advertenties: Ontvang toegang tot het 200-niveau en studeer een cursus aan een universiteit naar keuze. Lage tarieven | Geen JAMB UTME. Bel 09038456231

Berekeningen van fononen en fononverspreiding in Lifep Pnictide Superconductor

ADS! Verzamel tot N300,000 cash in de 2020 Aspire Contest

Berekeningen van fononen en fononverspreiding in Lifep Pnictide Superconductor.

SAMENVATTING

Niet zo lang geleden (2008) werd een nieuwe pnictide Superconductor zonder arseen ontdekt - LiFeP. Het behoort tot de familie van de zogenaamde '111' type ijzersupergeleider.

Het heeft in zijn normale toestand unieke eigenschappen die nuttig kunnen zijn bij het begrijpen van de ongebruikelijke supergeleiding bij hoge temperatuur die wordt waargenomen in ijzerpnictideverbindingen.

In dit werk hebben we LiFeP vanuit de eerste principes bestudeerd. De structuur werd geoptimaliseerd, elektronische structuurberekeningen werden uitgevoerd en leverden roosterconstanten op die slechts 2 - 9% verschilden van het experiment.

De bandstructuur werd berekend en er werd een elektronische toestandsdichtheid gevonden die geen bandafstand vertoonde. Er werden ook berekeningen op fonon-modi gedaan.

Bij het observeren van de fonon-normale modi bleek het FeP-vlak grotendeels ontkoppeld te zijn van de Li-atomen.

In sommige modi is de P ook losgekoppeld van het Fe-vlak. Een kleine bandafstand van ongeveer 25cm-1 (≡ 35) K werd ook opgemerkt in de fononbandstructuur

INHOUDSOPGAVE

1.1 INLEIDING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.1 Fononen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.2 Supergeleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.3 BCS-theorie van supergeleiding en hoge Tc-supergeleiders. 2
1.1.4 Pnictide-supergeleiders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.1 De Hamiltoniaan van een vaste stof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1.1 Splitsen van de Hamiltoniaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1.2 De elektronische Hamiltoniaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1.3 Density Functional Theory: The Hohenberg and Kohn Theorem 9
2.1.4 De energie Functioneel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1.5 Benadering van de lokale dichtheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1.6 De gegeneraliseerde gradiëntbenadering. . . . . . . . . . . . . 12
2.1.7 Pseudopotentialen van vlakke golven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1.8 Dichtheid van staten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1.9 Het PWSCF-programma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.1 Details van berekening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.1.1 Methodologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.2 Resultaten: Elektronische eigenschappen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.1 Fononen berekening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.1.1 Normale vibratiemodi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.2 Interatomaire krachtconstanten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.3 Resultaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5 Conclusie 46

INLEIDING

1.1 Fononen

Energie is betrokken bij de collectieve beweging van atomen in een materiaal: de atomen trillen samen. Deze energie komt voor in 'pakketjes' die fononen worden genoemd. Met andere woorden, de energie wordt gekwantiseerd en een fonon is een kwantum van dergelijke energie.

Men kan fononen ook zien als quasi-deeltjes die de energieën van collectieve trillingen van atomen dragen (ongeveer op dezelfde manier als de meer bekende fotonen [1] die ook quasi-deeltjes zijn die elektromagnetische energie dragen).

Fononen zijn verbonden met vele eigenschappen van materialen, bijvoorbeeld thermische geleidbaarheid - wanneer een vaste stof wordt verwarmd, trillen de atomen ervan, wat betekent dat fononen worden gecreëerd / vernietigd en verspreid.

Fononen spelen ook een belangrijke rol bij de elektrische geleiding, aangezien de elektronen in vaste stoffen verstrooid kunnen worden [2] door fononen, waardoor de elektrische geleidbaarheid van het materiaal afneemt.

Er is echter een vreemde situatie in de natuur gevonden, bepaalde materialen vertonen een oneindige geleidbaarheid: de elektronen bewegen zonder dat de fononen verstrooid worden ondanks het bestaan ​​van fononen in dergelijke materialen. Deze eigenschap van dergelijke materialen wordt supergeleiding genoemd.

1.2 Supergeleiding

Het werd in 1911 ontdekt door de Nederlandse natuurkundige Karmmerlingh Onnes tijdens zijn experiment met elektrische geleidbaarheid van metalen bij lage [3] temperatuur.

Het is het volledige verlies van elektrische weerstand; de stof vertoont een perfecte elektrische geleidbaarheid en gaat ook gepaard met het uitdrijven van een aangelegd magnetisch veld uit het materiaal.

BIBLIOGRAFIE

C. Kittel, Inleiding tot de fysica van de vaste stof, 7e druk (Wiley, New York, 1996)

H.Hameka, geavanceerde kwantumchemie (Addison-Wesley, Reading, MA, 1955)

M.Croyt, D.Pavuna, Inleiding tot Superconctivity en hoge Tc materiaal (World Scientific, Singapore, 1992)

J. Bardeen, L. Cooper en J.Schrieffer, Phys. Rev.Lett., 108 (1957) 1175

Y.Kamihara, T.Wantanbe, M. Hirano en H.Hosono Chem. Soc., 130 (2008) 3296

Y.Kamihara, H.Hiramatsu, M.Hirano, R.Yanaji Chem soc., 126 (2006) 10012

Vul uw e-mailadres:

Geleverd door TMLT NIGERIA

Word nu lid van meer dan 3,500+ lezers online!


=> VOLG ONS OP Instagram | FACEBOOK & TWITTER VOOR LAATSTE UPDATES

ADS: KNOCK-OFF DIABETES IN SLECHTS 60 DAGEN! - BESTEL HIER

AUTEURSRECHT WAARSCHUWING! Inhoud op deze website mag niet opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming of erkenning. Alle inhoud wordt beschermd door DMCA.
De inhoud op deze site is met goede bedoelingen geplaatst. Als u eigenaar bent van deze inhoud en van mening bent dat uw auteursrecht is geschonden of geschonden, neemt u contact met ons op via [[Email protected]] om een ​​klacht in te dienen en zullen er onmiddellijk acties worden ondernomen.

Tags: , , ,

Reacties zijn gesloten.