advertenties: Ontvang toegang tot het 200-niveau en studeer een cursus aan een universiteit naar keuze. Lage tarieven | Geen JAMB UTME. Bel 09038456231

Beheer van overheidsbedrijven in Nigeria

ADS! Diabetes permanente oplossing! Slechts 15 pakketten over. HAAST JE!!!


Beheer van overheidsbedrijven in Nigeria. 

SAMENVATTING  

Management in alle vertakkingen wordt opgemerkt als een kritisch en onmisbaar element in alle organisaties. Niettemin staan ​​overheidsbedrijven voor een dilemma van enkele beheersbeperkingen, die hun doelen en doelstellingen vaak belemmeren. Tegen de achtergrond van de bovenstaande uitleg werd dit onderzoek empirisch onderzocht op het beheer van overheidsbedrijven in Nigeria met een bijzondere verwijzing naar Nigeria Television Authority, Awka.

Het doel hiervan is om de managementproblemen van NTA te onderzoeken, Awka en ook oplossingen bieden voor dergelijke problemen. Om dit te onderzoeken, werden relevante gegevens verzameld via zowel primaire als secundaire bronnen, zoals directe interviews en goed gestructureerde vragenlijsten die werden verspreid onder een aantal medewerkers in verschillende afdelingen van de organisatie. Ook werd andere informatie verzameld uit boeken, tijdschriften, kranten, niet-gepubliceerd materiaal en internet om de primaire gegevens aan te vullen.

Uit de analyse van de gegevens, de bevindingen tonen dat er factoren zijn die de beheersproblemen van het bedrijf vormen. Tot de kritische factoren behoren inefficiëntie van het management en inmenging van de overheid, bureaucratische corruptie, slechte relaties met het personeel, gebrek aan motivatie, tegenstrijdige doelstellingen, gebrek aan opleiding en ontwikkeling, buitensporige controle van nepotisme. Deze werden geïdentificeerd als belemmeringen voor de operationele efficiëntie van NTA, Awka. Als resultaat van deze problemen zijn de volgende aanbevelingen gedaan.

Het management moet de groei van het bedrijf versnellen door meer vaardigheden en kennis te verwerven. Ook training en motivatie is belangrijk. De overheid moet haar buitensporige inmenging en controle op de zaken van deze organisatie beperken. Er werd ook aanbevolen om passende maatregelen te nemen om de dreiging van corruptie in het bedrijf te bestrijden. Bovendien moet verbetering worden aangemoedigd in de relatie met het personeel. 

INHOUDSOPGAVE

Titelpagina - - - - - - - - i
Certificeringspagina - - - - - - - ii
Goedkeuringspagina - - - - - - - iii
Toewijding - - - - - - - - iv
Erkenning - - - - - - - v
Samenvatting - - - - - - - - vi
Inhoudsopgave - - - - - - - vii

HOOFDSTUK EEN: Introductie
1.1 Achtergrond van het onderzoek - - - - - 1
1.2 Verklaring van het probleem - - - - - 7
1.3 Doelstelling van de studie - - - - - 12
1.4 Betekenis van de studie - - - - 13
1.5 Reikwijdte en beperkingen van het onderzoek - - - 14

HOOFDSTUK TWEE: Literatuuronderzoek en methodologie
2.1 Literatuuroverzicht - - - - - - 16
2.1.1 Het concept van management - - - - 16
2.1.2 De overheidsbedrijven - - - - - 41
2.1.3 Redenen voor het faillissement van overheidsbedrijven - - 58
2.1.4 Factoren die het beheer van het publiek beïnvloeden
Ondernemingen in Nigeria - - - - - 64
2.1.5 Hiaten in de bestaande literatuur - - - - 69
2.2 Hypothesen - - - - - - - 70
2.3 Operationalisering van de kernbegrippen - - - 71
2.4 Methodologie - - - - - - - 72
2.5 Theoretisch kader - - - - - 76

HOOFDSTUK DRIE
3.1 Achtergrondinformatie over NTA Awka - - - 81

HOOFDSTUK VIER: gegevenspresentatie, analyse en vinden
4.1 Gebrek aan goede kennis van management en operationeel
Efficiëntie van NTA, Awka - - - - - 93
4.2 Overheidsbemoeienis, tegenstrijdige doelstellingen,
bureaucratische corruptie, gebrek aan motivatie en
Gebrek aan opleiding en ontwikkeling zijn het management
Problemen van NTA, Awka - - - - - 104
4.3 Inefficiëntie van het beheer en slechte prestaties zijn de
effecten van managementproblemen op de operationele
Efficiëntie van NTA, Awka. - - - - - 113

HOOFDSTUK VIJF: Samenvatting, conclusie en aanbeveling
5.1 Samenvatting - - - - - - - 125
5.2 Conclusies - - - - - - - 126
5.3 Aanbevelingen - - - - - - 127
Bibliografie

INLEIDING  

In de meeste landen van de wereld, met name de ontwikkelingslanden, waren de decennia na de Tweede Wereldoorlog (met name de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig) getuige van een massale interventie van de regering in de nationale economie. Een van de manieren waarop de regering tussenbeide kwam in de economieën van deze landen, was door het oprichten van overheidsbedrijven in staatsbedrijven. Volgens Ezeani (1960: 1970) verklaarde "dat overheidsbedrijf werd gezien als een echt instrument om nationale sociaaleconomische ontwikkeling te bereiken".

Zo hebben opeenvolgende regeringen sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw overheidsingrijpen gebruikt in het ontwikkelingsproces. Dit werd welsprekend gezegd in het Nigeria Second National Development Plan (1950-1970) als volgt: hun primaire doel is het stimuleren en versnellen van de nationale economische ontwikkeling onder omstandigheden van kapitaaltekort en structurele gebreken in particuliere bedrijfsorganisaties. Er zijn ook fundamentele overwegingen die voortvloeien uit de gevaren van het overlaten van de vitale sector van de nationale economie aan de grillen van de particuliere sector, vaak onder directe en externe controle van buitenlandse grootschalige industriële maaidorsers.

Ook volgens Nwoye (2001: 1) meende “dat er veel redenen zijn voor de oprichting van overheidsbedrijven, waarvan één de nadruk op ontwikkeling is, hij verklaarde verder dat in veel ontwikkelingslanden de middelen die beschikbaar zijn voor de particuliere sector niet toereikend zijn voor de levering van bepaalde goederen en diensten bijvoorbeeld, de investeringen die nodig zijn in de bouw van een waterkrachtcentrale of een waterplan voor een groot stedelijk centrum, zijn behoorlijk enorm en het zal erg lang duren voordat het rendement op dergelijke investeringen zal worden gerealiseerd. 

BIBLIOGRAFIE

Adamolekun, L (1983) Openbaar bestuur A Nigeria en vergelijkend
Perspectief. New York: Longman Inc.

Ademolekun, L (1986) Publics and Administration in Nigeria Ibadan:
Spectrum-boeken.

Amara, TC (2009) Principles and Practice of Public Enterprise
Management in Nigeria, Aba: ker expert Books.

Amobi, DS en Nnabuife, KE (1999) Management: An Operational
Perspectief, Awka: J'goshen Publishers.

Armstrong MA (2000) Handbook of Human Resource Management
Londen: Kogan Page Ltd.

Blake, RR en Muton, TS (1984) The New Management. Houston: Guff
Publiceren.

Caiden, GE (1971) The Dynamics of Public Administration, Hansdale,
Illionis: Holt Rinehart en Winston Inc.

Cole, GA (2004) Managementtheorie en -praktijk. Londen: TJ
Internationaal, Padstow, Cornwall.

Druker, FP (1978). De praktijk van management. New York: Pan Books.

Efange, P (1987) Een overzicht van publieke en private ondernemingen in Afrika.
Nieuwe Dechi: Vikas publishing House ltd.

CSN Team.

Vul uw e-mailadres:

Geleverd door TMLT NIGERIA

Word nu lid van meer dan 3,500+ lezers online!


=> VOLG ONS OP Instagram | FACEBOOK & TWITTER VOOR LAATSTE UPDATES

ADS: KNOCK-OFF DIABETES IN SLECHTS 60 DAGEN! - BESTEL HIER

AUTEURSRECHT WAARSCHUWING! Inhoud op deze website mag niet opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming of erkenning. Alle inhoud wordt beschermd door DMCA.
De inhoud op deze site is met goede bedoelingen geplaatst. Als u eigenaar bent van deze inhoud en van mening bent dat uw auteursrecht is geschonden of geschonden, neemt u contact met ons op via [[e-mail beveiligd]] om een ​​klacht in te dienen en zullen er onmiddellijk acties worden ondernomen.

Tags: , , , ,

Reacties zijn gesloten.