advertenties: Ontvang toegang tot het 200-niveau en studeer een cursus aan een universiteit naar keuze. Lage tarieven | Geen JAMB UTME. Bel 09038456231

Ontwerp, constructie en prestatie-evaluatie van een incubator voor vloeibaar petroleumgas

ADS! Verzamel tot N300,000 cash in de 2020 Aspire Contest

Ontwerp, constructie en prestatie-evaluatie van een incubator voor vloeibaar petroleumgas.

SAMENVATTING

Studies hebben aangetoond dat het gebruik van een geautomatiseerde broedmachine die wordt gevoed door het elektriciteitsnet, een broedmachine op zonne-energie of een broedmachine van het kerosinetype voor de productie van eendagskuikens ofwel erg duur is om te beheren ofwel niet effectief is in gebruik.

Daarom is dit onderzoek gericht op het ontwerpen, fabriceren en testen van een geautomatiseerde incubator die wordt aangedreven door energie die wordt opgewekt door het verbranden van vloeibaar petroleumgas met behulp van een microcontroller.

Een microcontroller-apparaat werd ontwikkeld om een ​​getimed geautomatiseerd vonkenmechanisme te bereiken voor een brander voor vloeibaar petroleumgas en een eierkratendraaier. De microcontroller, die een schermweergave van temperatuur- en vochtigheidsuitlezingen heeft, is als enige verantwoordelijk voor het handhaven van een constante temperatuur en vochtigheid in de broedkamer.

Met behulp van het softwarepakket Solidworks is een 3D-model van de ontworpen broedmachine gemaakt. Uit de prestatie-evaluatie die op de broedmachine werd uitgevoerd, bleek dat negenennegentig (79) eieren met succes zijn uitgekomen uit honderdtwintig (120) eieren die zijn uitgekomen om uit te broeden.

Dit vertegenwoordigt ongeveer 65% van de eieren. Tijdens het incubatieproces werd ook vijftien kilogram (15 kg) LPG verbruikt. Dit kostte ongeveer vierduizend tachtig naira (N4,080: 00). Aangezien slechts negenennegentig (79) eieren met succes uitkwamen na incubatie, vertaalt dit zich in een incubatiekost van eenenvijftig naira vijfenzestig kobo (N51: 65k) per kuiken.

Ten slotte kon de incubator tijdens de prestatie-evaluatietest de optimale temperatuur en vochtigheid van respectievelijk 37.5 0C en 45% handhaven.

INHOUDSOPGAVE

Voorblad ......

Titelpagina……………………………………………………………………………………………………………………………… …. ik

Verklaring ………………………………………………………………………………………………………………………… ii

Certificering …………………………………………………………………………………………………………………………. iii

Toewijding ………………………………………………………………………………………………………………………… iv

Erkenning……………………………………………………………………………………………………………………. v

Abstract………………………………………………………………………………………………………………………………… . vi

Inhoudsopgave ……………………………………………………………………………………………………………… vii

Lijst van figuren…………………………………………………………………………………………………………………………. ix

Lijst van tabellen…………………………………………………………………………………………………………………………… X

Lijst van platen ………………………………………………………………………………………………………………………… xi

Lijst van bijlagen …………………………………………………………………………………………………………… .. xii

Afkortingen en nomenclatuur ………………………………………………………………………………………… xiii

Hoofdstuk een……………………………………………………………………………………………………………………… .. 1

 • Inleiding ……………………………………………………………………………………………………………………… 1
 • Achtergrond van de studie …………………………………………………………………………………………… 1
 • Verklaring van het probleem ………………………………………………………………………………………… 4
 • Huidig ​​werk………………………………………………………………………………………………………………. 5
 • Doel en doelstellingen van het werk …………………………………………………………………………………. 6
 • Betekenis van de studie ………………………………………………………………………………………… 6
 • Rechtvaardiging voor het werk ……………………………………………………………………………………… .. 6
 • Reikwijdte van de studie …………………………………………………………………………………………………………. 7

Hoofdstuk twee…………………………………………………………………………………………………………………………. 8

 • Literatuuronderzoek …………………………………………………………………………………………………………… 8
 • Broedmachines …………………………………………………………………………………………………………… 9
 • Classificatie van incubatoren …………………………………………………………………………………… 10
  • Natuurlijke incubatie …………………………………………………………………………………………… 11
  • Kunstmatige incubatie …………………………………………………………………………………………… 12
 • Incubatievoorwaarden …………………………………………………………………………………………… 13
 • Ontwerptheorieën ……………………………………………………………………………………………………… 17
  • Theorie van warmte-uitwisseling ………………………………………………………………………………………. 17
  • Optimale incubatietemperatuur ………………………………………………………………………… 19
 • Afgelopen onderzoek naar Incubator Fabrication ……………………………………………………………… 20

Hoofdstuk drie…………………………………………………………………………………………………………………… 22

 • Materialen en methoden ………………………………………………………………………………………………… .. 22
 • Beschrijving van de Cabinet Incubator …………………………………………………………………………. 22
 • Onderzoeksmaterialen, gereedschappen en uitrusting ………………………………………………………………… 27
 • Besturingsontwerp …………………………………………………………………………………………………… .. 28
 • Ontwerpoverwegingen …………………………………………………………………………………………… 31
 • Ontwerpanalyse …………………………………………………………………………………………………… 33
  • Definitie van termen …………………………………………………………………………………………… 33
  • Eierrotatie illustratie …………………………………………………………………………………………. 34
 • Ontwerpberekening ……………………………………………………………………………………………… .. 35
  • Berekening voor krattenaantal …………………………………………………………………………………. 35
  • Berekening voor schuifspanning en buigmomenten …………………………………………………… 35
  • Berekening voor warmtebehoefte ……………………………………………………………………………. 37
 • Fabricage van de Incubator …………………………………………………………………………………… 39
 • Kostenanalyse……………………………………………………………………………………………………………. 45
 • Experimentele procedure ………………………………………………………………………………………… 46

Hoofdstuk vier…………………………………………………………………………………………………………………… .. 50

 • Resultaten en discussie ………………………………………………………………………………………………… .. 50
 • Resultaten ……………………………………………………………………………………………………………… .. 50
 • Bespreking van de resultaten ………………………………………………………………………………………………. 60

Hoofdstuk vijf…………………………………………………………………………………………………………………… .. 64

 • Conclusie en aanbevelingen………………………………………………………………………………………. 64
 • Conclusie ………………………………………………………………………………………………………… 64
 • Aanbevelingen ………………………………………………………………………………………………… 65
 • Bijdrage aan kennis ………………………………………………………………………………………. 65

REFERENTIES ………………………………………………………………………………………………………………… .. 66

INLEIDING

1.1 Achtergrond van de studie

De pluimveeproductie vormt een belangrijk onderdeel van de subsector vee in Nigeria. Als leverancier van werkgelegenheid en inkomen vormt de pluimveeproductie een belangrijke vorm van levensonderhoud voor plattelands- en stadsbewoners.

Pluimveehouders die goed verspreid zijn over de verschillende geografische zones van het land die zich bezighouden met de productie van vlees, eieren, eendagskuikens, pluimveemest, enz. Voor landelijke, stedelijke en voorstedelijke populaties.

Een eierbroedmachine is een uitrusting die boeren de mogelijkheid biedt om kuikens uit eieren te produceren zonder toestemming van de moederkip. Er zijn twee soorten incubatie, namelijk; natuurlijke en kunstmatige incubatie.

Het belangrijkste verschil tussen natuurlijke en kunstmatige incubatie is het feit dat moederkip in natuurlijke incubatie warmte biedt door contact in plaats van het ei te omringen met warme lucht zoals bij kunstmatige incubatie.

Een ei-incubator is een behuizing met gecontroleerde temperatuur, vochtigheid en ventilatie voor het uitkomen van pluimvee-eieren zoals kippeneieren, kalkoeneieren, kwarteleitjes, parelhoenders, enz. (University of Illinois, 2014)

Het bestuderen van het kippenei en de ontwikkeling ervan vanaf het niet-geïncubeerde stadium tot de opkomst van het kuiken uit de schaal was interessant. Het zich ontwikkelende kuiken in een ei wordt een embryo genoemd en een zorgvuldige studie van de verschillende stadia van de embryonale ontwikkeling bracht veel interessante feiten aan het licht.

Incubatie van eieren toont de effecten van warmte, lucht en vocht op het uitkomen. Het laat zien hoe een ei wordt gevormd, hun verschillende onderdelen en hun functies, en hoe een kuikenembryo zich ontwikkelt. (University of Illinois, 2014)

REFERENTIES

Over-onderwijs. (2015). Over chemie. Opgehaald van About.com: http://chemistry.about.com

Abraham, NT, Mathew, SL en Kumar, CA (2014, februari). Ontwerp en implementatie van Solar PV Poultry Incubator. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), 3 (3), 289-291.

Agidi, G., Liberty, JT, Gunre, ON en Owa, GJ (2014). Ontwerp, constructie en prestatie-evaluatie van een elektrisch aangedreven ei-incubator. IJRET: International Journal of Research in Engineering and Technology, 3 (3), 521-526.

Ahmadu, TO, Folayan, CO en Yawas, DS (2009). Vergelijkende prestaties van koemest en kippenuitwerpselen voor de productie van biogas. Nigerian Journal of Engineering vol. 16, (1) 154-164.

AUS-e-TUTE. (2015). Opgehaald van http://www.ausetute.com.au op 16 september 2015 Austic, RE en Nesheim MC, (1990). Commerciële kippenproductie. Pluimveeproductie (13e editie).

Benjamin, N. (2012). IJAIEM, 1 (4), 26-31. Opgehaald van www.ijaiem.org da Silva, CA en Mhlanga, N. (2011). Innovatief beleid en instellingen ter ondersteuning van de ontwikkeling van de agro-industrie. Rome: Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

Engineeringtoolbox. (2015). Specifieke warmte van droge lucht. Opgehaald van http://www.engineeringtoolbox.com op 16 september 2015

Ingenieur. (z). Thermische eigenschappen van metalen, geleidbaarheid, thermische uitzetting, specifieke warmte. Opgehaald van https://www.engineersedge.com/ op 16 september 2015

Vul uw e-mailadres:

Geleverd door TMLT NIGERIA

Word nu lid van meer dan 3,500+ lezers online!


=> VOLG ONS OP Instagram | FACEBOOK & TWITTER VOOR LAATSTE UPDATES

ADS: KNOCK-OFF DIABETES IN SLECHTS 60 DAGEN! - BESTEL HIER

AUTEURSRECHT WAARSCHUWING! Inhoud op deze website mag niet opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming of erkenning. Alle inhoud wordt beschermd door DMCA.
De inhoud op deze site is met goede bedoelingen geplaatst. Als u eigenaar bent van deze inhoud en van mening bent dat uw auteursrecht is geschonden of geschonden, neemt u contact met ons op via [[Email protected]] om een ​​klacht in te dienen en zullen er onmiddellijk acties worden ondernomen.

Tags: ,

Reacties zijn gesloten.