advertenties: Ontvang toegang tot het 200-niveau en studeer een cursus aan een universiteit naar keuze. Lage tarieven | Geen JAMB UTME. Bel 09038456231

Religieuze oriëntatie, locus of control en aangeleerde hulpeloosheid

ADS! Verzamel tot N300,000 cash in de 2020 Aspire Contest

Religieuze oriëntatie, locus of control en aangeleerde hulpeloosheid.

SAMENVATTING

Het belangrijkste doel van deze studie was om de modererende effecten van religieuze oriëntatie en locus of control op het psychologische fenomeen genaamd aangeleerde ongelukkigheid te onderzoeken. Zeshonderd (600) nieuwkomers in het programma Diploma in Applied Psychology van de Universiteit van Jos namen deel aan het onderzoek.

De studie maakte gebruik van het experimentele ontwerp. Woord anagram werd gebruikt om aangeleerde hulpeloosheid op te wekken en te beoordelen. De hypothese was dat 1. deelnemers die extern gecontroleerd werden, waarschijnlijk meer hulpeloosheid zullen ervaren dan degenen die intern gecontroleerd werden; 2.

Die aangeleerde ervaring van hulpeloosheid zal waarschijnlijk de functie zijn van de religieuze oriëntatie van de deelnemers; 3. dat de interactie van locus of control en religieuze oriëntatie waarschijnlijk een significant effect zal hebben op aangeleerde hulpeloosheid.

Die aangeleerde ervaring van hulpeloosheid zal waarschijnlijk 'de functie zijn van de experimentele toestand van de deelnemers'. De resultaten van de studie toonden aan dat locus of control of religieuze oriëntatie alleen geen significant effect had op aangeleerde hulpeloosheid.

De interactie van religieuze oriëntatie en locus of control had echter een statistisch significant effect op aangeleerde hulpeloosheid (F (1,418) = 5.326, P = .022). Experimentele omstandigheden hadden ook een significant effect op aangeleerde hulpeloosheid F (1, 418) = 77.01 0, P = 0005.).

Er werd ook een nieuwe vondst gedaan. Die religieuze overtuiging had ook een statistisch significant effect op aangeleerde hulpeloosheid (F (2,418) = 5, P = 702).

Aangezien geen van de onafhankelijke variabelen (religieuze oriëntatie of locus of control) alleen een significant effect had op aangeleerde hulpeloosheid, impliceert dit dat een multimodale benadering vereist is om het probleem van aangeleerde hulpeloosheid aan te pakken.

INHOUDSOPGAVE

CERTIFICATIEPAGINA ———– ii
VERKLARINGSPAGINA ———- iii
BEVESTIGING: - - —— iv
TOEWIJZING: ——– vii
TABEL 0F INHOUD: ——- vii i
LIJST VAN TABELLEN: —— xv
SAMENVATTING: ———- xvi

HOOFDSTUK EEN INLEIDING

1.1 ACHTERGROND VAN DE STUDIE —— 1
1.2 DE AARD EN DE STRUCTUUR VAN HET PARADIGMA: - - ——— 6
1.2.1 Objectiviteit versus subjectiviteit: —— 8
1.2.2 Divergentie- en convergentieaanpak: ——10
1.3 PARADIGM SHIFT: ——– 12
1.3.1 Noodzaak van paradigmaverschuiving: -15
1.4 DEFINATIE VAN BEGRIPPEN — 16
1.4.1 Locus of Control ———— 17
1.4.2 Religieuze ideeën - 0
1.4.3 Geleerde hulpeloosheid: —23
1 .4. 4 Attributieformulering: —- 25
1.4.5 Herformulering van hopeloosheid —- 26
5.1 THEORETISCH KADER —— 28
1.6. VERKLARING VAN PROBIEM- 30
1.7 BELANGRIJKSTE DOELSTELLING —–32
1.8 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN ———– 32
1. 9 RELEVANTIE VAN DE STUDIE: 33
1.10 REIKWIJDTE VAN DE STUDIE - 34

HOOFDSTUK TWEE LITERATUUROVERZICHT

2.1 DEBATTEN EN PERSPECTIEVEN OVER DE PLAATS EN WAARDEN VAN RELIGIE IN DE STUDIE VAN PSYCHOLOGIE ——- 36
2.1.1. Voorstanders van de waarden van religie in de psychologie ——– ~ ——— 37
2.1.2. Tegenstanders van de waarden van religie in de psychologie —————- 38
2.2 GELEERD HULPLOOS ONDERZOEK ———— -41
2.3 RELIGIEUZE OUDERLIJK ONDERZOEK: ——— 0
2.4 RELIGIE EN GEESTELIJKE GEZONDHEID: —— 48
2.5. RELIGIE EN PSYCHOLOGISCH WELZIJN: ————– 51
2.6. LOCUS VAN CONTROLE EN GELEERDE HULPLOOSHEID ——– 52
2.7 MENSELIJKE ERVARINGEN EN GELEERDE HULPLOOSHEID ——— 53
2.8 SAMENVATTING VAN DE HERZIENING ——– 54
2.9. STUDIE HYPOTHESEN: --– 54

