advertenties: Ontvang toegang tot het 200-niveau en studeer een cursus aan een universiteit naar keuze. Lage tarieven | Geen JAMB UTME. Bel 09038456231

Norwegian Refugee Council Job Vacature Portal 2020 | www.nrc.no

ingediend in job by maart 31, 2020

ADS! Verkrijg nu N300,000 Cash Grant voor uw onderwijs


Scoor 370 in JAMB Nu met CBT Practice Software


Norwegian Refugee Council Job Vacature Portal 2020 | www.nrc.no.

De Norwegian Refugee Council (NRC) is een niet-gouvernementele, humanitaire organisatie met 60 jarenlange ervaring in het helpen creëren van een veiliger en waardiger leven voor vluchtelingen en intern ontheemden. NRC pleit voor de rechten van ontheemde bevolkingsgroepen en biedt hulp binnen het asiel, voedselveiligheid in noodsituaties en de sectoren water, sanitaire voorzieningen en hygiëne.

Norwegian Refugee Council

De Norwegian Refugee Council heeft ongeveer 5000 betrokken en competente medewerkers die betrokken zijn bij projecten over vier continenten. Daarnaast heeft NRC een van 's werelds grootste standby-roosters, Norcap, met 650-professionals, klaar om op 72-uren te worden ingezet als zich een crisis voordoet.

We rekruteren om de positie hieronder te vullen:

1. Functietitel: Adjunct-directeur - Noordoost (INGO FORUM)

Webcruiter-ID: 4209620425
Locatie: Maiduguri, Borno
Soort vacature: Full time
Rapporteert aan: Directeur NIF
Toezicht op: Access Advisor, Government Liaison Advisor, Admin / Logs Assistant
Reizen: 30-40%
Projectnummer: TBD
Duur en type contract: 12 maanden

Rol en verantwoordelijkheden
 • Het doel van de adjunct-directeur Noordoost-positie is om ondersteuning op veldniveau te bieden aan het Forum en zijn aangesloten organisaties, ter ondersteuning van humanitaire inspanningen in de noordoostelijke BAY-staten (Borno, Adamawa en Yobe) door middel van hoogwaardige informatie-uitwisseling, coördinatie, multi-stakeholder betrokkenheid, het faciliteren van effectieve INGO-vertegenwoordiging in besluitvormingsmechanismen en belangenbehartiging.
 • Hij / zij zal dienen als de primaire verbindingspersoon die de coördinatiestructuur van Abuja verbindt met de actuele realiteit uit de noordoostelijke respons.

Generieke verantwoordelijkheden (max 10)

 • Deze verantwoordelijkheden zijn hetzelfde voor alle posities met dezelfde titel. De verantwoordelijkheden zijn kort en essentieel. Details horen thuis in het werk- en ontwikkelingsplan.
 • Naleving en naleving van NRC-beleid, tools, handboeken, richtlijnen en procedures
 • Geef input voor programmastrategieën, landenstrategie en actieplan
 • Zorg voor een optimaal gebruik van middelen binnen het toegewezen projectbudget
 • Ervoor zorgen dat capaciteitsopbouw wordt verstrekt aan personeel binnen de gedefinieerde lijnmanagementverantwoordelijkheid
 • Vertegenwoordig NIF in een bepaald expertisegebied
 • Beoordeelt behoeften, ontwikkelt en implementeert responsplan
 • Bereid en ontwikkel statusrapporten zoals vereist door het management. Vat belangrijke documenten (rapporten, beoordelingen, enz.) Samen en deel deze met partners in een gemakkelijk leesbaar formaat.
 • Promoot en deel ideeën voor technische verbetering

Specifieke verantwoordelijkheden

 • Deze verantwoordelijkheden worden aangepast aan de specifieke kenmerken van de werklocatie en -context, werkingsfase, strategische focus en type interventie van het programma. Dit onderdeel zal worden herzien telkens wanneer een nieuwe werknemer wordt aangenomen of de context aanzienlijk verandert.
 • Faciliteren van INGO-coördinatie ter ondersteuning van INGO Forum-lidorganisaties in Borno, Adamawa, Yobe om tweewekelijkse actiegerichte coördinatievergaderingen te plannen en hiaten, duplicatie en mogelijkheden voor het verbeteren van de coördinatie te identificeren, of het nu gaat om informatie-uitwisseling, evaluaties of analyse tussen instanties, probleemoplossing, toegetreden tot up reacties en gemeenschappelijke berichten.
 • Regelmatige reizen naar Yola en Damaturu en deep field-locaties om met partners samen te werken en hiaten in coördinatie en belangenbehartiging te identificeren.
 • Zorgen voor regelmatige vertegenwoordiging op hoog niveau in belangrijke humanitaire besluitvormingsplatforms en andere mechanismen die van invloed zijn op humanitaire operaties en de bescherming en behoeften van getroffen bevolkingsgroepen.
 • Faciliteer regelmatige coördinatievergaderingen, thematische discussies, planningssessies ter ondersteuning van INGO-operaties en betrokkenheid met externe belanghebbenden.
 • Identificeer strategieën om INGO's te ondersteunen om samen te werken en op een principiële manier waarbij de behoeften en belangen van getroffen bevolkingsgroepen centraal staan.
 • Ondersteuning van de coördinatie van de Advocacy-werkgroep en optreden als technische ondersteuning voor kritieke onderwerpen, waaronder: architectuur van humanitaire hulp in complexe conflictsituaties, regelgevingskader, toegang tot humanitaire hulp, bescherming van burgers, verantwoording aan getroffen bevolkingsgroepen en effectieve verlening van hulp.
 • Faciliteren van reizen voor belangrijke externe en internationale belanghebbenden om de aandacht te vestigen op de omvang van de humanitaire situatie en respons.
 • Vergemakkelijking van de vertegenwoordiging van het INGO-forum door middel van directe bilaterale samenwerking met belangrijke actoren (VN, regering en andere nationale actoren), ondersteuning van gekozen vertegenwoordigers van het Operational Humanitarian Country Team (O / HCT) en de intersectorale werkgroep (ISWG) om hun taken uit te voeren en zorgen voor transparante informatie-uitwisseling over genomen beslissingen en vereiste acties.
 • Zorg ervoor dat INGO Forum de leiding neemt van belangrijke taskforces en werkgroepen die thematisch zijn toegewijd aan toegang en bescherming.
 • Zorg ervoor dat NNGO-belangen vertegenwoordigd zijn in de kernboodschappen van het INGO Forum en zoek actief bondgenoten / partnerschappen voor belangenbehartiging.
 • Zorg voor koppelingen tussen INGO en de NNGO-gemeenschap / identificeer mogelijkheden voor samenwerking samen met de NIF-directeur.
 • Assisteren bij het opstellen van humanitaire updates, beleidsnota's en gespreksonderwerpen over de humanitaire situatie.
 • Gestructureerde en effectieve informatie-uitwisseling vergemakkelijken, zowel tussen interne INGO-partners / leden, als met externe partners (NNGO's, VN, overheid, enz.).
 • Blijf op de hoogte van politieke, humanitaire en veiligheidscontexten en bied gestructureerde updates aan het INGO-forum
 • Een effectieve informatiestroom mogelijk maken tussen realiteiten op veldniveau in NE Nigeria en coördinatie op kapitaalniveau in Abuja.
 • Onderhoud en ontwikkel inductie- en begeleidingsmateriaal voor nieuwe humanitaire actoren, leidend op het gebied van briefings en ondersteuning indien nodig.
 • Houd bijgewerkte toewijzingen van belanghebbenden bij om strategische betrokkenheid te informeren.
 • Voorzitten van de vergaderingen van het Humanitaire Platform en fungeren als technische ondersteuning voor cruciale onderwerpen zoals: toegang, belangenbehartiging en beleidsomgeving, hervormingen van de publieke sector en particuliere betrokkenheid.
 • Gestructureerde en effectieve informatie-uitwisseling vergemakkelijken, zowel tussen interne INGO-partners / leden, als met externe partners (NNGO's, VN, overheid, particuliere sector enz.).
 • Blijf op de hoogte van politieke, economische en sociale contexten en bied gestructureerde updates aan het INGO-forum over humanitaire activiteiten wereldwijd, regionaal en nationaal.
 • Zorgen voor naleving van de voorschriften van de donor en het gastbureau (in dit geval NRC)
 • Zorgen voor naleving van beveiligingsprocedures en -beleid, zoals bepaald door het leiderschap van het land.
 • Ontwerp of herzie de reikwijdte van het werk om technische consultants in te huren en te beheren, inclusief beoordeling voor technische doeltreffendheid en contractbudget, indien nodig.

Kritieke interfaces
Onder interfaces verstaat NRC processen en projecten die onderling verbonden zijn met andere afdelingen / eenheden of personen. Relevante interfaces voor deze positie zijn:

 • Intern: NIF-team, logistiek, financiën, HR / Admin, beveiliging, programma's,
 • Extern: INGO's, lokale ngo's, maatschappelijk middenveld, overheidsinstanties, particuliere sectoren, leveranciers van media-outfits.

Schaal en omvang van de positie:

 • Personeel: Access Advisor, Government Liaison Advisor, Admin / Logs Assistant
 • Belanghebbenden: VN-agentschappen, INGO's, lokale NGO's, maatschappelijk middenveld, overheidsinstanties)
 • Budgetten: NGFM1908
 • Informatie: NIF-platforms, Agresso, Social media kanalen
 • Wettelijk of naleving: NRC-arbeidsvoorwaarden, NRC-gedragscode, NRC-beleid, NRC-beveiligingsbeleid en standaard operationele procedures

Competenties

 • Competenties zijn belangrijk om de werknemer en de organisatie de gewenste resultaten te bezorgen. Ze zijn relevant voor alle personeelsleden en zijn onderverdeeld in de volgende twee categorieën:

Professionele competenties:

 • Dit zijn vaardigheden, kennis en ervaring die belangrijk zijn voor effectieve prestaties.

Generieke professionele competenties:

 • Ervaring met werken binnen het technische expertisegebied in een humanitaire / herstelcontext
 • Eerdere ervaring met werken in complexe en volatiele contexten
 • Expertise op kerncompetentie
 • Gedocumenteerde resultaten met betrekking tot de verantwoordelijkheden van de functie
 • Vloeiend Engels, zowel schriftelijk als mondeling

Context / specifieke vaardigheden, kennis en ervaring

 • Geavanceerde universitaire graad in openbaar beleid, internationale ontwikkeling, politieke wetenschappen, internationale betrekkingen, journalistiek, sociale wetenschappen, internationale ontwikkeling of aanverwant technisch veld of niet-gegradueerde graad met aanzienlijke veldervaring in ontwikkelings- of veerkrachtcontexten
 • Aantoonbare ervaring van 5-7 jaar met het beheer van humanitaire noodhulp in conflictsituaties
 • Aantoonbare ervaring met coördinatie bij complexe noodsituaties en / of actieve betrokkenheid bij humanitaire coördinatiestructuren op hoog niveau (bijv. Als lid van HCT)
 • Kennis van en inzicht in de belangrijkste thematische prioritaire gebieden, waaronder toegang, bescherming, humanitaire hulparchitectuur in conflictsituaties en reacties op acute en langdurige crises.
 • Bewezen vaardigheden voor het opbouwen van relaties en het vermogen om gemeenschappelijke ruimte tussen verschillende opvattingen en agenda's te vergemakkelijken.
 • Mogelijkheid om collectieve standpunten diplomatiek te vertegenwoordigen voor verschillende belanghebbenden
 • Openbare spreken vaardigheden
 • Ervaring met het ontwikkelen van strategieën voor belangenbehartiging en kaarten van belanghebbenden.
 • Toegepaste kennis en ervaring van werken in onveilige contexten en in beperkte toegangscontexten
 • Eerdere ervaring met het beheren van INGO Consortia / fora wenselijk
 • Schriftelijke en gesproken taalvaardigheid in het Engels.
 • Sterke data-analytische en interpretatieve vaardigheden.
 • Uitstekende schrijf-, redactionele en analytische vaardigheden en het vermogen om gerichte strategische documenten te formuleren.
 • De mogelijkheid om zelfstandig te werken in een snelle en vaak veeleisende omgeving.
 • Bewezen ervaring in het beïnvloeden van beleidswijziging en praktijk gewenst.
 • Aantoonbare ervaring met het faciliteren van vergaderingen in een professionele hogedrukomgeving.
 • Aantoonbare ervaring in lobby en interactie met acteurs van hoog niveau met sterk bewijs uit het veld.
 • Kennis van en contacten in de Nigeriaanse humanitaire ruimte zijn wenselijk.

