advertenties: Ontvang toegang tot het 200-niveau en studeer een cursus aan een universiteit naar keuze. Lage tarieven | Geen JAMB UTME. Bel 09038456231

Impact van kinderarbeid op het gedrag van adolescenten in de staat Kaduna, Nigeria

ADS! Diabetes permanente oplossing! Slechts 15 pakketten over. HAAST JE!!!


Impact van kinderarbeid op het gedrag van adolescenten in de staat Kaduna, Nigeria.

SAMENVATTING

Het doel van deze studie was om de impact van kinderarbeid op het gedrag van adolescenten in Kaduna State, Nigeria vast te stellen. Er werden vier doelen gesteld en vier onderzoeksvragen gesteld. Voor het onderzoek zijn de doelstellingen geformuleerd, samen met vier onderzoeksvragen. Voor het onderzoek werden ook vier hypothesen gepostuleerd.

Een steekproef van 250 huishoudelijke hulpen en 250 werkgevers van huishoudelijke hulpen werd getrokken uit een populatie van 4,179 huishoudelijke hulpen en hun werkgevers. De vragenlijst werd gebruikt om gegevens voor het onderzoek te verkrijgen. Beschrijvende statistieken van frequentie, gemiddelde en standaarddeviatie samen met de Spearman Rho-correlatietest werden gebruikt om de gegevens te analyseren.

De resultaten gaven aan dat huishoudelijke hulpen van adolescenten vaak worden behandeld als tweederangs burgers. De meeste adolescenten blijken ook liever bij hun ouders te wonen dan bij hun werkgevers. Uit bevindingen bleek verder dat de meeste huishoudelijke hulpen van adolescenten soms fysiek, sociaal en emotioneel worden misbruikt.

Op basis van de bevindingen werd onder meer aanbevolen dat niet-gouvernementele instanties zouden optreden namens adolescenten die worden misbruikt door te helpen bij de vervolging van hun daders, ongeacht hun status in de samenleving. Geconcludeerd werd dat het gedrag van huisvesting wordt beïnvloed en de daaruit voortvloeiende impact op hun gedrag ook hun algehele sociale, emotionele en mentale gedrag van de huishulp van adolescenten.

INHOUDSOPGAVE

Verklaring i

Certificering ii

Erkenning iii

Toewijding iv

Samenvatting v

Lijst met tabellen vi-vii

Lijst met afkortingen viii

Inhoudsopgave ix-x

HOOFDSTUK EEN: INTRODUCTIE

1.1 Achtergrond van het onderzoek 1-6

1.2 Verklaring van het probleem 6-7

1.3 Doelstellingen van de studie 7-8

1.4 Onderzoeksvraag 8

1.5 Ongeldige hypothesen 8

1.6 Betekenis van het onderzoek 9

1.7 Uitgangspunten 9

1.8 Afbakening van het onderzoek 9

HOOFDSTUK TWEE: HERZIENING VAN GERELATEERDE LITERATUUR

2.1 Achtergrond van de tewerkstelling van househelps 10-12

2.2 Redenen om huishoudhulp in dienst te nemen. 12-14

2.3 De relatie en ervaringen tussen huishoudhulp, hun werkgevers en gezinsleden 14-19

2.4 Redenen waarom werkgevers huishoudelijke hulp in dienst hebben 19-21

2.5 Emotioneel en sociaal gedrag van huishoudelijke hulp 21-23

2.6 Kinderarbeid en kindermishandeling 23-28

2.7 Morele en mentale ontwikkeling van adolescenten die werkzaam zijn als huishoudhulp 28-30

2.8 Overzicht van ambtelijke studies 30-34

2.9 Samenvatting literatuuronderzoek 35

HOOFDSTUK DRIE: ONDERZOEKSONTWERP EN METHODIEK

3.1 Onderzoeksopzet 36

3.2 Populatie voor de studie 36-37

3.3 Voorbeeld- en voorbeeldtechnieken 37-38

3.4 Instrument voor gegevensverzameling 38

3.5 Betrouwbaarheid van het instrument 38-39

3.5.1 Geldigheid van instrument 39

3.5.2 Betrouwbaarheid van inhoud 39

3.5.3 Pilootstudie 39-40

3.6 Procedure voor gegevensverzameling 40

3.7 Procedure voor data-analyse 40

HOOFDSTUK VIER: PRESENTATIE EN BESPREKING VAN DE RESULTATEN.

4.1. Analyse van biogegevens van Housewives 41-47

4.1: 1 Analyse van bio-data variabele 48-54 van househelps

4.2 Hypothesen testen 54-57

4.3 Discussie over bevindingen 57-61

HOOFDSTUK VIJF: SAMENVATTING, CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

5.1 Samenvatting 62

5.2 Conclusie 63

5.3 Aanbeveling 63-65

5.4 Suggestie voor verder onderzoek 65

REFERENTIES 66-69

BIJLAGEN

BIJLAGE A 70

INLEIDING

In Nigeria komt kinderarbeid vooral voor in semi-formele en informele bedrijven, waarbij honderdduizenden woninghulpen vooral werken voor welvarende stedelijke gezinnen. Steid (1998) stelde dat huishoudhulp nodig zou kunnen zijn op gebieden als kinderopvang, waswerk, algemene huishoudhulp, bediening en babysitten.

Hij verklaarde verder dat huishoudelijke hulp kan worden verkregen uit verschillende bronnen, zoals binnen het gezin of in de buurt. Okoye (1999) stelde dat huishoudhulp een essentieel onderdeel is van het huiselijk leven. Hun diensten zijn onmisbaar, vooral voor vrouwen uit de arbeidersklasse, die het moeilijk vinden om hun huishoudelijk werk te combineren met hun baan.

House helpt bij het deelnemen aan activiteiten zoals het zorgen voor kinderen, het wassen van kleding, het huis schoonmaken en boodschappen doen voor het gezin. Naarmate adolescenten ouder worden in hun tienerjaren (adolescentieperiode), worden hun emoties specifieker. Ze tonen vreugde, woede, angst, nieuwsgierigheid, jaloezie en genegenheid.

REFERENTIES

Adetoro, SA (1986). Onderzoekstechniek voor projecten, voorstellen, rapporten proefschrift en proefschriften. Zaria Gaskiya Corporation Limited

Adidu, VT (1994). De rol van counseling bij kindermishandeling en verwaarlozing; Het ANPPCAN Child Rights Monitoring Centre, Kaduna.

Adufe, AO (2002). Emotionele en sociale ontwikkeling in de onderwijspsychologie Ijebu- Ode: Lucy Odoni Publishers.

Akinrimisi .A. (2002). Empowerment van jongeren in de niet-formele sector; Het geval van huishoudelijk werksters bij adolescenten in de gemeente Lagos. Centrum voor gezondheid en informatie van vrouwen.

Akintunde, E. (1999). Moederschap en kinderopvang, Benin City, Nigeria.

Arebi, B. (1995). Women Folk and Family Health, Research Journal; 7 (5) 20.

CSN Team.

Vul uw e-mailadres:

Geleverd door TMLT NIGERIA

Word nu lid van meer dan 3,500+ lezers online!


=> VOLG ONS OP Instagram | FACEBOOK & TWITTER VOOR LAATSTE UPDATES

ADS: KNOCK-OFF DIABETES IN SLECHTS 60 DAGEN! - BESTEL HIER

AUTEURSRECHT WAARSCHUWING! Inhoud op deze website mag niet opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming of erkenning. Alle inhoud wordt beschermd door DMCA.
De inhoud op deze site is met goede bedoelingen geplaatst. Als u eigenaar bent van deze inhoud en van mening bent dat uw auteursrecht is geschonden of geschonden, neemt u contact met ons op via [[e-mail beveiligd]] om een ​​klacht in te dienen en zullen er onmiddellijk acties worden ondernomen.

Tags: , , , , ,

Reacties zijn gesloten.