advertenties: Ontvang toegang tot het 200-niveau en studeer een cursus aan een universiteit naar keuze. Lage tarieven | Geen JAMB UTME. Bel 09038456231

UNN Post UTME Past Vragen en antwoorden 2016-2019 PDF-download

ingediend in Eerdere vragen by februari 6, 2020 0 Reacties

=> Scoor 370 in JAMB Nu met CBT Practice Software


UNN Post UTME Past Vragen en antwoorden 2016-2019 PDF-download.

UNN Post UTME Past Questions: University of Nigeria, Nsukka Plaats eerdere vragen over UTME en antwoorden zijn nu beschikbaar op onze website voor directe download. Deze pagina geeft u een uitgebreide gids over het online downloaden van de POST UTME-vragen uit het verleden. Volg de gegeven instructies zorgvuldig op.

UNN Post UTME Eerdere vragen en antwoorden

Bent u op zoek naar UNN Post UTME Eerdere vragen? Zoek niet meer !!! UNN Post UTME Eerdere vragen en antwoorden PDF is beschikbaar om te downloaden op onze websites.

Universiteit van Nigeria, Nsukka (UNN) aspiranten die geslaagd zijn voor de UNN Departmental Cut Off Mark-vereiste van 200 en hoger in het zojuist afgesloten JAMB-onderzoek, kunnen de vragen van UNN na UTME in het verleden verder gebruiken om succes te behalen bij het komende examen.

Download UNN Post UTME afgelopen vragen nu in PDF-formaat.

Dit artikel heeft betrekking op het volgende:

  1. Waarom je misschien hebt gekozen voor de Universiteit van Nigeria, Nsukka (UNN)
  2. Redenen waarom je nodig hebt UNN Post UTME Past Vragen en Antwoorden pdf
  3. Belangrijkste kenmerken van UNN Post UTME Eerdere vragen

Ontspan je en laat je goed informeren !!!

Waarom UNN? Echt feit

UNN is niet alleen de eerste inheemse universiteit in Nigeria, maar ook een van de beste universiteiten van het land. Nnamdi Azikiwe, de eerste president van Nigeria, richtte de school op in 1955 en werd in 1960 officieel geopend als openbare universiteit.

UNN is een van de vijf meest prestigieuze universiteiten in Nigeria en biedt 82 niet-gegradueerde programma's en 211 postgraduate programma's. Kortom, je krijgt bijna elke cursus die je wilt studeren aan UNN en met een hoge kwaliteit.

Als het niet de bedoeling is om jezelf te herkennen bij deze prestigieuze universiteit, is het de kans om te brullen als een leeuw en een leeuwin die studenten naar UNN trekt.

Redenen waarom u UNN Post UTME-vragen uit het verleden nodig hebt

Sommige studenten kunnen vragen, waarom zoeken naar UNN Post UTME Past Vragen en Antwoorden, toen ik een zeer hoge score had in de JAMB-examens? Het krijgen van de UNN Past Vragen en Antwoorden, geeft je een glimp van hoe het Post UTME examen is en ook om de UNN Post UTME Syllabus te kennen.

- ZEER COMPETITIEF: Universiteit van Nigeria, Nsukka (UNN) is een erkende universiteit in Nigeria. Als zodanig meldt een groot aantal studenten zich elk jaar aan om in deze instelling te studeren.

Elk jaar vragen minimaal 50,000 studenten toegang tot UNN, maar slechts een paar krijgen toegang. Dit is voldoende reden voor u om de te krijgen UNN Post UTME Eerdere vragen en antwoorden.

Zoals we weten, is UNN competitief, zowel wat betreft hun academici als hun toelatingsproces. Dus ga niet op je billen zitten, denkend dat je 200+ score in JAMB je toegang tot de instelling zal geven.

Om een ​​betere kans te maken, moet u meteen beginnen met de voorbereiding op UNN Post UTME-screening.

U kunt dit doen door de in het verleden geposte vragen en antwoorden van UNN Post UTME in PDF te bestuderen om u voor te bereiden op het Post UTME-onderzoek. U raakt vertrouwd met de vragen en begrijpt het concentratiegebied voor uw examens.

- GEEN JAMB SCORE GEGARANDEERD: Triest om te zeggen dat een groot aantal studenten die hoog scoorden in het JAMB-examen mogelijk geen toelating krijgen.

WAAROM ZEG IK ZO?

Redenen zijn dat toelating tot een universiteit in Nigeria niet wordt gegarandeerd door JAMB Scores alleen, maar met de combinatie van uw WAEC Resultaat, JAMB Score en de University Post UTME-examen. Deze drie vormen de basis voor toelating.

De eis aan de Universiteit van Nigeria, Nsukka (UNN), is dat elke kandidaat die in aanmerking komt voor toelating tot de Universiteit, 200 moet hebben gescoord in JAMB en minimaal 50% in de Post-UTME vóór de JAMB en Post UTME score van de persoon wordt toegevoegd om te controleren of de persoon de afgesneden markering voor de door hem gekozen cursus heeft gepasseerd.

Dus voor studenten met een hoge JAMB-score, moeten ze ook een hoge score van 80% in de Post UTME behalen om op een hoger terrein te staan ​​om in aanmerking te komen voor toelating.

Ondertussen, voor degenen die een lage JAMB-score hadden, wat is hun lot? Ze kunnen nog steeds de kans op toelating tot de universiteit vergroten door extra hard te studeren met behulp van UNN Post UTME Past Questions and Answers.

Belangrijkste kenmerken van UNN Post UTME Past Questions

- Aantal pagina's: 31 of hoger
- Van 2010 - 2019 - Vragen en antwoorden uit het verleden
- Voor alle cursussen (Post UTME-onderwerpen).

Voorbeeldonderzoek van afgelopen vragen en antwoorden (engineering)

Kies het juiste antwoord uit de onderstaande lijst met opties.

1. Een luchtbel stijgt van de bodem naar de top van een waterdam die 40 m diep is. Het volume van de bel net onder het oppervlak is 2.5 cm3. Zoek het volume op de bodem van de dam, als de atmosferische druk gelijk is aan 10 m water.

A. 2.0 cm3
B. 1.6 cm3
C. 0.625 cm3
D. 0.5 cm3

ANS: D

2. Wanneer gelijke gewichten van ijzer en water worden onderworpen aan een gelijke toevoer van warmte, blijkt dat het stuk ijzer na een kortere tijd veel heter wordt dan water omdat_____.

A. de soortelijke warmte van ijzer is hoger dan die van water
B. ijzer is in vaste vorm
C. water is in vloeibare vorm
D. de soortelijke warmte van water is hoger dan die van ijzer
E. de specifieke hitte van ijzer is oneindig

ANS: D

3. Van twee identieke afstemming forks met natuurlijke frequentie 256Hz, wordt er één geladen zodat 4 beats per seconde hoorbaar zijn wanneer ze samen worden weergegeven. Wat is de frequentie van de geladen stemvork?

A. 260Hz
B. 252 Hz
C. 248 Hz
D. 246 Hz

ANS: A

4. Radiogolven hebben een snelheid van 3 x 108 m / s. Een radiozender stuurt oueen uitzending met een frequentie van 800 KHz. De golflengte van de uitzending is_____.

A. 240.0 m
B. 267.0 m
C. 375.0 m
D. 37.5 m
E. 26.7 m

ANS: C

5. Een smalle straal wit licht kan in verschillende kleuren worden opgesplitst door een glazen prisma. De juiste verklaring is dat______.

A. Wit licht is een elektromagnetische golf
B. het prisma heeft alle kleuren van het witte licht
C. wit licht heeft totale interne reflectie in het prisma ondergaan
D. Verschillende kleuren wit licht reizen met verschillende snelheden in glas

ANS: D

6. 2H2S (g) + SO2 (g) → 3S(g) + 2H2O (l).

De bovenstaande reactie is______.

A. een redoxreactie waarin H2S het oxidatiemiddel is en SO2 het reductiemiddel is
B. een redoxreactie waarbij SO2 het oxidatiemiddel is en H2S het reductiemiddel is
C. geen redoxreactie omdat er geen oxidatiemiddel in de reactievergelijking zit
D. geen redoxreactie omdat er geen reductiemiddel in de reactievergelijking is

ANS: B

7. Hoeveel ongepaarde elektronen bevinden zich in de p-orbitalen van een fluoratoom?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 0

ANS: A

8. Een metaal M verdringt zink uit ZnCl2-oplossing. Dit laat zien dat_____.

A. elektronen stromen van zink naar M
B. M is elektropositiever dan zink
C. M is meer elektronegatief dan zink
D. zink is meer elektropositief dan M

ANS: B

9. Verhogen van de druk van een gas, ______.

A. verlaagt de gemiddelde kinetische energie van de moleculen
B. vermindert de dichtheid van het gas
C. verlaagt de temperatuur van het gas
D. verhoogt de dichtheid van het gas
E. verhoogt het volume van het gas

ANS: D

10. Een hoeveelheid elektriciteit maakt 3.6 g zilver vrij van zijn zout. Welke massa aluminium wordt door dezelfde hoeveelheid elektriciteit uit zijn zout bevrijd?

A. 2.7 g
B. 1.2 g
C. 0.9 g
D. 0.3 g

ANS: D

Kies in elk van de onderstaande vragen de optie die het dichtst bij de cursieve woorden ligt.

11. Mr. Sam is een dominant partner in onze branche.

A. Een belangrijk
B. Een invloedrijk
C. Een uitstekende
D. Een prominente

ANS: A

12. Ondanks de verklaring die aan sommige regeringsfunctionarissen is toegeschreven, hebben we nog steeds onze twijfels over hun echte bedoelingen.