Gedragscompetenties (max. 6):

 • Dit zijn persoonlijke kwaliteiten die van invloed zijn op hoe succesvol mensen zijn in hun werk. In het Competentiekader van NRC staan ​​12 gedragscompetenties, en de volgende zijn essentieel voor deze functie:
 • Resultaten plannen en leveren
 • Empowerment en vertrouwen opbouwen
 • Communiceren met impact en professionaliteit
 • Omgaan met een onveilige omgeving

Prestatiemanagement:
De werknemer is verantwoordelijk voor de verantwoordelijkheden en de competenties, in overeenstemming met de NRC Performance Management Manual. De volgende documenten zullen worden gebruikt voor prestatiebeoordelingen:

 • De functieomschrijving
 • Het werk- en ontwikkelingsplan
 • De beoordelingssjabloon voor periodeprestaties / einde van proefperiode
 • De prestatiebeoordelingssjabloon voor de eindtijd
 • Het NRC Competentiekader
Sluitingsdatum van toepassing

3rd april, 2020.

Hoe toe te passen

Geïnteresseerde en gekwalificeerde kandidaten moeten:
Klik hier om online te solliciteren

Opmerking: Deze baan is alleen voor onderdanen van Nigeria.


2. Functie: Shelter Officer (technisch)

Webcruiter-ID: 4214293540
Locatie: Pulka, Borno
Fulltime / parttime: fulltime
Percentage voltijds: 100
Rapporteert aan: The Shelter Coordinator

Job Description
 • NRC is op zoek naar een Shelter Officer voor ons gebiedskantoor in Pulka, Borno, in Noord-Nigeria. Het doel van de functie van officier is de dagelijkse uitvoering van de Shelter Project-activiteiten in Pulka.
 • NRC heeft in juni 2015 landenactiviteiten in Nigeria opgezet om te voldoen aan de kritieke en toenemende behoeften in het land. NRC heeft momenteel een volledig team in Maiduguri en een coördinatiekantoor in Abuja. NRC levert momenteel diensten in verschillende sectoren, namelijk; Shelter en Non-Food Items (NFI); Bevordering van water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH); Voedselveiligheid; en informatie, counseling en juridische bijstand (ICLA) en onderwijs om te voorzien in geïdentificeerde humanitaire behoeften.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Houd toezicht op de Shelter-assistenten.
 • Verdeel de jaarlijkse operationele plannen in wekelijkse, maandelijkse en driemaandelijkse implementatieplannen
 • Supervisors ondersteunen bij pre-evaluatie en anticipatie op behoeften en bij planning van de levering van de locatie,
 • Onder leiding van de Shelter Coördinator en / of de Programme Development Manager van de shelter, de ontwerpen van technische tekeningen initiëren, een Bill of Quantity en technische specificatie-aantekeningen opstellen voor shelterprojecten.
 • Om de bouwopleidingsbehoeften van de gemeenschap te beoordelen en te helpen bij de ontwikkeling van geschikt opleidingsmateriaal en -plannen
 • Verantwoordelijk voor het opstellen en opvolgen van inkoopaanvragen en het updaten van de inkoopdatabase.
 • Werk nauw samen met logistiek en gemeenschapsleden om de hoeveelheden en kwaliteiten van geleverde materialen nauwkeurig te controleren.
 • Ondersteun de logistieke afdeling bij het plannen van de beweging van vrachtwagens om onderdakmaterialen te leveren aan bouwplaatsen.
 • Bereid periodieke voortgangsrapporten en andere documenten indien nodig voor
 • Vertegenwoordig NRC in gedelegeerde vergadering.

