advertenties: Ontvang toegang tot het 200-niveau en studeer een cursus aan een universiteit naar keuze. Lage tarieven | Geen JAMB UTME. Bel 09038456231

Impact van Central Bank Communications op wisselkoersdynamiek in Nigeria (2007-2011)

ingediend in Huidige projecten, Economie Projectonderwerp by Oktober 19, 2020

ADS! Diabetes permanente oplossing! Slechts 15 pakketten over. HAAST JE!!!


Impact van Central Bank Communications op wisselkoers Dynamiek in Nigeria (2007-2011).

SAMENVATTING

Communicatie van de centrale bank is het afgelopen decennium een ​​steeds belangrijkere rol gaan spelen als beleidsinstrument voor monetaire autoriteiten. Dit is een erkenning van de krachtige invloed die de communicatie van de centrale bank heeft op de verwachtingen van economische actoren, en dus op hun economische besluitvorming.

Dit proefschrift analyseert de impact van communicatiesignalen van de centrale bank op dagelijkse (vijf dagen in een week) veranderingen in de naira per US dollar wisselkoers voor de periode 2007-2011. Theoretisch kijken deelnemers (vooral speculanten) op de valutamarkt actief op naar de Centrale Bank voor informatie om hen te helpen verwachtingen te vormen over de toekomstige richtingen van de wisselkoersveranderingen.

Mededelingen van de centrale bank brengen daarom signalen over die de dagelijkse vraag / aanbod van deviezen kunnen doen toenemen, en dus de dagelijkse wisselkoers kunnen beïnvloeden. Om empirisch te bepalen of communicatiesignalen de wisselkoers beïnvloeden, werd een EGARCH-model geschat met behulp van dagelijkse gegevens van 2007 tot 2011.

De empirische resultaten geven aan dat communicatie (mondelinge interventies) een significant en gelijktijdig effect heeft gehad op de dagelijkse wisselkoersen in Nigeria. Bovendien blijkt communicatie de volatiliteit en onzekerheid van de wisselkoersen te verminderen, terwijl feitelijke ingrepen die duur zijn, de volatiliteit vergroten.

INHOUDSOPGAVE

TITELPAGINA - - - - - - - - - -

VERKLARING - - - - - - - - - - ii

CERTIFICATIE - - - - - - - - - iii

TOEWIJZING - - - - - - - - - - iv

ERKENNING - - - - - - - - v

SAMENVATTING - - - - - - - - - - vii

INHOUDSOPGAVE - - - - - - - - viii

LIJST VAN TABELLEN, CIJFERS EN BIJLAGE - - - - xii

HOOFDSTUK EEN

1.0 INTRODUCTIE - - - - - - - - 1

1.1 ACHTERGROND VAN DE STUDIE - - - - - - 1

1.2 PROBLEEMVERKLARING - - - - - - - 5

1.3 DOELSTELLINGEN VAN DE STUDIE - - - - - - - 6

1.4 HYPOTHESE - - - - - - - - - 7

1.5 MOTIVERING VAN DE STUDIE - - - - - - 7

1.6 TOEPASSINGSGEBIED EN BEPERKING VAN DE STUDIE - - - - 8

HOOFDSTUK TWEE

2.0 LITERATUUROVERZICHT - - - - - - - 9

2.1 CONCEPTUELE LITERATUUR - - - - - - 9

2.1.1 SOORTEN EN INHOUD VAN CBN-COMMUNICATIE - - - 11

2.2 THEORETISCHE LITERATUUR - - - - - - 12

2.2.1 MONETAIR BELEID, CENTRALE BANKCOMMUNICATIE EN DE WISSELKOERS - - - - - - 15

2.2.2 THEORETISCH KADER - - - - - - 17

2.2.3 ROL VAN DE CENTRALE BANKCOMMUNICATIE OVER DE BEPALING VAN DE WISSELKOERS - - - - - - - - 19

2.3 EMPIRISCHE LITERATUUR - - - - - - - 24

2.4 MONETAIR BELEIDSCOMITÉ (MPC) - - - - - 31

2.5 MONETAIR BELEID IN NIGERIA - - - - - 33

2.6 MONETAIRE BELEIDSCOMMISSIE (MPC) IN NIGERIA - - 34

2.7 DE BUITENLANDSE RUILMARKT IN NIGERIA - - - - 34

2.7.1 EVOLUTIE VAN DE BUITENLANDSE MARKT - - - - 34

HOOFDSTUK DRIE

3.0 ONDERZOEKSMETHODIEK - - - - - - 39

3.1 INLEIDING - - - - - - - - 39

3.2 GEGEVENSBRONNEN - - - - - - - - 39

3.3 ANALYTISCHE TECHNIEK - - - - - - 40

3.4 MODEL SPECIFICATIE - - - - - - - 40

HOOFDSTUK VIER

4.0 PRESENTATIE, ANALYSE EN INTERPRETATIE VAN RESULTATEN - - - - - - - - - 44

4.1 INLEIDING - - - - - - - - 44

4.2 TRENDANALYSE VAN DE WISSELKOERS - - - - 44

4.3 TEST OP NORMALITEIT EN EENHEID WORTEL - - - - 46

4.3.1 WORTELTEST EENHEID - - - - - - - 47

4.4 EXPONENTIËLE GENERALISEERDE AUTOREGRESSIEVE VOORWAARDELIJKE HETEROSCHEDASTICITEIT (EGARCH (2 2)) RESULTATEN - - 50

4.5 TEST OP EFFECTIVITEIT EN GELOOFBAARHEID - - - - 54

HOOFDSTUK VIJF

5.0 SAMENVATTING, CONCLUSIE EN AANBEVELING - - - 55

5.1 SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN - - - - - 55

5.2 CONCLUSIES - - - - - - - - - 56

5.3 AANBEVELING - - - - - - - - 57

REFERENTIES - - - - - - - - 58

BIJLAGE - - - - - - - - - 62

INLEIDING

Vóór de jaren negentig werden doelstellingen voor de daggeldrente zelden bekendgemaakt, maar nu kondigen de meeste centrale banken een streefcijfer voor de daggeldrente aan, doorgaans direct nadat beleidsbeslissingen zijn genomen. Deze ontwikkeling was het resultaat van het revolutionaire denken op het gebied van communicatie als een effectief instrument voor monetair beleid.

Er wordt beweerd dat communicatie speculatie van marktdeelnemers over de vraag of er daadwerkelijk een beleidswijziging heeft plaatsgevonden, helpt voorkomen. Beleidsbeslissingen worden toegelicht in persconferenties en toespraken, en recentelijk in notulen en communiqués van de vergaderingen van het Monetary Policy Committee (MPC), en rapporten die door centrale banken op hun websites worden gepubliceerd en meer in het algemeen, de standpunten van de centrale banken zijn uitgewerkt in maand- of kwartaaltijdschriften (Amato et al.., 2003).

De Centrale Bank van Nigeria (CBN) heeft sinds haar oprichting in 1959 verschillende monetairbeleidsregimes aangenomen. De verschillende monetairbeleidsregimes die zijn aangenomen omvatten: het regime voor wisselkoersdoeleinden; (1959-1973), Monetary Targeting Regime 1974 tot heden; Directe monetaire controle 1974-1992 en indirecte monetaire controle 1993 tot heden. Vóór 2001 hadden deze beleidsregimes een monetair beleidskader met een kortetermijnperspectief, doorgaans één jaar (jaarlijks).

REFERENTIES

Amato, Jeffry D, Stephen Morris en Hyun Song Shin (2002). "Communicatie en monetair beleid." Oxford Review of Economic Policy, 18 (4) 495-503.

ADB en ADF, (2009). Impact van de wereldwijde financiële en economische crisis op Afrika Rapport van de functie van hoofdeconoom.

Blinder, AS (1998). Central Banking in theorie en praktijk. Cambridge MA: MIT Press.

Bernanke, S. Ben (2010). "Onafhankelijkheid, transparantie en verantwoording van de centrale bank" op de Internationale Conferentie van het Instituut voor Monetaire en Economische Studies, Bank of Japan, Tokio, Japan.

Geboren, B. Ehrmann, M. en Fratzscher, M. (2011). Central Bank Communication on Financial Stability.ECB Working Paper Series nr. 1332, 2011.

Blinder, A. en Morgan, J. (2005). Zijn twee hoofden beter dan één? Monetair beleid per commissie, Journal of Money, Credit and Banking, 37 (5), 798-811.

CSN Team.

Vul uw e-mailadres:

Geleverd door TMLT NIGERIA

Word nu lid van meer dan 3,500+ lezers online!


=> VOLG ONS OP Instagram | FACEBOOK & TWITTER VOOR LAATSTE UPDATES

ADS: KNOCK-OFF DIABETES IN SLECHTS 60 DAGEN! - BESTEL HIER

AUTEURSRECHT WAARSCHUWING! Inhoud op deze website mag niet opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming of erkenning. Alle inhoud wordt beschermd door DMCA.
De inhoud op deze site is met goede bedoelingen geplaatst. Als u eigenaar bent van deze inhoud en van mening bent dat uw auteursrecht is geschonden of geschonden, neemt u contact met ons op via [[e-mail beveiligd]] om een ​​klacht in te dienen en zullen er onmiddellijk acties worden ondernomen.

Tags: , ,

Reacties zijn gesloten.