HOOFDSTUK DRIE MET HOD

3.1 PILOOTSTUDIE ——– 56
3.1.1 Deelnemers ———- 56
3.1.3. Instrument: ——- 56
3.1.4 Procedure: ——— 5 6
3.2. HOOFDSTUDIE —-57
3.2. 1 Deelnemers ————— 5 7
3.2.2. Instrumenten ——59
3.2.3 Ontwerp: ———– 64
3.3 PROCEDURE ——– 68

HOOFDSTUK VIER RESULTATEN

4.1. RESULTATEN VAN HET PILOOTSTUDIE: ——– 70
4.1.1. Betrouwbaarheid: ————- 70
4.1.2. Geldigheid: ——– 72
4.2 RESULTATEN VAN HET HOOFDSTUDIE ———— 77
4.2.1 Frequentieverdeling van studievariabelen ——– 79
4.2.2 Post-hoc voor significante resultaten: ————– 1

HOOFDSTUK VIJF DISCUSSIE

5.1 DISCUSSIE VAN DE RESULTATEN VAN DE PILOOTONDERZOEK ——— 102
5.2. BESPREKING VAN DE BELANGRIJKSTE STUDIERESULTATEN —104
5.2.1 Hypothese één: ———– 104
5.2.2. Hypothese twee - 105
5.2.3. Hypothese drie ——- 106
5.2.4 Hypothese drie —— 107
5.2.5 Conclusie: ————– 1 08

INLEIDING

1.1 Achtergrond van de studie

In de loop der jaren hebben onderzoekers zich zorgen gemaakt over de effecten van bepaalde psychologische variabelen op veelvoorkomende menselijke aandoeningen en problemen (Peterson, Colvin en Lin, 1992, Mikulincer en Nizan, 1988, Malute, 1995).

Veel voorkomende psychische problemen zoals angst, stress, depressie enz., Ondermijnen vaak de vastberadenheid van de mensheid om bepaalde gewenste doelen te bereiken.

Veel psychologische onderzoeken zijn voornamelijk gericht op de bufferende effecten van attributies, cognitieve stijlen en locus of control (Meguigan, 1995, Young en Allen, 1992) op algemene menselijke condities en problemen.

De laatste tijd is de belangstelling verschoven naar het onderzoeken van de modererende rol van religieuze overtuigingen en praktijken bij de algemene psychologische problemen (Herrler en Cohen, 1998).

Religie wint daarom geleidelijk terrein in psychologisch onderzoek vanwege de rol die het speelt in het dagelijks functioneren van de gelovige (Shafranske, 1996).

Zelfs vanuit sociologisch perspectief heeft religie aangetoond effect te hebben op menselijke beslissingen, keuzes en handelingen (Giddens, 2002).

REFERENTIES

Over. (2006). Wat is religie: het probleem van definitie? Netwerk: patent info © 2006 about incs

Abramson, LY, Seligman, MEP, & Teasdale, JD (1978). Geleerd

Hulpeloosheid bij de mens: - kritiek en hervormingen. Journal of Abnormal psychology, 87: 49-94.

Adamu, VYD (2006). Religieuze oriëntatie, gezondheidslocus of control en ervaren stress onder ziekenhuismedewerkers in Abuja, Nigeria. IFE psychologia: een internationaal tijdschrift, 14 (2),

Allport, GW (1966). De religieuze context van vooroordelen Tijdschrift voor de wetenschappelijke studie van religie, 5: 447-45

Allport GW, & Ross, JM (1967). Persoonlijke religieuze oriëntatie en vooroordelen.

Dagboek van persoonlijkheid en sociale psychologie. 5: 432-443

Allport, GW (1960) Traits Revisited. In Broun, LB Psychologie en religie.

Groot-Brittannië: Hazeil Watson & Viney Ltd pp.54-57.

Vul uw e-mailadres:

Geleverd door TMLT NIGERIA

Word nu lid van meer dan 3,500+ lezers online!


=> VOLG ONS OP Instagram | FACEBOOK & TWITTER VOOR LAATSTE UPDATES

ADS: KNOCK-OFF DIABETES IN SLECHTS 60 DAGEN! - BESTEL HIER

AUTEURSRECHT WAARSCHUWING! Inhoud op deze website mag niet opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming of erkenning. Alle inhoud wordt beschermd door DMCA.
De inhoud op deze site is met goede bedoelingen geplaatst. Als u eigenaar bent van deze inhoud en van mening bent dat uw auteursrecht is geschonden of geschonden, neemt u contact met ons op via [[Email protected]] om een ​​klacht in te dienen en zullen er onmiddellijk acties worden ondernomen.

Tags: , , ,

Reacties zijn gesloten.