advertenties: Ontvang toegang tot het 200-niveau en studeer een cursus aan een universiteit naar keuze. Lage tarieven | Geen JAMB UTME. Bel 09038456231

Erasmus Mundus-beurzen 2020/2021 Portaal voor applicatie-updates

ingediend in Beurzen update by Januari 20, 2020

ADS! Verkrijg nu N300,000 Cash Grant voor uw onderwijs


Scoor 370 in JAMB Nu met CBT Practice Software


Erasmus Mundus-beurzen 2020/2021 Portaal voor applicatie-updates

Erasmus Mundus-beurzen 2020/2021: Ben je op zoek naar een beurs om in het buitenland te studeren of les te geven? Erasmus Mundus Joint Master Degrees, Intra-Africa en Intra-ACP Academic Mobility Schemes, zijn de programma's beheerd door EACEA die momenteel beurzen bieden. Ik zal je alle details geven over de subsidiabiliteit en hoe je je kunt aanmelden, evenals de beurzen

Overweegt u de Erasmus Mundus-beurzen 2020-prijs te behalen, maar weet u niet hoe? Maak je geen zorgen meer, we hebben besloten om de stress voor je te verlichten en je hoeft niet ver te gaan om alle informatie te krijgen die je nodig hebt, hieronder staan ​​de beste informatie die je kunt krijgen over Erasmus Mundus-beurzen voor internationale studenten.

Erasmus Mundus-beurzen 2020/2021

Als u de informatie die u zoekt niet kunt vinden, kijk dan naar onze Veelgestelde Vragen (FAQ) aan het einde van het artikel.

Hier is een verzameling van alle Erasmus Mundus-meesters en Ph.D. Beurzen en zelfs voor studenten uit ontwikkelingslanden, evenals andere informatie in dit artikel.

Over Erasmus Mundus Scholarship

De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het beheer van het Erasmus Mundus-programma. Het beheert het budget en stelt prioriteiten, doelen en criteria voor het programma.

Bovendien begeleidt en bewaakt het de algemene uitvoering, follow-up en evaluatie van het programma op Europees niveau. Het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.

Erasmus Mundus Scholarship voor ontwikkelingslanden

Studenten van over de hele wereld kunnen een volledige studiebeurs aanvragen via een Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD). Ook wetenschappers en gastdocenten kunnen meedoen.

Daarnaast kunnen studenten (op masters- en doctoraalniveau) en personeel (administratieve en academische) vorm van een Afrikaans land een aanvraag indienen voor studiebeurzen voor academische mobiliteit in Intra-Afrika.

Bovendien kunnen studenten (op master- en doctoraatsniveau) en personeel (administratief en academisch) uit Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan Groep van staten een aanvraag indienen voor studiebeurzen voor academische mobiliteit binnen de ACS-landen.

Andere mogelijkheden voor beurzen zijn beschikbaar in het kader van het Erasmus + -programma, met name beurzen voor studenten en personeel om op korte termijn in het buitenland te studeren of les te geven.

Als je interesse hebt, neem dan contact op met je universiteit, hogeronderwijsinstelling of raadpleeg je nationale agentschap voor meer informatie.

World Scholarship Forum wil je verzekeren dat als je deze processen volgt die in dit artikel worden genoemd, het veiligstellen van de Erasmus Mundus Scholarship 2020 Award geen probleem zal zijn

 1. Masters in onderzoek en innovatie in het hoger onderwijs (MARIHE) Beurzen voor internationale studenten (Erasmus Mundus) 2020

De Masters in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Scholarship. Aanmeldingsperiode voor studentenintake in augustus 2020 (Erasmus Mundus Joint Master's Scholarship) is nu open.

MARIHE is een Erasmus Mundus Joint Master Degree-programma (EMJMD) van vier semesters (twee jaar). Het mobiliteitsplan omvat een verplichte mobiliteitsperiode voor een volledige partner van een derde land, aangezien alle MARIHE-studenten een collegeperiode doorbrengen (in het 3e semester), hetzij bij consortiumpartner Beijing Normal University in China of Thapar Institute of Engineering and Technology in India.

Scholarship Link

Niveau / vakgebied

De Erasmus Mundus Joint Master's Scholarship is beschikbaar voor masterstudenten. De beurs omvat graden in meer dan 50 studiegebieden aangeboden door een consortium van Europese universiteiten. Sommige van deze disciplines zijn landbouw en veterinair, engineering, productie en constructie, en gezondheid en welzijn.

Host Nationaliteit

Dit Erasmus + -programma is het EU-programma ter ondersteuning van onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Het wordt dus gehost in Europa via een consortium van internationaal erkende universiteiten en hogescholen in Europa.

In aanmerking komende nationaliteit

Erasmus Mundus Joint Master's Degree Scholarship staat open voor studenten uit EU- en niet-EU-landen. Het staat ook open voor studenten uit andere landen van de wereld die zich niet op het Europese continent bevinden, zoals vermeld door Erasmus Mundus. Kijk hier of uw land in aanmerking komt voor de Erasmus Mundus Joint Master's beurzen.

In aanmerking komende landen

Voordelen van beurzen

Om van de voordelen van de Erasmus Mundus Joint Master's degree-beurs te genieten, moet je eerst door het organiserende consortium worden toegelaten tot een cursus en vervolgens worden geselecteerd voor een EMJMD-beurs.

De EMJMD-beurs dekt uw deelnamekosten (inclusief het collegegeld, bibliotheek- en laboratoriumkosten, volledige verzekeringsdekking en alle andere verplichte kosten in verband met uw deelname aan de Master).

Het vertegenwoordigt ook een bijdrage in uw reis- en installatiekosten en omvat een maandelijkse verblijfsvergoeding voor de gehele duur van de opleiding.

Het totale bedrag van deze Erasmus + -beurs varieert afhankelijk van de duur van uw cursus en uw nationaliteit (niet-EU-studenten ontvangen grotere beurzen).

Minimaal 75% van de beurzen wordt toegekend aan kandidaten uit partnerlanden.

Erasmus Mundus Joint Master's Degree Scholarship in aanmerking te komen

Hierna volgen de geschiktheidscriteria voor het Erasmus Mundus Joint Master's Scholarship Program 2020.

 • Studenten op masterniveau wereldwijd kunnen zich aanmelden
 • U moet een eerste graad in het hoger onderwijs hebben behaald of een erkend equivalent niveau van leren aantonen, volgens de nationale wetgeving en praktijken, in de landen die de graad toekennen.
 • Als je al een EMJMD of een Erasmus Mundus Master Course / Joint Doctorate-beurs hebt ontvangen, kom je niet in aanmerking voor een extra EMJMD-beurs. U kunt ook niet profiteren van een ander door de EU gefinancierd beurzenstelsel terwijl u een EMJMD-beurs ontvangt.

Deze Eramsmus + beurs-masteropleiding is een studieprogramma van 60, 90 of 120 ECTS-credits. Het duurt dus van minimaal 12 maanden tot maximaal 24 maanden.

Ook zal de succesvolle afronding van de opleiding leiden tot de toekenning van een joint degree of meerdere graden. Een joint degree biedt een certificaat van één graad, afgegeven namens ten minste twee instellingen voor hoger onderwijs van het EMJMD-consortium. Aan de andere kant, meerdere graden biedt ten minste twee graden certificaten uitgegeven door twee instellingen voor hoger onderwijs van het consortium.

Hoe een Erasmus Mundus-beurs aan te vragen

Om je aan te melden voor de Erasmus Mundus Joint Master's Scholarship, moet je de online EMJMD-catalogus 2020-2021 bekijken en contact opnemen met het consortium dat de mastercursus aanbiedt voor meer informatie over cursussen en aanvraagprocedures.

Elke zomer wordt een nieuwe reeks geselecteerde EMJMD's aan de lijst toegevoegd. De meeste consortia vereisen dat aanvragen worden ingediend tussen oktober en januari, voor cursussen die het volgende academiejaar beginnen.

Hier toepassen

Deadline

De deadline voor aanmelding voor de EMJMD-beurs hangt af van de aanvraagperiode van de verschillende consortiums. De meeste consortia vereisen dat aanvragen worden ingediend tussen oktober en januari van elk jaar voor cursussen die het volgende academiejaar beginnen.

U kunt de onderstaande beurzenwebsite bezoeken voor meer informatie over het Erasmus Mundus Joint Master's beurzenprogramma 2020.

Website voor beurzen

 1. Joint Masters en Ph.D. Erasmus Mundus-beurzen voor studie in Europa

Aanvragen zijn ingediend voor de Joint Masters en Ph.D. Erasmus Mundus-beurzen voor studie in Europa 2020, in aanmerking komende personen worden door deze kennisgeving uitgenodigd zich voor de deadline te haasten en dit programma aan te vragen.

De gezamenlijke Erasmus Mundus-beurzen, gefinancierd door de Europese Unie, worden exclusief toegekend aan studenten uit EU-landen en niet-EU-landen die zijn geselecteerd om deel te nemen aan een van de gezamenlijke Erasmus Mundus-programma's op master- of doctoraatsniveau.

Het programma biedt full-time beurzen en / of fellowships die de maandelijkse toelage, deelnamekosten, reis- en verzekeringskosten van de studenten dekken.

Scholarship Link

 1. 75 cursussen voor Erasmus Mundus Joint Master's Scholarships 2020

Erasmus Mundus is een samenwerkings- en mobiliteitsprogramma op het gebied van hoger onderwijs dat tot doel heeft de kwaliteit van het Europese hoger onderwijs te verbeteren en de dialoog en het begrip tussen mensen en culturen te bevorderen door samenwerking met derde landen.

De meeste consortia vereisen dat aanvragen worden ingediend tussen oktober en januari voor cursussen die het volgende academiejaar beginnen.

Studenten kunnen maximaal drie verschillende programma's aanvragen. Studenten en toekomstige uitgenodigde professoren / professoren moeten rechtstreeks contact opnemen met het overeenkomstige consortium voor meer informatie over de cursussen en de aanvraagprocedures.

Scholarship Link

 1. Erasmus Mundus Scholarship-programma's in Denemarken

Via het Erasmus Mundus-programma kunnen zowel EU / EER- als niet-EU / EER-studenten een studiebeurs aanvragen om specifieke masterprogramma's te volgen die gezamenlijk worden aangeboden door een Deense instelling en een andere Europese universiteit of hogeschool.

Het Erasmus Mundus-programma staat open voor studenten uit de EU / EER en andere landen. Via het Erasmus Mundus-programma kun je een studiebeurs aanvragen om specifieke masterprogramma's te voltooien.

De cursussen worden gezamenlijk aangeboden door een Deense instelling en een andere Europese universiteit of hogeschool. Studenten en academici moeten contact opnemen met de individuele Erasmus Mundus Master-cursussen voor meer informatie over beurzen en aanmeldingsprocedures.

Scholarship Link

 1. Erasmus Mundus-beurs in Schotland

De Universiteit van Glasgow, Schotland is verheugd om aanvragen voor de Erasmus Mundus Scholarship uit te nodigen. De beurs is gericht op het sponsoren van internationale studenten op een 2-jarige masteropleiding aan de universiteit.

De beurs is gericht op het sponsoren van internationale studenten op een 2-jarige masteropleiding aan de universiteit. De deadline nadert.

Erasmus Mundus-beurs is een studiebeursregeling van de regering van het Verenigd Koninkrijk om internationale studenten te sponsoren om in Europa of in het buitenland te studeren.

Scholarship Link

 1. Erasmus Education Fund Scholarships voor internationale studenten in Nederland

De Erasmus Universiteit Rotterdam in Nederland nodigt uit tot aanmelding voor de Erasmus Education Fund Scholarships voor internationale studenten in Nederland.

De beurs staat open voor studenten van alle nationaliteiten die studeren op een bachelorniveau of op masterniveau en is beschikbaar voor alle faculteiten.

Erasmus Mundus is een samenwerkings- en mobiliteitsprogramma op het gebied van hoger onderwijs dat tot doel heeft de kwaliteit van het Europese hoger onderwijs te verbeteren en de dialoog en het begrip tussen mensen en culturen te bevorderen door samenwerking met derde landen.

Scholarship Link

 1. Erasmus Mundus International MSc Scholarships in Computational Mechanics

Internationaal Centrum voor Numerieke Methoden in Engineering nodigt aanvragen uit voor Erasmus Mundus Scholarships. De Master of Science in Computational Mechanics is bedoeld voor studenten die willen excelleren op het gebied van computationele mechanica.

