advertenties: Ontvang toegang tot het 200-niveau en studeer een cursus aan een universiteit naar keuze. Lage tarieven | Geen JAMB UTME. Bel 09038456231

De impact van financiële verantwoording in investeringsbeslissing

ADS! Verzamel tot N300,000 cash in de 2020 Aspire Contest

De impact van de financiële verklaring op de investeringsbeslissing.

SAMENVATTING

Deze studie was bedoeld om de impact van de financiële verklaring op de investeringsbeslissing te bestuderen. (Een casestudy van Cement Company of Northern Nigeria Sokoto).

Financieel overzicht geeft het basisoverzicht van zijn investeringsbeslissing.Het is daarom van cruciaal belang dat het een betrouwbare permanente geschiedenis van de financiële activiteiten van het organisatierecord in het archeologische dagboek van gemeten gebeurtenissen op ordelijke en systematische wijze presenteert.

Het communiceert gemakkelijk voornamelijk financiële informatie van natuurbeleggers en andere praktijken die effectief gebruik maken van de informatie voor een investeringsbeslissing van (Onukwu 1998) met betrekking tot financiële liquiditeit.

Winstgevendheid en bekwaamheid van een entiteit, is een indicatie dat deze informatie die in publicaties wordt voorgesteld, de balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzichten zijn, in welk geval op een boekhoudkundige en ethische manier wordt gepresenteerd.

Een financiële verklaring in de boekhoudkundige formatie is een informatie die nodig is voor verschillende vormen van gebruik die zijn ingedeeld in interne en externe gebruikers, zoals gesteld door het American Institute of Chartered Public Accounting (AICPA) is een evidente die het relatieve belang van dergelijke informatie voor de aanwezige overheid onthult.

Potentieel direct financieel belang zoals gesteld aan 'Peter' gaf aan dat het rapport alle openbaarmaking, materialiteit, consistentie, conservering en vorming zal gebruiken volgens Paul (1968).

Het begeleiden van de analyse van de financiële overzichten die vergelijkbaarheid instelt, is het juridische kader dat de vereiste openbaarmaking aan het verbruik van zijn gebruikers definieert.

INHOUDSOPGAVE

Titelpagina …………. ik
Certificering …………. ii
Toewijding ………… iii
Erkenning ……………… iv
Samenvatting ……. v
Inhoudsopgave ……… vi

HOOFDSTUK EEN: Introductie

1.1 Achtergrond van het onderzoek …………. 1
1.2 Verklaring van het onderzoeksprobleem ……… .. 2
1.3 Onderzoeksvragen ……. 3
1.4 Doelstellingen van de studie …….… 3
1.5 Onderzoekshypothese ……… .. 3
1.6 Betekenis van de studie …………. 4
1.7 Reikwijdte van het onderzoek …………………… 4
1.8 Beperking van de studie …………. 5

HOOFDSTUK TWEE: Literatuuronderzoek

2.1 Inleiding ……. 6
2.2 Jaarrekening als informatiebron ……… 6
2.3 Boekhoudsysteem als bron van instelling ……… .. 7
2.4 Gebruikers van financiële verslaggeving …………………. 9
2.5 Standaard van financiële verslaggeving ……… .. 13
2.6 Verband tussen balans en resultatenrekening ……… .. 15
2.7 Analyse van de financiële overzichten ……… .. 17
2.8 Samenvatting ………… 24

HOOFDSTUK DRIE: Onderzoeksmethodologie

3.1 Inleiding …… 26
3.2 Populatie van het onderzoek ……… 26
3.3 Steekproefomvang en bemonsteringsprocedure ………… 26
3.4 Wijze van gegevensverzameling ……. 27
3.5 Onderzoeksopzet ……… 27
3.6 Wijze van gegevenspresentatie en analyse ……… 28

