advertenties: Ontvang toegang tot het 200-niveau en studeer een cursus aan een universiteit naar keuze. Lage tarieven | Geen JAMB UTME. Bel 09038456231

Impact van bevolkingsgroei op werkloosheid in Nigeria

ingediend in Huidige projecten, Economie Projectonderwerp by September 25, 2020
ADS! Verzamel tot N300,000 cash in de 2020 Aspire Contest

Impact van bevolkingsgroei op werkloosheid in Nigeria.

SAMENVATTING

Het hoofddoel van dit onderzoek is om de dynamische relatie tussen bevolkingsgroei en werkloosheid in Nigeria te bestuderen.

De studie is van het grootste belang omdat het een strategisch aspect van de economie behandelt en ook rekening houdt met het feit dat het land een langzame groei heeft doorgemaakt en een ernstige achteruitgang in ontwikkeling heeft doorgemaakt.

Een regressiemodel wordt gebruikt om de statistische relatie tussen bevolkingsgroei en werkloosheid te beschrijven. De hypothese is dat de bevolkingsgroei een sterke invloed heeft op de werkloosheid in Nigeria.

Aangenomen wordt dat er een positieve relatie bestaat tussen bevolkingsgroei en werkloosheid. Een zeer significant resultaat werd behaald na een simpele regressie die aantoont dat de bevolking een rol speelt bij de stijging van de werkloosheid in Nigeria, wat impliceert dat een stijging van de bevolkingsgroei leidt tot een stijging van de werkloosheid.

Er zijn veel redenen toegeschreven waarom de bevolkingsgroei toeneemt en hoe dit proportioneel de werkloosheid beïnvloedt. De belangrijkste redenen voor een toename van de bevolking zijn onder meer een stijging van het geboortecijfer, sociaal-culturele overtuigingen en verbetering van welzijn en medische voorzieningen.

Hoewel de positieve effecten van de bevolking niet over het hoofd mogen worden gezien, is het ook belangrijk op te merken dat de negatieve effecten ervan ruimschoots opwegen tegen de positieve effecten.

Als er veel inwoners zijn, heeft het land de neiging zijn draagkracht te overschrijden, wat betekent dat het land zijn grote bevolking niet langer kan onderhouden in termen van middelen en werkgelegenheid.

Het werkloosheidsprobleem is zeer zorgwekkend en vereist dringende aandacht en oplossingen, aangezien de gevolgen zeer ernstig zijn. Enkele van de effecten zijn onder meer; toename van inkomensongelijkheid, toename van criminele activiteiten zoals Boko-Haram en afname van de algemene levensstandaard.

Er wordt verwacht dat iedereen, op alle gronden, inclusief individuen, instanties en overheid, een standpunt inneemt en een belangrijke rol speelt bij het stabiliseren van de bevolkingsgroei en het minimaliseren van de werkloosheid in het land om de groei en ontwikkeling van het land op alle gronden te verbeteren.

INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1 INTRODUCTIE

ACHTERGRONDONDERZOEK ...
KORTE GESCHIEDENIS VAN DE GROEITREND VAN DE BEVOLKING IN NIGERIA.
ONDERZOEKSVERKLARING ……… .. 9
ONDERZOEKSDOELSTELLINGEN ………… .. 9
ONDERZOEKSVRAGEN ………………… .. 9
ONDERZOEKSHYPOTHESEN ………… 10
BELANG VAN HET ONDERZOEK ………… .. 10
BELANGRIJKSTE BEGRIPPEN:… .. 11

HOOFDSTUK 2 LITERATUURBEOORDELING

FACTOREN DIE WERKLOOSHEID IN NIGERIA VEROORZAKEN ………… 13
EFFECTEN VAN WERKLOOSHEID IN NIGERIA ……… 15
KENMERKEN VAN EEN SNEL GROEIENDE BEVOLKING …………. 17
REDENEN VOOR DE TOENEMENDE BEVOLKING VAN NIGERIA ………… 18
IMPLICATIES VAN EEN SNEL GROEIENDE BEVOLKING OP NIGERIA… 20
POSITIEVE EFFECTEN ………………. 20
NEGATIEVE EFFECTEN VAN HOGE BEVOLKING …………. 21

HOOFDSTUK 3

EEN CASESTUDY VAN CHINA'S ÉÉN KINDBELEID ……… .. 24
EFFECTEN OP DE GROEI EN DE VRUCHTBAARHEID VAN DE BEVOLKING …… 26

HOOFDSTUK 4

METHODOLOGIE… .. 33
GEGEVENSBRONNEN …… .. 33
OPGENOMEN PROBLEMEN ………… .. 34
PRESENTATIE EN ANALYSE VAN DE GRAFIEKEN ……… 34
REGRESSIEMODEL …………… 37
GEGEVENSANALYSE… .. 38

HOOFDSTUK 5

DISCUSSIE VAN RESULTATEN EN BEVINDINGEN ……… .. 40
SAMENVATTING ... 41
AANBEVELINGEN VOOR DE BEVOLKING…. 42
AANBEVELINGEN EN BELEID VOOR WERKLOOSHEID ……. 43
BIBLIOGRAFIE ……… .. 45

INLEIDING

Het belangrijkste doel van dit artikel is het bestuderen en analyseren van de relatie tussen werkloosheid en bevolkingsgroei in Nigeria.

Werkloosheid en bevolking zijn twee solide indicatoren voor de ontwikkeling en groei van een land.

Volgens de economische hulporganisatie kan werkloosheid worden verklaard als het aantal mensen of mensen in de beroepsbevolking dat wil, kan en kan werken, maar geen betaalde baan heeft.

Werkloosheid wordt vooral gebruikt als instrument om de gezondheid van de economie te meten. Het werkloosheidspercentage wordt vaak gebruikt als maatstaf voor werkloosheid.

Bevolking aan de andere kant wordt volgens Michael Todaro gedefinieerd als het aantal individuen dat in een land woont.

Dit onderzoek heeft tot doel de correlatie tussen bevolking en werkloosheid te analyseren en hoe een stijging van de werkloosheid de groei en ontwikkeling van het land beïnvloedt.

BIBLIOGRAFIE

Problemen en trends in de demografische geschiedenis van China. (2009). Op 25 oktober 2017 opgehaald uit Asia for Educators: http://afe.easia.columbia.edu/special/china_1950_population.htm

Adrián Avuk, KB (2012, 22 mei). Economische impact van één kindbeleid in de Volksrepubliek China.

Anqi, F. (2015, 22 januari). De beroepsbevolking van China krimpt. Opgehaald op 27 oktober 2017, uit China.Org cm: http://www.china.org.cn/china/2015-01/22/content_34625754.htm

Anthony Ilegbinosa, OU-A. (2013). BEVOLKING EN DE IMPACT ERVAN OP HET NIVEAU VAN DE WERKLOOSHEID IN DE MINST ONTWIKKELDE LANDEN: EEN BEOORDELING VAN DE NIGERIAANSE ECONOMIE. European SocialScience Research Journal, 1 (4), 277-279.

Aurangzeb, D. (2013). Factoren die van invloed zijn op werkloosheid: een cross country. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3 (1), 219-230.

Leuning, J. (1992). De bevolking van het moderne China. In DP al, A Brief History of China's Population: (pp. 51-57). China: Springer Science Business Media New York.

Vul uw e-mailadres:

Geleverd door TMLT NIGERIA

Word nu lid van meer dan 3,500+ lezers online!


=> VOLG ONS OP Instagram | FACEBOOK & TWITTER VOOR LAATSTE UPDATES

ADS: KNOCK-OFF DIABETES IN SLECHTS 60 DAGEN! - BESTEL HIER

AUTEURSRECHT WAARSCHUWING! Inhoud op deze website mag niet opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming of erkenning. Alle inhoud wordt beschermd door DMCA.
De inhoud op deze site is met goede bedoelingen geplaatst. Als u eigenaar bent van deze inhoud en van mening bent dat uw auteursrecht is geschonden of geschonden, neemt u contact met ons op via [[Email protected]] om een ​​klacht in te dienen en zullen er onmiddellijk acties worden ondernomen.

Tags: , , , ,

Reacties zijn gesloten.