Ajoute! Jwenn 200 Nivo admisyon nan etidye nenpòt ki kou nan nenpòt ki Inivèsite nan chwa ou Atravè IJMB / JUPEB. PA GEN YON | FRÈ BA. Enskripsyon Nan Pwogrè. Rele 07063900993 KOUNYE A!

Bousdetid Haryana 2021/2022 Aplikasyon Portal haryana.gov.in

depoze nan Bousdetid Mizajou by sou 17 jen, 2021

ADS! Download JAMB CBT Software Koulye a, pou GRATIS!

Kòm yon elèv ki soti nan eta Haryana bous detid Haryana 2021 yo isit la pou ou. Li nan opòtinite edikasyon gratis ak sibvansyone. Bousdetid Haryana 2021 la se yon gwo opòtinite pou ou.

Tanpri, pran nòt enfòmasyon enpòtan sa a. Eta Haryana te bay yon bon kantite bous detid. Yo kouvri sesyon akademik 2021/2022 la.

Bousdetid Haryana 2020/2021

Nan atik sa a ou pral jwenn li:

Konsènan Bousdetid Haryana 

Haryana la Bousdetid se yon kalite inik nan bousdetid. Li bay nan depatman byennèt sosyal nan Pwograme kast yo ak klas bak. Kò sa a aplike divès kalite rapid. Konplo sa a se pou byennèt sosyal nan orè kast & klas bak. Se pou moun ki nan eta Hariana.

Epitou, fonksyon prensipal Depatman an se kowòdone ak sipèvize aktivite lòt depatman yo. Sipèvizyon sa a konsantre sou zafè aplikasyon plizyè konplo. Schemes ki fèt pou byennèt sosyal nan pwograme castes, klas bak, ak branch fanmi denotifye.

Gen kèk Bousdetid Haryana 2021 ak kouman pou aplike

Se yon reyalite ke Haryana Indigenes jwenn aksè a yon bon kantite bous detid. Sa a se nan depatman an nan Castes yo pwograme & klas bak. Epitou, li se nan lòt enstitisyon. Gen kèk nan bous detid sa yo pou elèv Haryana yo jan sa a:

 • Bousdetid Haryana Post Matric pou Elèv SC yo

Sa a se youn nan bous detid Haryana 2021. Bousdetid Haryana 2021 pòs matrik pou elèv SC yo disponib pou potansyèl elèv kas. Li nan pou moun ki ap etidye nan klas pòs-matrik.

Kantite bousdetid la varye de Rs. 230 rive Rs. 1,200 pa mwa. Epitou, sa a se nan Post-Matrik Post-gradye klas yo. Sepandan, konplo sa a gen yon kritè revni fanmi an. Revni fanmi elèv ST yo pa ta dwe plis pase Rs. 2.50 lakh annum.

Pandan se tan, kandida ki vle aplike pou Bousdetid Haryana Post Matric la pou elèv SC nòt. Toujou fè efò pou tcheke dat fòm aplikasyon an. Epitou, tcheke kalifikasyon an ak pwosesis aplikasyon an.

 • Baryè Post Haryana Matrik pou elèv OBC

Sa a se youn nan bous detid Haryana 2021. Bousdetid Haryana Post Matric pou elèv OBC yo disponib pou elèv ki soti nan lòt klas bak yo. Li nan pou moun ki ap pran kou pòs-matric nan gouvènman an. Gouvènman sa a se nan Post Matric Scheme Bousdetid peyi Zend lan. Sepandan, kandida yo dwe yon domisil nan Haryana.

Epitou, kantite lajan sa a bousdetid soti nan Rs. 160 a Rs. 750 chak mwa. sa a se nan Post-Matric klas Post-gradye. Sepandan, konplo sa a gen yon kritè revni fanmi an. Revni fanmi elèv ST yo pa ta dwe plis pase Rs. 1 lakh annum.

Kandida ki vle aplike pou Bousdetid Haryana Post Matric la ta dwe sonje. Toujou fè efò pou tcheke dat fòm aplikasyon an. Epitou, tcheke kalifikasyon an ak pwosesis aplikasyon an.

 • Konsole trezor konsolide pou elèv yo SC, Haryana

Gen kèk Bousdetid Haryana 2020 ak kouman pou aplike

Sa a se yon lòt bous detid Haryana pou 2021. Gouvènman nan Haryana bay bous sa a. Li disponib pou elèv SC yo. Sepandan, pou kalifye pou bous sa a ou dwe pouswiv yon kou bakaloreya oswa etudyan. Sa a ta dwe soti nan yon inivèsite gouvènman rekonèt nan Haryana.

Epitou, ou dwe fè omwen 60% prezans nan klas la. Bousdetid la bay yon alokasyon chak mwa nan INR 1,000. Li bay liv alokasyon pou achte nan INR 2,000. Epitou, peryòd aplikasyon pou bousdetid sa a se ant janvye jiska fevriye. Sa a se pou chak ane.

Anplis de sa, ou pral gen pou aplike sou entènèt pou bousdetid sa a. Vizite sit entènèt ofisyèl Depatman Edikasyon siperyè, Gouvènman Haryana. Sepandan, nan pwosesis aplikasyon an, ou pral bay sètifika kas. Epitou, ou te bay sètifika domisil Haryana. Anplis de sa, w ap bay Sètifika dènye egzamen an pase.

 • Haryana NTSE pou Elèv Klas 10 (Elèv Jeneral)

Sa a se yon lòt bousdetid Haryana 2021. Li enpòtan pou sonje sa. Haryana NTSE a se yon egzamen bousdetid pou klas 10 elèv yo. Bousdetid NTSE (National Talent Search Examination) se nan de etap. Elèv ki kalifye pou Haryana NTSE dwe pran egzamen NTSE Nivo 2 a. Se egzamen sa a ki te kouri pa NCERT la.

Epitou, elèv ki genyen yon bousdetid NTSE ap resevwa yon kantite lajan bousdetid nan Rs 1,250 pou chak mwa. Sa a se pou klas 11 ak 12. Epitou, yo pral resevwa Rs 2,000 chak mwa. Sa a se pou kou bakaloreya ak etudyan.

Anplis de sa, kandida ki vle aplike pou NTSE Haryana a dwe konsilte NTSE Haryana. Epitou, fè konsiltasyon apwopriye pou konnen:

 • Ki kote pou jwenn fòm aplikasyon an.
 • Epitou, pou dat, kalifikasyon, ak pwosesis aplikasyon an.

Bousdetid NTSE a ouvè pou tout elèv nan kategori a. Sa gen ladan elèv ki nan kategori jeneral la.

 • Bous pou Haryana POSE pou etidyan BSc

Sa a se yon lòt bous detid Haryana nan 2021. Haryana Eta Konsèy pou Syans ak Teknoloji (HSCST) ofri Bousdetid POSE la. Li nan B.Sc. ak M.Sc. elèv yo. Objektif bous sa a se ankouraje edikasyon syans. Bous POSE (Pwomosyon Edikasyon Syans) bay elèv Haryana yo. Li nan pou moun ki patisipe pou sijè debaz ak syans natirèl. Sa a se nan kou sa yo:

 • 3 ane B.Sc.
 • Epitou, pou 4-ane B.Sc.
 • 5-ane entegre M.Sc./MS kol
 • Anplis de sa, pou 2-ane M.Sc.

Elèv yo chwazi anba Bousdetid POSE pral jwenn yon kantite lajan bousdetid chak mwa nan Rs. 4,000. Sa a se pandan 1ye, 2yèm ak 3yèm ane. Epitou, Rs. 6000 pandan 4yèm ak 5yèm ane a.

Anplis de sa, yo bay Bousdetid POSE bay 150 elèv yo. Kandida ki vle aplike pou bousdetid POSE ta dwe sonje. Fè efò pou tcheke dat aplikasyon POSE. Epitou, tcheke kalifikasyon ak pwosesis aplikasyon an.

 • Haryana NMMS pou Klas Elèv 8

Sa a se yon lòt bousdetid Haryana nan 2021. Haryana NMMS se yon bousdetid santral patwone. Li bay asistans finansye. Asistans sa a se pou elèv yo merite nan seksyon ekonomikman pi fèb yo. Li vize pou ede yo kontinye etid yo apre klas 8 la.

Tanpri sonje. Elèv ki soti nan Haryana etidye nan klas 8 yo kalifye pou aplike. Sepandan, pral gen de tès yo. Sa yo se tès la kapasite mantal (MAT) ak tès la aptitid lekòl (SAT).

Elèv ki chwazi anba Haryana NMMS ap resevwa kantite lajan bousdetid la. Sa a se jiska Rs. 12,000 annum (Rs. 1000 chak mwa). Anplis de sa, kandida ki vle aplike yo ta dwe sonje. Asire ou ke ou tcheke dat aplikasyon yo. Epitou, tcheke kalifikasyon an ak pwosesis aplikasyon an.

 • HSCST Fellowship Program pou Ph.D. Elèv yo

Sa a se yon lòt bousdetid Haryana 2021. Pwogram Bousdetid HSCST la se yon opòtinite ekselan. Li nan konsa pou aplikan ki vle pouswiv yon Ph.D. nan yon Inivèsite Haryana. HSCST (State Council for Science and Technology of the State of Haryana) bay sibvansyon rechèch. Sibvansyon sa yo se pou elèv ki te chwazi pou CSIR-JRF la. Epitou, yo pou moun ki posede omwen CSIR-LS NET la.

