advertenties: Ontvang toegang tot het 200-niveau en studeer een cursus aan een universiteit naar keuze. Lage tarieven | Geen JAMB UTME. Bel 09038456231

JAMB Physics Questions 2020 | Bekijk Physics Random Herhaalde vragen hier

ingediend in tentamen, Jamb News by februari 24, 2020
ADS! Verzamel tot N300,000 cash in de 2020 Aspire Contest

JAMB Physics Questions 2020 | Bekijk Physics Random Herhaalde vragen hier.

Gezamenlijk Admissions and Matriculation Board, JAMB Physics, JAMB Physics Questions, JAMB Physics Questions 2020 | In deze examengids laat ik je gratis willekeurige vragen van JAMB Physics zien. Je zult begrijpen hoe JAMB Physics vragen zijn gesteld en veel andere onderzoeksdetails.

JAMB Physics Questions 2018

De Joint Admissions and Matriculations Board (JAMB) is een Nigeriaanse toelatingsexamencommissie voor instellingen op tertiair niveau. Het bestuur voert toelatingsexamens uit voor aankomende studenten aan Nigeriaanse universiteiten.

Een van de redenen waarom studenten de fysica erg moeilijk vinden, is dat het volstoppen van de formule alleen niet zal helpen. U moet begrijpen hoe de formule werkt en of deze van toepassing is op de gestelde vragen.

Alle kandidaten moeten begrijpen dat natuurkunde nauwkeurig denken en focus vereist. Als er bijvoorbeeld een vraag wordt gesteld dat een auto vanuit rust begint, betekent dit gewoon dat de beginsnelheid gelijk is aan nul (U = 0). U hoeft niet de beginsnelheid in de vraag te krijgen. Gebruik gewoon de juiste bewegingsvergelijking en je bent thuis en droog. Als een auto tot stilstand komt, wat is dan nul? zeker de eindsnelheid.

Als je je ooit hebt afgevraagd hoe je Jamb gratis langs vragen en antwoorden in de natuurkunde kunt krijgen, dan is dit artikel iets voor jou. Ik heb de Jamb Physics verleden vragen beschikbaar gesteld om te downloaden.

Voordat ik je de link geef om de afgelopen vragen over Jamb Physics te downloaden, wil ik je snel laten kennismaken met wat je dit jaar kunt verwachten in de Jamb Physics ...

Wat Jamb ingesteld in de natuurkunde

U hoeft niet alles te lezen in uw Physics-boek. Zie de gebieden waarin Jamb zich concentreert op Hieronder .... Verwacht vragen uit de volgende gebieden:

JAMB Physics aantal vragen - Nu wil je misschien ook weten hoeveel vragen er in de natuurkunde moeten worden gesteld. Je zult een maximum aan 50-vragen moeten beantwoorden.

Goed nieuws! JAMB CBT-software is de sleutel tot succes met JAMB - Download vandaag uw software.

Sample JAMB Physics Questions

1. Als de periode voorbij is, bevindt een satelliet zich in een baan om de parkeerplaats
A. Meer dan de periode van de aarde
B. Gelijk aan de periode van de aarde
C. Het vierkant van de periode van de aarde
D. Minder dan de periode van de aarde

2. Wat valt er niet door een open paraplu van zijden materiaal tenzij de binnenkant van thij paraplu is geraakt
A. Osmotische druk
B. Capillariteit
C. Oppervlaktespanning
D. Viscositeit

3. Een kraal die op een rechte draad loopt, wordt bij 0.2m door wrijving tot stilstand gebracht. Als de massa van de parel 0.01kg is en de wrijvingscoëfficiënt tussen de hiel en de draad 0.1, bepaal dan het werk dat door de wrijving wordt gedaan
A. 2 x 10-3J
B. 2 x 102J
C. 2 x 10-4J
D. 2 x 101J [g = 10ms-2]

AANBEVOLEN:

4. De stylus van een grammofoonplaat oefent een kracht uit van 77. x 10-2N op een groef met een straal 10-5m. Bereken de druk die wordt uitgeoefend door de naald op de groef.
A. 2.42 x 109 Nm-2
B. 4.90 x 108Nm-2
C. 2.45 x 108Nm-2
D. 3.45 x 108Nm-2

5. Een stuk steen bevestigd aan het ene uiteinde van een touwtje wordt in een horizontale cirkel rondgedraaid en het touwtje snijdt plotseling. De steen vliegt weg in een richting.
A. Tangentieel aan het cirkelvormige pad
B. Loodrecht op het ronde pad
C. Naar het midden van de cirkel
D. Parallel aan het ronde pad.

6. Een reageerbuis met een straal 1.0cm wordt geladen in 8.8g. Als het rechtop in water wordt geplaatst, zoek dan de diepte waarop het zou zinken.
A. 25.2 cm
B. 2.8 cm
C. 28.0 cm
D. 5.2 cm [g = 10ms-2 dichtheid van water 1 000kgm-3].

7. Een 90cm uniforme hendel heeft een belasting van 30N opgehangen aan 15cm vanaf een van de uiteinden. Als het draaipunt zich in het zwaartepunt bevindt, is de kracht die aan zijn andere uiteinde moet worden uitgeoefend om het horizontaal in evenwicht te houden
A. 20 N
B. 30 N
C. 60 N
D. 15 N

8. Bovenop een spiraalveer met krachtconstante 500 Nm-1 wordt een massa van 5 x 10-3kg geplaatst. Als de veer door een lengte van 0.02m naar beneden wordt ingedrukt en vervolgens wordt losgelaten, moet u de hoogte berekenen waartegen de massa wordt geprojecteerd
A. 2 m
B. 8 m
C. 1 m
D. 4 m

BELANGRIJKE TIP's

9. Een slang van dwarsdoorsnede 0.5m2 wordt gebruikt om water uit een water te ontlasten, te danken aan een snelheid van 60ms-1 in 20s in een container. Als de container volledig is gevuld, is het volume van de container
A. 600 m3
B. 6 000 m3
C. 240 m3
D. 2 400 m3

10. Een kracht van 100N wordt gebruikt om een ​​voetbal van massa 0.8kg te trappen. Zoek de snelheid waarmee de bal beweegt als 0.8s moet worden getrapt.
A. 100ms-1
B. 32ms-1
C. 50ms-1
C. 64ms-1

JAMB PHYSICS VRAGEN VANDAAG.