A. angsten
B. wantrouwen
C. angst
D. doelstellingen

ANS: B

13. Bescheidenheid is een van de meest van onze leraar saillant kenmerken.

A. provocerend
B. aantrekkelijk
C. prominent
D. nuttig

ANS: C

14. We hebben allemaal de studentenleiders geprezen voor hun onverschrokken staan ​​tijdens de crisis.

A. onverschrokken
B. vrolijk
C. redelijk
D. indrukwekkend

ANS: A

15. De reactie van de voorzitter was: storm in een theekopje.

A. geschikt voor de gelegenheid
B. minder ernstig dan het leek te zijn
C. ernstiger dan nodig
D. sterk in omvang afgenomen

ANS: C

Kies het juiste antwoord uit de onderstaande opties.

16. De integrale waarden van y die voldoen aan de ongelijkheid -1 <5 - 2y ≤ 7 zijn

A. -1, 0, 1, 2
B. 0, 1, 2, 3
C. -1, 0, 1, 2, 3
D. -1, 0, 2, 3

ANS: A

17. Een regelmatige veelhoek met (2m + 1) zijden heeft elke binnenhoek gelijk aan 144 °. De waarde van m is

A. 41/2
B. 5
C. 8
D. 10

ANS: A

18. Een waarnemer die op de top van een gebouw van 40 meter hoog staat, bekijkt een steen op de grond onder een hoek van 38 °. De afstand van de steen tot de voet van het gebouw, in meters, is gelijk aan

40 A. sin 38 °
B. 40 cos 38 °
C. 40 wieg 38 °
D. 40 tan 38 °

ANS: C

19. Als de massa van een massieve metalen bol met een straal van 3 cm 9 kg is, is de massa van een bolvormige schaal van hetzelfde metaal waarvan de interne en externe stralen respectievelijk 2 cm en 3 cm zijn

A. 4 1/2 kg
B. 6 kg
C. 6 1/3 kg
D. 7 1/2 kg

ANS: C

20. X is een variabel punt dat op gelijke afstand ligt van twee evenwijdige lijnen PQ en RS van gelijke lengte zodat PQRS een rechthoek vormt. Als X𝑃⏞Q ​​= 25 °, dan is RRS

A. 130 °
B. 65 °
C. 50 °
D. 25 °

ANS: A

Hoe krijg ik UNN Post UTME Past Questions

De prijs is ₦ 2,000

Om het materiaal in uw mailbox te krijgen, heeft u het recht om een ​​bankstorting van 2000 naira te doen bij United Bank for Africa (UBA) @ TMLT PRO SERVICES met rekeningnummer 1022564031.

De betalingsprocedure voor de UNN Post UTME Past-vragen en antwoorden is als volgt:

  1. Betaling op de volgende bankrekening verzonden naar uw SMS- of WhatsApp-nummer, hetzij per bankstorting of online overschrijving
  2. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij:

Verstuur VOLLEDIGE NAAM OP TELLER or BANKREKENING waarvan de betaling is gedaan vanaf + BETAALD BEDRAG + EERSTE VRAAG IN VRAAG +FACULTY or CURSUS, als e-mail aan of sms naar 08082284439.

VOORBEELD:

  1. Naam op teller of bankrekening waarvan u hebt overgemaakt. - Frank Andrews
  2. School bijv .: UNN
  3. Faculteit of Cursus Bijvoorbeeld: LANDBOUW
  4. E-mailadres of Whatsapp-nummer

De pdf-vraag en antwoorden uit het verleden worden naar uw e-mail verzonden zodra de betaling is bevestigd.

Successen als u de examenzaal binnenkomt en met een glimlach glimlachend naar voren komt.

Neem voor vragen of vragen contact met ons op [Email protected]

Blijf op de hoogte met UNN Post UTME-resultaat en ook hoe te controleren UNN-toelatingslijst.

We houden u volledig op de hoogte met UNN Admission News.

DISCLAIMER! De inhoud op deze pagina is uitsluitend geschreven om aan de behoeften te voldoen en om aspiranten van de Universiteit van Nigeria, Nsukka (UNN) te begeleiden.

Dit artikel is geschreven met goede bedoelingen en betekent niet dat het storingen veroorzaakt. Als u inbreuk op inhoud of auteursrechten opmerkt, neem dan zo vriendelijk contact met ons op contact met ons op particulier.

Wat vind je hiervan? U kunt uw opmerkingen, suggesties, vragen en vragen achterlaten in het opmerkingengedeelte van dit artikel. We zullen u dankbaar zijn, we hopen van u te horen en zullen proberen u zo snel mogelijk te antwoorden.

CSN Team.

Vul uw e-mailadres:

Geleverd door TMLT NIGERIA

Word nu lid van Over 500,000 + lezers!


=> VOLG ONS OP Instagram | FACEBOOK & TWITTER VOOR LAATSTE UPDATES

ADS: KNOCK-OFF DIABETES IN SLECHTS 60 DAGEN! - BESTEL HIER

AUTEURSRECHT WAARSCHUWING! Inhoud op deze website mag niet opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming of erkenning. Alle inhoud wordt beschermd door DMCA.
De inhoud van deze site is met goede bedoelingen gepost. Als u deze inhoud bezit en denkt dat uw auteursrecht is geschonden of overtreden, neemt u contact met ons op via [[Email protected]] om een ​​klacht in te dienen en zullen er onmiddellijk acties worden ondernomen.

Tags: , , , , ,

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *