advertenties: Ontvang toegang tot het 200-niveau en studeer een cursus aan een universiteit naar keuze. Lage tarieven | Geen JAMB UTME. Bel 09038456231

Demografische determinanten van exclusieve en niet-exclusieve borstvoeding bij moeders die borstvoeding geven in de staat Benue

ADS! Verzamel tot N300,000 cash in de 2020 Aspire Contest

Demografische determinanten van exclusieve en niet-exclusieve borstvoeding bij moeders die borstvoeding geven in de staat Benue.

SAMENVATTING

Het doel van deze studie was om demografische determinanten van exclusieve en niet-exclusieve borstvoeding te onderzoeken onder moeders die borstvoeding geven in de staat Benue, Nigeria. Om dit doel te bereiken, werden 10 ziekenhuizen willekeurig geselecteerd met behulp van meerfasige steekproeftechniek (eenvoudige willekeurige, gestratificeerde en doelgerichte steekproeftechnieken). De gegevens zijn verzameld met behulp van een gesloten vragenlijst. Er werden 500 vragenlijsten uitgedeeld aan moeders die borstvoeding gaven en die de prenatale klinieken bezochten in de willekeurig geselecteerde ziekenhuizen, waarvan er 455 naar behoren werden ingevuld en teruggestuurd.

Frequenties van percentages en kruistabelstatistieken werden gebruikt om onderzoeksvragen te beantwoorden. Associaties tussen demografische determinanten en borstvoedingspraktijken werden geanalyseerd met behulp van Chi-kwadraatstatistieken op alfaniveau van 0.05 om de geformuleerde hypothesen te testen. De bevindingen van het onderzoek duidden op een hoge (99.8%) prevalentie van borstvoeding bij moeders die borstvoeding geven, waarvan 83.5% uitsluitend borstvoeding kreeg gedurende maximaal 4-6 maanden. Slechts 16.5% kreeg echter borstvoeding.

De bevindingen van de studie onthulden dat; de leeftijd van de moeder had een significante invloed op de praktijk van exclusieve en niet-exclusieve borstvoeding van baby's, wat wijst op hoge exclusieve borstvoeding bij moeders van 25 jaar en ouder en lage exclusieve borstvoeding bij jongere moeders van 19 jaar en jonger. de resultaten toonden verder aan dat het opleidingsniveau van de moeder significant de praktijk van het exclusief en niet-exclusief geven van borstvoeding aan baby's, wat wijst op een hoge exclusieve praktijk van borstvoeding onder geletterde moeders met ten minste secundair onderwijs.

INHOUDSOPGAVE

Voorblad
Titelblad ………………………………………………………………………………… .i
Verklaring ……………………………………………………………………………… .ii
Certificering …………………………………………………………………………… .. ……… iii
Toewijding ……………………………………………………………………………. …… iv
Dankwoord ……………………………………………………………………. …… v
Samenvatting ……………………………………………………………………………… ..… .viii
Inhoudsopgave ……………………………………………………………………. …… .ix
Lijst van tabellen ………………………………………………………………………. …… xiii
Lijst van bijlagen …………………………………………………………………….… Xiv
Afkortingen ……………………………………………………………………………… .xv
Operationele definitie van termen …………………………………………………. ……… xvi

HOOFDSTUK EEN

INLEIDING

1 Achtergrond van het onderzoek ……………………………………………. …………………… .1
1.2 Probleemstelling …………………………………………… .. ………………… ..3
1.3 Onderzoeksvragen ……………………………………………………………… .. …… 5
1.4 Doel van de studie ………………………………………………. ……. …………… ..6
1.5 Betekenis van het onderzoek …………………………………………….…. ……………… 6
1.6 Hypothesen …………………………………………………………………………… .. …… 7
1.7 Basisveronderstellingen …………………………………………………………… .. …………… .8
1.8 Afbakening van het onderzoek ……………………………………………………………. ……… .8
1.9 Beperkingen van de studie …………………………………………………………… ..8

