advertenties: Ontvang toegang tot het 200-niveau en studeer een cursus aan een universiteit naar keuze. Lage tarieven | Geen JAMB UTME. Bel 09038456231

Beoordeling van de rol van accountants bij het formuleren van strategische prijsstelling

ADS! Verzamel tot N300,000 cash in de 2020 Aspire Contest

Beoordeling van de rol van accountants bij het opstellen van strategische prijsstelling.

SAMENVATTING

In elk bloeiende bedrijf van vandaag is prijsstelling hun belangrijkste functie geweest. Dit komt doordat het tempo waarmee het moderne bedrijfsleven groeit, gekoppeld aan de wereldwijde inflatoire trends, meer dimensies aan het prijsprobleem zullen worden toegevoegd.

In elke markteconomie waar goederen en diensten worden verhandeld, is prijsstelling van cruciaal belang als drijvende kracht achter de handel, bijvoorbeeld door een schaars goed te prijzen. Dit is een stijging van de prijs van goed, wat aangeeft dat het goed relatief schaars is.

Prijsstelling kan worden gebruikt om onnodige druk op bepaalde goederen te ontmoedigen; dit is de prijs die als maatstaf dient. Prijs geeft de richting van de behoefte aan en ook prijsstelling als middel waarmee productiefactoren worden toegekend en als gevolg daarvan beginnen veel professionals in het bedrijfsleven een belangrijke rol te spelen bij prijsbeslissingen en strategische prijsformulering.

Dit onderzoek is gedaan naar de beoordeling van de rol van accountants bij het formuleren van strategische prijsstelling. De doelstellingen waren: (i) het bepalen van de mate waarin accountants deelnemen aan strategische prijsformulering;

Om erachter te komen of accountants verantwoordelijk zijn voor de berekening van de productwaarde van een bedrijf, naast overwegingen voor de kapitaalkosten van het bedrijf en het rendement van de eigenaren; en (iii) het onderzoeken van de functies van accountants bij de ontwikkeling van strategische prijsstelling.

De opzet van de studie was een cross-sectioneel onderzoek. Primaire gegevens werden alleen gebruikt en werden verzameld van een willekeurig geselecteerde 95 boekhoudkundig personeel van PRODA en JUHEL Pharmaceutical Co. Ltd. Enugu State Nigeria.

Alle verzamelde gegevens werden gepresenteerd en geanalyseerd met behulp van kruistabellen, frequenties en percentages. Hypothesen werden getest door het gebruik van chi-kwadraat (X2) en Pearson's Product Moment Correlation Coefficient (r), die werd uitgevoerd op SPSS versie 15.0.

Uit de studie bleek dat accountants significant deelnemen aan de formulering van strategische prijsstelling. Het ontdekte verder dat zij (accountants) verantwoordelijk zijn voor de berekening van de productwaarde van bedrijven, naast overwegingen voor de kapitaalkosten en het rendement van de eigenaren.

Ten slotte bleek uit het onderzoek dat accountants belangrijke functies / rollen vervullen die zij vervullen bij het formuleren van strategische prijsstelling. Er werd echter geconcludeerd dat accountants een hoofdrol spelen bij het formuleren van strategische prijzen. Ze werden aanbevolen voor voortdurende training en ontwikkeling.

INHOUDSOPGAVE

Titelpagina ………………………………………………………… .. i
Goedkeuringspagina ………………………………………………………… .. ii
Certificeringspagina …………………………………………………… iii
Toewijding ………………………………………………………… .. iv
Erkenning …………………………………………………… v
Samenvatting ………………………………………………………… .. vii
Inhoudsopgave …………………………………………………… viii

Hoofdstuk één: INLEIDING

1.1 Achtergrond van het onderzoek …………………………………… .. 1
1.2 Probleemstelling ……………………………………. 3
1.3 Doelstellingen van de studie …………………………………… 4
1.4 Onderzoeksvraag ………………………………………… .. 4
1.5 Onderzoekshypothese ……………………………………. 5
1.6 Betekenis van het onderzoek …………………………………… 5
1.7 Onderzoeksbereik …………………………………………… 6
1.8 Beperking van het onderzoek ……………………………………. 6
1.9 Begripsbepalingen ……………………………………… 7
Referenties …………………………………………………………. 9

Hoofdstuk twee: LITERATUURBEOORDELING

2.1 De betekenis van verwante concepten ……………………… .. 10
2.2 Een prijsdoelstelling en een bijbehorende strategie kiezen ………. 17
2.3 De rol van accountants bij het opstellen van strategische prijsstelling 26
2.4 Empirische beoordeling van algemene rollen van accountants …………. 38
Referenties ………………………………. 42

Hoofdstuk drie: METHODOLOGIE

3.1 Inleiding …………………………………………… 48
3.2 Onderzoeksopzet ……………………………………………. 48
3.3 Bronnen van gegevens ………………………………………………. 48
3.4 Bevolking van het onderzoek …………………………………… .. 48
3.5 Bepaling van de steekproefomvang ……………………………… 50
3.6 Bemonsteringstechniek …………………………………… 51
3.7 Beschrijving van het instrument voor gegevensverzameling ……………… 51
3.8 Geldigheid van het onderzoeksinstrument ……………………… 52
3.9 Betrouwbaarheid van het onderzoeksinstrument ………………. 52
2.10 Gebruikte methoden voor gegevensanalyse …………………………… .. 54
Referenties ………………………………………………………… .. 55

Hoofdstuk vier: GEGEVENSPRESENTATIE, ANALYSES EN INTERPRETATIE

4.1 Analyse van beheerde vragenlijsten ……………… 56
4.2 Analyses van de antwoorden van de respondenten op de vragen op de vragenlijst 56
4.3 Hypothesetest …………………………………… 64

Hoofdstuk vijf: SAMENVATTING VAN DE BEVINDINGEN, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 69

5.1 Samenvatting van bevindingen ……………………………………. 69
5.2 Conclusie ……………………………………………………. 69
5.3 Aanbevelingen ……………………………………………. 70
BIBLIOGRAFIE …………………………………………… 72
BIJLAGE …………………………………………… 77
VRAGENLIJST ……………………………………………. 78

INLEIDING

1.1 Achtergrond van de studie

Prijsstelling is een van de krachtigste hefbomen om de winstgevendheid te vergroten. Studies door de jaren heen hebben aangetoond dat een prijsstijging van 1% leidt tot een winststijging van 7 à 8%, waardoor een optimale prijsstelling effectiever wordt dan het verbeteren van volumes of variabelen en vaste kosten (HSB Consulting, 2008).

Prijsstelling is ook een van de eerste, zo niet de belangrijkste signalen die een bedrijf naar de markt stuurt over zijn product, zijn bedrijf en zijn concurrentiepositie (Strickland, 2010).

Volgens deze auteur kan de prijsstelling per product, als bedrijfsbrede strategie of ergens daartussenin worden ontwikkeld.

Wat de aanpak ook is, de prijs die een bedrijf aan zijn product hecht, vertelt iedereen waar het bedrijf zichzelf positioneert, namelijk andere spelers, en wat volgens het bedrijf klanten denken, voelen of uiteindelijk waarderen.

Het ontbreken van 'product pricing' kan leiden tot een mislukking van de gehele marktkans voor een product; geen verbinding kunnen maken met klanten of een markt; en geen kans krijgen om de prijs aan te passen en het opnieuw te proberen.

De realiteit is dat prijsstelling meer kunst is dan wetenschap (Strickland, 2010). Het vereist een goed begrip van de marktomstandigheden, klanten en concurrentiefactoren die voor klanten het belangrijkst zijn, kostenstructuren en vele andere elementen die relatief weinig bedrijven traditioneel in hun prijsstellingsproces hebben opgenomen.

BIBLIOGRAFIE

Agbaeze, K. (2004). Onderzoeksmethodologie in bedrijfs- en sociale wetenschappen. Owerri: Canon Publisher, P.56

Ahrens, T., en Chapman, CS (1999) 'The Role of Management Accountants in Britain and Germany'. Management Accounting, blz.42-43.

Ahrens, T., en Chapman, CS (2000) 'Occupational Identity of Management Accountants in Britain and Germany'. The European Accounting Review, 9 (4), blz.477-498.

Baker, AC, Tim, E. (2000), Accounting voor microbedrijven. Journal of Business Management, Vol.2 (5), Pp.37-48.

Baldvinsdotti, G. (2005) 'An Institutional Perspective of Accountants' New Roles - het samenspel van tegenstellingen en praxis '. European Accounting Review, 14 (4), blz. 725-757.

Bettis, RA, And Prahalad, CK (1995) 'The Dominant Logic: Retrospective And Extension'. Strategic Management Journal, 16 (1), blz. 5-14.

Vul uw e-mailadres:

Geleverd door TMLT NIGERIA

Word nu lid van meer dan 3,500+ lezers online!


=> VOLG ONS OP Instagram | FACEBOOK & TWITTER VOOR LAATSTE UPDATES

ADS: KNOCK-OFF DIABETES IN SLECHTS 60 DAGEN! - BESTEL HIER

AUTEURSRECHT WAARSCHUWING! Inhoud op deze website mag niet opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming of erkenning. Alle inhoud wordt beschermd door DMCA.
De inhoud op deze site is met goede bedoelingen geplaatst. Als u eigenaar bent van deze inhoud en van mening bent dat uw auteursrecht is geschonden of geschonden, neemt u contact met ons op via [[Email protected]] om een ​​klacht in te dienen en zullen er onmiddellijk acties worden ondernomen.

Tags: , , , ,

Reacties zijn gesloten.