De Erasmus Mundus Master in Computational Mechanics is een tweejarig masterprogramma dat gebruik maakt van de complementariteit van vijf toonaangevende universiteiten met een lange traditie van onderzoek en onderwijs in simulatie-engineering.

Scholarship Link

 1. Erasmus Mundus Master Scholarships in hernieuwbare energie in het mariene milieu

Erasmus Mundus-beurzen zijn beschikbaar om Masters in hernieuwbare energie in het mariene milieu na te streven. Deze beurzen staan ​​open voor hoger onderwijs voor studenten uit ontwikkelingslanden en Europa.

De master in hernieuwbare energie in het mariene milieu (REM) is een Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) aangeboden door vier universiteiten: de universiteit van Baskenland, University of Strathclyde, de Noorse universiteit voor wetenschap en technologie en École Centrale de Nantes.

Scholarship Link

 1. Erasmus Mundus Scholarship voor internationale studenten

Dit is een lijst van Erasmus Mundus Scholarship 2020. Kijk voor internationale studenten eens, een van deze kansen is misschien de kans die u zoekt. Het WSF-team heeft alle details geregeld die u nodig hebt om deel uit te maken van Erasmus Mundus Scholarship 2020. .

Hier is een lijst van Erasmus Mundus-beurzen voor internationale studenten:

 • Erasmus Mundus Joint Master Degree Scholarships in Media Arts Cultures
 • Erasmus Mundus-beurzen voor internationale studenten
 • Erasmus Mundus Scholarships in Agricultural Development and NRM
 • Erasmus Mundus-beurzen voor kust- en scheepsbouwkunde en management

Scholarship Link

 1. Erasmus Mundus-beurzen voor internationale studenten

De Erasmus Mundus Scholarships, gefinancierd door de Europese Unie, worden uitsluitend toegekend aan studenten uit zowel EU- als niet-EU-landen die zijn geselecteerd om deel te nemen aan een van de gezamenlijke Erasmus Mundus-programma's op Masters- of PhD-niveau.

Scholarship Link

 1. Erasmus Mundus Master Degree-beurzen voor mediakunstenculturen

Media Arts Cultures is een gezamenlijke Erasmus Mundus Masters, ontwikkeld door een consortium van vier universiteiten. Deze tweejarige master met een studielast van 120 ECTS-credits (vier semesters) verleent een joint degree (Master of Arts in Media Arts Cultures).

Het MediaAC-consortium, gevormd door vier invloedrijke universiteiten en wereldwijde partners in de creatieve en culturele sector, is toegewijd aan het opleiden van een nieuwe generatie professionals op basis van de toekomstige behoeften van de sector en strenge academische opleidingen.

Scholarship Link

 1. Erasmus Mundus Scholarships in Agricultural Development and NRM

De Agris Mundus Masters-cursus is een tweejarig trainingsprogramma van 120 ECTS (European Credits Transfer System) in landbouwontwikkeling en beheer van natuurlijke hulpbronnen.

De doelstellingen van de Agris Mundus Masters-cursus zijn om studenten op te leiden in het omgaan met de huidige wereldwijde / internationale problemen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling.

Afgestudeerden zullen gekwalificeerd zijn om sleutelfactoren te identificeren en kritisch te analyseren die bepalend zijn voor de ontwikkeling van gewassen, bossen en dierlijke productie, het beheer van onderzoeks- en plattelandsontwikkelingsprojecten en ten slotte het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het milieu.

Scholarship Link

 1. Erasmus Mundus-beurzen voor kust- en scheepsbouwkunde en management

De Erasmus Mundus Master in Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM) is een tweejarig, Engelstalig internationaal masterprogramma waaraan vijf hoog aangeschreven Europese universiteiten deelnemen.

Als student zul je vertrouwd raken met de belangrijkste kwesties die te maken hebben met het bieden van duurzame, milieuvriendelijke, juridisch en economisch aanvaardbare oplossingen voor verschillende problemen op het gebied van CoMEM.

Scholarship Link

Dat is de lijst van Erasmus Mundus-beurzen voor alle landen 2020/2021. Maak gebruik van deze kansen en meld je aan voor een van de beurzen en je bent op weg naar een carrièreboost.

Wil je solliciteren?

Voor informatie over het aanvragen, vereisten en deadlines moet u rechtstreeks contact opnemen met de universiteiten die uw interesse coördineren.

Studenten van over de hele wereld kunnen een volledige studiebeurs aanvragen via een Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD). Ook wetenschappers en gastdocenten kunnen meedoen.

Bovendien kunnen studenten (op master- en doctoraatsniveau) en personeel (administratief en academisch) uit een Afrikaans land een aanvraag indienen voor beurzen voor academische mobiliteitsregelingen binnen Afrika.

Bovendien kunnen studenten (op master- en doctoraatsniveau) en personeel (administratief en academisch) uit Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan Groep van staten een aanvraag indienen voor studiebeurzen voor academische mobiliteit binnen de ACS-landen.

Andere mogelijkheden voor beurzen zijn beschikbaar in het kader van het Erasmus + -programma, met name beurzen voor studenten en personeel om op korte termijn in het buitenland te studeren of les te geven.

Als je interesse hebt, neem dan contact op met je universiteit, hogeronderwijsinstelling of raadpleeg je nationale agentschap voor meer informatie.

Veelgestelde vragen over Erasmus Mundus-beurzen

Vraag: Hoe competitief zijn Erasmus Mundus-beurzen

Het Erasmus-programma biedt full-time beurzen en fellowships die de kosten van levensonderhoud, collegegeld, reis- en verzekeringskosten van de studenten dekken. Met VISA worden de kosten van de meeste internationale studenten meer dan elke andere groep studenten toegepast. Er meer dan 50,000 aanvragers. De beurs werd toegekend aan meer dan 23,000 studenten over de hele wereld.

Vraag: Hoe krijg ik Erasmus Mundus-beurzen?

 • Selecteer het masterprogramma uit de EMJMD-catalogus. EMJMD Catalogus - EACEA - Europese Commissie
 • Op de website van het programma vindt u volledige informatie over deadlines, te verzenden materiaal (certificaten, taalcertificaten, enz.), Referentieletters, enz.
 • Het is raadzaam om ten minste 3-4 maanden van tevoren te beginnen met het schrijven van de objectieve verklaring, omdat dit een uitgebreid proces is.
 • De meeste EM-programma's vereisen een taalcertificaat met een relatief hoge limiet. Daarom is het van plan om TOEFL / IELTS zo snel mogelijk te schrijven. Alle benodigde documenten moeten op papier worden gestuurd naar de respectieve programmacoördinatoren. Bovendien moeten referentiebrieven afzonderlijk worden verzonden door hun referenten. Praat met huidige programmastudenten voor begeleiding bij het schrijven van hun essays. Meld je vroeg aan!

Vraag: Hoeveel Erasmus Mundus-beurzen kan ik aanvragen?

Ant .: Er zijn veel Erasmus Mundus-mogelijkheden voor u. Hier is de officiële link naar de Erasmus Mundus-catalogus

Dit is een unieke kans voor jou om te benutten als je er altijd van hebt gedroomd om in het buitenland op studiebeurzen te studeren. Erasmus Mundus-beurzen 2020/2021 zijn de beste meerdere opties voor jou.

Je kunt dit ook delen met je vrienden en geliefden die ook dezelfde droom hebben om in het buitenland te studeren. Je kunt je ook abonneren op onze nieuwsbrief voor meer updates over deze beurs.

CSN Team.

Vul uw e-mailadres:

Geleverd door TMLT NIGERIA

Word nu lid van Over 500,000 + lezers!


=> VOLG ONS OP Instagram | FACEBOOK & TWITTER VOOR LAATSTE UPDATES

ADS: KNOCK-OFF DIABETES IN SLECHTS 60 DAGEN! - BESTEL HIER

AUTEURSRECHT WAARSCHUWING! Inhoud op deze website mag niet opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming of erkenning. Alle inhoud wordt beschermd door DMCA.
De inhoud van deze site is met goede bedoelingen gepost. Als u deze inhoud bezit en denkt dat uw auteursrecht is geschonden of overtreden, neemt u contact met ons op via [[Email protected]] om een ​​klacht in te dienen en zullen er onmiddellijk acties worden ondernomen.

Tags: , , , , , , ,

Reacties zijn gesloten.