advertenties: Ontvang toegang tot het 200-niveau en studeer een cursus aan een universiteit naar keuze. Lage tarieven | Geen JAMB UTME. Bel 09038456231

Toepassingen en gratificaties van kranten Redactionele onder lezers in Uyo Urban (PDF)


=> Scoor 370 in JAMB Nu met CBT Practice Software


Gebruik en dankbaarheid van kranten Redactionele onder lezers in Uyo Urban

SAMENVATTING

Deze studie was gericht op de toepassingen van krantenartikelen onder lezers in Uyo Urban. De doelstellingen waren om te achterhalen in hoeverre de krant redactielid werd in Uyo Urban; om de verschillende behoeften te weten te komen, houden krantenredacteuren in gedachten bij het lezen van krantenredacties; om de verwachtingen van de krant-redactieleaders te achterhalen en na te gaan in hoeverre de krantenredacties aan deze behoeften voldoen.

De studie hangt af van drie communicatietheorieën die Gebruiken en Waarheid, Afhankelijkheid van Media en Agenda Setting-theorieën zijn. Onderzoeksmethode werd door de onderzoeker aangenomen en een steekproefomvang van 383-respondenten die uit een populatie van 427,436 werden geselecteerd, werd onderzocht.

Het gebruikte instrument was de vragenlijst. De samenvatting van de bevindingen van het onderzoek was dat niet alle krantenlezers krantenartikelen lezen; informatie was de behoefte die lezers van krantenredacties probeerden te bevredigen; verwachtingen van lezers van krantenredacties zijn nauwkeurigheid in termen van feiten, onbevooroordeelde opstelling, waarheid betreffende een kwestie, objectiviteit, evenwichtige weergave, presentatie van het probleem, adequate informatie over een kwestie, gedetailleerde uitleg over een kwestie, opleiding en brede dekking en analyse; verwachtingen van het publiek kan worden voldaan door de presentatie van het probleem in de redactionele door de presentatie van het probleem in de redactie, analyse, interpretatie en kwesties gekozen om te worden besproken.


INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK TITEL PAGINA

Titelpagina - - - - i

Verklaring - - - - ii

Certificering - - - - iii

Toewijding - - - - iv

Erkenningen - - - v

Samenvatting - - - - vi

Inhoudsopgave - - - viii

Lijst met tabellen - - - - xii

HOOFDSTUK EEN: INTRODUCTIE

1.1 Achtergrond van de studie - - - - - 1

1.2 Verklaring van het probleem - - - - - - 4

1.3 Doel van de studie - - - - - - 4

1.4 Onderzoeksvragen - - - - - - - 5

1.5 Rechtvaardiging voor de studie - - - - - - 5

1.6 Afbakeningen van de studie - - - - - - 5

1.7 Beperkingen van de studie - - - - - - 6

1.8 Operationele definitie van termen - - - - - 6

HOOFDSTUK TWEE: HERZIENING VAN GERELATEERDE LITERATUUR

2.1 Review van concepten - - - - - - - 7

2.1.1 The Nature of Newspaper - - - - - - 7

2.1.2 Functie van kranten - - - - - - 10

2.1.3 De geschiedenis van de krant in Nigeria - - - - 13

2.1.4 Kranten als hulpmiddel voor massacommunicatie - - - 18

2.1.5. Newspaper Audience - - - - - - 19

2.1.6 De media en de Watchdog-rol - - - - - 20

2.1.7 Investigative / Interpretative Journalism - - - - 21

2.1.8 Evolutie van redactionele schrijven in Nigeria - - - - 22

2.1.9 De uitdaging van redactionele schrijven - - - - - 23

2.2 Review van meningen - - - - - - - 24

2.2.1 What Constitute Editorial - - - - - - 24

2.2.2 Functies van hoofdartikelen - - - - - - 25

2.2.3 Focus van hoofdartikelen - - - - - - - 26

2.2.4 Soorten artikelen - - - - - - - 27

2.2.5 Waarom mensen de media gebruiken - - - - - - 28

2.3 Review van studies - - - - - - - 29

2.4 Theoretisch kader - - - - - - 34

2.4.1 Toepassingen en Gratifications Theorie - - - - - 34

2.4.2 Mediaafhankelijkheid Theorie - - - - - - 36

2.4.3 Agenda instellingstheorie - - - - - - 37

HOOFDSTUK DRIE: ONDERZOEKSMETHODIEK

3.1 Onderzoeksmethode - - - - - - - 39

3.2 Bevolking van onderzoek - - - - - - - 39

3.3 Voorbeeldgrootte en bemonsteringsprocedure - - - - 40

3.4 Beschrijving van onderzoeksinstrument - - - - - 42

3.5 Geldigheid van onderzoeksinstrument - - - - - 42

3.6-methode voor gegevensverzameling - - - - - - 42

3.7-methode voor gegevensanalyse - - - - - - 43

HOOFDSTUK VIER: GEGEVENSPRESENTATIE, ANALYSE EN BESPREKING VAN BEVINDINGEN

4.1 Gegevenspresentatie en analyse - - - - - 44

4.2 Bespreking van bevindingen - - - - - - 51

HOOFDSTUK VIJF: SAMENVATTING, CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

5.1 Samenvatting van bevindingen - - - - - - - 55

5.2 Conclusie - - - - - - - - 56

5.3-aanbevelingen - - - - - - - 57

  • Suggestie voor verdere studies - - - - - 57

Referenties - - - - - - - - 58

Bijlage - - - - - - - - 61


INLEIDING

De massamedia in de huidige maatschappij zijn onmisbaar. Verschillende mensen in de samenleving van alle leeftijden, beroepen, denkwijzen, overtuigingen, waarden en attitudes gebruiken de massamedia om aan bepaalde behoeften te voldoen. De massamedia kunnen grofweg worden onderverdeeld in gedrukte en elektronische media.

De elektronische media hebben de radio en televisie als onderdeel, terwijl de gedrukte media uit kranten, tijdschriften, tijdschriften, boeken en andere gedrukte media bestaat uit kranten, tijdschriften, tijdschriften, boeken en andere gedrukte materialen.

Kranten verschenen voor het eerst in Nigeria in Calabar met de installatie van een drukpers door de Presbyterian Mission in 1846, Saheed (2013).

De geboorte van de krantenproductie in Nigeria heeft ook de geboorte van tijdperken van kranten opgeleverd. Het tijdperk omvat het tijdperk dat bekend staat als het buitenaardse tijdperk dat de krant was die werd gedomineerd door buitenlandse uitgevers, het koloniale tijdperk dat wordt gedomineerd door nationalistische en postkoloniale tijden die worden gedomineerd door inheemse uitgevers.

De inhoud van de krant die in elk tijdperk verscheen, had unieke kwaliteiten die eigen waren aan die tijd. Naarmate de krant groeide, werden functies en een andere sectie eraan toegevoegd. Een van de opvallende kenmerken was redactioneel. Volgens Ekeanyanwu en Jokodola (2005, p. 75) "is er eigenlijk geen geschiedenis van de opkomst van redactioneel schrijven in de Nigeriaanse krant".

Udoh (2015, p. 65) definieert redactioneel als "de mening van een mediahuis over een kwestie die in het nieuws is". Hij gaat verder met te zeggen dat 'het een institutioneel commentaar is of een verklaring voor de betekenis van een kwestie in de redactie ... het is door middel van editorials, een krant maakt het duidelijk over een kwestie, een gebeurtenis of een individu en probeert het denken van de krant te stimuleren lezers.”

Het is ook "een gespecificeerde pagina waarop het is geschreven om het standpunt of de stand van de krant uit te drukken over een kwestie van openbaar belang", Udoudo (2013, blz. 3). Het is een "redactie door de redactie van een krant of tijdschrift over recente en brandende kwestie", Asemah (2011).


REFERENTIES

Abubakar, UI (2017). Toepassingen en gratificaties van interne nieuwsbrieven aan de universiteit van Bayero, Kano: implicaties voor organisatiecommunicatie en betrokkenheid van medewerkers. Uniuyo Journal of Communication Studies (UJCS), 1 (1).

Akpan, E. (2000). "Redactionele schrijven" in: Wilson, D. (Ed). Inleiding tot gedrukte media: lezingen in de Nigeriaanse journalistiek. Ibadan: Stirling-Horden Publishers (Nig.) Ltd. Pp. 66-76.

Asemah, ES (2011). Geselecteerde massamediathemas. Jos: Jos University Press.

Baran, SJ (2010). Inleiding tot massacommunicatie: mediageletterdheid en cultuur. New York: McGraw-Hill Companies.

Dennis, McQuail. (2005). Massacommunicatietheorie .5th ed. Londen: Sage Publications Ltd.

Dominick, JR (2002). De dynamische massacommunicatie: leven in een digitaal tijdperk. New York: McGraw-Hill Companies.

ES (2011). Geselecteerde massamediathemas. Jos: University Press.

Ebeze, UV (2002). "Media en samenleving". In: Okunna, CS (Ed). Lesgeven in massacommunicatie: een multidimensionale aanpak Enugu: New Generation Ventures Limited. Pp. 273-291.

Edet, EO (2010). Een onderzoek naar de service Rol van de krantenkrantredacties van Pioneer van januari tot maart 2010. Ongepubliceerd projectverslag ingediend bij het International Institute of Journalism. Pp. 13-23.

Ekeanyanwu, N. T en Jakodola, O. (2009). Analyse van de inhoud van de krant in Nigeria. Oko Journal of Communication and Information services. 1 (2).

Etim, MP (2012). Gebruik en gratificatie van informatie- en communicatietechnologie bij studenten van de Universiteit van Uyo. Een ongepubliceerd BA-onderzoeksproject ingediend bij de afdeling Communicatiekunsten, Universiteit van Uyo.

Hasan, S. (2013). Massacommunicatie: principes en concepten New Delhi: CBS. Uitgevers en distributeurs Pvt Ltd.

Inyang, LJ (2016). Dekking van niet-overdraagbare toegang in bepaalde Nigeriaanse krant: een studie van Punch, Daily Sun en Guardian Newspaper. Niet gepubliceerd B. Een project ingediend bij de afdeling Communicatiekunsten, Universiteit van Uyo.

Little John, SW And Foss, KA (2003). Theories of Human Communication. Boston: Wadsworth Cengage Learning.

Mc Quail, D. (2005). Mc Quail Massacommunicatietheorie. Londen: Sage Publications Ltd.

Mojaye, EM en Unurhoro, E. (2010). "Olieoorlog of Propagada-oorlog: gebruik van de krant door militanten en het leger in de Nigeriaanse Niger Delta-crisis". Journal of Communication and Media. Onderzoek. 2 (1). Pp. 121-130.

Okafor, C. (2001). "Geschiedenis van Nigeria Print Media" In: Okunna, CS (Ed.). Lesgeven in massacommunicatie: een multidimensionale aanpak. Enugu: New Generation Ventures Limited. Pp. 39-45.

Okodi, UA (2015). Mediagebruik en gratificaties bij taxichauffeurs in Ikot Ekpene Metropolis. Niet gepubliceerd B. Een project ingediend bij de afdeling Communicatiekunsten, Universiteit van Uyo, Uyo.

Ossai, IP (2002). Principes en technologieën van redactionele schrijven "In: Okunna, CS (Ed.). Massale communicatie onderwijzen: een multidimensionale aanpak. Enugu: New Generation Ventures Limited. Pp. 39-45.

Rubin, R. B et al., (2010). Communicatieonderzoek: strategieën en succes. Boston: Wadsworth Cengage Learning.

Senam, N. (2014). Massamediawetgeving en ethiek. Uyo: Inela Ventures and Publishers Limited.

Ubong, IO (2017). Toegang tot online nieuws en het lezerspubliek van de gedrukte versie van nationale dallies door Uyo Resident. Niet-gepubliceerd BA-project ingediend bij de afdeling Communicatiekunsten, Universiteit van Uyo, Uyo, pp. 14-17.

Udoakah N. (2000). "Krantenproductie". In: Wilson. D. (Ed). Inleiding tot gedrukte media: lezingen in de Nigeriaanse journalistiek. Ibadan: Stirlng-Horden Publishers (Nig.) Ltd.

Udoh, G. (2015). Bewerken en ontwerpen. Uyo: Peace Letters Communications (Ng.) Ltd.

Wimmers, R. D en Dominick, JR (2011). Massamedia-onderzoek: een inleiding. Boston: Wadsworth Cengage Learning.

CSN Team.

Vul uw e-mailadres:

Geleverd door TMLT NIGERIA

Word nu lid van Over 500,000 + lezers!


=> VOLG ONS OP Instagram | FACEBOOK & TWITTER VOOR LAATSTE UPDATES

ADS: KNOCK-OFF DIABETES IN SLECHTS 60 DAGEN! - BESTEL HIER

AUTEURSRECHT WAARSCHUWING! Inhoud op deze website mag niet opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming of erkenning. Alle inhoud wordt beschermd door DMCA.
De inhoud van deze site is met goede bedoelingen gepost. Als u deze inhoud bezit en denkt dat uw auteursrecht is geschonden of overtreden, neemt u contact met ons op via [[Email protected]] om een ​​klacht in te dienen en zullen er onmiddellijk acties worden ondernomen.

Reacties zijn gesloten.