advertenties: Ontvang toegang tot het 200-niveau en studeer een cursus aan een universiteit naar keuze. Lage tarieven | Geen JAMB UTME. Bel 09038456231

Federaal ministerie van Landbouw en plattelandsontwikkeling Jobportaal 2020 | www.fmard.gov.ng

ingediend in job by op mei 25, 2020

ADS! DOWNLOAD ALLE VERLOREN VRAGEN EN ANTWOORDEN (PDF-VERSIE)


Federaal ministerie van Landbouw en plattelandsontwikkeling Jobportaal 2020 | www.fmard.gov.ng.

Het federale ministerie van Landbouw en plattelandsontwikkeling (FMARD) implementeert sinds 2014 het International Fund for Agricultural Development (IFAD) - bijgestaan ​​Value Chain Development Program in zes (6) deelnemende staten aan de staten Anambra, Benue Ebonyi, Niger, Ogun en Taraba en elk in vijf (5) lokale overheidsgebieden in alle staten.

Federaal Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling

Het federale ministerie van landbouw en plattelandsontwikkeling (FMARD) in samenwerking met het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD) sollicitaties van voldoende gekwalificeerde kandidaten uitnodigen om de volgende functies te vervullen:

1. Functie: Market and Enterprise Development Advisor (MEDA)

Locatie: Abuja

Achtergrond

 • Overeenkomstig het Federale Regeringsbeleid voor landbouwbevordering (APP) en de noodzaak om zelfvoorzienend te zijn in de binnenlandse voedselproductie, werd het FGN / IFAD Value Chain Development Program (IFAD-VCDP) opgezet onder het federale ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling de strategische visie van de federale regering op groei en ontwikkeling ondersteunen door de landbouwsector te versterken om de voedselzekerheid te vergroten, de economische groei te versnellen en de kwetsbaarheid voor kleine boeren, met name vrouwen en jongeren, te verminderen.
 • Het initiatief voor projectontwikkelingsdoelstelling (BOB) is verankerd in de bevordering van duurzame verbetering van de productiviteit van landbouwproducten, inkomens en voedselzekerheid van arme huishoudens op het platteland die zich bezighouden met de productie, verwerking en marketing van rijst en cassave in zes staten van Anambra, Benua, Ebonyi. Staten in Niger, Ogun en Taraba ”.
 • Bijgevolg wordt Expression of Interest (EOI) hierbij gevraagd aan voldoende gekwalificeerde en geïnteresseerde kandidaten om deel te nemen aan het FGN / IFAD Value Chain Development Program (IFAD-VCDP).

Details

 • De Market and Enterprise Development Advisor (MEDA) zal werken onder direct toezicht van de nationale programmacoördinator.

Hoofdverantwoordelijkheid

 • De Market and Enterprise Development Advisor (MEDA) zal werken onder direct toezicht van de Programmamanager (PM), in nauwe samenwerking met SPMU Business and Market Development Officer (SBMOG), de SPMU Agricultural Processing and Quality Enhancement Officer en de nationale autoriteiten. Over het algemeen zal de NBMDA de subcomponent leiden die is ontworpen om de toegevoegde waarde te vergroten en de toegang tot markten voor kleine en middelgrote producenten en verwerkers te verbeteren.

