advertenties: Ontvang toegang tot het 200-niveau en studeer een cursus aan een universiteit naar keuze. Lage tarieven | Geen JAMB UTME. Bel 09038456231

Download JAMB Syllabus 2020/2021 voor alle PDF-indelingen van UTME-kandidaten

ingediend in tentamen, Jamb News by Januari 13, 2020

ADS! DOWNLOAD ALLE VERLOREN VRAGEN EN ANTWOORDEN (PDF-VERSIE)


Download JAMB Syllabus 2020/2021 voor alle PDF-indelingen van UTME-kandidaten.

JAMB Syllabus 2020 is uit in PDF-formaat: volg de gegeven procedure om de huidige vrijgegeven JAMB UTME-syllabus te downloaden voor alle onderwerpen 2020.

Als je je ooit hebt afgevraagd hoe je de Jamb-syllabus en hot topics voor Jamb kunt lezen, ben je op de juiste plaats en op het juiste moment.

JAMB Syllabus 2020 downloaden

Deze post moet voldoen aan de vraag van talloze Jamb-kandidaten die dagelijks op internet het internet bombarderen met vragen over de deurpost:

Jamb Syllabus in tekstformaat

Om u snel een kijkje te laten nemen in hoe Jamb-syllabus eruit ziet, heb ik Jamb-wiskunde en het gebruik van Engelse syllabus en actuele onderwerpen in tekst / html-formaat. Ze zijn ook in het PDF-formaat zoals u hieronder zult vinden.

Deze onderwerpen behandelen alle updates van de syllabus / onderwerpen van de rammelaar. Het zal u begeleiden over hoe en waar Jamb hun vragen stelt. Het is een compilatie van Jamb-syllabus voor alle onderwerpen. Klik op een onderwerp en u krijgt meteen de syllabus.

JAMB Syllabus biedt onderwerpen, doelstellingen en aanbevolen leerboeken voor elk onderwerp. U krijgt dit kosteloos na registratie voor UTME.

In het geval dat u bij de registratie niet wordt vermeld, kunt u deze online-versie ook gratis gebruiken, maar u hebt dan wel een apparaat nodig dat Portable Document Format (PDF) kan openen.

Toegang krijgen tot JAMB Syllabus 2020

Om het u wat gemakkelijker te maken, heb ik de JAMB-syllabus geüpload voor alle onderwerpen in PDF-indeling. Het enige dat u hoeft te doen, is klikken op uw onderwerpkeuze. Ik zal automatisch downloaden.

Als u op een van de onderstaande onderwerpen klikt, wordt het downloaden gestart.

LANDBOUW

Het doel van de Unified Tertiary Matriculation Examination syllabus in Agriculture is om de kandidaten voor te bereiden op het examen van de Board. Het is ontworpen om te testen of de doelstellingen van de cursus zijn behaald, namelijk:
1. hun interesse in landbouw stimuleren en ondersteunen;
2. basiskennis en praktische vaardigheden verwerven in de landbouw;
3. de kennis van interpretatie en het gebruik van gegevens verwerven;
4. stimuleer hun vermogen om aftrekposten te maken met behulp van de opgedane kennis in de landbouw

De syllabus is onderverdeeld in vijf secties zoals hieronder weergegeven:
A. Algemene landbouw
B. Agronomie
C. Dierlijke productie
D. Landbouweconomie en -uitbreiding
E. Landbouwtechnologie

KUNST

Het doel van de Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) -syllabus in Art is om de kandidaten voor te bereiden op het examen van de Board. Het is ontworpen om te testen of de doelstellingen van de cursus zijn behaald, namelijk:
1. kennis vertonen van de fundamentele elementen, principes en terminologie van de kunst;
2. blijk geven van kennis van historische dimensies van kunst met nadruk op Egyptische en Nigeriaanse kunst;
3. blijk geven van kennis van artistieke technieken, processen, het gebruik van materialen en onderhoud van gereedschappen en apparatuur;
4. esthetische gevoeligheid voor het milieu en kennis van de betekenis en functie van kunst in de samenleving weergeven.

ARABISCH

Het doel van de Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) syllabus in het Arabisch is om de kandidaten voor te bereiden op het examen van de Board. Het is ontworpen om te testen of de doelstellingen van de cursus zijn behaald, namelijk:
1. beantwoord begripsvraag correct in standaard Arabisch;
2. eenvoudige teksten vertalen van het Engels naar het Arabisch en omgekeerd;
3. de regels van de Arabische grammatica functioneel toepassen;
4. zie eenvoudig Arabisch begrip
5. waarderen Arabische literaire teksten binnen de contexten van hun omgeving en tijdperken;
6. Gebruik waar nodig het Arabisch als een levende wereldtaal in communicatie.

BIOLOGIE

Het doel van de Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) -syllabus in de biologie is om de kandidaten voor te bereiden op het examen van de raad. Het is ontworpen om te testen of de doelstellingen van de cursus zijn behaald, namelijk:
1. blijk geven van voldoende kennis van de concepten van de onderlinge afhankelijkheid en eenheid van het leven;
2. rekening houden met de continuïteit van het leven door reorganisatie, overerving en evolutie;
3. biologische principes en concepten toepassen op het dagelijks leven, in het bijzonder op zaken die van invloed zijn op het individu, de maatschappij, het milieu, de volksgezondheid en de economie.

CHEMIE

Het doel van de Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) syllabus in de chemie is om de kandidaten voor te bereiden op het examen van de raad. Het is ontworpen om te testen of de doelstellingen van de cursus zijn behaald, namelijk:
(i) de basisprincipes toepassen die de wetenschappelijke methoden in nieuwe situaties beheersen;
(ii) wetenschappelijke gegevens interpreteren;
(iii) de relaties tussen chemie en andere wetenschappen afleiden;
(iv) de kennis van scheikunde toepassen op de industrie en het dagelijks leven.

COMMERCE

Het doel van de Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) -syllabus in Commerce is om de kandidaten voor te bereiden op het examen van de Board. Het is ontworpen om te testen of de doelstellingen van de cursus zijn behaald, namelijk:
(1) verwerven de basisconcepten van Commerce;
(2) onderzoekt de relatie tussen Commerce en andere gerelateerde zakelijke onderwerpen;
(3) de principes van Commerce in Nigeria toepassen;
(4) waarderen moderne, dynamische en positieve veranderingen in commerciële activiteiten.

CRS

Het doel van de Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) syllabus in Christian Religious Studies is om de kandidaten voor te bereiden op het examen van de Raad. Het is ontworpen om te testen of de doelstellingen van de cursus zijn behaald, namelijk:
1. verwerf de kennis en het begrip van de leerstellingen van het christelijk geloof zoals vervat in de Bijbel
2. interpreteer bijbelse leringen en thema's;
3. bijbelse leringen en leerstellingen toepassen op het leven in de samenleving;

De syllabus is verdeeld in vier secties, namelijk:
DEEL A: Thema's vanaf de schepping tot de afdeling van het koninkrijk
DEEL B: Thema's van de verdeling van het koninkrijk tot de terugkeer van ballingschap en de profeten
SECTIE C: Thema's uit de vier evangeliën en daden van de apostelen
DEEL D: Thema's uit de geselecteerde brief

ECONOMIE

Het doel van de Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) syllabus in Economics is om de kandidaten voor te bereiden op het examen van de Board. Het is ontworpen om te testen of de doelstellingen van de cursus zijn behaald, namelijk:
1. blijk geven van voldoende kennis en begrip van de basisbegrippen, tolgelden en hun algemene toepassingen voor economische analyse;
2. identificeren en uitleggen van de basisstructuur, werking en rollen van de verschillende economische eenheden en instellingen (nationaal en internationaal);
3. beschrijf belangrijke economische activiteiten - productie, distributie en consumptie;
4. identificeren en beoordelen van de fundamentele economische problemen van de samenleving;
5. de competentie ontwikkelen om oplossingen te vinden voor economische problemen.

FRANS

Het doel van de Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) -syllabus in het Frans is om de kandidaten voor te bereiden op het examen van de Board. Het is ontworpen om te testen of de doelstellingen van de cursus zijn behaald, namelijk:
1. beoordeling van het begrip in het Frans;
2. identificeren hoe Franse geluiden werken in de spraakproductie;
3. de cultuur van Franstalig West-Afrika en Frankrijk onderzoeken in relatie (waar mogelijk) tot het thuisland;
4. waarderen eenvoudige literaire teksten in het Frans;
5. de principes toepassen die de structuur en het gebruik van geschreven Frans regelen.

GEOGRAFIE

Het doel van de Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) syllabus in Geography is om de kandidaten voor te bereiden op het examen van de Board. Het is ontworpen om te testen of de doelstellingen van de cursus zijn behaald, namelijk:
1. behandelen en interpreteren van topografische kaarten, statistische gegevens en diagrammen en basisveldonderzoek;
2. blijk geven van kennis van de fysieke en menselijke omgeving van de mens en hoe de mens leeft en zijn brood verdient op het aardoppervlak met speciale aandacht voor Nigeria en Afrika;
3. tonen begrip van de onderlinge relatie tussen de mens en zijn omgeving;
4. geografische concepten, vaardigheden en principes toepassen bij het oplossen van problemen.

REGERING

Het doel van de Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) -studie in de regering is om de kandidaten voor te bereiden op het examen van de raad. Het is ontworpen om te testen of de doelen van de cursus in de overheid zijn bereikt. Deze doelstellingen zijn:
ik. waardeer de betekenis van de overheid;
ii. het kader analyseren en de instellingen van de overheid specificeren;
iii. het concept van burgerschap uitleggen en de taken en plichten van een burger definiëren;
iv. waarderen het proces van politieke ontwikkeling;
v. de politieke ontwikkeling en problemen van governance in Nigeria evalueren;
vi. beoordelen van de rol van Nigeria als lid van de internationale gemeenschap en de werking van internationale organisaties.

HAUSA

? Het doel van de Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) syllabus in Hausa is om de kandidaten voor te bereiden op het examen van de Board. Het is ontworpen om te testen of de doelstellingen van de cursus zijn behaald, zodat de kandidaten:
1. het vermogen verwerven om competent te lezen en te schrijven in de Hausa-taal;
2. ken de basiskenmerken van Hausa-grammatica;
3. de basiskennis hebben van mondelinge en schriftelijke Hausa-literatuur;
4. het vermogen hebben om de cultuur, gewoonten en instellingen van het Hausa-volk te waarderen.

De syllabus heeft betrekking op de volgende gebieden:
1. Harshe (taal)
2. Al'adu (cultuur)
3. Adabi (Literatuur) - mondelinge en schriftelijke literatuur.

GESCHIEDENIS

Het doel van de UTME-syllabus (Unified Tertiary Matriculation Examination) in de geschiedenis is om de kandidaten voor te bereiden op de examens van de raad. Het is ontworpen om te testen of de doelstellingen van de cursus zijn behaald, namelijk:
1. kennis overdragen van de Nigeriaanse geschiedenis van de vroegste tijden tot het heden;
2. identificeer de overeenkomsten en de relatie tussen de bevolking van Nigeria in verband met de kwesties van nationale eenheid en integratie;
3. juiste Afrikaanse geschiedenis en de relatie van Afrika met de rest van de wereld;
4. vraagstukken van modernisering en ontwikkeling analyseren;
5. het verleden evalueren en het relateren aan het heden en plannen voor de toekomst.

HOME ECONOMIE

Het doel van de Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) -syllabus in Home Economics is om de kandidaten voor te bereiden op het examen van de Board. Het is ontworpen om de kandidaat-prestaties van de cursusdoelstellingen te testen, namelijk:
1. Verwerven van kennis over de concepten en principes van het thuisonderwijs;
2. De principes van voedsel en voeding toepassen op maaltijdplanning en de toepassing van veilige hygiënische gewoonten;
3. In staat zijn om geschikte kleding te selecteren voor alle gelegenheden en lichaamstypes;
4. Pas de kennis van de woningkeuze toe, plan de inrichting van de binnenruimte van meubels en meubilering van de woning.

IGBO

Het doel van de Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) syllabus in Igbo is om de kandidaten voor te bereiden op het examen van de Board. Het is ontworpen om te testen of de doelstellingen van de cursus zijn behaald, namelijk:
1) communiceren effectief in Igbo;
2) analyseert problemen in de taal;
3) interpreteren en verklaren figuratieve en idiomatische expressie in Igbo;
4) past Igbo-literatuur toe op hun dagelijkse levenservaringen en om Igbo-culturele waarden te demonstreren.

ISLAMITISCHE STUDIES

Het doel van de Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) syllabus in Islamic Studies is om de kandidaten voor te bereiden op het examen van de Board. Het is ontworpen om te testen of de doelstellingen van de cursus zijn behaald, namelijk:
1. beheers de koran en sunnah als grondslagen van het islamitische en sociale leven;
2. bekend zijn met islamitisch erfgoed, cultuur en beschaving;
3. kennis te maken met de traditie van Islamitische geleerdheid en intellectueel discours;
4. blijk geven van kennis van islamitische morele, spirituele, politieke en sociale waarden;
5. wees voorbereid op de uitdagingen van het leven als goede praktiserende moslims.

LITERATUUR

Het doel van de Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) syllabus in Literature in English is om de kandidaten voor te bereiden op het examen van de Board. Het is ontworpen om te testen of de doelstellingen van de cursus zijn behaald, namelijk:
1. Stimuleer en ondersteun hun interesse in Literatuur in het Engels;
2. Creëer een bewustzijn van de algemene principes en functies van taal;
3. Geniet van literaire werken van alle genres en in alle culturen;
4. De kennis van literatuur in het Engels toepassen op de analyse van sociale, politieke en economische gebeurtenissen in de samenleving.

WISKUNDE

Het doel van de Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) syllabus in Wiskunde is om de kandidaten voor te bereiden op het examen van de Raad. Het is ontworpen om te testen of de doelstellingen van de cursus zijn behaald, namelijk:
(1) computationele en manipulatieve vaardigheden verwerven;
(2) ontwikkelt precieze, logische en formele redeneervaardigheden;
(3) past wiskundige concepten toe om problemen in het dagelijks leven op te lossen;

Deze syllabus is verdeeld in vijf secties:
I. Aantal en nummering.
II. Algebra
III. Geometry / trigonometrie.
IV. rekening
V. Statistieken

MUZIEK

Het doel van de Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) syllabus in Music is om de kandidaten voor te bereiden op het examen van de Board. Het is ontworpen om te testen of de doelen van de cursus zijn behaald:
1. waardeer en bespreek muziek eerlijk en kritisch;
2. identificeren, door middel van schriftelijke analyse, de kenmerken van de muziek van de verschillende periodes van de westerse en Afrikaanse muziekgeschiedenis, de volkeren, de vormen en de media;
3. waarderen de invloed van sociaal-culturele factoren op het leven en de muziek van muzikanten.

FYSICA

Het doel van de Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) syllabus in de natuurkunde is om de kandidaten voor te bereiden op het examen van de raad. Het is ontworpen om te testen of de doelstellingen van de cursus zijn behaald, namelijk:
(1) hun interesse in fysica behouden;
(2) een voor de natuurkunde relevante houding ontwikkelen die nauwkeurigheid, precisie en objectiviteit bevordert;
(3) fysieke fenomenen, wetten, definities, concepten en andere theorieën interpreteren;
(4) demonstreren het vermogen om fysische problemen correct op te lossen met behulp van relevante theorieën en concepten.

PRINCIPES VAN ACCOUNT

Het doel van de UTME-syllabus in de Principes van de rekeningen is om de kandidaten voor te bereiden op het examen van de Raad. Het is ontworpen om te testen of de doelstellingen van de cursus zijn behaald, namelijk:

 1. ?? Stimuleer en ondersteun hun interesse in Principes van de rekeningen;
 2. ?? Gebruik de basiskennis van en praktische vaardigheden in Accounting;
 3. ?? De kennis van interpretatie van boekhoudkundige informatie toepassen op de besluitvorming;
 4. ?? Bepaal de relevantie van accounting voor bedrijven en overheden;
 5. Gebruik informatie- en communicatietechnologie voor huidige en toekomstige uitdagingen.

GEBRUIK VAN ENGELS

Het doel van de Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) syllabus in Use of English is om de kandidaten voor te bereiden op het examen van de Board. Het is ontworpen om te testen of de doelstellingen van de cursus zijn behaald, namelijk:

(1) communiceren effectief in zowel geschreven als gesproken Engels;
(2) hebben een goede taalkundige basis voor het leren op tertiair niveau.

De syllabus bestaat uit twee delen:

SECTIE A: Begrip / samenvatting

• SECTIE B: Lexis, structuur en orale vormen

YORUBA

Het doel van de UTME-syllabus (Unified Tertiary Matriculation Examination) in Yorùbá is om de kandidaten voor te bereiden op het examen van de raad. Het is ontworpen om te testen of de doelstellingen van de cursus zijn behaald, namelijk:
1. hun interesse in de taal, literatuur en cultuur van Yorùbá stimuleren en ondersteunen;
2. verwerven van basiskennis en vaardigheid in Yorùbá-taal, literatuur en materiële en niet-materiële aspecten van cultuur.

We geloven dat dit artikel interessant was. Als dat het geval is, aarzel dan niet om onze onderstaande deelknop te gebruiken om te informeren - vrienden en relaties via Facebook, Twitter of Google+

CSN Team

Vul uw e-mailadres:

Geleverd door TMLT NIGERIA

Word nu lid van Over 500,000 + lezers!


=> VOLG ONS OP Instagram | FACEBOOK & TWITTER VOOR LAATSTE UPDATES

ADS: KNOCK-OFF DIABETES IN SLECHTS 60 DAGEN! - BESTEL HIER

AUTEURSRECHT WAARSCHUWING! Inhoud op deze website mag niet opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming of erkenning. Alle inhoud wordt beschermd door DMCA.
De inhoud op deze site is met goede bedoelingen geplaatst. Als u eigenaar bent van deze inhoud en van mening bent dat uw auteursrecht is geschonden of geschonden, neemt u contact met ons op via [[Email protected]] om een ​​klacht in te dienen en zullen er onmiddellijk acties worden ondernomen.

Tags: , , ,

Reacties (12)

Trackback URL | Reacties RSS Feed

 1. Sheidu firdousi zegt:

  Ik zou graag Syllabus krijgen onder Engels, natuurkunde, scheikunde en economie via mijn e-mail. ik zal dankbaar zijn.

  Bedankt

 2. Sheidu firdousi zegt:

  Ik zou graag jamblabus willen ontvangen via mijn e-mail. Hoe ik wil dat ik kan.

 3. Bussy zegt:

  Alsjeblieft, wat is de combinatie onderwerp voor planten en biotechnologie

 4. Onah Augustine Oko zegt:

  Absoluut goed.

 5. Jude Emeka zegt:

  Tanks pple. pls ik dnt knw als het mogelijk is 2 haal d sylables van engels physics & chemistry 2 mijn e-mail, ik zal dankbaar zijn

 6. Jozef zegt:

  Ik zie "industriële relaties" niet tussen de hierboven genoemde opties, ... hoe weet je de lettergrepen ervoor ..? "" Het is mijn koers ..!

 7. EMMANUEL BADA zegt:

  Prachtig andngreatxwork, ik wil dit graag ontvangen omdat het me tijdens mijn studie zal helpen.

 8. EMMANUEL BADA zegt:

  Ik hou hiervan.

 9. Ik wil geen 2-journaal reizen, ik wil het in mijn plaats

 10. welke onderwerpcombinatie voor 'ACCOUNTANCY'

 11. Ik hou hiervan en God zal ons allemaal helpen