Kwalificaties

 • Universitair diploma in de civiele techniek of architectuur
 • Kennis van de context in Noordoost-Nigeria
 • Kennis van de lokale taal Mandara, Hausa
 • Ervaring met opstarten, verlaten of vergelijkbaar
 • Ervaar huishoudtraining in en onderhoud van infrastructuur
 • Bekendheid met AutoCAD, GPS, ARC GIS en Google Earth

Persoonlijke kwaliteiten:

 • Omgaan met onveilige omgevingen
 • Beheer van middelen om resultaten te optimaliseren
 • Empowerment en vertrouwen opbouwen
 • Prestaties en ontwikkeling beheren
 • Resultaten plannen en leveren
 • Een goed gevoel voor humor is een pluspunt.
 • Alle medewerkers van de Norwegian Refugee Council moeten zich kunnen houden aan onze Gedragscode en de vier organisatorische waarden: toegewijd, innovatief, inclusief en verantwoordelijk.

bieden wij u

 • Ingang: april 2020
 • Duur: 9 maanden
 • Salaris / voordelen: Volgens de algemene richtlijnen van NRCТ.
 • Niveau: Grade 5 Stap 1 in de NRC-grade structuur
 • Dienststation: Pulka / Gwoza, met frequente reizen. Reizen buiten Pulka is afhankelijk van veranderende veiligheidsomstandigheden, vooral voor bepaalde wegen in de omgeving.
 • Een goedgekeurd gezondheidscertificaat zal worden aangevraagd voordat het contract begint.
Sluitingsdatum van toepassing

4 april 2020.

Hoe toe te passen
Geïnteresseerde en gekwalificeerde kandidaten moeten:
Klik hier om online te solliciteren

Sollicitatieprocedures en CV registratie

 • Houd er rekening mee dat u bij het registreren van uw cv de geografische locatie voor al uw vorige posities moet invoeren.
 • Er is geen specifiek veld voor deze informatie in ons CV-formulier, maar u kunt het veld 'Bedrijfsnaam' gebruiken voor zowel bedrijf als locatie.
 • Alleen voor onderdanen van Nigeria.

3. Functie: Logistics Technical Assistant

Webcruiter-ID: 4214274334
Locatie: Pulka / Gwoza, Borno
Fulltime / parttime: fulltime
Type werk: Contract

Job Description

 • NRC is op zoek naar een logistiek technisch assistent voor ons veldkantoor in Pulka, in de staat Borno in Noord-Nigeria. Het doel van de technische assistent logistiek / inkoop is het ondersteunen van programma-activiteiten in Pulka, in de staat Borno
 • NRC heeft in juni 2015 activiteiten opgestart in Nigeria, om te reageren op de kritieke en toenemende behoeften in het land. NRC heeft momenteel een volledig team in Maiduguri en een coördinatiebureau in Abuja. NRC levert momenteel diensten in verschillende sectoren, namelijk; Shelter en Non-Food Items (NFI); Water, Sanitatie en Hygiëne Promotie (WASH); Voedselveiligheid; Informatie, counseling en juridische bijstand (ICLA) en onderwijs om de geïdentificeerde humanitaire behoeften aan te pakken.
 • De technische assistent van de logistiek rapporteert aan de veldcoördinator met een technische rapportagelijn aan de logistiek medewerker.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Zorg ervoor dat voertuigen worden gebruikt en onderhouden volgens het logistiek handboek en andere NRC-beleidsregels
 • Plan, plan en bewaak het transport van personeel en materieel / apparatuur volgens eisen en procedures
 • Zorg ervoor dat NRC-generatoren in het veldkantoor regelmatig worden onderhouden en maak aanvragen voor reserveonderdelen voor voertuigen en generatoren
 • Verantwoordelijk voor de ontvangst, opslag en verzending van alle activa van het Monguno Office, zodat de juiste documentatie voor hetzelfde wordt onderhouden.
 • Zorg ervoor dat de activa zijn gelabeld en dat alle activabeweging wordt bijgehouden in het inventarisregister
 • De logistieke medewerker helpen met het tellen van fysieke activa, het voorbereiden van logistiek en documenten die nodig kunnen zijn.
 • Wees verantwoordelijk voor de bestellingen binnen de locatie
 • Zorg ervoor dat alle chauffeurs zich houden aan de NRC-logistiek en de chauffeursprocedures
 • Stel maandelijkse voertuiggebruiks- en carpoolrapporten samen en dien deze in
 • Zorg ervoor dat NRC-voertuigen zijn uitgerust met de benodigde documenten en apparatuur
 • Zorg ervoor dat alle voertuigrecords en -rapporten inclusief logboeken, ongevalsrapporten, enz. Correct zijn ingevuld.
 • Houd een logboek bij van de generatoren en zorg ervoor dat het brandstofverbruik op de juiste manier wordt bewaakt en geregistreerd

Kwalificaties

 • Universitaire graad in een gerelateerd vakgebied
 • Kennis van de lokale markt
 • Kennis van de lokale taal (Kanuri, Hausa)
 • Vorige (1yr) ervaring op een afdeling logistiek (bij voorkeur NGO)
 • Kennis over eigen leiderschapsvaardigheden / profiel
 • Gedocumenteerde resultaten met betrekking tot de verantwoordelijkheden van de functie
 • Competentie op hoog niveau in computervaardigheden (Microsoft Office-toepassingen).

Persoonlijke kwaliteiten:

 • Omgaan met een onveilige omgeving
 • Resultaten plannen en leveren
 • Empowerment en vertrouwen opbouwen
 • Communiceren met impact en respect
 • Een goed gevoel voor humor is een troef
 • Alle medewerkers van de Norwegian Refugee Council moeten zich kunnen houden aan onze Gedragscode en de vier organisatorische waarden: toegewijd, innovatief, inclusief en verantwoordelijk.

bieden wij u

 • Aanvang: april 2020
 • Duur: 9 maanden
 • Salaris / voordelen: Volgens de algemene richtlijnen van NRC. Graadniveau 4, Stap 1
 • Dienststation: Pulka met af en toe reizen. Reizen buiten Pulka is afhankelijk van veranderende veiligheidsomstandigheden, vooral voor bepaalde wegen in de omgeving.
 • Een goedgekeurd gezondheidscertificaat zal worden aangevraagd voordat het contract begint.

Sluitingsdatum van toepassing
6 april 2020.

Hoe toe te passen
Geïnteresseerde en gekwalificeerde kandidaten moeten:
Klik hier om online te solliciteren

Aanvraagprocedures en CV-registratie:

 • Houd er rekening mee dat u bij het registreren van uw cv de geografische locatie voor al uw vorige posities moet invoeren.
 • Er is geen specifiek veld voor deze informatie in ons CV-formulier, maar u kunt het veld 'Bedrijfsnaam' gebruiken voor zowel bedrijf als locatie.
 • Alleen Nigeria National.

Notitie

 • Alleen Nigeriaanse onderdanen
 • Een goedgekeurd gezondheidscertificaat zal worden aangevraagd voordat het contract begint.
 • Sollicitatieprocedures en CV-registratie: houd er rekening mee dat u bij het registreren van uw cv de geografische locatie voor al uw vorige posities moet invoeren. Er is geen specifiek veld voor deze informatie in ons CV-formulier, maar u kunt het veld 'Bedrijfsnaam' gebruiken voor zowel bedrijf als locatie.

De Norwegian Refugee Council is een werkgever met een gelijke kansen die zich inzet voor het aannemen van een divers personeelsbestand en het ondersteunen van een inclusieve cultuur. De Noorse Vluchtelingenraad discrimineert niet op basis van handicap, veteranenstatus of enige andere basis die wordt beschermd door federale, provinciale of lokale wetten.

We geloven dat dit artikel interessant was. Als dat het geval is, aarzel dan niet om onze deelknop hieronder te gebruiken om te informeren - vrienden en relaties via Facebook, Twitter of Google+.

CSN Team.

Vul uw e-mailadres:

Geleverd door TMLT NIGERIA

Word nu lid van Over 500,000 + lezers!


=> VOLG ONS OP Instagram | FACEBOOK & TWITTER VOOR LAATSTE UPDATES

ADS: KNOCK-OFF DIABETES IN SLECHTS 60 DAGEN! - BESTEL HIER

AUTEURSRECHT WAARSCHUWING! Inhoud op deze website mag niet opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming of erkenning. Alle inhoud wordt beschermd door DMCA.
De inhoud van deze site is met goede bedoelingen gepost. Als u deze inhoud bezit en denkt dat uw auteursrecht is geschonden of overtreden, neemt u contact met ons op via [[Email protected]] om een ​​klacht in te dienen en zullen er onmiddellijk acties worden ondernomen.

Tags: , , , ,

Reacties zijn gesloten.