advertenties: Ontvang toegang tot het 200-niveau en studeer een cursus aan een universiteit naar keuze. Lage tarieven | Geen JAMB UTME. Bel 09038456231

Business Management Project Onderwerpen

Welkom bij de TMLT Research Portal ...

Business Management Project Onderwerpen

Voel je vrij om te bladeren door de 'Onderwerpen voor bedrijfsmanagementprojecten' hieronder opgesomd. Klik op een van de onderstaande onderwerpen over het Business Management-project van uw keuze.

Bekijk een voorbeeld van de 'Inhoudsopgave' van het Business Management-projectmateriaal voordat u bestelt. Lees hoofdstuk één van het projectmateriaal van Business Management. Klik op "Ga nu naar downloadpagina'.

Vul uw contact informatie en e-mailadres als u al het materiaal van het Business Management-project in uw e-mail wilt ontvangen of direct wilt downloaden.

WhatsApp en contact TMLT Pro Services@
+0808 2284 439
0808 2284-WhatsApp
Landcode: +234
[e-mail beveiligd]

VOLLEDIGE LIJST MET ONDERWERPEN VOOR PROJECTEN IN BEDRIJFSBEHEER EN HUN ONDERZOEKTE MATERIALEN

Balansscorekaart: belangrijkste prestatie-indicatoren als hulpmiddel voor het meten van prestaties

Balansscorekaart: belangrijkste prestatie-indicatoren als hulpmiddel voor het meten van prestaties. SAMENVATTING In elke zakelijke onderneming is de behoefte aan effectief beheer van organisatorisch beleid en procedures erg belangrijk en kan nooit genoeg benadrukt worden. Om dit doel te bereiken, is het nodig om de input / prestaties van werknemers adequaat te meten en in hoeverre deze op elkaar zijn afgestemd […]

Lees verder "

Bedrijfsvisie als strategie voor organisatorische transformatie in de Nigeriaanse textielindustrie

Bedrijfsvisie als strategie voor organisatorische transformatie in de Nigeriaanse textielindustrie. SAMENVATTING De studie onderzocht Corporate Visioning als een strategie voor organisatorische transformatie in de Nigeriaanse textielindustrie. Het onderzoek had daarom onder meer de volgende doelstellingen: (i) het bepalen van de relatie tussen bedrijfsvisie en motivatie van medewerkers. Om de omvang van [...]

Lees verder "

Effecten van coaching en mentoring op opvolgingsplan in organisaties

Effecten van coaching en mentoring op opvolgingsplan in organisaties. SAMENVATTING Enkele van de doelstellingen van het onderzoek zijn bedoeld om de bijdragen van het mentor- en coachingprogramma te bepalen bij het versnellen van de prestaties, loopbaan en competenties van werknemers voor effectieve opvolgingsplanning, het bepalen van de impact van het management bij het ondersteunen van coaching en mentorprogramma voor het behoud en de ontwikkeling van werknemers [... ]

Lees verder "

Problemen en vooruitzichten van kleine en middelgrote voedselverwerkende organisaties

Problemen en vooruitzichten van kleine en middelgrote voedselverwerkende organisaties. SAMENVATTING De studie werd uitgevoerd om de problemen en vooruitzichten van kleine en middelgrote voedselverwerkende bedrijven te onderzoeken. Er werd gebruik gemaakt van mondelinge interviews, terwijl gegevens die via vragenlijsten werden verzameld, het effect aantonen van kapitaaluitgaven, deskundige mankracht, milieu, infrastructurele ontwikkeling, concurrentie en de vereiste wetgeving op […]

Lees verder "

De uitdagingen van de ontwikkeling en het gebruik van human resources in organisaties in Nigeria

De uitdagingen van de ontwikkeling en het gebruik van human resources in organisaties in Nigeria. SAMENVATTING Dit onderzoek onderzoekt de ontwikkeling en het gebruik van menselijke hulpbronnen in Nigeria. Uit het onderzoek is gebleken dat er een aantal factoren zijn die een uitdaging vormen voor de ontwikkeling en het gebruik van menselijke hulpbronnen. Deze factoren waren onder meer een gebrek aan financiën, gebrek aan adequate faciliteiten en ongunstige milieukrachten. […]

Lees verder "

Het mondig maken van kleine en middelgrote ondernemingen voor duurzame ontwikkeling

Het mondig maken van kleine en middelgrote ondernemingen voor duurzame ontwikkeling. SAMENVATTING Een belangrijk aspect van kleine en middelgrote ondernemingen is in de volgende ontwikkelingsgebieden: het creëren van werkgelegenheid, het stimuleren van inheems ondernemerschap, de transformatie van de traditionele industrie, het streven naar koppeling, het bijdragen aan regionale activiteiten of samenwerking, het gebruik en de multinationalisering van inheemse bedrijven. Dus de overheid, agentschappen, [...]

Lees verder "

De invloed van ondernemersvaardigheden bij het beheer van commerciële banken

De invloed van ondernemersvaardigheden bij het beheer van commerciële banken. SAMENVATTING Het wordt nu algemeen aanvaard door beleidsmakers, bedrijven en academici dat innovatie en ondernemerschap essentieel zijn voor het voortbestaan ​​van zowel grote als kleine bedrijven en voor waardecreatie. Deze studie onderzoekt hoe ondernemersvaardigheden in het middelgrote bedrijf het beste kunnen worden beoordeeld. […]

Lees verder "

Strategische planning als hulpmiddel voor organisatiegroei

Strategische planning als hulpmiddel voor organisatiegroei. SAMENVATTING Elke organisatie heeft zijn doelstellingen en doelstellingen vastgelegd. Het specificeren van deze doelstellingen en doelstellingen is een belangrijk aspect van planning. Strategische planning is nodig om het besluitvormingsproces in een organisatie te sturen met het oog op het verwerven van superieure prestaties. Om bedrijven te laten slagen, moeten strategieën […]

Lees verder "

Empirisch onderzoek naar de impact van kwaliteitskenmerken van open source informatietechnologiesoftware op de bedrijfswaarde van een adoptieorganisatie

Empirisch onderzoek naar de impact van kwaliteitskenmerken van open source informatietechnologiesoftware op de bedrijfswaarde van een adoptieorganisatie. SAMENVATTING Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken van de impact van kwaliteitskenmerken van informatietechnologiesoftware op de bedrijfswaarde van een adoptieorganisatie. Dit fenomeen werd empirisch onderzocht door drie onderzoeksvragen te onderzoeken; […]

Lees verder "

Corporate Governance Practices: The Impact of Budgetary Control Techniques in Nigerian Organization

Corporate Governance Practices: The Impact of Budgetary Control Techniques in Nigerian Organization. SAMENVATTING Dit onderzoek heeft betrekking op "Corporate Governance Practice: The Impact of Budgetary Control Techniques in the Nigeria Organization". Concreet identificeerde de onderzoeker vier doelstellingen die tijdens het onderzoek moeten worden bereikt. De onderzoeker in de loop van deze […]

Lees verder "