Hysbysebion! Ennill Derbyn 200 Lefel i Astudio Unrhyw Gwrs Mewn Unrhyw Brifysgol o'ch Dewis Trwy IJMB / JUPEB. DIM JAMB | FFIOEDD ISEL. Cofrestru ar y gweill. Ffoniwch 07063900993 NAWR!

Enw Enw Noa, Tarddiad, Poblogrwydd ac Enwau Tebyg

Filed yn Erthyglau by ar Fehefin 18, 2021

ADS! Dadlwythwch Feddalwedd JAMB CBT Nawr AM DDIM!

Chwilio am enw cyfoes i'ch bachgen bach? Efallai mai Noa yw'r dewis iawn i chi. Gadewch i ni edrych ar The Noah Name Meaning, Origin, and Popularity ac ai dyna'r enw iawn ar gyfer eich bachgen bach. Mae'r enw Noa yn bennaf yn enw gwrywaidd o darddiad Hebraeg sy'n golygu Gorffwys.

Ystyr Enw Noa

Mae'n gysylltiedig yn bennaf â'r ffigur Beiblaidd Noa, ond yn wahanol i enwau llawer o gymeriadau amlwg eraill y Beibl, yn hanesyddol bu'n ddewis enw cymharol brin.

Beth mae Noa Cymedrig?

Credir bod Noa yn dod o’r Hebraeg “Noach,” sy’n golygu “gorffwys” a “chysur.” Mae hefyd yn enw ffigwr Beiblaidd amlwg.

Yn llyfr Genesis yr Hen Destament, dewiswyd Noa gan Dduw fel unig ddyn cyfiawn ei gyfnod.

Dywedwyd wrtho am gasglu anifeiliaid “dau wrth ddau” o bob rhywogaeth ac adeiladu’r Arch, a oedd yn caniatáu iddo ef, ei deulu, a’r anifeiliaid oroesi’r Llifogydd Mawr olygu cosbi’r byd.

Ar ôl y llifogydd, derbyniodd arwydd yr enfys fel cyfamod gan Dduw na fyddai'r ddaear gyfan yn cael ei dinistrio eto gan lifogydd eto.

Enw Noa: Cynnydd i Boblogrwydd

Cododd Noa o ebargofiant cymharol i frig y siartiau yn y 2000au, gyda chymorth efallai cwch breuddwyd yn y Llyfr Nodiadau.

Diau ei fod yn ffefryn diolch i'w sain feddal a'i ystyr hyfryd, enw tyner mewn môr o ddynion cryf.

Mae mewn cwmni gwych, gan weld bod Liam ac Elias yno hefyd ochr yn ochr ag ef. Fel ei ystyr, mae'n hawdd, yn hamddenol, ac yn ddiymdrech yn cŵl.

Bydd Noa yn parhau i ddisgleirio’n llachar ymhlith yr opsiynau diddiwedd, gan baru gwreiddiau cryf ag apêl gyfeillgar.

Nid yw'n llym ar y glust neu hyd yn hyn nid oes modd ei harneisio, problem a geir yn aml mewn enwau hynafol. Mae hefyd yn hawdd bownsio o iaith i iaith, gan ddal gafael ar ei swyn ar hyd y ffordd.

Mae Noa yn ddiderfyn yn ei botensial, enw sy'n addas i arwr ac arlunydd fel ei gilydd. Er gwaethaf ei enillion diweddar mewn poblogrwydd, mae'n dal i fod yn ddewis anghonfensiynol, yn sefyll ar wahân i Williams a Johns y gorffennol.

Mae hefyd yn anhygoel o hyblyg, gan baru yn dda gyda bron unrhyw ddewis enw canol. Mae croeso i chi ei gadw'n glasurol gyda Noah Thomas neu fynd yn wyllt gyda Noah Fox. Y naill ffordd neu'r llall, gall Noa bach ond nerthol ei drin.

Amrywiadau Enw Noa

Gan ei fod yn enw Beiblaidd, mae gan Noa gyfwerth mewn sawl iaith, gan gynnwys:

 • Noa (Croateg, Ffrangeg)
 • Noé (Ffrangeg, Portiwgaleg, Sbaeneg)
 • Nuh (Arabeg / Twrceg)
 • Noach (Hebraeg, Iseldireg)
 • Nooa (Ffinneg)
 • Noak (Sweden)
 • Nojus (Lithwaneg)

Mae amrywiadau eraill yn cynnwys:

 • Knoa (Hebraeg)
 • Nowa (Arabeg)
 • Nowah (Tsieineaidd)
 • Nohwa (Awstralia)
 • Noha (Arabeg)
 • Nawai (Hawaiian)
 • Nowey (Almaeneg)
 • Noeh (Hebraeg)

Enwau Tebyg:

Mae enwau bechgyn eraill o'r Hen Destament / Beibl yn cynnwys:

 • Aaron
 • Abraham
 • Adam
 • Caleb
 • Daniel
 • David
 • Elijah
 • Esra
 • Issac
 • Eseia
 • Joshua
 • Samuel

ARGYMHELLWYD I CHI !!!

Enwau bechgyn eraill yn dechrau gyda N:

 • Nash
 • Nathan
 • Neil
 • Niam
 • Nicholas
 • Niles
 • Nolan
 • Norman

Enwau Brodyr a Chwiorydd a Awgrymir

 • Aiden
 • Charlie
 • Emma
 • Emily
 • Ethan
 • Evelyn
 • Gabriel
 • Hannah
 • Hope
 • Jacob
 • John
 • Leo
 • Max
 • Mary
 • Micah
 • Olivia
 • Rachel
 • Ruth
 • sarah
 • Zachary

Ystyr Enw Noa

Noaiaid Enwog:

 • Noah WebsterGeiriadurwr Americanaidd
 • Noah Wylie, Actor Americanaidd, sy'n fwyaf adnabyddus am ei rôl fel Dr. John Carter ar “ER”
 • Noah Centineo, Actor Americanaidd, sy'n fwyaf adnabyddus am ei rôl yng nghyfres ffilmiau Netflix “To All the Boys I've Loved Before”
 • Noa Emmerich, Actor Americanaidd, sy’n fwyaf adnabyddus am ei rôl yn y gyfres FX “The American”
 • Noah Taylor, Actor o Brydain-Awstralia sy’n fwyaf adnabyddus am ei rôl fel Locke yng nghyfres HBO “Game of Thrones”
 • Noah Schnapp, Actor Americanaidd sy’n fwyaf adnabyddus am ei rôl fel Will Byers yng nghyfres Netflix, “Stranger Things”
 • Noah JacksonCyn chwaraewr pêl-droed Americanaidd a chwaraeodd am 10 tymor gyda'r Chicago Bears a Tampa Bay Buccaneers
 • Noah Syndergaard, Piser pêl fas proffesiynol Americanaidd ar gyfer y New York Mets
 • Noah Ringer, Actor Americanaidd ac ymarferydd crefft ymladd sy'n adnabyddus am ei rôl yn “The Last Airbender”
 • Noah HoffmanSgïwr traws gwlad Olympaidd America a gystadlodd yng Ngemau Olympaidd y Gaeaf 2014 a 2018
 • Noah Cyrus, Canwr Americanaidd, actores, a merch Billy Ray Cyrus

Noa Ffuglennol Enwog:

 • Noah Solloway, Cymeriad ffuglennol yn y gyfres Showtime “The Affair”
 • Noah Bennet, Cymeriad ffuglennol yng nghyfres NBC “Heroes”
 • Noa Joad, Cymeriad ffuglennol yn nofel John Steinbeck “The Grapes of Wrath”
 • Noa Calhoun, Prif gymeriad ffuglennol yn y nofel “The Notebook” gan Nicholas Sparks

Noas Enwog:

 • Noa James, Rapiwr Americanaidd wedi'i leoli yng Nghaliffornia
 • Noa Lindberg, Actores, cynhyrchydd ac awdur Americanaidd
 • Noa Netanyahu, merch Prif Weinidog Israel, Benjamin Netanyahu
 • Noa Tishby, Actores, ysgrifennwr a model Israel

Os ystyriwch enwi eich babi Noa rydym yn argymell eich bod yn nodi ystyr a hanes arbennig yr enw gan y bydd enw'ch babi yn chwarae rhan fawr yn ei fywyd a bydd eich babi yn ei glywed yn cael ei siarad bob dydd.

Mae chwilio am enw yn broses bwysig a hwyliog iawn gan mai hwn yw'r anrheg gyntaf y byddwch chi'n ei rhoi i'ch babi.

Mae llawer o bobl yn credu y gall yr enw effeithio ar lwyddiant mewn bywyd, trwy yrfa waith eu plant ac amgylchiadau eraill, felly maen nhw'n dewis enwau neu ystyron mwy “parchus” gan eu bod yn credu bod ystyr yr enw yn adlewyrchu personoliaeth y plentyn.

Os ydych chi wir yn caru'r enw Noa, yna rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon wedi eich helpu chi i ailddatgan bod yr enw'n ddewis da i'ch plentyn.

Os ydych chi eisiau gweld mwy o erthyglau fel y rhain, nod tudalen y dudalen hon a hefyd peidiwch ag anghofio rhannu'r erthygl hon gyda'ch ffrindiau ac efallai mamau sy'n bwriadu.

Tîm CSN.

Rhowch eich cyfeiriad e-bost:

Cyflwynir gan TMLT NIGERIA

Ymunwch â Dros 3,500 000+ o Ddarllenwyr Ar-lein Nawr!


=> DILYNWCH NI AR INSTAGRAM | FACEBOOK & TWITTER AM DIWEDDARIADAU DIWEDDARAF

ADS: DIABETAU GWYBODAETH MEWN CYFIAWNDER 60 DIWRNOD! - GORCHYMYN EICH YMA

RHYBUDD COPYRIGHT! Ni chaniateir ailgyhoeddi, atgynhyrchu, ailddosbarthu cynnwys ar y wefan hon naill ai'n gyfan gwbl neu'n rhannol heb ganiatâd na chydnabyddiaeth ddyledus. Diogelir yr holl gynnwys gan DMCA.
Mae'r cynnwys ar y wefan hon yn cael ei bostio gyda bwriadau da. Os ydych chi'n berchen ar y cynnwys hwn ac yn credu bod eich hawlfraint wedi'i thorri neu ei thorri, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cysylltu â ni yn [[e-bost wedi'i warchod]] i ffeilio cwyn a chymerir camau ar unwaith.

Tags: , , , , , ,

Sylwadau ar gau.

%d blogwyr fel hyn: