advertenties: Ontvang toegang tot het 200-niveau en studeer een cursus aan een universiteit naar keuze. Lage tarieven | Geen JAMB UTME. Bel 09038456231

Voorwaarden voor leningen van de Wereldbank en politiek van armoedebestrijding in Afrika: The Nigerian Experience, 1999-2012

ADS! Verzamel tot N300,000 cash in de 2020 Aspire Contest

Voorwaarden voor leningen van de Wereldbank en politiek van armoedebestrijding in Afrika: The Nigerian Experience, 1999-2012.

SAMENVATTING

De studie onderzocht de voorwaarden voor leningen van de Wereldbank en de politiek van armoedebestrijding in Afrika, met de nadruk op Nigeria. Decennia van worstelen met de voorwaarden voor leningen van de Wereldbank en armoedebestrijdingsstrategieën hebben op zijn best een magere opbrengst opgeleverd nu armoede en onderontwikkeling aanhouden. Daarom onderzocht de studie de implementatie van de voorwaarden voor leningen van de Wereldbank en hun impact op de sociale welvaart in Nigeria.

De studie was gebaseerd op haar onderzoek naar de analysemethode afgeleid van de Marxistische politieke economie (dialectisch materialisme); terwijl de methode van gegevensverzameling kwalitatief van aard was. De verzamelde gegevens werden geanalyseerd met behulp van kwalitatieve beschrijvende analyse. In de studie werd onder meer opgemerkt dat er politisering, inconsistenties, tegenstrijdigheden en mislukkingen zijn opgetreden bij de implementatie van de voorwaarden voor leningen van de Wereldbank.

De studie ziet het bestaan ​​van klasse, armoede en ongelijkheid ondanks toenemende programma's en strategieën voor armoedebestrijding in Nigeria, om intrinsiek te zijn in het karakter van politieke leiders die bij onafhankelijkheid het staatsapparaat hebben geërfd. De studie stelt dat de mantra voor armoedebestrijding een façade is nu de staat Nigeria armoede en ongelijkheid heeft geïnstitutionaliseerd.

INHOUDSOPGAVE

Titelpagina —————————————————————————————- i
Goedkeuringspagina ———————————————————————————– ii
Toewijding —————————————————————————————- iii
Erkenning —————————————————————————— iv
Inhoudsopgave ——————————————————————————– vi
Lijst met tabellen ————————————————————————————- viii
Lijst met figuren ———————————————————————————– x
Afkortingen ———————————————————————————— xi
Samenvatting ——————————————————————————————- xiv

HOOFDSTUK EEN: INLEIDING —————————————————– 1
1.1 Achtergrond van het onderzoek —————————————————————— 1
1.2 Verklaring van het probleem —————————————————————— 6
1.3 Doelstellingen van de studie ——————————————————————– 10
1.4 Betekenis van de studie —————————————————————— 10
1.5 Literatuuroverzicht ————————————————————————– 12
1.6 Theoretisch kader ——————————————————————– 24
1.7 Hypothesen ———————————————————————————– 32
1.8 Methode van gegevensverzameling —————————————————————- 32
1.9 Methode van gegevensanalyse ————————————————————— 35

HOOFDSTUK TWEE: PRIVATISERING VAN OPENBARE ONDERNEMINGEN EN
WERKGELEGENHEID IN NIGERIA ————————————— 36
2.1 De privatisering van overheidsbedrijven als voorwaarde om de
Wereldbanklening ———————————————————————- 36
2.2 Historische achtergrond van privatisering van overheidsbedrijven ———————— 43
2.3 De privatisering van overheidsbedrijven in Nigeria 1999 - 2012 ——————— 47
2.4 De privatisering van overheidsbedrijven en tegenstrijdigheden van
Armoedebestrijding ——————————————————————– 62
2.5 De ​​privatisering van overheidsbedrijven en het scheppen van werkgelegenheid in
Nigeria 1999 - 2012 —————————————————————— 72

HOOFDSTUK DRIE: OVERHEIDSFINANCIERING VAN SOCIAAL WELZIJN
EN PRIMAIRE GEZONDHEIDSZORG IN NIGERIA ————- 83
3.1 Vermindering van overheidsuitgaven als voorwaarde om de
Wereldbanklening ———————————————————————- 83
3.2 Overheidsuitgaven voor sociale voorzieningen in Nigeria, 1999 - 2012 ————– 85
3.3 Levering in de eerstelijnsgezondheidszorg ——————————————————— 92
3.4 Huidige status en hiaten in de eerstelijnsgezondheidszorg in Nigeria ————– 97
3.5 Vermindering van overheidsuitgaven voor sociaal welzijn en primaire gezondheidszorg
Verzorging ——————————————————————————– 103

HOOFDSTUK VIER: HULP BIJ WERELDBANKONTWIKKELING
EN ONTWIKKELING VAN DE MENSELIJKE CAPACITEIT IN NIGERIA —————- 112
4.1 Wereldbank en opkomende economieën ——————————————— 112
4.2 Ontwikkelingshulp van de Wereldbank aan Nigeria ————————————– 114
4.3 Overzicht van de ontwikkeling van de menselijke capaciteit in Nigeria tussen
1999 en 2012 ————————————————————————– 122
4.4 Pakketten voor ontwikkelingsbijstand van de Wereldbank tussen 1999 en 2012 ——— 130
4.5 Impact van ontwikkelingshulp van de Wereldbank op de menselijke capaciteit
Ontwikkeling in Nigeria ——————————————————— 132

HOOFDSTUK VIJF: SAMENVATTING, CONCLUSIE EN
AANBEVELINGEN ——————————————————— 138
5.1 Samenvatting ————————————————————————————- 138
5.2 Conclusie ———————————————————————————– 141
5.3 Aanbevelingen ————————————————————————– 144
BIBLIOGRAFIE —————————————————————————– 145

INLEIDING

Afrikaanse staten worden sinds het laatste kwart van de vorige eeuw belegerd door armoede, stagnatie en achterstand, waar meer dan 60 procent van de inwoners onder de armoedegrens leeft. Zo merkt Okolie (2005: 10) het volgende op: "De meerderheid van de burgerij wordt getroffen door en verstrikt in een cultuur van schrijnende armoede die grotendeels wordt veroorzaakt door roekeloze, roofzuchtige en ongegeneerde verduistering en misbruik van openbare rijkdom".

Evenzo merkten White & Killick (2001: xiii) op ​​dat: "Gegevens over inkomensarmoede sinds het einde van de jaren tachtig laten zien dat het aandeel van Afrika in de bevolking van minder dan een dollar per dag is gestegen, het absolute aantal armen in Afrika is met vijf gestegen. keer meer dan het cijfer voor Latijns-Amerika, en tweemaal dat voor Zuid-Azië ”. Ongeveer vijftien jaar geleden begon de term 'Armoedebestrijding' door te dringen tot mensen over de hele wereld, vooral in Nigeria en andere landen waar organisaties als de Verenigde Naties, de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en dergelijke de scepter zwaaien.

Andere termen die door elkaar worden gebruikt met de bovenstaande termen zijn 'armoedebestrijding', 'armoedebestrijding', 'aanval op armoede' en 'actie tegen armoede' - allemaal om verschillende acties, projecten, programma's, activiteiten en initiatieven om de situatie van de armen te verbeteren. Dergelijke termen verschillen enorm in hun betekenis, diepten en voorschriften. Ze kunnen ook de ernst of anderszins van de initiatiefnemers, exploitanten en recensenten van de programma's.

BIBLIOGRAFIE

Ademolekun, L. (1983) Openbaar bestuur: een Nigeriaans en vergelijkend perspectief.
Londen: Longman.

Agedah, D. (red.) (1993) Het leger in de politiek van Aguiyi - Ironsi tot Ibrahim Babangida.
Lagos: Perception Communication Ltd.

Ake, C. (1981) Politieke economie van Afrika. Londen: Longman.

Akpuru-Aja, A. (1998) Fundamenteel van de moderne politieke economie en internationale economie
Relaties. Owerri: Data Globe Nigeria.

Asika, N. (2006) Onderzoeksmethodologie in de gedragswetenschappen. Lagos: Longman Nigeria.

Bamidele, KO & Olumide, OF (2003) Overheidsbedrijven in Nigeria. Lagos: Funshore
Publishers.

Biereenu- Nnabugwu, M. (2006) Methodology of Political Inquiry: Issues and Techniques of
Onderzoeksmethoden in de politieke wetenschappen. Enugu: Quintagon Publishers.

Cohen, L. & Manion, L. (1980) Onderzoeksmethoden in het onderwijs. UK: Croom Helm.

Danjuma, M. (2005): Privatisering in Nigeria: richtlijnen voor de buitenlandse investeerder, Lagos: A
Publicatie van Chris Ogunbanjo & Co (advocaten).

Eminue, O. (2005) Analyse van openbaar beleid en besluitvorming - Markering. Lagos: concept
Publications.

CSN Team.

Vul uw e-mailadres:

Geleverd door TMLT NIGERIA

Word nu lid van meer dan 3,500+ lezers online!


=> VOLG ONS OP Instagram | FACEBOOK & TWITTER VOOR LAATSTE UPDATES

ADS: KNOCK-OFF DIABETES IN SLECHTS 60 DAGEN! - BESTEL HIER

AUTEURSRECHT WAARSCHUWING! Inhoud op deze website mag niet opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming of erkenning. Alle inhoud wordt beschermd door DMCA.
De inhoud op deze site is met goede bedoelingen geplaatst. Als u eigenaar bent van deze inhoud en van mening bent dat uw auteursrecht is geschonden of geschonden, neemt u contact met ons op via [[Email protected]] om een ​​klacht in te dienen en zullen er onmiddellijk acties worden ondernomen.

Tags: , , , ,

Reacties zijn gesloten.