HOOFDSTUK VIER: Presentatie en analyse van gegevens

4.1 Inleiding …………… 29
4.2 Gegevenspresentatie ………… 30
4.3 Hypothese toetsen ……………… 43
4.4 Samenvatting bevindingen ……… .. 46

HOOFDSTUK VIJF: Samenvatting, conclusie en aanbeveling

5.1 Inleiding ……… 47
5.2 Samenvatting …… 47
5.3 Conclusie …………. 48
5.4 Aanbeveling ………… 48
Referenties ………………. 50
Bijlage ……. 51

INLEIDING

1.1 Achtergrond van de studie

Bedrijfsorganisaties zijn verplicht om zaken met betrekking tot hun activiteiten volledig bekend te maken om beleggers te helpen bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Zowel grote als kleine organisaties voldoen naast het voldoen aan de wettelijke vereisten. bestaande investeerders te behouden en potentiële investeerders aan te trekken door de publicatie van hun jaarrekening wanneer het aandelenkapitaal van een onderneming op grote schaal wordt gehouden en de zaken ervan van belang zijn voor het grote publiek.

De besprekingen en illustraties van het onderzoek zullen worden geconcentreerd rond het financiële overzicht dat aan de aandeelhouders wordt voorgelegd en is ook beschikbaar voor potentiële investeerders, obligatiehouders en handelscrediteuren als een informatie-instrument voor investeringsbeslissingen.

Financiële overzichten op basis van resultaten van activiteiten in het verleden worden geanalyseerd en geïnterpreteerd als een basis voor het voorspellen van toekomstige rendementen en het inschatten van risico's.

Financieel overzicht biedt belangrijke informatie voor een breed scala aan beslissingen, investeerders halen informatie uit het overzicht van het bedrijf waarin zij overwegen te beleggen.

Besluitvormers die overwegen om de volledige of gedeeltelijke eigendom van een onderneming te verwerven, verwachten een rendement op hun investering, zoals dividenden, en een stijging van de waarde van hun investering [meerwaarde].

REFERENTIES

Adebiyi, KA et al. (2006). ICAN Study Pack Financiële boekhouding. Nigeria; V.1 Publishing Ltd.

Akinsoyime, AB (1990). Het doel van boekhouden in een dynamische samenleving Seminar NCAI Jos.

Black, J. (1990). Enkele financiële analysetechnieken ACCA Student nieuwsbrief. Chukwuemeka, EO (2002). Onderzoeksmethoden en scripties schrijven: een multidisciplinair

Nadering. Nigeria; HRV-uitgever.

Drury, C. (2004). Beheer en kostenadministratie. 6e editie. Singapore; Seng Lec Press. Ezeamama, MC (2005). Grondbeginselen van financieel beheer. Enugu; Erna Press Ltd. Gautarn, VS (2005). Boekhouding. New Delhi; Vrinda Publications.

Heinz, W. en Harold, K. (2005). Beheer: een wereldwijd perspectief. 11e editie, New Delhi; Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd.

Jenfa BL (2000). Studienota's op professioneel seminar NCA Jos.

Vul uw e-mailadres:

Geleverd door TMLT NIGERIA

Word nu lid van meer dan 3,500+ lezers online!


=> VOLG ONS OP Instagram | FACEBOOK & TWITTER VOOR LAATSTE UPDATES

ADS: KNOCK-OFF DIABETES IN SLECHTS 60 DAGEN! - BESTEL HIER

AUTEURSRECHT WAARSCHUWING! Inhoud op deze website mag niet opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming of erkenning. Alle inhoud wordt beschermd door DMCA.
De inhoud op deze site is met goede bedoelingen geplaatst. Als u eigenaar bent van deze inhoud en van mening bent dat uw auteursrecht is geschonden of geschonden, neemt u contact met ons op via [[Email protected]] om een ​​klacht in te dienen en zullen er onmiddellijk acties worden ondernomen.

Tags: ,

Reacties zijn gesloten.