Specifieke taken

 • Coördinatie van de ontwikkeling, implementatie en monitoring van VCD-maatregelen en -activiteiten ter ondersteuning van het beleids- en regelgevingskader ter bevordering van een gunstig klimaat voor VCD.
 • Het leiderschap, technische begeleiding en supervisie bieden voor het initiëren en uitvoeren van ondersteunende maatregelen, activiteiten en processen voor kwaliteitscontrole en standaardisatie van verwerkte producten onder de VCDP,
 • Leiding geven aan en toezicht houden op de formulering en uitvoering van maatregelen en interventies om de toegang van VC-operators tot marktinformatie te vergroten en de marktverbanden tussen producenten, verwerkers en marktdeelnemers te verbeteren.
 • Ontwikkelen en toezicht houden op de uitvoering van VCDP-maatregelen en -interventies die zijn ontworpen om de capaciteit voor bedrijfsbeheer van VC-operators na de oogst (individuen en organisaties) te versterken voor betere bedrijfs-, organisatie- en bedrijfsprestaties en duurzaamheid.
 • Technische leiding en managementleiderschap geven bij het identificeren van acties en mechanismen voor de implementatie van de maatregelen en activiteiten ter bevordering van het gebruik van technologieën met toegevoegde waarde, waaronder behandeling, verwerking, opslag en verpakking na de oogst.
 • Handel en communiceer met nationale en nationale overheidsinstanties in overleg- en samenwerkingsactiviteiten.
 • Selecteer waar nodig dienstverleners en formulering van TOR's en werkterrein voor de dienstverleners.
 • De werkzaamheden van dienstverleners begeleiden, bewaken en certificeren voor de verschillende activiteiten en opdrachten.
 • Zorgen voor technisch toezicht op het werk van de Amerikaanse bedrijfs- en marktontwikkelingsfunctionarissen en de staatsfunctionarissen voor landbouwverwerking en kwaliteitsverbetering.
 • Technische begeleiding en coördinatie bieden voor de aanschaf van agro-verwerkingsapparatuur en -technologieën onder de VCOP.
 • Bron en gebruik van informatie uit verschillende bronnen voor de uitvoering en coördinatie van activiteiten en maatregelen ter bevordering van toegevoegde waarde en verbetering van de markttoegang door VO-exploitanten: en
 • Ontwerp maatregelen en activiteiten voor capaciteitsopbouw en technische bijstand op het gebied van beleids- en regelgevingsondersteuning, toegevoegde waarde, markttoegang, bedrijfsbeheer, kwaliteitscontrole en normalisatie.

Rapportage en locatie:

 • De functie zal worden gevestigd in het NPMU-kantoor in Abuja. De MEDA rapporteert rechtstreeks aan de nationale programmacoördinator.

Details van het contract:

 • Tweejarig contract, verlengbaar als het project wordt verlengd en gebaseerd op prestaties.

Kwalificatie en ervaring

 • Master's Degree in een van de management- of sociale wetenschappen, inclusief landbouweconomie, economie of aanverwante gebieden,
 • Sterke achtergrond in zaken en marketing gecombineerd met praktische vaardigheden en minstens 5 jaar werkervaring op het gebied van vraagstukken en programma's met betrekking tot marketing van landbouwgrondstoffen, agro-verwerking en agro-industriële ontwikkeling en MSME-promotie.
 • Goede onderhandeling, interpersoonlijke en relationele vaardigheden.
 • Eerdere ervaring met het werken met de overheid en de particuliere sector is een groot voordeel,
 • Integriteit en vertrouwelijkheid

Sluitingsdatum van toepassing
12PM; 9 juni, 2020.

Hoe toe te passen
Geïnteresseerde en gekwalificeerde kandidaten moeten hun Expression of Interest (EOI) -aanvragen opsturen in tien (10) exemplaren, waaronder één origineel en negen (9) fotokopieën, correct verzegeld en duidelijk gemarkeerd in de rechterbovenklep 'Expression of Interest (EOI) voor de werving van nationale inkoopfunctionaris onder FGN / IFAD-VCDP-project. " Elke envelop moet een cv bevatten en een sollicitatiebrief met begeleidende brief die geschikt is voor de functie die wordt aangevraagd.

De verzegelde enveloppe moet worden geadresseerd en afgeleverd bij:
De permanente secretaris,
Federaal ministerie van landbouw en plattelandsontwikkeling,
No.1, Eldoret Close, Off Aminu Kano Crescent,
Wuse II - Abuja.


2. Functie: Market Development Officer (MDO)

Locatie: Abuja

Achtergrond

 • Overeenkomstig het Federale Regeringsbeleid voor landbouwbevordering (APP) en de noodzaak om zelfvoorzienend te zijn in de binnenlandse voedselproductie, werd het FGN / IFAD Value Chain Development Program (IFAD-VCDP) opgezet onder het federale ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling de strategische visie van de federale regering op groei en ontwikkeling ondersteunen door de landbouwsector te versterken om de voedselzekerheid te vergroten, de economische groei te versnellen en de kwetsbaarheid voor kleine boeren, met name vrouwen en jongeren, te verminderen.
 • Het initiatief voor projectontwikkelingsdoelstelling (BOB) is verankerd in de bevordering van duurzame verbetering van de productiviteit van landbouwproducten, inkomens en voedselzekerheid van arme huishoudens op het platteland die zich bezighouden met de productie, verwerking en marketing van rijst en cassave in zes staten van Anambra, Benua, Ebonyi. Staten in Niger, Ogun en Taraba ”.
 • Bijgevolg wordt Expression of Interest (EOI) hierbij gevraagd aan voldoende gekwalificeerde en geïnteresseerde kandidaten om deel te nemen aan het FGN / IFAD Value Chain Development Program (IFAD-VCDP).

Details:

 • De Market Development Officer (MDO) zal werken onder direct toezicht van de Market and Enterprise Development Advisor

Hoofdverantwoordelijkheid

 • De Market Development Officer zal werken onder direct toezicht van de Market And Enterprise Development Advisor in samenwerking met SPMU Business and Market Development Officer (SBMDO), de SPMU Agricultural Processing and Quality Enhancement Officer en de nationale autoriteiten. Over het algemeen zal de MDO de NPMEDA bij het promoten van marketingkoppelingen en marktinformatie bij de kleine en middelgrote producenten en verwerkers.

Specifieke taken:

 • Implementatie van VCD-maatregelen en -activiteiten ter ondersteuning van het beleids- en regelgevingskader ter bevordering van een gunstig klimaat voor VCD.
 • Werk onder toezicht van MEDA om de resultaten van het koppelingsprogramma te bewaken, evalueren en documenteren.
 • Uitvoering van ondersteunende maatregelen, activiteiten en processen voor kwaliteitscontrole en standaardisatie van verwerkte producten onder het VCDP.
 • Implementatie van maatregelen en interventies om de toegang van VC-operatoren tot marktinformatie te vergroten en de marktverbanden tussen producenten, verwerkers en marktexploitanten te verbeteren.
 • Uitvoering van VCDP-maatregelen en -interventies die zijn ontworpen om de capaciteit van het bedrijfsbeheer van VC-operators na de oogst (individuen en organisaties> ter verbetering van de bedrijfs-, organisatie- en bedrijfsprestaties en duurzaamheid te versterken)
 • De MEDA bijstaan ​​bij het identificeren van acties en mechanismen voor de uitvoering van de maatregelen en activiteiten ter bevordering van het gebruik van technologieën met toegevoegde waarde, waaronder behandeling, verwerking, opslag en verpakking na de oogst.
 • Ondersteuning bieden aan MEDA bij het omgaan met en communiceren met nationale en nationale overheidsinstanties bij adviserende en samenwerkingsactiviteiten.
 • Formulering van TOR5 en werkomvang voor de dienstverleners.
 • Ondersteuning bieden bij het monitoren en certificeren van het werk van dienstverleners bij de verschillende activiteiten en opdrachten.
 • De MEDA assisteren bij het technische toezicht op de werkzaamheden van de Amerikaanse bedrijfs- en marktontwikkelingsfunctionarissen en de staatsfunctionarissen voor landbouwverwerking en kwaliteitsverbetering.
 • Informatie uit verschillende bronnen verstrekken voor de uitvoering en coördinatie van activiteiten en maatregelen ter verbetering van de markttoegang door VC-exploitanten; en
 • Ondersteuning bij de uitvoering van activiteiten op het gebied van beleids- en regelgevende ondersteuning, toegevoegde waarde, markttoegang, bedrijfsvoering, kwaliteitscontrole en standaardisatie.

Rapportage en locatie:

 • De functie zal worden gevestigd in het NPMU-kantoor in Abuja. De MOO rapporteert rechtstreeks aan de Market and Enterprise Development Advisor

Details van het contract:

 • Tweejarig contract, verlengbaar als het project wordt verlengd en gebaseerd op prestaties.

Kwalificatie en ervaring

 • Eerste graad in een van de management- of sociale wetenschappen, inclusief landbouweconomie, economie of aanverwante gebieden.
 • Sterke achtergrond in zaken en marketing gecombineerd met praktische vaardigheden en minstens 5 jaar werkervaring op het gebied van vraagstukken en programma's met betrekking tot marketing van landbouwgrondstoffen, agro-verwerking en agro-industriële ontwikkeling en MSME-promotie.
 • Goede onderhandeling, interpersoonlijke en relationele vaardigheden.
 • Eerdere ervaring met het werken met de overheid en de particuliere sector is een groot voordeel,
 • Integriteit en vertrouwelijkheid

Sluitingsdatum van toepassing
12PM; 9 juni, 2020.

Hoe toe te passen
Geïnteresseerde en gekwalificeerde kandidaten moeten hun Expression of Interest (EOI) -aanvragen opsturen in tien (10) exemplaren, waaronder één origineel en negen (9) fotokopieën, correct verzegeld en duidelijk gemarkeerd in de rechterbovenklep 'Expression of Interest (EOI) voor de werving van nationale inkoopfunctionaris onder FGN / IFAD-VCDP-project. " Elke envelop moet een cv bevatten en een sollicitatiebrief met begeleidende brief die geschikt is voor de functie die wordt aangevraagd.

De verzegelde enveloppe moet worden geadresseerd en afgeleverd bij:
De permanente secretaris,
Federaal ministerie van landbouw en plattelandsontwikkeling,
No.1, Eldoret Close, Off Aminu Kano Crescent,
Wuse II - Abuja.


3. Functie: National Procurement Officer (NPO)

Locatie: Abuja

Achtergrond

 • Overeenkomstig het Federale Regeringsbeleid voor landbouwbevordering (APP) en de noodzaak om zelfvoorzienend te zijn in de binnenlandse voedselproductie, werd het FGN / IFAD Value Chain Development Program (IFAD-VCDP) opgezet onder het federale ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling de strategische visie van de federale regering op groei en ontwikkeling ondersteunen door de landbouwsector te versterken om de voedselzekerheid te vergroten, de economische groei te versnellen en de kwetsbaarheid voor kleine boeren, met name vrouwen en jongeren, te verminderen.
 • Het initiatief voor projectontwikkelingsdoelstelling (BOB) is verankerd in de bevordering van duurzame verbetering van de productiviteit van landbouwproducten, inkomens en voedselzekerheid van arme huishoudens op het platteland die zich bezighouden met de productie, verwerking en marketing van rijst en cassave in zes staten van Anambra, Benua, Ebonyi. Staten in Niger, Ogun en Taraba ”.
 • Bijgevolg wordt Expression of Interest (EOI) hierbij gevraagd aan voldoende gekwalificeerde en geïnteresseerde kandidaten om deel te nemen aan het FGN / IFAD Value Chain Development Program (IFAD-VCDP).

Details

 • De National Procurement Officer (NPO) zal verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de inkoop van goederen, werken en diensten die in het kader van het project worden gefinancierd.

Hoofdverantwoordelijkheid

 • De aanbestedingsfunctionaris is verantwoordelijk voor het beheer van de aanbestedingsactiviteiten van het programma als onderdeel van de programma-uitvoeringsregelingen, overeenkomstig de relevante nationale en IFAD-aanbestedingsrichtsnoeren, en voor het opbouwen van capaciteiten van andere programma-uitvoerende partners.

Specifieke taken

 • Onderneem inkoopactiviteiten volgens het concept inkoopplan dat de geschatte kosten en de basis voor de inkoopmethoden voor elk inkoopitem in het kader van het programma biedt.
 • Technische specificaties opstellen voor de aanschaf van goederen, werken en diensten.
 • Bieddocumenten, aanbestedingsberichten en uitnodigingen voor biedingen voorbereiden
 • Biedingen ontvangen, openen en evalueren, en contracten afsluiten
 • Beheer contracten om de naleving van de contractvoorwaarden, betalingsvoorwaarden te verzekeren.
 • Alle records met betrekking tot inkoop handhaven.
 • Houd een afzonderlijke administratie bij met betrekking tot klachten en hun verhaal,
 • Update het inkoopplan periodiek in overeenstemming met het programmateam om de werkelijke behoeften aan programma-implementatie en verbeteringen in institutionele capaciteit weer te geven
 • Zorgen voor de uitvoering van overeengekomen inkoopregelingen.
 • Maak inkoopimplementatierapporten op in overeenstemming met de rapportagevereisten van IFAD en de regering voor de NPMU en geconsolideerde rapporten voor het hele programma.
 • Het bieden van begeleiding en toezicht aan de staten, de begunstigden en dienstverleners.
 • Zorg ervoor dat de inkoopcapaciteit van de staten, begunstigden en dienstverleners wordt ontwikkeld

Rapportage en locatie:

 • De functie zal worden gevestigd in het hoofdkantoor, Abuja, maar kan af en toe reizen naar deelnemende staten inhouden. De NPO rapporteert rechtstreeks aan de NPC.

Details van het contract:

 • Tweejarig contract, verlengbaar als het project wordt verlengd en op basis van prestaties.

Kwalificatie en ervaring

 • Master of High Level University degree in Engineering, Finance, Management, Purchasing of gelijkwaardige kwalificaties.
 • Minimaal zes (6) jaar relevante postkwalificatie-ervaring,
 • Sterke achtergrondervaring in het succesvol uitvoeren van aanbestedingen met behulp van vergelijkbare procedures, methoden, specificaties, enz.
 • Kennis {ten minste vier jaar (4) van internationaal geaccepteerde 'best practice'-systemen, de Nigeriaanse aanbestedingswetten en -richtlijnen en ervaring met het werken met Donor Founded Projects. Goede schrijfvaardigheid en goede computervaardigheden Demonstreer teamgeest, goede interpersoonlijke en conflictbeheersingsvaardigheden Integriteit en vertrouwelijkheid Interpersoonlijke en tijdmanagementvaardigheden. Sluitingsdatum van de aanvraag 12 uur; 9 juni 2020. Hoe toe te passen Geïnteresseerde en gekwalificeerde kandidaten moeten hun Expression of Interest (EOI) -aanvragen opsturen in tien (10) exemplaren, waaronder één origineel en negen (9) fotokopieën, correct verzegeld en duidelijk gemarkeerd in de rechterbovenklep 'Expression of Interest (EOI) voor de werving van nationale inkoopfunctionaris onder FGN / IFAD-VCDP-project. " Elke envelop moet een cv bevatten en een sollicitatiebrief met begeleidende brief die geschikt is voor de functie die wordt aangevraagd. De verzegelde envelop moet worden geadresseerd en bezorgd aan: De permanente secretaris, Federaal Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling, No.1, Eldoret Close, Off Aminu Kano Crescent, Wuse II - Abuja. Opmerking : FMARD is een werkgever met gelijke kansen die zich inzet voor het aannemen van een divers personeelsbestand en het onderhouden van een inclusieve cultuur. FMARD discrimineert niet op basis van handicap, veteranenstatus of enige andere basis die beschermd wordt door federale, staats- of lokale wetten. We geloven dat dit artikel interessant was, zo ja, aarzel dan niet om onze deelknop hieronder te gebruiken om te informeren - vrienden en relaties via Facebook, Twitter of Google+. CSN-team. Vul je e-mailadres in: Geleverd door TMLT NIGERIA Sluit u nu online aan bij meer dan 1 lezers! => VOLG ONS OP INSTAGRAM | FACEBOOK & TWITTER VOOR DE NIEUWSTE UPDATES => CHAT NU MET ONZE VERTEGENWOORDIGER ADVERTENTIES : KNOCK-OFF DIABETES IN SLECHTS 3 DAGEN! - BESTEL HIER AUTEURSRECHT WAARSCHUWING! Inhoud op deze website mag niet opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, of geheel of gedeeltelijk worden herverdeeld zonder de juiste toestemming of erkenning. Alle inhoud wordt beschermd door DMCA. De inhoud van deze site is met goede bedoelingen gepost. Knowledge {at least four years (4) of international accepted ‘best practice’ systems, the Nigerian Procurement Laws and guidelines and experience in working with Donor Founded Projects.
 • Good writing skills and good Computer skills
 • Demonstrate team spirit, good interpersonal and conflict management skills
 • Integrity and confidentiality
 • Interpersonal and time management skills.

Application Closing Date
12PM; 9th June, 2020.

How to Apply
Interested and qualified candidates should send their Expression of Interest (EOI) Applications in ten (10) copies including one original and nine (9) photocopies, properly sealed and clearly marked at the top right hand cover ‘Expression of Interest (EOI) for the recruitment of National Procurement Officer under FGN/IFAD-VCDP Project.” Each envelope should include a CV and an application letter with cover letter suited for the position being applied for.

The sealed envelope should be addressed and delivered to:
The Permanent Secretary,
Federal Ministry of Agriculture and Rural Development,
No.1, Eldoret Close, Off Aminu Kano Crescent,
Wuse II – Abuja.


Note: FMARD is an equal opportunity employer committed to hiring a diverse workforce and sustaining an inclusive culture. FMARD does not discriminate on the basis of disability, veteran status or any other basis protected under federal, state or local laws.

We believe this article was interesting, if yes, don’t hesitate using our share button below to inform – friends and relation via Facebook, Twitter or Google+.

CSN Team.

Enter your email address:

Delivered by TMLT NIGERIA

Join Over 500,000+ Readers Online Now!


=> FOLLOW US ON INSTAGRAM | FACEBOOK & TWITTER FOR LATEST UPDATES

ADS: KNOCK-OFF DIABETES IN JUST 60 DAYS! - ORDER YOURS HERE

COPYRIGHT WARNING! Contents on this website may not be republished, reproduced, redistributed either in whole or in part without due permission or acknowledgement. All contents are protected by DMCA.
The content on this site is posted with good intentions. If you own this content & believe your copyright was violated or infringed, make sure you contact us at [[email protected]] to file a complaint and actions will be taken immediately.

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.