WAEC Hausa Language Syllabus 2022/2023 | See Concentrated Topics Here

Filed in Exam, WAEC News by on March 24, 2023

The WAEC Hausa Language Syllabus  2023 is out. The Hausa Language 2022/2023 West African Examination Council (WAEC) Syllabus is aiming at preparing candidates for the Board’s examination.

WAEC Hausa Language Syllabus

WAEC Hausa Language Syllabus

Below is this year’s WAEC syllabus for Hausa. Note that this syllabus is for both Internal and external candidates.

It will comprise two papers, Papers 1 and 2. Details on the papers are:

Paper 1: Will be a multiple-choice objective test which will last 1 hour and carry 60 marks. It will have three sections, Sections A, B, and C.

SECTION A: LANGUAGE

Comprehension (2 short passages) – 10 items

Composition/Letter Writing – 4 items

Sound System – 6 items

Grammar – 6 items

Translation  –  4 items

30 items

SECTION B: LITERATURE

Basic Principles of Literary Appreciation – 4 items

Oral Literature

Prose – 3 items)

Poetry – 3 items)   13 items

Drama – 3 items)

Written Literature

Prose – 3 items)

Poetry – 3 items)   9 items

Drama – 3 items)

SECTION C: CULTURE

Customs –  4 items)

Institutions –  4 items)   8 items

TOTAL – (30 + 22 + 8) = 60 items

In Section B, all questions other than those on Basic Principles of Literary Appreciation will be on the set books for Paper 2.

PAPER 2: This will be an essay test which will also be in three sections, Sections A, B and C. The rubrics shall be written in Hausa. The paper will take 2 hours and carry 100 marks. They will require candidates to answer six questions:

Three from Section A, two from Section B and one from Section C. Candidates will be required to answer questions in the official Hausa orthography using the metalanguage.

READ ALSO!!!

CONTENT OF PAPER 2

SECTION A: LANGUAGE

(i) Composition/Letter Writing

We advise candidates to write an essay of about 300 words on the topic chosen.

We advise candidates to spend not over 45 minutes on this question. The topics will include any of the following essay types:

Narrative – Insha’i Na Labari

Descriptive – Insha’i Na Siffance

Argumentative – Insha’i Na Muhawara

Expository –  Insha’i Na Bayani

Dialogue – Muhawara ta kai tsaye

Proverbial – Karin Magana

Letter Writing – Rubutun Wasika

(ii) Sound System (Tsarin Sauti)

Candidates will be required to answer one question from the two questions set.

Questions will be set testing candidates’ knowledge of:

(a) Consonants, Vowels and Syllable Structure:

(Furucin bakake da wasula da kirar gaba)

 • their production in terms of place, manner and status of glotis

e.g. bilabials, nasals, voice and voiceless sounds.

(Gurbi da yanayi da matsayin makwallato na furucinsu misali ’yan lebba da ’yan hanci da mai ziza ko maras ziza)

 • Syllable Structure – the way consonants and vowels combine in syllable.

Structure of Syllable (Tsarin gaba)

 • Consonant + vowel (cv) – BW
 • Consonant + vowel + vowel (cvv) – BWW
 • Consonant + vowel + consonant (cvc) – BWB

Types of Syllable (ire-iren gaba)

 • open syllable (budaddiyar gaba)
 • close syllable (rufaffiyar gaba)

Vowel production (furucin Wasula)

 • vowel length – short and long vowels, dipthongs

(gajeru da dogaye da tagwan wasula)

Tone (Karin Sauti)

 • High tone (Karin sautin sama)
 • Low tone (Karin sautin kasa)
 • Falling tone (Karin sauti mai faduwa)

(iii) Grammar (Nahawu)

Candidates will be required to answer one question from the two questions set.

Contents:

(a) Word Structure And Word Formation (Ginin kalmomi):

 • Root – (saiwa)
 • Affix – (dafi)
 • Prefix – (dafa goshi)
 • Infix – (dafa ciki)
 • Suffix – (dafa keya)

(b) Word Classes (Azuzuwan kalmomi):

 • Noun – (suna)
 • Verb – (Aikatau)
 • Adjective – (sifa)
 • Adverb – (Bayanau)
 • Pronoun – (Wakilin Suna)
 • Conjunction- (Mahadi)
 • Specifier – (Mafayyaci)
 • Quantifier – (Ma’auni)
 • Demostrative – (Nunau)
 • Ideophone – (Amsa-kama)
 • Diminutive – (Tsigilau)
 • Stabilizer – (Dirka)
 • Referential- (Madanganci)

(c) Grammatical Categories (Rukunonin Nahawu)

 • Tense and Aspect – (Lokutan aiki)
 • General Past – (Shudadden Lokaci Na I)
 • Relative Past – (Shudadden Lokaci Na II)
 • General Continuous – (Lokaci Mai Ci Na I)
 • Relative Continuous – (Lokaci Mai Ci Na II)
 • First Future – (Lokaci Na Gaba Na I)
 • Second Future – (Lokaci Na Gaba Na II)
 • Habitual – (Lokaci Na Sabo)
 • Subjunctive – (Umurtau)
 • Negative – (Korewa)
 • Gender – (Jinsi)
 • Number – (Adadi)

(d) The structure and Types of Sentences:

(Tsari da ire-iren jumloli)

 • Subject and predicate – (yankin suna da na aikatau)
 • Simple sentence – (sassaukar Jumla)
 • Complex sentence – (sarkakkiyar Jumla)
 • Compound sentence – (Hardaddiyar Jumla)

SECTION B:  LITERATURE

This section will consist of Oral and Written Literature and six questions will be set, out of which Two will be attempted, i.e. one from Oral Literature and one from Written Literature.

There will be six set books, three on Oral Literature and three on Written Literature.

(i) Oral Literature:

– Prose (Tatsuniya da tarihihi da Karin Magana da Ka-Cinci-

Ka-Cinci

Poetry (Wakokin Baka)

Drama (Wasannin Gargajiya)

In Oral Literature, there will be 3 set books covering the different genres. One question will be set from each set book and candidates will be required to answer any one of the three questions.

(ii) Written Literature:

In Written Literature, there will be 3 set books covering the different genres. One question will be set from each set book and candidates will be required to answer any one of the three questions.

– Prose (Zube)

– Poetry (Rubutattun wakoki)

– Drama (Wasan kwaikwayo)

SECTION C:  CULTURE

This Section will test candidates’ knowledge of any of the following items on customs and Institutions:  Two questions will be set and candidates will be required to answer one.

Topics to be examined will include:

(i) Greeting:

 • Gaisuwar ban girma
 • Gaisuwar taya murna
 • Gaisuwar lokatai (safiya, rana, la’asar, damina, rani, d.s.)
 • Jaje
 • Ta’aziyya

(ii) Tarbiyya:

Hanyoyin tarbiyya (tsawa, kwabo, harara, horo, d.s.)

 • Girmama iyaye
 • Girmama na gaba
 • Girmama tsara
 • Da’a ga hukuma

(iii) Hospitality (karimci):

 • Girmama bako
 • Kyauta
 • Ciyarwa
 • Sadaka

(iv) Family (Iyali):

 • Al’adun Aure
 • Haihuwa
 • Radin Suna
 • Reno
 • Yaye
 • Kaciya
 • Zumunci
 • Al’adun Mutuwa

(v) Traditional  Beliefs and Practices:

Al’adun da suka saba wa addini misali: camfi, bori, duba, tsibbu, maita, fatalwa, d.s.

(vi) Traditional Occupations (sana’o’ in gargajiya):

–  Noma

– Kira

– Saka

– Jima

– Wanzanci

– Kitso

– Sassaka

– Kiwo

– Dukanci

– Fawa

– Su

– Rini

– Kasuwanci

– Dillanci

(vii) Traditional Medicine (Magungunan gargajiya):

Masu ba da maganin gargajiya.  Misali:

 • Magori
 • ’yar maiganye
 • bokaye
 • Wanzamai, d.s.

(viii) Traditional Authority and office holding (sarautun gargajiya)

Sarki

Hakimi

Dagaci

Mai Unguwa

Shamaki

Shantali

Sarkin Zagi

Sarkin fada, d.s.

(ix) Forms of Traditional Recreation (Wasannin dandali):

 • Dambe
 • Kokawa
 • Kalankuwa
 • Shanci
 • Sukuwa
 • Hawan kaho

WEIGHTING:

Composition/Letter Writing – 25 marks

Other five questions (15 marks each) – 75 marks

Total – 100 marks

SUMMARY

Paper 1 – 60 marks

Paper 2 – 100 marks

Maximum Marks Obtainable –160 marks

(to be scaled down to 100%)

CSN Team.

Comments are closed.

Hey Hi

Don't miss this opportunity

Enter Your Details