HOOFDSTUK TWEE

OVERZICHT VAN GERELATEERDE LITERATUUR

2.1 Inleiding ………………………………………………. ………………………… 10
2.2 Concept van borstvoeding en productie van moedermelk ………………………………. ……… 11
2.3 Exclusieve borstvoeding ………………………………. ……………………………… .13
2.3.1 Voordelen van exclusieve borstvoeding …………………………………………. …… .17
2.4 Niet-exclusieve borstvoeding ……………………………………………………… ..23
2.4.1 Voordelen van niet-exclusieve borstvoeding ……………………………… .. …………. 26
2.4.2 Uitdagingen van niet-exclusieve borstvoeding ………………………………………… .27
2.5 Demografische determinanten van exclusieve en niet-exclusieve borstvoeding …… .. …… .28
2.5.1 Borstvoeding en moedersleeftijd …………………………. …………………………… 28
2.5.2 Borstvoeding en moeders opleidingsniveau ……………………… .. …………… ..33
2.5.3 Borstvoeding en het beroep van moeder …………………… .. ………………………… 37
2.5.4 Borstvoeding en het inkomensniveau van de moeder ………………………………… .. ……… 42
2.5.5 Borstvoeding en de cultuur van moeders die borstvoeding geven. …………………………………… 44
2.6 Stadia van moedermelk …………… .. ……………… .. ………………………………… .49
2.7 Belang van moedermelk bij de groei en ontwikkeling van zuigelingen ………………… .50
2.8 Basisvoedingsbehoeften van zuigelingen …………………………………… .. ………………… 54
2.9 Samenvatting ………………………… .. ……………………………………………………… ..60

HOOFDSTUK DRIE

METHODOLOGIE
3.0 Inleiding ………………………………………………………………………… 61
3.1 Onderzoeksontwerp ………………………… .. …………………………………………… 61
3.2 Bevolking …………………………………………………………………………… 61
3.3 Monster- en bemonsteringstechnieken ………………………………… .. ………………… .61
3.4 Onderzoeksinstrument ……………………………………………………. ……………… ..63
3.5 Validatie ……………………………………………. …………………………… ..64
3.6 Beheer van het instrument ………………………………………………. ………… 64
3.7 Statistische technieken ……………………………………………… .. …………………… 64

HOOFDSTUK VIER

RESULTATEN EN DISCUSSIE
4.0 Inleiding ………………………………………. ……………………………………… ..66
4.1 Resultaten …………………………………………. …………………………………… 67
4.2 Discussie ……………………………………………. ………………………………… .86
4.2.1 Invloed van moeders leeftijd en de praktijk van exclusief en niet-exclusief
Borstvoeding ……………………………………………………………………… 86
4.2.2 Invloed van moeders opleidingsniveau en de praktijk van exclusieve en niet-
Exclusief borstvoeding ………………………………………………. ……………… 88
4.2.3 Invloed van het beroep van moeder en de praktijk van exclusief en niet-exclusief
Borstvoeding ……………… .. …………………………………………………………… .89
4.2.4 Invloed van het inkomensniveau van de moeder en de praktijk van exclusief en niet-
Exclusief borstvoeding …………………………………………………………… ..91
4.2.5 Invloed van gezinsopvattingen met betrekking tot de praktijk van exclusief en niet-exclusief
Borstvoeding ………………………………… .. ………………………………… ..92

HOOFDSTUK VIJF

SAMENVATTING, CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
5.1 Samenvatting …………………………………………………………………………… 94
5.2 Conclusie ………………………… .. ……………………………………………… ..95
5.3 Aanbevelingen ………………………………………………………………………… .95
5.4 Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek …………………………………………… .96
Referenties ………………………………… .. ………………………………………… 97

INLEIDING

Achtergrond van de studie Voedingsmethoden voor zuigelingen zijn een belangrijke determinant van de voedingsstatus van zuigelingen, die op hun beurt de morbiditeit en mortaliteit van zuigelingen beïnvloedt. Bij de voedingsmethoden is borstvoeding van bijzonder belang omdat deze praktijk fundamenteel is voor de groei, ontwikkeling, gezondheid en overleving van zuigelingen. Diallo, Bell, Moutquine en Garrant (2005) verklaarden dat jaarlijks ongeveer 5.6 miljoen zuigelingen overlijden omdat ze niet voldoende voeding krijgen.

Borstvoeding is daarom door wetenschappers en gezondheidswerkers geclassificeerd als het beste natuurlijke voedsel voor baby's en moedermelk bevat alle noodzakelijke voedingsstoffen voor een gezonde groei van het kind. De voordelen van borstvoeding zijn talrijk, variërend van het verstrekken van antilichamen aan het kind tot het helpen voorkomen van risico's op ziekten en het voorzien van de baby in al zijn / haar voedingsbehoeften (Mundi, 2008).

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) (2004) levert moedermelk alle energie en voedingsstoffen die het kind nodig heeft voor de eerste zes maanden van zijn leven, en het levert ongeveer de helft of meer van de voedingsbehoeften van een kind tijdens de tweede de helft van het eerste levensjaar, tot een derde tijdens het tweede levensjaar.

REFERENTIES

Adamu, EE (2002). Beoordeling van de gezondheidsstatus van uitsluitend borstvoeding en gedeeltelijk
Zuigelingen die borstvoeding krijgen (0-6 maanden) in de staat Kaduna. Niet-gepubliceerd proefschrift, Ahmadu Bello University, Zaria. Nigeria.

Agho, KE Dibley, MJ Odiase, JI en Ogbonmwan, SM (2011). Determinanten van
Exclusieve borstvoeding in Nigeria. Journal of Biomedical Central, 11 (2): 147-149.

Akre, J. (1990c). Gezondheidsfactoren die de borstvoeding kunnen verstoren: bij het bulletin van de
Wereldgezondheidsorganisaties (1989). Zuigelingenvoeding: de fysiologische basis. 67 (45):
63-65.

Al-Frayh, M. (1989). Huidige trends in zuigelingenvoeding in de Saoedische samenleving. Journal of Obstetric
en gynaecologie; 10 (1): 521-522

Almorth, S. en Latham, MC (1982). Borstvoedingspraktijken op het platteland van Jamaica. Journal of
Tropische kindergeneeskunde, 28 (3): 103-109.

Al-Shosan, AA (2005). Factoren die moeders beïnvloeden en beslissingen met betrekking tot borstvoeding
Praktijken en ontwenningsgewoonten. Journal of Nutrition; 6 (1): 318-322

Amador, M.Silva, LC en Valdes-Lazo F. (1994). Borstvoedingspraktijken in Cuba: A
Vergelijking. Journal of Cajanus; 27 (3): 145-155.

American Academy of Pediatrics And American College of Obstetricians and Gynaecologists
(AAP & ACOG), (2007). Richtlijnen voor perinatale zorg (6e editie). Washington, Elk
Grove Village, IL. 205-210

Vul uw e-mailadres:

Geleverd door TMLT NIGERIA

Word nu lid van meer dan 3,500+ lezers online!


=> VOLG ONS OP Instagram | FACEBOOK & TWITTER VOOR LAATSTE UPDATES

ADS: KNOCK-OFF DIABETES IN SLECHTS 60 DAGEN! - BESTEL HIER

AUTEURSRECHT WAARSCHUWING! Inhoud op deze website mag niet opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming of erkenning. Alle inhoud wordt beschermd door DMCA.
De inhoud op deze site is met goede bedoelingen geplaatst. Als u eigenaar bent van deze inhoud en van mening bent dat uw auteursrecht is geschonden of geschonden, neemt u contact met ons op via [[Email protected]] om een ​​klacht in te dienen en zullen er onmiddellijk acties worden ondernomen.

Tags: , , , ,

Reacties zijn gesloten.