advertenties: Ontvang toegang tot het 200-niveau en studeer een cursus aan een universiteit naar keuze. Lage tarieven | Geen JAMB UTME. Bel 09038456231

Meld u nu aan voor werving van het federale ministerie van Industrie, Handel en Investeringen (FMIT & I), 2016 - Nu aanmelden

ingediend in job by februari 5, 2016

ADS! Diabetes permanente oplossing! Slechts 15 pakketten over. HAAST JE!!!


Meld u nu aan voor werving van het federale ministerie van Industrie, Handel en Investeringen (FMIT & I), 2016 - Nu aanmelden. Federaal Ministerie van Industrie, Handel en Investeringen - De regering van Nigeria heeft het belang benadrukt van diversificatie van de economie, het ondersteunen van sectoren met groeipotentieel en het creëren van enorme werkgelegenheid. In overeenstemming met deze toezegging heeft de regering krediet gevraagd en ontvangen van de Wereldbank om Nigeria te helpen micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MSME) te ondersteunen die actief zijn in verschillende sectoren met een hoog potentieel in het hele land. Deze ondersteuning wordt geïmplementeerd onder het Federale Ministerie van Industrie, Handel en Investeringen (FMIT & I) en geoperationaliseerd in het Groei en Werkgelegenheid (GEM) Project.

Het GEM-projectontwikkelingsdoel is om de groei van bedrijven en de werkgelegenheid in deelnemende bedrijven in Nigeria te vergroten. Het project werd van kracht in juli 2013 en zal in september 2018 worden afgerond. Het project richt zich op productie- en dienstensectoren, met name ondersteuning van 1CT, entertainment, toerisme en horeca, licht in productie en constructie. Projectondersteuning richt zich op sectoroverschrijdende kwesties, bijstand aan specifieke clusters en meer directe ondersteuning aan bedrijven via een platform - het Business Innovation and Growth (BIG) -platform dat verschillende opleidingen, technische bijstand en subsidieregelingen biedt. Het GEM-project is voornemens een deel van de opbrengst van dit krediet aan te wenden voor betalingen voor adviesdiensten.

De consultancydiensten ('de Services') omvatten implementatiesteun voor het project met betrekking tot het dagelijks beheer en de coördinatie van alle activiteiten op het BIG Platform.

Het GEM-project van FMIT & I nodigt nu in aanmerking komende individuele consultants uit om hun interesse voor de functie aan te geven, zoals hieronder vermeld:

Functie: BIG Platform Unit Manager
Locatie:
Abuja
Pakket Ref. #: GEM / CS / IC / 2015 / 107

verantwoordelijkheden

De BIG portaalmanager zal worden betrokken bij de volgende activiteiten:

 • Toezicht houden op het ontwerp, de ontwikkeling en het beheer van alle IT-gerelateerde activiteiten, inclusief online-infrastructuur en ondersteunende systemen;
 • Ontwikkel een update en houd de voortgang bij aan de hand van een uitgebreid werkplan met haalbare tijdlijnen die acceptabel zijn voor belanghebbenden
 • Coördineren van alle trainingsactiviteiten op de BIG-portal.
 • Hij / zij werkt nauw samen met de Business Edge trainingsinstantie en met aannemers die verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van cluster-specifieke trainingsprogramma's
 • Activiteiten coördineren met de Business Development Marketplace en ervoor zorgen dat alle BD-serviceproviders zijn geïntegreerd in de BIG-portal;
 • Activiteiten coördineren met de Grant Administrator Firm om ervoor te zorgen dat alle MSME's via het BIG-portaal gelijke toegang hebben tot subsidieregelingen;
 • Coördineren met de monitoring en supervisie Finn om ervoor te zorgen dat het GEM-project 1 kan uitvoeren) over de activiteiten die worden ontwikkeld en gefinancierd. 2) wang dat het voedsel op een transparante manier wordt gebruikt en 3) de impact van de GEM-activiteiten meten;
 • Vergemakkelijken updates van de voortgang van alle activiteiten aan de stakeholder (FP1U coördinator, Wereldbank, Senior Government Officials, andere ontwikkelingspartners);
 • Voer kwaliteitscontroles uit op de outputs en deliverables die moeten worden gedaan door elk BIG-teamlid, het Monitoring- en Toezichtsfirma, het Grant Management-bedrijf, het IT-bedrijf, de Business Edge trainingsinstituut en de BO-marktplaatsadviseurs;
 • Verslag aan de projectcoördinator over de uitvoering van de BIG-gerelateerde contracten, namelijk elk BIG-teamlid het Monitoring- en Toezichtsfirma, het Grant Management-bedrijf, het IT-bedrijf, de Business Edge trainingsinstituut en de SD-marktplaatsadviseurs

Kwalificatievereisten

 • Hij / zij moet aantonen dat hij beschikt over de relevante kwalificaties, eerdere managementervaring in zowel de technische als administratieve functies
 • Bewijs van ten minste één substantiële ervaring als het projectteam leiding geeft aan of leiding geeft aan een eenheid in een groot en internationaal ondersteund project;
 • Bewijs van minimale werkervaring van 10 jaar met micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die ondersteuning bieden bij bedrijfsontwikkeling, training, DC;
 • Een postgraduaat in Management, Economie, Public Policy, MIS of aanverwante discipline
 • Grondige kennis van de Nigeriaanse privésector en zakelijke omgeving;
 • Bewezen vermogen om te werken in een multidisciplinaire omgeving, met uitstekend teamwerk en diplomatieke vaardigheden; moet ook vloeiend Engels spreken.

Functie: BIG Unit Training Expert
Locatie:
Abuja
Pakket Ref. #: GEM / CS / IC / 2015 / 105

verantwoordelijkheden

De opleidingsdeskundige is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 • Het trainingsschema voorbereiden op basis van het aantal registraties op het BIG-platform en het aantal beschikbare plaatsen (op basis van overleg met trainingspartners).
 • De Training Expert communiceert vervolgens een lijst met 'BIG-gebruikers die zijn geselecteerd om deel te nemen aan training. Bovendien zal de trainingsexpert ervoor zorgen dat er een goede geografische dekking is in het hele land, terwijl de kosten worden geminimaliseerd. Dit zal gebeuren in samenwerking met de trainingspartners. OEM clusterexperts en BIG portaalmanager;
 • Ontwikkel een sjabloon in samenwerking met elke trainingspartner om feedback te krijgen op elke training en / of gebruik het BIG-platform om online feedback te krijgen;
 • Voorstellen van nieuwe opleidings- en ontwikkelingsprogramma's op basis van de vastgestelde behoeften:
 • Werk samen met Cluster Leads om Cluster-specifieke training voor het BIG-platform voor te bereiden:
 • Werk samen met de IT-specialist om ervoor te zorgen dat tot de trainingscursussen en het rooster zichtbaar zijn op de BIG Portal en dat deelname, aanwezigheid en score bij tests worden gerapporteerd op het BIG Platform;
 • Maak periodieke rapporten over de verschillende trainingsprogramma's en trainingsevaluaties van de BIG Platform-begunstigden;
 • Ondersteun het Monitoring- en Toezichtsorgaan bij het auditen van de trainingscursussen en het beoordelen van de kwaliteit van de trainers;
 • Voorbereiding van trainingsbudgetten voor het BIG Platform

Kwalificatievereisten
Hij / zij moet aantonen de volgende kwalificaties te hebben:

 • Bewijs van minimale 3-werkervaring in het uitwerken en uitrollen van trainingsprogramma's voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen en ondersteuning bij bedrijfsontwikkeling
 • Bewijs van ten minste één opdracht met betrekking tot online cursussen en / of leren;
 • Grondige kennis van de Nigeriaanse privésector en zakelijke omgeving;
 • Masters in bedrijfsadministratie en / of geavanceerde graad in management, bedrijfskunde of aanverwante gebieden;
 • Ervaring in projectmanagement zou verbogen zijn plus;
 • Bewezen vermogen om te werken in een multidisciplinaire omgeving, met uitstekend teamwerk en diplomatieke vaardigheden; moet ook vloeiend Engels spreken.

Functie: BIG Unit Monitoring en Supervision Expert
Locatie:
Abuja
Pakket Ref. #: GEM / CS / IC / 2015 / 104

verantwoordelijkheden

De Monitoring en Supervision Expert voert de volgende activiteiten uit:

 • Valideer het werkplan van de monitoring- en supervisiefirma met de BIG unit manager. Dit omvat een maandelijks werkplan voor regelmatige veldbezoeken en steekproefsgewijze controles door het toezicht- en supervisbedrijf voor de volgende activiteiten GEM SOS-aanbieders, opleidingscursussen GROTE begunstigden en audits van de MKB's die subsidies ontvangen;
 • Valideer de sjablonen voor de verschillende steekproefcontroles en reguliere veldbezoeken die zijn uitgevoerd door het bedrijf Monitoring en Toezicht;
 • Produceren van analyses van alle beschikbare diensten via het BIG Platform, trainingsschema's, subsidies, toegang tot SOS-ondersteuning, enz .;
 • Werk samen met de Training-expert, de BDS-expert, het Grant-managementfirma, het Monitoring- en Toezichtsfirma en ff specialist om ervoor te zorgen dat al hun ondernemingen zich richten op de belangrijkste projectdoelstellingen;
 • Zorg er in samenwerking met de IT-specialist voor dat de belangrijkste informatie die door het Monitoring- en Toezichtsfirma is verzameld, op de juiste manier is vastgelegd in het BIG Platform.
 • Maak periodieke rapporten over de verschillende BIG Platform-activiteiten aan het management van de PIU via BIG Unit manager.
 • Voorbereiden van kwartaalevaluatieverslagen over de verschillende BIG Platform-activiteiten en de impact van de BIG-activiteiten in overeenstemming met het monitoring- en evaluatiekader van het GEM-project,
 • Rapporteer aan de BIG-unitmanager en beoordeel de kwaliteit van de outputs (auditverslagen voor de grant awardees, auditrapporten voor de 13 OS-providers en MSME's, behoeftebeoordelingen) en deliverables uitgevoerd door de Monitoring and Supervision-firma;
 • Voer alle andere activiteiten uit zoals gevraagd door de BIG Unit manager (bijvoorbeeld contractbeheer).

Kwalificatievereisten
Geïnteresseerde kandidaten moeten de volgende activiteiten hebben:

 • Masters in bedrijfsadministratie en / of geavanceerde graad in management, of accountancy van gerenommeerde universiteit met 5 jaar + werkervaring;
 • Bewijs van minimale 5 jaarervaring in niet-sociale controle:
 • Bewijs van minimale 5-jaarervaring in andere bedrijfsontwikkelingsactiviteiten met de nadruk op micro-, kleine en middelgrote ondernemingen;
 • Grondige kennis van de Nigeriaanse privésector en zakelijke omgeving;
 • Bewezen vermogen om te werken in een multidisciplinaire omgeving, met uitstekend teamwerk en diplomatieke vaardigheden; ook vloeiend Engels.
 • Ervaring in projectbeheer en / of monitoring zou een bijkomend voordeel zijn;

Functie: BIG Unit Admin / Logistic Expert
Locatie:
Abuja
Pakket Ref. #: GEM / CS / IC / 2015 / 106

verantwoordelijkheden

De Admin / Logistic Expert voert de volgende activiteiten uit:

 • Beheer evenementen per vereiste procedures in samenwerking met PIU inkoopteam
 • Blijf op de hoogte van de BIG-eenheid en volledige Phi over aankomende evenementen
 • Zorg voor een concurrerende selectie van locaties en bijbehorende services
 • Zorg ervoor dat alle regelingen zijn getroffen voor met BIG platform geassocieerde missies
 • Contacten onderhouden met de PIU FM-eenheid voor het tijdig uitbetalen van de juiste fondsen
 • Garandeer dat de administratie van BIG Unit de nodige logistieke regelingen voor het personeel van de Unit ondersteunt om hun functies te vergemakkelijken
 • Bereid budgetten voor op de activiteiten van het BIG Platform (workshops, vergaderingen, trainingen, missies, etc.) Voer extra taken uit zoals gevraagd door de Unitmanager (bijv. Contractbeheer)

Kwalificatievereisten
Geïnteresseerde kandidaten moeten de volgende activiteiten hebben:

 • Bewijs van werkervaring in administratie en logistiek in een ontwikkelingsgerichte organisatie bij voorkeur in bedrijfsontwikkeling en micro-, kleine en middelgrote ondernemingen
 • Afgestudeerd in Public / Business Administration, of gerelateerd veld van een gerenommeerde universiteit met 3 jaar + werkervaring.
 • Moet vloeiend zijn in het Engels

Functie: BIG Unit IT Specialist
Locatie:
Abuja
Pakket Ref. #: GEM / CS / IC / 2015 / 115

verantwoordelijkheden

De IT-specialist is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 • Begeleiden en beheren integratie van trainingsinhoud in het BIG Platform;
 • Werk de startpagina bij met nieuws van FPIU, met name clusterspecialisten, Grant Management Company en training consultants. De startpagina moet de verschillende activiteiten van het groei- en werkgelegenheidsproject weerspiegelen, evenals de nieuwe opleidings- en beurzenramen die beschikbaar zijn gesteld voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen;
 • Geef periodieke updates over de Dashboard-achtige evenementen, trainingsschema, etc.
 • Zorg ervoor dat elke BIG-gebruiker een persoonlijke toegang tot het Dashboard heeft (toegankelijke training, in aanmerking komend venster, enz.);
 • Contacten leggen met IT-teams van de Grant Administrator en Monitoring and Supervision bedrijven:
 • Zorg ervoor dat de dashboards van de Grant Administrator-firma en de Monitoring and Supervision-firma in overeenstemming zijn met hun behoeften en de verzamelde gegevens;
 • Geef prioriteit aan platformfunctionaliteiten volgens belangrijkheidsniveau
 • Zorg voor toegangscontrole voor alle platformgebruikers wanneer / waar nodig;
 • Periodieke testen van het platform om ervoor te zorgen dat de functionaliteiten actief zijn;
 • Coördineren en beheren van communicatie van berichten naar platformgebruikers periodiek (Bulk-berichten);
 • Zorg ervoor dat de gegevens die worden verzameld op het registratieformulier worden gecommuniceerd aan het bedrijf voor monitoring en supervisie;
 • Testen en ondertekenen van nieuwe functies die nodig zijn op het platform

Kwalificatievereisten
Hij / zij moet aantonen de volgende kwalificaties te hebben:

 • Bewijs van minimale 5-jaarervaring als IT-specialist voor een project met nationale oriëntatiedekking;
 • Bewijs van ten minste één vergelijkbare en significante ervaring in een vergelijkbare opdracht, zoals de ontwikkeling van een online kunstplatform en / of website met een slot van kijkers en gebruikers;
 • Bewijs van een ervaring met e-learning;
 • Een gevorderde graduaat in Engineering of Computer Science van een gerenommeerde universiteit
 • Software-ontwikkelingservaring voor online applicaties
 • Bewijst het vermogen om in een multidisciplinaire omgeving te werken, met uitstekend teamwerk en diplomatieke vaardigheden;
 • Demonstreer pro-activiteit, innovatieve ideeën en vloeiend Engels.


Hoe toe te passen

Uitingen van belangstelling moeten worden ingediend in twee (2) papieren exemplaren (een origineel en een kopie plus een cd-rom) in een verzegelde envelop met de duidelijke vermelding 'Expression of Interest for the engagement of individual consultant to Manage Business Innovation and Growth (BIG) Platform 'Persoonlijk afgeleverd op het onderstaande adres, of per koerierspost:

De projectcoördinator
Growth and Employment (GEM) Project,
Federaal Ministerie van Industrie, Handel en Investeringen,
Block G, Room 225,
Oud federaal secretariaat,
Gebied 1,
Garki-Abuja.

 
Tel: + 2348039265356 of + 2348051763523
E-mail: [e-mail beveiligd]

Opmerking:

 • De aandacht van geïnteresseerde adviseurs wordt gevestigd op "paragraaf 1.9 van de richtlijnen van de Wereldbank: selectie en tewerkstelling van adviseurs onder IBRD-leningen en IDA-kredieten en subsidies door kredietnemer van de Wereldbank Herzien in januari 2011 en 2014" waarin het beleid van de Wereldbank inzake belangenconflicten wordt vertrouwd wordt een individuele adviseur geselecteerd in overeenstemming met de procedures die zijn uiteengezet in de richtlijnen voor adviseurs.
 • Nadere informatie is verkrijgbaar op het bovenstaande adres tijdens kantooruren [van 09hours tot 1600 uur] van maandag tot vrijdag (behalve op feestdagen) bij de projectcoördinator, Tel: + 2348039265356 of + 2348057763523.
 • Geïnteresseerde kandidaten moeten informatie verstrekken waaruit blijkt dat zij over de vereiste kwalificaties en ervaring beschikken om de services uit te voeren.
 • Alleen shortlist kandidaten zullen worden gecontacteerd.

Deadline  4: 00PM woensdag 17 februari 2016.

Vul uw e-mailadres:

Geleverd door TMLT NIGERIA

Word nu lid van meer dan 3,500+ lezers online!


=> VOLG ONS OP Instagram | FACEBOOK & TWITTER VOOR LAATSTE UPDATES

ADS: KNOCK-OFF DIABETES IN SLECHTS 60 DAGEN! - BESTEL HIER

AUTEURSRECHT WAARSCHUWING! Inhoud op deze website mag niet opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming of erkenning. Alle inhoud wordt beschermd door DMCA.
De inhoud op deze site is met goede bedoelingen geplaatst. Als u eigenaar bent van deze inhoud en van mening bent dat uw auteursrecht is geschonden of geschonden, neemt u contact met ons op via [[e-mail beveiligd]] om een ​​klacht in te dienen en zullen er onmiddellijk acties worden ondernomen.

Tags:

Reacties zijn gesloten.