsadvertentiegegevens, aangezien het de nationale elektronische werkhandelsadministratie van Canada is. Het moedigt associaties aan tussen beroepzoekers en bazen. Werkgelegenheid Bank administraties zijn gratis.

Gekwalificeerde klanten krijgen vrijwel zeker toegang tot het Job Match-beheer (via Job Bank voor werkzoekenden en bovendien Job Bank voor werkgevers) door een klantaccount te maken.

Cliënten die zakelijke documenten opzetten, zullen hoogstwaarschijnlijk werkpromoties plaatsen die, wanneer ze zijn ingevuld, moeten voldoen aan een bedrijfswerknemersrelatie (informatieve verbinding: http://www.cra-arc.gc.ca/E/bar/tg/rc4110/rc4110 -e.html)

Klanten die een bedrijfsrecord maken, geven toestemming om door Job Bank gevraagde bedrijfsgegevens te verstrekken om de echtheid van een bedrijf en de goedgekeurde afgevaardigden te maken en te valideren.

Occupation Bank zal de gegevens controleren en verifiëren om te beslissen over de kwalificatie en consistentie met deze gebruiksvoorwaarden.

Occupation Bank kan gebruikmaken van gerobotiseerde formulieren die verwijzen naar de gegevens die door klanten zijn ingevoerd bij andere nationale overheidskantoren, waaronder de Canada Revenue Agency en Immigration, Refugees and Citizenship Canada.

Cliënten die naar Job Bank gaan voor werkzoekenden en Job Bank for Employers zijn exclusief verantwoordelijk voor de gegevens die ze indienen. Zij komen overeen dat de gegevens die worden ingevoerd en consistent worden ingediend geldig, nauwkeurig en actueel zijn.

Beroep Bankmedewerkers en medeplichtigen helpen Job Bank bij het overbrengen van Job Bank-administraties alle autoriteit te behouden om contact op te nemen met haar klanten via e-mail, per telefoon of persoonlijk om te bevestigen, evenals de gegeven gegevens te bevestigen of om extra documentatie te vragen.

Af en toe, en net zo belangrijk, kan Job Bank berichten sturen naar Job Bank-klanten om hen te informeren over progressies die van invloed kunnen zijn op de administraties die ze bezoeken of gebruiken, inclusief werkaanbiedingen.

Kwalificatie

Om gekwalificeerd te zijn voor toegang tot en gebruik van de Job Match-administratie (via Job Bank voor werkzoekenden en Job Bank for Employers), moeten klanten een van de begeleidende zijn:

 • Een Canadees onderwerp;
 • Een blijvende bewoner;
 • Een buitenstaander die een goedgekeurde Express Entry hoopvol is (Job Bank voor werkzoekenden als het ware).

Werkgever geautoriseerde vertegenwoordigers

De essentiële klant die op een zakelijk document is vastgelegd, kan de toegang tot andere Job Bank-klanten die een klantaccount hebben, goedkeuren door hen in staat te stellen klanten van het zakelijke document te ontbinden. Elke goedgekeurde klant van een zakelijk document moet de gebruiksvoorwaarden van Job Bank respecteren en naleven.

De essentiële klant op een bedrijfsdocument begrijpt en erkent dat hij / zij exclusief verantwoordelijk is voor alle Job Bank-oefeningen die worden uitgevoerd door de goedgekeurde klanten die aan dat bedrijfsrecord zijn toegevoegd.

Een cliënt die tracht een bedrijfsdocument te maken, begrijpt en stemt ermee in dat zijn / haar klantaccountgegevens per e-mail worden verzonden naar het essentiële contact van een bedrijfsrecord als het financiële rekeningnummer dat hij / zij aan Job Bank geeft, zojuist is aangeworven in het kader .

Een goedgekeurde zakelijke documentklant mag werkadvertenties plaatsen ten behoeve van het bedrijf, zodra de essentiële klant hem of haar de specialist toekent om als zodanig te doen.

Occupation Bank eist alle bevoegdheid om de toegang tot een bedrijfsrecord te verjagen of te wijzigen, zonder de essentiële klant van het bedrijfsdocument te bereiken.

Uitzendbureau / agent

Een bedrijfsexploitant (gebruikt door een situatie of uitzendorganisatie) kan Jobbank gebruiken om beroepen te posten ten behoeve van een bedrijf of een klant.

Om aan te tonen dat er een zakelijke relatie bestaat, moet de werkspecialist de naam en contactgegevens van het bedrijf, het bedrijf of de klant onthullen voor elke activiteit voordat de promotie op de Job Bank kan worden geplaatst.

Deze gegevens worden niet openlijk getoond. Een afgevaardigde van Job Bank kan contact opnemen met het bedrijf of de klant om de huidige zakelijke relatie met het werkbureau / de specialist te bevestigen.

Vacatures

Vacatures op Job Bank hebben een onderliggende meest extreme publicatietijd van dertig (30) logboekdagen. Het is de plicht van het bedrijf om om te gaan met het tijdsbestek van werkgelegenheid dat op Job Bank wordt gepubliceerd.

Beroepsboekingen op Job Bank moeten instemmen met alle toepasselijke regerings / gemeentelijke / regionale wetten, inclusief werkprincipes en mensenrechtenbepaling.

Job Bank plaatst geen vacatures ...

 • Als het bedrijf verwacht dat de vertegenwoordiger zijn / haar eigen belastingaftrek moet verzenden;
 • Als het bedrijf verwacht dat de specialist andere zakelijke inclusie voor projecten moet organiseren, bijvoorbeeld loonkosten, het Canada Pension Plan (CPP), bedrijfsbescherming (EI) en de beloning van arbeiders;
 • Als er geen activiteitsmogelijkheden zijn;
 • Als onbetaalde voorbereiding een staat van werk is;
 • Als de activiteitsboeking een kopie is van een werkboeking die vanaf nu wordt gepubliceerd op Job Bank;
 • Als de activiteitsboeking een kopie is van een roeping-posting die van de laatste tijd promotie had gekregen op Job Bank en werd verwijderd of gewist;
 • Als kosten worden doorberekend aan werkzoekers of potentiële kandidaten;
 • Voor zakelijke of zelfstandige werkopeningen met of zonder een geldgerelateerde onderneming;
 • Voor vrijwillige of onbetaalde tijdelijke vacatures;
 • Voor zakelijke openingen buiten Canada die niet verzekerbaar zijn in Canada;
 • Als het bedrijf probeert substitutiespecialisten in te schrijven in een werkdebat;
 • Als ze ethisch vijandige, wellustige, kwaadaardige, ongeoorloofde, minachtende proclamaties, vurige of schadelijke substantie bevatten die afhankelijk is van geslacht, seksuele introductie, leeftijd, religieuze voorkeuren, handicap of etniciteit, of een bedrijf dat zowel vraagt ​​als publiceert; en,
 • Als ze een andere inhoud bevatten die Job Bank als ongepast beschouwt.

Opschorting en einde van gebruik

De regering van Canada en ESDC zijn gericht op het geven van websites van klanten die respect tonen voor de verschillende behoeften van Canadezen, net als de wetgeving inzake beveiliging en auteursrechten.

Beroepsbank kan ONMIDDELLIJK ontslaan of mogelijk de toegang van een cliënt tot zijn / haar Job Bank-cliëntaccount of een zakelijk dossier opschorten in de volgende voorwaarden:

 • De klant heeft deze gebruiksvoorwaarden buiten beschouwing gelaten.
 • De klant heeft een ongeldig of beëindigd sociaal verzekeringsnummer ingevoerd.
 • De klant is een Express Entry-aanvrager die een ongeldig Express Entry-profielnummer of een goedkeuringscode voor de zoeker heeft ingevoerd.
 • Het cliëntrecord of het boniedocument van de Job Bank is - of wordt ermee geassocieerd - verhandeld.

Voorwaarden en disclaimer

Job Bank en alle functionaliteiten daarin worden gegeven op een "AS lijkt te zijn" en "AS AVAILABLE" uitgangspunt. Door naar de Job Bank-site te gaan en deze te gebruiken, stemt u ermee in dat Job Bank volledig op eigen risico wordt gebruikt.

Employment Bank maakt geen portretten en garanties, expliciet of afgeleid, en verwerpt alle risico's met betrekking tot:

Vrij zijn van malware, inclusief infecties of andere destructieve onderdelen;

De activiteiten die moeten worden geleid met behulp van of afhankelijk van Job Bank;

Staten van precisie, culminatie, geld, handelskwaliteit of bereidheid om een ​​specifieke reden;

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Hare Majesteit de Koningin in het Recht van Canada, haar Toekenning en Opvolgers, officieren, arbeiders of uitbaters, het risico lopen op gevallen, activiteiten, schade, tegenslagen, schade (soms, ongebruikelijk, onmiddellijk, achterlijk, toevallig of zwaar schade) of kosten, inclusief, zonder beperking, verlies van inkomsten of uitkering of fondsen, verloren of berokkende informatie, of ander zakelijk of financieel ongeluk, op welke manier dan ook, van (I) uw demonstraties, uitsluitingen of voorsprong; (ii) enig gebruik of onmacht om Job Bank voor Werkgevers te gebruiken; en (iii) elke afwezigheid van toegankelijkheid of uitstel bij het geven van opdrachten aan Job Bank.

Dit segment is van toepassing ongeacht of de verplichting het gevolg is van onrechtmatige daad (het tellen van onvoorzichtigheid), contract (pauze tellen van elementaire gebruiksvoorwaarden en voorwaarden) en of Jobbank wist of had moeten weten over de waarschijnlijkheid van dergelijke schade.

regerend wetten

Door Job Bank voor Werkgevers te bereiken of te gebruiken, stemt u ermee in dat alle kwesties die betrekking hebben op uw toegang tot of gebruik van Job Bank worden beheerd door de wetten van de materiële Provincie of Gebied, elite van hun twisten van wettelijke normen, en de wetten van Canada.

Bovendien stemt u ermee in en kunt u zich onderwerpen aan de afdeling van de rechtbanken van de relevante provincie of territorium met betrekking tot dergelijke kwesties.

Inhoud leveren in onze officiële talen

Bedrijven moeten hun werk op de Bank-site plaatsen in het Engels of Frans, de legitieme dialecten van Canada.

Als het niet teveel moeite is, let er dan op dat Job Bank uw activiteitspostings in beide autoriteitsdialecten laat zien. Sommige andere dialecten van hulpbronnen die voor een baan worden gedemonstreerd, moeten specifiek worden geïdentificeerd met de noodzakelijke activiteiten (het moet bijvoorbeeld een echte noodzaak zijn).

Wijzigingen

Job Bank behoudt de autoriteit die nodig is om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, zonder kennisgeving vooraf. Een dergelijke wijziging zal nu van kracht worden na plaatsing op Job Bank op www.jobbank.gc.ca.

Instemmen met de privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden van Job Bank

Door op "Ik ga akkoord" te tikken, bevestigt u dat u:

De Privacyverklaring van Job Bank hebben gelezen en begrepen;

De Gebruiksvoorwaarden van Job Bank hebben gelezen, begrepen en zullen naleven;

begrijpen dat alle gegevens die aan Job Bank worden verstrekt, onderworpen zijn aan verificatie en goedkeuring en zullen worden gebruikt om de nationale bedrijfsadministratie van de regering van Canada en het Express Entry-raamwerk van Citizenship and Immigration Canada te reguleren; en

begrijpt en stemt ermee in dat de gegevens die u geeft, ook kunnen worden gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot het maken van totale metingen, en voor de redenen voor aankondiging, beoordeling, oprechtheid en onderzoek.

Inloggen portal: https://seeker.jobbank.gc.ca/seeker/

CSN Team.

Vul uw e-mailadres:

Geleverd door TMLT NIGERIA

Word nu lid van meer dan 3,500+ lezers online!


=> VOLG ONS OP Instagram | FACEBOOK & TWITTER VOOR LAATSTE UPDATES

ADS: KNOCK-OFF DIABETES IN SLECHTS 60 DAGEN! - BESTEL HIER

AUTEURSRECHT WAARSCHUWING! Inhoud op deze website mag niet opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming of erkenning. Alle inhoud wordt beschermd door DMCA.
De inhoud op deze site is met goede bedoelingen geplaatst. Als u eigenaar bent van deze inhoud en van mening bent dat uw auteursrecht is geschonden of geschonden, neemt u contact met ons op via [[e-mail beveiligd]] om een ​​klacht in te dienen en zullen er onmiddellijk acties worden ondernomen.

Tags: , , , , , , , ,

Reacties zijn gesloten.