advertenties: Ontvang toegang tot het 200-niveau en studeer een cursus aan een universiteit naar keuze. Lage tarieven | Geen JAMB UTME. Bel 09038456231

Programma voor armoedebestrijding in de staat Kogi

ADS! Verzamel tot N300,000 cash in de 2020 Aspire Contest

Programma voor armoedebestrijding in de staat Kogi.

SAMENVATTING

Armoede is een algemeen verschijnsel in minder ontwikkelde landen, waaronder Nigeria. Het is een veelvoorkomend probleem dat niet gemakkelijk kan worden weggevaagd, maar kan worden verlicht door gezamenlijke inspanningen van belanghebbenden.

Het armoedeprobleem heeft geleid tot een lage levensstandaard van mensen in zowel landelijke als stedelijke gebieden. De aandacht van individuele, federale, staten en lokale overheden is getrokken om het te verlichten om de levensstandaard van het platteland te verbeteren.

Dit werk werd ondernomen om de armoedebestrijdingsprogramma's van de lokale overheid in de staat Kogi in Nigeria te onderzoeken. Het werk was verdeeld in vijf hoofdstukken, waarbij elk hoofdstuk specifieke kwesties behandelde over hoe armoede kan worden verlicht.

In hoofdstuk één werden vier onderzoeksvragen en vier hypothesen geformuleerd om het onderzoek te begeleiden. In hoofdstuk twee van dit werk werd literatuur besproken die relevant was voor de studie. In hoofdstuk drie werd de locatie van het studiegebied en algemene informatie vermeld.

In hoofdstuk vier werd Questionaires gebruikt als het belangrijkste instrument voor het verzamelen van gegevens, waarna de gegevens werden geanalyseerd.

De bevindingen van de studie toonden aan dat armoedebestrijdingsprogramma's bestaan ​​in het hele lokale bestuursgebied van de staat, maar de beoogde mensen hebben geen baat gehad bij het programma omdat de structuur die hen in staat stelt hiervan te profiteren niet aanwezig is.

De meeste respondenten klaagden erover dat de uitvoering van de armoedebestrijdingsprogramma's stopte bij het hoofdkantoor van de staat. De studie adviseerde in hoofdstuk vijf een solide structuur waarmee de doelgroep kan profiteren van de armoede.

Verlichtingsprogramma's, massale alfabetiseringscampagne, verstrekking van leningen aan boeren en belastingverlaging zijn enkele van de maatregelen die kunnen worden genomen om armoede te verlichten.

INHOUDSOPGAVE

Titelpagina ——– i
Goedkeuringspagina ——— ii
Erkenning —— iii
Samenvatting ——— iv
Inhoudsopgave —————– v

HOOFDSTUK EEN INLEIDING

1.1 Achtergrond van de studie —-1
1.2 Verklaring van het probleem ——– 6
1.3 Doelstelling van de studie —-7
1.4 Betekenis van de studie ——– 8
1.5 Reikwijdte en beperking van de studie ————— 9

HOOFDSTUK TWEE LITERATUUROVERZICHT

2.1 Concept van armoede —-11
2.2 Oorzaken van armoede ————— 22
2.3 Armoede-incidentie in Nigeria ——- 29
2.4 Infrastructuren en armoedebestrijding in de lokale overheid van Nigeria - 31
2.5 Armoedebestrijding in Nigeria ———– 33
2.6 Overheidsprogramma's en beleidsmaatregelen in verband met armoede ————- 42
2.7 Huidige trends op het gebied van armoedebestrijding ——— 47
2.8 Het lokale overheidssysteem in Nigeria —–50
2.9 De functies van de lokale overheid ——– 53
2.10 Methodologie ———– 56

HOOFDSTUK DRIE

Het studiegebied / algemene informatie ——— 59

HOOFDSTUK VIER

4.1 Gegevenspresentatie en analyse ———– 61
4.2 Discussie over de bevindingen –70

HOOFDSTUK VIJF SAMENVATTING, AANBEVELINGEN EN CONCLUSIE

5.1 Samenvatting ———— 75
5.2 Conclusie ——— 76
5.3 Aanbevelingen ——– 78
Referenties ———— 80
Vragenlijst ——– 87

INLEIDING

1.1 Achtergrond van de studie

Meer dan twee decennia na de onafhankelijkheid waren werkloosheid en armoede geen natuurlijke zorg in Nigeria zoals het nu is. De landbouw, de industrie en de publieke sector waren in staat de meeste arbeidskrachten op te nemen. De landbouwsector genereerde bijvoorbeeld ongeveer 70% van de groei van het BBP (De komeet 23 maartrds,2000)

De komst van aardolie in het midden van de jaren 70 versterkte de economie verder, de overheid moest in deze periode veel bereiken met olie-inkomsten.

Het waarborgen van politieke instabiliteit en consistentie in de sociaaleconomische politiek van de opeenvolgende regering kwam naar voren als een factor die leidde tot de manifestatie van armoede op hoog niveau in Nigeria.

Bijgevolg zijn de uitdagingen waarmee de regering van Nigeria wordt geconfronteerd, het verminderen of uitroeien van armoede en de inkomensongelijkheid tussen de rijken en de armen in de samenleving.

Tegen deze achtergrond hebben opeenvolgende regeringen in Nigeria, de federale staat en de lokale overheid hun inzet getoond om het sociaaleconomische welzijn van de stads- en plattelandsbevolking te verbeteren door middel van diverse inspanningen en armoedebestrijdingsprogramma's.

REFERNCES

Abdullahi, M. Yahoo (1993) "Het ontwerp en beheer van projecten voor armoedebestrijding in Afrika". Washington, DC Economisch

Adah, NB Bank, RO Kembe, MM {2000) Inleiding tot wetenschappelijk denken, Makurdi Abagon-pers. Adegbite, DA en JO Akintola (2002) "armoede en microfinanciering: analyse van terugbetalingsprestaties van leningbegunstigden in Nigeria 17e Agricultural Cooperation Bank, Ogun State”A Paper gepresenteerd atAnnual Conferentie van Farm Management Association of Nigeria (FAMAN) 22-24 th oktober 2002 Abuja Pp 1-3. Ajakaiye D.O en Adeyeye, VA (2002) concepten, metingen en oorzaken van armoede centrale bank van Nigeria Economisch en financieel overzicht Vol. 39 Nee 4. Vul je e-mailadres in: Geleverd door TMLT NIGERIA Word nu lid van meer dan 1+ lezers online! => VOLG ONS OP INSTAGRAM | FACEBOOK & TWITTER VOOR DE NIEUWSTE UPDATES => CHAT NU MET ONZE VERTEGENWOORDIGER ADVERTENTIES : KNOCK-OFF DIABETES IN SLECHTS 3 DAGEN! - BESTEL HIER AUTEURSRECHT WAARSCHUWING! Inhoud op deze website mag niet opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, of geheel of gedeeltelijk worden herverdeeld zonder de juiste toestemming of erkenning. Alle inhoud wordt beschermd door DMCA. De inhoud van deze site is met goede bedoelingen gepost. Adah, N.B Bank, R.O Kembe, M.M {2000) Introduction to scientific thinking, Makurdi Abagon press.

Adegbite, D.A and J.O Akintola (2002)” poverty and Microfinance: Analysis of Repayment Performance of loan Beneficiaries in Nigeria 17th

Agricultural Cooperation Bank, Ogun State” A Paper presented atAnnual Conference of Farm Management Association of Nigeria (FAMAN) 22-24th Oct. 2002 Abuja Pp 1-3.

Ajakaiye D.Oand Adeyeye, V.A (2002) concepts, measurement and causes of poverty central bank of Nigeria Economic and financial Review Vol. 39 No 4.

Enter your email address:

Delivered by TMLT NIGERIA

Join Over 3,500 000+ Readers Online Now!


=> FOLLOW US ON INSTAGRAM | FACEBOOK & TWITTER FOR LATEST UPDATES

ADS: KNOCK-OFF DIABETES IN JUST 60 DAYS! - ORDER YOURS HERE

COPYRIGHT WARNING! Contents on this website may not be republished, reproduced, redistributed either in whole or in part without due permission or acknowledgement. All contents are protected by DMCA.
The content on this site is posted with good intentions. If you own this content & believe your copyright was violated or infringed, make sure you contact us at [[email protected]] to file a complaint and actions will be taken immediately.

Tags: , ,

Comments are closed.