Business Management Projectonderwerpen en volledig onderzoeksmateriaal (PDF): Huidig ​​schoolnieuws

Business Management Project Onderwerpen

Welkom bij de TMLT Research Portal ...

Business Management Project Onderwerpen

Voel je vrij om te bladeren door de 'Onderwerpen voor bedrijfsmanagementprojecten' hieronder opgesomd. Klik op een van de onderstaande onderwerpen over het Business Management-project van uw keuze.

Bekijk een voorbeeld van de 'Inhoudsopgave' van het Business Management-projectmateriaal voordat u bestelt. Lees hoofdstuk één van het projectmateriaal van Business Management. Klik op "Ga nu naar downloadpagina'.

Vul uw contact informatie en e-mailadres als u al het materiaal van het Business Management-project in uw e-mail wilt ontvangen of direct wilt downloaden.

WhatsApp en contact TMLT Pro-services@
0808 2284 439
0808 2284-WhatsApp
Landcode: +234
[e-mail beveiligd]

VOLLEDIGE LIJST MET ONDERWERPEN VOOR PROJECTEN IN BEDRIJFSBEHEER EN HUN ONDERZOEKTE MATERIALEN

Privatisering beheren voor economische voordelen van Nigeria

– Privatisering beheren voor economische voordelen van Nigeria – SAMENVATTING Organisaties moeten gelijke tred houden met de moderne wereld van ondernemingen en industrie. In de tweede wereld nemen staatsbedrijven nog steeds meer dan de helft van de industriële productie voor hun rekening en in de vergevorderde derde wereld worden samenlevingen gevormd door markteconomieën. Het gaat om het privatiseren van wat […]

Lees verder "

Overlevings- en groeistrategieën van bedrijven in een concurrerende zakelijke omgeving: een studie van Karrington Limited en Rocana Nigeria Limited

Bedrijfsoverlevings- en groeistrategieën in een concurrerende zakelijke omgeving: een onderzoek van Karrington Limited en Rocana Nigeria Limited. SAMENVATTING Concurrentie is de norm van de dag geworden in de moderne economie. De moderne bedrijfsorganisatie concurreert niet alleen met lokale industrieën, maar ook met buitenlandse industrieën. Terwijl het aan de ene kant ruimte heeft gegeven […]

Lees verder "

Prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Prestaties. SAMENVATTING Dit onderzoeksvoorstel probeert de prestaties van Shell Petroleum Development Company (SPDC) Limited in het Soku-olieveld kritisch te beoordelen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De wens om het onderzoek uit te voeren kwam voort uit de huidige ontwikkelingen in de olie-industrie, vooral als het gaat om conflicten tussen gastheer […]

Lees verder "

Motivatie van medewerkers en werkprestaties in elke organisatie

Motivatie van werknemers en werkprestaties in elke organisatie. ABSTRACT Motivatie betreft een bewuste beslissing om een ​​of meer activiteiten met meer inspanning uit te voeren dan andere activiteiten die om aandacht strijden. Motivatie bepaalt gedrag, prestatie, selectie, richting en inspanningsniveau. Organisaties hebben een reeks doelen en doelstellingen die zijn opgesteld die zouden moeten […]

Lees verder "

Genderverschillen en de impact ervan op de jobtevredenheid van werknemers

Genderverschillen en de impact ervan op de tevredenheid van werknemers. SAMENVATTING Het belang van werknemerstevredenheid in organisaties kan niet genoeg worden benadrukt. Het doel van dit proefschrift was om de impact van sekseverschillen op de arbeidstevredenheid van werknemers in Fidelity Bank plc, Nigeria te onderzoeken. In dit onderzoek is onderzocht of een […]

Lees verder "

Balansscorekaart: belangrijkste prestatie-indicatoren als hulpmiddel voor het meten van prestaties

Balance Scorecard: Key Performance Indicators als instrument voor prestatiemeting. SAMENVATTING In elke onderneming is de noodzaak van een effectief beheer van het beleid en de procedures van de organisatie erg belangrijk en kan nooit genoeg worden benadrukt. Om dit doel te bereiken, is het nodig om de input/prestaties van medewerkers adequaat te meten en in hoeverre dit aansluit bij […]

Lees verder "

Het effect van risicobeheer in de Nigeriaanse banksector

Het effect van risicobeheer in de Nigeriaanse banksector. SAMENVATTING Het wereldwijde fenomeen in de financiële dienstverlening is de consolidatie van financiële activiteiten om financiële stabiliteit te waarborgen. Het gebeurt in een snel tempo als gevolg van veranderingen in de economische omgeving, die vaak de beperkingen waarmee financiële dienstverleners worden geconfronteerd veranderen. Bij de […]

Lees verder "

Overheidsvoorschriften en hun impact op de groei van kleinschalige industrieën in Nigeria

Overheidsvoorschriften en hun impact op de groei van kleinschalige industrieën in Nigeria. SAMENVATTING Het belangrijkste doel hiervan was om vast te stellen hoe overheidsregelgeving helpt bij de groei van kleinschalige industrieën in Nigeria; Onderzoek naar de impact van de overheidsmaatregelen op de groei van kleinschalige industrieën. Om aanbevelingen te doen over eventuele fouten in […]

Lees verder "

Bedrijfsvisie als strategie voor organisatorische transformatie in de Nigeriaanse textielindustrie

Bedrijfsvisie als strategie voor organisatorische transformatie in de Nigeriaanse textielindustrie. SAMENVATTING De studie onderzocht Corporate Visioning als een strategie voor organisatorische transformatie in de Nigeriaanse textielindustrie. Het onderzoek had daarom onder meer de volgende doelstellingen: (i) het bepalen van de relatie tussen bedrijfsvisie en motivatie van medewerkers. Om de omvang van [...]

Lees verder "

Effecten van coaching en mentoring op opvolgingsplan in organisaties

Effecten van coaching en mentoring op opvolgingsplan in organisaties. SAMENVATTING Enkele van de doelstellingen van het onderzoek zijn bedoeld om de bijdragen van het mentor- en coachingprogramma te bepalen bij het versnellen van de prestaties, loopbaan en competenties van werknemers voor effectieve opvolgingsplanning, het bepalen van de impact van het management bij het ondersteunen van coaching en mentorprogramma voor het behoud en de ontwikkeling van werknemers [... ]

Lees verder "