1: - de snelheidsverhouding van een hellend vlak is
CORRECT ANSWER = 1 / sinQ
2: - waar moet een object voor de concave spiegel worden geplaatst, zodat het beeld wordt gevormd tussen het middelpunt van de kromming en de focus
CORRECT ANSWER = voorbij het midden
3: - optische instrumenten gebruiken NIET het principe van lineaire vergroting in hun bewerkingen, maar gebruiken ze
CORRECT ANSWER = hoekvergroting
4: - de aantrekkingskracht tussen twee massa's m1 en m2 gescheiden op een afstand 2r wordt gegeven als
CORRECT ANSWER = Gm1 m2 / 4r2
5: - de voorwaarde dat resonantie optreedt in een RLC-diencircuit is
CORRECT ANSWER = W0 = 1 / Lc
5: - de voorwaarde dat resonantie optreedt in een RLC-diencircuit is
CORRECT ANSWER = W0 = 1 / Lc
6: - bereken het uitgevoerde werk als een kracht van 10N toegepast in een hoek van 30 0 op de horizontaal het lichaam over een afstand van 0.05m beweegt
CORRECT ANSWER = 0.25 {3 J 7: - de uitdrukking voor elektrisch potentieel (V) is CORRECT ANSWER = (q / 4Er) 7: - de uitdrukking voor elektrisch potentieel (V) is CORRECT ANSWER = (q / 4Er) 8: - een vaste stof weegt 10.5N in lucht en weegt 5.5N wanneer hij wordt ondergedompeld in een vloeistof met dichtheid 900kgm-3, bereken het volume van de vaste stof CORRECT ANSWER = 5.56 x 10 -4 m 3 8: - een vaste stof weegt 10.5N in lucht en weegt 5.5N wanneer hij wordt ondergedompeld in een vloeistof met dichtheid 900kgm-3, bereken het volume van de vaste stof CORRECT ANSWER = 5.56 x 10 -4 m 3 9: - tijdens dispersie, kleuren van licht CORRECT ANSWER = reizen met verschillende snelheden 10: - cobvert 180 0F naar 0C CORRECT ANSWER = 82 0C 11: - de bonenbalans wordt gebruikt om te meten JUISTE ANTWOORD = massa 12: - het diagram hierboven geeft vier identieke bekers water weer met een druppeltje van een blauw pigment. Welke van hen zal een snellere mate van diffusie hebben? CORRECT ANSWER = beker IV 12: - het diagram hierboven geeft vier identieke bekers water weer met een druppeltje van een blauw pigment. Welke van hen zal een snellere mate van diffusie hebben? CORRECT ANSWER = beker IV 13: - een dik glazen beker scheurt als er heet water in komt CORRECT ANSWER = ongelijkmatige uitzetting 14: - het punt M in het bovenstaande schema is in stabiel evenwicht met CORRECT ANSWER = minimale stroomenergie 15: - de lading opgeslagen door een 5F-condensator aangesloten op een potentiaalverschil van 40V is CORRECT ANSWER = 200C 16: - de dissociatie van zoutoplossing en zuren in ionen staat bekend als CORRECT ANSWER = elektroysis 17: - het resultaat van twee parallelle krachten die in dezelfde richting werken als toegepast op een blok hout JUISTE ANTWOORD = maximum 18: - van het bovenstaande hangt de geïnduceerde emf af CORRECT ANSWER = I, II en III 19: - hoeveel stroom trekt een 120W-lamp wanneer hij op een spanning van 240 wordt aangesloten? CORRECT ANSWER = 0.5A 20: - uit het bovenstaande diagram is de effectieve weerstand tussen P en Q CORRECT ANSWER = 4.33n 21: - een halfgeleider met een groot aantal gaten en elektronen is bekend CORRECT ANSWER = intrinsieke halfgeleider 22: - welke van de volgende is JUIST bij de beweging van een eenvoudige slinger? JUISTE ANTWOORD = opwekkingsenergie is maximaal in uiterste mate 23: - in de trilling van uitgerekte snaren, zijn de frequentie F en de spanning T gerelateerd door CORRECT ANSWER = f & square root T) 24: - in het bovenstaande diagram is de druk die op de ingesloten lucht inwerkt CORRECT ANSWER = H mmHg 25: - lichtenergie E wordt uitgedrukt als CORRECT ANSWER = E = hf 26: - de uitwerping van een elektron van het oppervlak van een CORRECT ANSWER = thermisch emissie 27: - waar vindt breking plaats? CORRECT ANSWER = op de grens tussen 28: - tien parallel verbonden 6V-cellen geven een effectieve emf van CORRECT ANSWER = 6V 29: - vavpour is naar verluidt verzadigd wanneer CORRECT ANSWER = in een dynamisch evenwicht 30: - een vertraagde calculator is geschikt voor het meten van warmte-energie, omdat het JUISTE ANTWOORD = voorkomt warmteverlies en winst 31: - een draad voert een stroom van 3.0A met een magnetisch veld 2.0T onder een hoek van 30 0. bereken de kracht op een draadsegment 0.5m CORRECT ANSWER = 1.5N 32: - welke methode van warmteoverdracht is elektro-magnetisch van aard? CORRECT ANSWER = straling 33: - een licht van 6.22eV valt op een cadmiumoppervlak. Als een stopspanning van 2.15eV vereist is om de fotostroom tot nul te verminderen, bereken dan de werkfunctie van cadmium JUISTE ANTWOORD = 34: - bereken uit de bovenstaande digram F CORRECT ANSWER = 60.00N 35: - welke van de volgende vertoont een golfbeweging? CORRECT ANSWER = een geplukt gestrekt s tring 36: - een steen weegt W1 Newton in lucht W2 Newton in water. De relatieve dichtheid van de steen is CORRECT ANSWER = W1 / (W1-W2) 37: - waarom koken drukpotten voedsel sneller dan andere conventionele potten? JUISTE ANTWOORD = zijn hogere druk 38: - een veer met lengte 0.06m wordt geactiveerd door een kracht van 2N en maakt een verlenging van 0.02m. Wat zou de lengte zijn wanneer de uitgeoefende kracht wordt verhoogd met 8N? JUIST ANTWOORD = 0.14m 39: - wanneer een staafmagneet vrij in het magnetische veld van de aarde hangt, wijst deze naar JUIST ANTWOORD = noord - zuidrichting 40: - het punt waar een bal die in een viskeuze vloeistof beweegt, begint te bewegen met een uniforme snelheid is JUIST ANTWOORD = eindsnelheid Klik hier om complete JAMB Physics-vragen te downloaden Wij koesteren uw mening en kijken er naar uit. Als u ons dus nodig heeft om u op het juiste moment te voorzien van meer bijgewerkte informatie over JAMB Physics Questions 2020 , geeft u ons dan alstublieft uw telefoonnummer en e-mailadres op in het vak hieronder. Wat is jouw mening hierover? Ik denk dat dit artikel nuttig was, zo ja, aarzel dan niet om deze informatie te delen met je vrienden op Facebook, Twitter, Whatsapp en Google plus. CSN-team Vul je e-mailadres in: Geleverd door TMLT NIGERIA Word nu lid van meer dan 1+ lezers online! => VOLG ONS OP INSTAGRAM | FACEBOOK & TWITTER VOOR DE NIEUWSTE UPDATES => CHAT NU MET ONZE VERTEGENWOORDIGER ADVERTENTIES : KNOCK-OFF DIABETES IN SLECHTS 3 DAGEN! - BESTEL HIER AUTEURSRECHT WAARSCHUWING! Inhoud op deze website mag niet opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, of geheel of gedeeltelijk worden herverdeeld zonder de juiste toestemming of erkenning. Alle inhoud wordt beschermd door DMCA. De inhoud van deze site is met goede bedoelingen gepost. CORRECT ANSWER = 0.25 {3 J
7 :- the expression for electric potential (V) is
CORRECT ANSWER = (q / 4Er)
7 :- the expression for electric potential (V) is
CORRECT ANSWER = (q / 4Er)
8 :- a solid weighs 10.5N in air and weighs 5.5N when immersed in a liquid of density 900kgm-3, calculate the volume of the solid
CORRECT ANSWER = 5.56 x 10 -4 m 3
8 :- a solid weighs 10.5N in air and weighs 5.5N when immersed in a liquid of density 900kgm-3, calculate the volume of the solid
CORRECT ANSWER = 5.56 x 10 -4 m 3
9 :- during dispersion, colours of light
CORRECT ANSWER = travel at different speeds
10 :- cobvert 180 0F to 0C
CORRECT ANSWER = 82 0C
11 :- the bean balance is used to measure
CORRECT ANSWER = mass
12 :- the diagram above represents four identical beaker of water with some droplet of a blue colour pigment. Which of them will have a faster rate of diffusion?
CORRECT ANSWER = beaker IV
12 :- the diagram above represents four identical beaker of water with some droplet of a blue colour pigment. Which of them will have a faster rate of diffusion?
CORRECT ANSWER = beaker IV
13 :- a thick glass tumbler cracks when hot water is pour into it because of
CORRECT ANSWER = uneven expansion
14 :- the point M in the diagram above is in stable equilibrium with
CORRECT ANSWER = minimum potention energy
15 :- the charge stored by a 5F capacitor connected to a potential difference of 40V is
CORRECT ANSWER = 200C
16 :- the dissociation of salt solution and acids into ions is known as
CORRECT ANSWER = electroysis
17 :- the resultant of two parallel forces acting in the same direction applied to a block of wood will be
CORRECT ANSWER = maximum
18 :- from the above the induced e.m.f depends on
CORRECT ANSWER = I, II and III
19 :- how much current does a 120W light bulb draw when connected to a voltage of 240?
CORRECT ANSWER = 0.5A
20 :- from the above diagram the effective resistance between P and Q is
CORRECT ANSWER = 4.33n
21 :- a semi-conductor with rqual numver of holes and electron is known as
CORRECT ANSWER = intrinsic semi-conductor
22 :- which of the following is CORRECT about the motion of a simple pendulum?
CORRECT ANSWER = potention energy is maximum at the extremes
23 :- in the vibration of stretched strings, the frequency F and the tension T are related by
CORRECT ANSWER = f & square root T)
24 :- from the diagram above, the pressure acting on the trapped air is
CORRECT ANSWER = H mmHg
25 :- light energy E is expressed as
CORRECT ANSWER = E = hf
26 :- the ejection of electron from the surface of a
CORRECT ANSWER = thermianic emission
27 :- where does refraction take place?
CORRECT ANSWER = at the boundary between
28 :- ten 6V cells connected in parallel will give an effective e.m.f of
CORRECT ANSWER = 6V
29 :- vavpour is said to be saturated when
CORRECT ANSWER = in a dynamic equilibrium
30 :- a lagged calculator is suitable for measuring heat energy because it
CORRECT ANSWER = prevents heat loss and gain
31 :- a wire carries a current of 3.0A with a magnetic field 2.0T at an angle of 30 0. calculate the force on a segment of wire 0.5m
CORRECT ANSWER = 1.5N
32 :- which method of heat transfer is electro-mamgnetic in nature?
CORRECT ANSWER = radiation
33 :- a light of 6.22eV is incident on a cadmium surface. If a stopping voltage of 2.15eV is required to reduce the photocurrent to zero, calculate the work function of cadmium
CORRECT ANSWER =
34 :- from the digram above, calculate F
CORRECT ANSWER = 60.00N
35 :- which of the folowing exhibits a wave motion?
CORRECT ANSWER = a plucked stretched s tring
36 :- a stone weighs W1 Newton in air W2 Newton in water. The relative density of the stone is
CORRECT ANSWER = W1/(W1-W2)
37 :- why do pressure pots cook food faster than other conventional pots?
CORRECT ANSWER = its higher pressure
38 :- a spring of length 0.06m is acted upon by a force of 2N creating an extension of 0.02m. What would be the length when the applied force is increased by 8N?
CORRECT ANSWER = 0.14m
39 :- when a bar magnet is suspended freely in the earth’s magnetic field, it will point to
CORRECT ANSWER = north – south direction
40 :- the point where a ball moving in a viscous liquid start to move with uniform velocity is
CORRECT ANSWER = terminal velocity

Click here to Download Complete JAMB Physics Questions

We cherish your opinion and we look forward to it. Hence, if you need us to feed you with more updated information at the right time about JAMB Physics Questions 2020, kindly provide us your phone number and email Address in the comment box below.

What’s your take on this? I believe this article was helpful, if yes, don’t hesitate to share this information with your friends on Facebook, Twitter, Whatsapp and Google plus.

CSN Team

Enter your email address:

Delivered by TMLT NIGERIA

Join Over 3,500 000+ Readers Online Now!


=> FOLLOW US ON INSTAGRAM | FACEBOOK & TWITTER FOR LATEST UPDATES

ADS: KNOCK-OFF DIABETES IN JUST 60 DAYS! - ORDER YOURS HERE

COPYRIGHT WARNING! Contents on this website may not be republished, reproduced, redistributed either in whole or in part without due permission or acknowledgement. All contents are protected by DMCA.
The content on this site is posted with good intentions. If you own this content & believe your copyright was violated or infringed, make sure you contact us at [[email protected]] to file a complaint and actions will be taken immediately.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Comments (115)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. OKAFOR CHINENYE says:

  THE MOST REPEATED QUESTION IN PHYSICS, BIOLOGY, CHEMISTRY, ENGLISH.

 2. Oba says:

  Am doing the paper today 07032478219 physics chemistry mathematics and English

 3. viky says:

  Pls it tomorrow

 4. viky says:

  Pls I need maths, phy, chem,

 5. Akan says:

  For 15th March 9am

 6. Akan says:

  I need physics, mathematics English and chemistry. My phone num 07019652410

 7. Campbell says:

  Physics, chemistry and biology please writing on the 14of this march

 8. ZINGKAT RAMBUT KOFA says:

  I Will be writing on thursday 15th, by 7am. i need chemistry,physics biology. thank

 9. mathew Edwin says:

  I need the questions and answers of jamb physics, chemistry and mathematics to be written by 7am tomorrow morning being the 14th march 2018. Let it be through my e-mail, am ready to pay for it

 10. ajayi abdul hakeem says:

  I need physics chemistry English ad mathematics

 11. ezekiel says:

  Nice stuff 08124927719

 12. ezekiel says:

  Thanks its so nice..here’s my number 08124927719

 13. precious says:

  Thanks, I also need chemistry, maths and English

 14. aliu daniel says:

  09030209876

 15. otinuqueen says:

  my physics,chemistry, biology and English

 16. Seun says:

  Please everyone I need physics chemistry and maths for these year jamb

 17. Precious says:

  Please am writing by 1st week of March, 2018.

 18. Precious says:

  Please am writing by March

 19. Precious says:

  i also need Chemistry,Biology, Physics and English

 20. Precious says:

  This is awesome. Please, am interested. my email address & phone no is
  [email protected] , 08038849444

 21. ABIODUN says:

  I NEED PHYSICS AND BIOLOGY 2018 QUESTION AND ANSWER

 22. Abiodun says:

  Please i need question and anwser for 2018 physics chemistry and biology my no is 09060833400 thanks

 23. isaac says:

  am offering maths.phys english and chemistry

 24. nazifi says:

  is there a way to see your question set before your exam date

 25. Umeagudosi chibuzo says:

  Thanks. 08178189664

 26. ejenabedia juliet says:

  I need the jamb question and answer for 2018 Physics Chemistry and mathematics

 27. Daniel jonas says:

  Maths, chemistry, physics

 28. Nureni says:

  Mth phy che

 29. David says:

  physics chemistry maths

 30. zainab says:

  how early do i subsribe for 2018/19?

 31. kalty says:

  please what about jamb 2017/18?

 32. BABALOLA JAMIU says:

  i am writting english chemistry physics and biology.

 33. Simeon says:

  am offering physic chem and biology tomorrow by 9 o clock

 34. Naomi says:

  Am offering phy chem and biology

 35. Thames says:

  I need English, physics, chemistry and biology. Thanks.

 36. Emma says:

  08181895064 pls am writing tomorrow I need maths Eng chemistry physics send it today
  Thank u

 37. Emma says:

  08181895064 maths Eng Chem Phy I need help

 38. Emma says:

  08181895064 I need help

 39. Emma says:

  08181895064

 40. opeyemi says:

  pls help with physic

 41. precious says:

  I need biology chem physics plz am writing on 17

 42. daniel says:

  dat my numbe-08163473948 english biology, physic, chemistry

 43. Adeshina Eunice says:

  am writing on friday datz on d 19th.am trying wt physics nd mathematics I only need support on d questions.kindly help

 44. dealone says:

  I need

 45. oscar Ogechukwu says:

  I need maths English physics chemistry thanks 4 ur care

 46. oscar Ogechukwu says:

  I need maths eng physics chemistry

 47. Han says:

  I need
  08098422355

 48. Mustapha ibrahim says:

  pls and pls i need it today math,engl,chms,&phys. am writing tomrrw 7:00am.the nmbr s 07063548135.

 49. joshua says:

  Love it…

 50. Emmanuel says:

  Pls I need chemistry,physics,mathematics and English my number is 09067078677 on Thursday 9am thanks

 51. Amos Oscar says:

  08107814822

 52. Amos Oscar says:

  I really need ur help tomorrow morning. I have chemistry, physics, mathematics to write

 53. KING says:

  08064698851! 2MARO

 54. mike says:

  i need physic and chem

 55. mike says:

  eco crk government 7am 17/5/2017

 56. babalola victoria temitayo says:

  pls i will be greatful if i have the physics,chemistry,biology and english that i need

 57. Amity says:

  Pls help 4 physics only my num. 09037656153 Abeg help diz small boy.

 58. benjamin says:

  please I would be interested in maths chemistry and physics and am writing on the 16 by 7 00

  my number is 08134058577
  thanks

 59. Richard godswill says:

  any help is really appreciated

 60. bern says:

  please m writing on Wednesday 7am,I need English, biology, chemistry, physics

 61. daniel me says:

  08120343391- physics please i need it now my exam is tomorrow

 62. daniel me says:

  08120343391- physics

 63. Salome adejumobi says:

  09035583777

 64. Salome adejumobi says:

  am offering math,eng,chem,phy on Wednesday at 7:00 a.m

 65. Prozemoya says:

  Pls I’m writing on Wednesday 17th. I’m offering Maths, physics chemistry and English.

 66. chioma says:

  09092254611 is my number

 67. chioma says:

  Pls I have chemistry,physics,maths and English language tomorrow by 9am. Thanks!

 68. Le Orbits says:

  I’m interested.

  +2349099213111

  [email protected]

 69. Azeez says:

  Please maths physics biology

 70. Divine says:

  Am in need please

 71. Oyebamiji Isaac says:

  I Will B More Dan Happy If I Get It

 72. Sunday I D says:

  I will writing mine on wed 17 pls i need questions and answers. Eng, Phy, chem, math

 73. Joshua says:

  I Need Ur Help

 74. akin segun says:

  thanks, i need maths physics, chemistry, english, commerce, govt, econs crk. 08034955394, [email protected]

 75. akin segun says:

  thanks, i need maths physics, chemistry, english, commerce, govt, econs crk. 08034955394

 76. Ethna says:

  pls I’m interested physics, chemistry, bio ,Eng 08038877553 pls b4 7am on tuesday

 77. Williams says:

  help me pls mine is 15 may

 78. depresh says:

  I need answer on all science courses and arts course

 79. Frank says:

  I am interested, and i need mathematics, english, chemistry and physics tomorrow by 9am

 80. Prince says:

  Hère is m’y émail [email protected] presse help out

 81. Falade shade precious says:

  Pls am offering phy,chem,bio and eng. 09071858887.14/05/2017 1:00pm

 82. Akolade says:

  Pls my email be dis
  [email protected]

 83. Yahaya says:

  I need d correct answers on physics and maths

 84. stephen moses says:

  pls help me with maths, physics, chemistry, english ans

 85. Nenye says:

  I’m offering English, physics, chemistry,and biology

 86. Nenye says:

  my own is today and my number is 09029492232

 87. kunle says:

  Pls maths English physic chemistry tomorrow

 88. Emmanuel says:

  I need English chemistry physics and biology
  Thanks.

 89. OBIYOR NETOCHUKWU GABRIEL says:

  please I’m interested

 90. Farida ibrahim says:

  please sir help me with ENG, phy, bio , chem, may 16th,07037738099

 91. philip says:

  please am badly in need of physic chemistry maths and English latest question am writing on Tuesday

 92. shobiye says:

  Pls i need math che phy 08143852243

 93. Sam says:

  Thanks Itz Helpful Even If Not Real Its A Useful Hint [email protected] 08168644580- Samuel.

 94. Iyanuoluwa says:

  My email is [email protected] pls I need physics, chemistry, biology and English, Tuesday 9am, tenks

 95. ernest says:

  pls make it complete thank you.

 96. Paul says:

  am in need plz physics chemistry maths Nd English

 97. ola says:

  pls I need,physics,chemistry, biology,English. Wednesday 9 am 09035222027

 98. victor says:

  thanks for the questions.. what about mat and chem

 99. victor says:

  what about mat and chem?

 100. victor says:

  thanks for the questions。。i hope dats how it is。

 101. john says:

  physic chemistry math and english possible question

 102. john says:

  pls am writing on tuesday

 103. Dee unique says:

  Tankz
  am writin math,eng,chem,physics
  16th
  9am

 104. Glitzy says:

  Maths.. phys..Chemistry..

 105. sunday says:

  am in need 09072986212

 106. sunday says:

  am in need

 107. Msquare says:

  Plz latest one

  09022563481

 108. Ethamokhal Priscilla says:

  am greatful for d questions please oh are you sure that they set these questions in jamb 2017

 109. Ibrahim says:

  pls my email is [email protected]
  am offering, math, eng, chemistry and physics my no is 08101962922

 110. onimole olasunkanmi says:

  09094236845