Kantite lajan sa a bousdetid se Rs 18,000 chak mwa. Sa a se pandan de premye ane yo pou asistan rechèch la. Ak Rs 21,000 pou chak mwa.Epitou, sa a se pou twazyèm ane a ak ane ki vin apre yo. Yon elèv resevwa tou yon kota anyèl 20000 roupi nan inivèsite a.

Kouman pou aplike pou Bousdetid Haryana 2021 sou entènèt

Kandida ki vle aplike pou Bousdetid Haryana 2021 la ka aplike sou entènèt. Sa a ka fè nan pòtal la Haryana. Aplikan yo dwe enskri sou entènèt pou Bousdetid Haryana 2021. Epitou, ranpli detay debaz yo tankou detay edikasyon.

Epitou. telechaje dokiman yo epi soumèt fòm aplikasyon an sou entènèt pou konplete pwosesis aplikasyon an. Dat limit pou aplike pou bousdetid sa a parèt sou sit entènèt ofisyèl la. Pòtal la pou aplikasyon sa a bousdetid sou entènèt se haryana.gov.in.

Li tou:

Kesyon yo mande anpil sou Haryana Bousdetid 2021

Kesyon yo mande anpil sou Haryana Bousdetid 2020

Sa ki anba la yo se kèk nan Kesyon yo mande anpil yo mande sou bous Haryana pou 2021:

1. Ki sa Bousdetid Haryana ye?

Repons:
Li nan sou bay èd finansye ak asistans pou sitwayen Haryana.

2. Ki moun ki patwone bous sa yo?

Repons:
Se bousdetid sa a bay nan depatman byennèt sosyal nan pwograme cast yo ak klas bak. Epitou, li bay pa gouvènman eta Haryana.

3. Konbyen Bousdetid Haryana ki disponib nan 2021?

Repons:

 • Gen anpil nan yo ki disponib. kèk nan yo se:
 • Bousdetid Haryana Post Matric pou Elèv SC yo.
 • Epitou, gen Bousdetid Haryana Post Matric pou Elèv OBC yo.
 • Haryana POSE Bousdetid pou Elèv BSc.
 • Epitou, gen Haryana NMMS pou klas 8 elèv yo.
 • Anplis de sa, gen Pwogram Fellowship HSCST pou Ph.D. Elèv yo.
 • Anplis de sa, gen Haryana NTSE pou Klas 10 Elèv yo (Elèv Jeneral).
 • Scheme Stipend konsolide pou elèv SC, Haryana.
 • Epitou, gen Bousdetid Merit Eta Haryana a.

4. Èske yon moun ka aplike sou entènèt pou bous Haryana

Repons:
Wi.

5. Kijan Pwosedi Enskripsyon sou Entènèt la Tankou?

Repons:
Senp epi fasil. Kòm yon kesyon de reyalite, tanpri sonje. Kandida ki vle aplike pou Bousdetid Haryana 2021 la ka aplike sou entènèt. Sa a ka fè nan pòtal la Haryana. Aplikan yo dwe enskri sou entènèt pou Bousdetid Haryana 2021.
Epitou, ranpli detay debaz yo tankou detay edikasyon. Pòtal la pou aplikasyon sa a bousdetid sou entènèt se haryana.gov.in.

An rezime, li vrèman yon bon moman pou sitwayen Haryana. Epitou, li nan yon opòtinite bèl pou sitwayen Haryana ki gen entansyon plis edikasyon yo.

Anplis de sa, li rekòmande ke si w enterese nan bous detid ki anwo yo ou fè rechèch. Epitou, ou lib pou abònman / pataje enfòmasyon sa a sou tribin medya sosyal ou yo. Ou ta ka ede kèk moun ki bezwen li.

CSN EKIP.

Antre nan adrès imel ou:

Delivre nan TMLT NIGERIA

Antre nan Plis pase 3,500 000 + Lektè sou entènèt Kounye a!


=> Swiv nou sou Instagram | FACEBOOK & Twitter POU DÈNYE MIZAJOU

Ajoute: KOUT-OFF DIABETES nan jis 60 jou! - L ORD OU LA

AVÈTISMAN SOU DWA COPYRIGHT! Sa ki sou sit entènèt sa a pa dwe repibliye, repwodwi, redistribiye swa an antye oswa an pati san pèmisyon oswa rekonesans. Tout sa ki pwoteje pa DMCA.
Se kontni an sou sit sa a afiche ak bon entansyon. Si ou posede kontni sa a & kwè copyright ou te vyole oswa vyole, asire w ke ou kontakte nou nan [[imèl pwoteje]] pote yon plent ak aksyon yo pral pran imedyatman.

Kòmantè yo fèmen.

%d blogueurs tankou sa a: