advertenties: Ontvang toegang tot het 200-niveau en studeer een cursus aan een universiteit naar keuze. Lage tarieven | Geen JAMB UTME. Bel 09038456231

Ontwikkeling en kalibratie van een diagnostische test voor wiskunde in het basisonderwijs op basis van itemresponstheorie

ADS! Verzamel tot N300,000 cash in de 2020 Aspire Contest

Ontwikkeling en kalibratie van een diagnostische test voor wiskunde in het basisonderwijs op basis van itemresponstheorie.

SAMENVATTING

De IRT-methode heeft de capaciteit om item- en persoonsparameters te produceren die respectievelijk onafhankelijk zijn van de examinandus en het testmonster.

Het was daarom het doel van deze studie om een ​​basisschool-wiskundediagnostische test (PRISMADAT (Forms A en B)) op basis van IRT te ontwikkelen en te kalibreren voor gebruik op basis van vier leerlingen. De opzet van de studie was instrumentatie.

Er werden zeven onderzoeksvragen gesteld en tien hypothesen opgesteld om het onderzoek te sturen. Een steekproef van 10, geselecteerd via een meertraps clusterbemonsteringsplan uit een populatie van 4,844 primaire vier leerlingen in de staat Nasarawa, tijdens de academische sessie 57,954/2011, nam deel aan het onderzoek.

De PRISMADAT (formulieren A en B met 65 items op elk formulier (in totaal 130 items)) die het belangrijkste instrument in het onderzoek was, werd geconstrueerd op basis van het gebruik van blauwdrukken voor de identificatie van deficiëntie van basisschool wiskunde-vaardigheden (MSDITBP's).

De MSDITBP's zijn opgesteld op basis van de inhoud van de eerste vier jaar (primaries 1-4) van het 9-jarige basisonderwijs wiskundecurriculum. Pilotstudierapport toonde aan dat de PRISMADAT eendimensionaal was en een Cronbach Alpha-betrouwbaarheid van 0.94 had.

Er werden gegevens verzameld uit zes lokale overheidsgebieden (LGA's) in de staat Nasarawa. Bevindingen van de studie toonden aan dat PRISMADAT-formulieren A en B eendimensionaal en zeer betrouwbaar zijn. Parameterwaarden voor itemmoeilijkheden variëren van -0.29 tot 4.95 en van -0.97 tot 3.21 voor respectievelijk PRISMADAT-formulieren A en B.

Hun onderscheidingsparameters variëren respectievelijk van 0.19 tot 4.70 en van 0.25 tot 5.88. Met betrekking tot de gokparameters varieerden PRISMADAT Forms A en B respectievelijk van 0.00 tot 0.38 en van 0.00 tot 0.29.

Er was onvoldoende bewijs om aan te tonen dat er een significant verschil bestaat tussen de gemiddelden van de parameters van items op PRISMADAT-formulier A en de gemiddelden van de overeenkomstige parameters van items op PRISMADAT-formulier B.

De conclusie was dat een Diagnostische Test Wiskunde Basisonderwijs (PRISMADAT Forms A en B) is ontwikkeld en gekalibreerd op basis van de item response theory (IRT).

INHOUDSOPGAVE

Titelblad i
Certificering ii
Goedkeuringspagina iii
Toewijding iv
Dankwoord v
Inhoudsopgave viii
Lijst van figuren xi
Lijst met tabellen xii
Samenvatting xiii

HOOFDSTUK EEN: INTRODUCTIE

Achtergrond van de studie 1
Verklaring van het probleem 12
Doel van de studie 14
Betekenis van de studie 15
Reikwijdte van de studie 18
Onderzoeksvragen 19
Hypotheses 19

HOOFDSTUK TWEE: HERZIENING VAN LITERATUUR

Conceptueel kader 23
Diagnostische tests en diagnostische tests 23
Testconstructieprocedures op basis van CTT en IRT 25
Wiskunde in het 9-jarige basisonderwijscurriculum 33
Theoretisch kader 35
Klassieke testtheorie (CTT) 35
Item respons theorie 36
IRT-modellen 37
IRT-veronderstellingen 46
Empirische studies 54
Samenvatting van literatuuroverzicht 85

HOOFDSTUK DRIE: ONDERZOEKSMETHODE

Ontwerp van de studie 88
Studiegebied 88
Populatie van de studie 89
Voorbeeld- en bemonsteringstechniek 90
Instrument voor gegevensverzameling 91
Validatie van instrument 94
Pilotstudierapport 95
Opleiding van onderzoeksassistenten 97
Wijze van gegevensverzameling 98
Methode voor gegevensanalyse 99

HOOFDSTUK VIER: RESULTATEN

Resultaten 101
Samenvatting van de bevindingen 122

HOOFDSTUK VIJF: BESPREKING, CONCLUSIE EN SAMENVATTING

Bespreking van de bevindingen 124
Conclusie 131
Implicaties van de onderzoeksresultaten 131
Aanbevelingen 133
Beperkingen van de studie 134
Suggesties voor verder onderzoek 134
Samenvatting van de studie 135
REFERENTIES

INLEIDING

1.1 Achtergrond van de studie

Wiskunde behoort tot de kernvakken van zowel het leerplan van het basis- als het voortgezet onderwijs. Het is een essentieel hulpmiddel voor succes bij de studie van wetenschap en technologie, daarom wordt het onderwijzen en evalueren ervan benadrukt in het basis- en voortgezet onderwijs.

Leraren zijn verplicht om doorlopende evaluatietests af te leggen om de voortgang en prestaties van leerlingen in alle vakken te meten. De tests die in feite door de leraar worden gemaakt, hebben gewoonlijk geen bekende psychometrische eigenschappen (validiteit, betrouwbaarheid, enz.), En zijn daarom mogelijk niet geldig voor de beoordeling van leerlingen.

Bovendien is er "het feit dat de vaardigheid die vereist is bij het construeren van toetsen niet altijd wordt ontwikkeld door leraren die mogelijk zeer bedreven zijn in andere fasen van het onderwijsleerproces" (Skinner, 1984, p. 686).

De meeste docenten zijn niet bekwaam in het maken van toetsen (Emenogu, 2003). Gage en Alto (1974) stellen dat de meeste leraren niet in staat zijn om diagnostische tests te maken.

De meeste testinstrumenten die door docenten zijn gemaakt, zijn prestatietests. Niet alle docenten bepalen de psychometrische eigenschappen van de testinstrumenten die ze construeren en gebruiken bij het beoordelen van de leerlingen die ze lesgeven.

REFERENTIES

Adedoyin, OO, Nenty, HJ en Chilisa, B. (2008). Onderzoek naar de invariantie van itemmoeilijkheid Parameterschattingen op basis van CTT en IRT. Educatief onderzoek en beoordeling. 3 (2), 083-093. Online beschikbaar op http://www.academicjournals.org/ERR Geraadpleegd op donderdag 15/04/2010.

Adisa, A. (2011). Nasarawa State - "Huis van vaste mineralen". Online beschikbaar op: www.cometonigeria.com/home/nasarawa.state/ Toegankelijk op maandag 24/02/2014

Ahmann, JS en Glock, MD (1981). De voortgang van studenten evalueren. Boston: Allyn en Bacon, Inc.

Alexopoulos, DS (2010). Klassieke testtheorie. In Neil j. Salkind en Kristin Rasmussen, Encyclopedia of Measurement and Statistics. Online beschikbaar op http://srmo.Sagepub.Com/view/encydopedia-of-measurement-and-statistics/n82.xml Geraadpleegd op maandag 03/01/2011

Ali, A. (2006). Onderzoek doen in het onderwijs en de sociale wetenschappen. Enugu: TIAN Ventures.

Vul uw e-mailadres:

Geleverd door TMLT NIGERIA

Word nu lid van meer dan 3,500+ lezers online!


=> VOLG ONS OP Instagram | FACEBOOK & TWITTER VOOR LAATSTE UPDATES

ADS: KNOCK-OFF DIABETES IN SLECHTS 60 DAGEN! - BESTEL HIER

AUTEURSRECHT WAARSCHUWING! Inhoud op deze website mag niet opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming of erkenning. Alle inhoud wordt beschermd door DMCA.
De inhoud op deze site is met goede bedoelingen geplaatst. Als u eigenaar bent van deze inhoud en van mening bent dat uw auteursrecht is geschonden of geschonden, neemt u contact met ons op via [[Email protected]] om een ​​klacht in te dienen en zullen er onmiddellijk acties worden ondernomen.

Tags: , ,

Reacties zijn gesloten.