advertenties: Ontvang toegang tot het 200-niveau en studeer een cursus aan een universiteit naar keuze. Lage tarieven | Geen JAMB UTME. Bel 09038456231

JAMB Government Questions 2020 - Zie JAMB herhaalde vragen

ingediend in tentamen, Jamb News by februari 7, 2020
ADS! Verzamel tot N300,000 cash in de 2020 Aspire Contest

JAMB Government Questions 2020 - Zie JAMB herhaalde vragen.

Joint Admissions en Matriculation Board, JAMB Government, JAMB Government Questions, JAMB Government Questions 2020 | In deze examenhandleiding laat ik je gratis willekeurige vragen van JAMB Government zien. U zult begrijpen hoe de vragen van JAMB Government zijn gesteld en veel andere onderzoeksdetails.

De Joint Admissions and Matriculations Board (JAMB) is een Nigeriaanse toelatingsexamencommissie voor instellingen op tertiair niveau. Het bestuur voert toelatingsexamens uit voor aankomende studenten aan Nigeriaanse universiteiten.

DOELSTELLINGEN

1. In een democratie wordt de soevereine autoriteit uitgeoefend door de
Een volk
B. uitvoerend
C. electoraat
D. wetgever.

2. De agent waardoor de staat politieke socialisatie onderneemt, is de
Een school
B. familie
C. peergroep
D. Drukgroep

3. Unicameral legislature is een gemeenschappelijk kenmerk van
A. presidentialisme
B. parlementarisme
C. unitarisme
D. federalisme

4. Onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is relevant omdat het de rechterlijke macht de macht toekent
A. Bepaal een vaste ambtstermijn voor de rechters
B. verwerp een rechter die de juridische gedragscode heeft overtreden
C. stelt de rechter in staat om te proberen en beslissingen zonder vooringenomenheid te nemen
D. bepaalt een vast salaris voor rechters.

5. In een unitair regeringssysteem is de macht geconcentreerd in het centrum
A. zonder devolutie
B. met deconcentratie
C. met resterende functies
D. zonder resterende functies

6. In een confederatie is het kiesdistrict dat een lid van de wetgevende macht vertegenwoordigt, een
A. senatoriaal district
B. parlementaire kiesdistrict
C. natiestaat
D. regio

7. In een constitutionele monarchie, de autoriteit om de hij te verwijderenad van de staat wordt uitgeoefend door de
A. wetgevende macht
B. hoofd van de regering
C. kast
D. Eerste minister

8. In een parlementair systeem van regering leidt een motie van wantrouwen tot het aftreden van
A. het hele kabinet
B. een individuele minister
C. het hele parlement
D. de premier

9. In een presidentieel regeringssysteem controleert de president de wetgevende macht
A. uitvoerend bevel
B. executive review
C. krachttraining
D. wetgevende orde

10. De economische basis van het feodalisme is
Een hoofdstad
B. landbouw
C. slavernij
D. handel.

11. De oprichting van een klassenloze samenleving is het uiteindelijke doel van
A. communisme
B. kapitalisme
C. socialisme
D. fascisme

12. Een van de bronnen van een grondwet is
A. constitutioneel recht
B. common law
C. ondernemingsrecht
D. wettelijk recht

13. De fundamentele veronderstelling waarop het idee van de rechtsstaat is gebaseerd, is
A. rationaliteit van mensen
B. gelijkheid van mensen
C. liefde voor sociale rechtvaardigheid
D. suprematie van de grondwet

14. Het principe van scheiding van macht werd populair gemaakt door
A. John Locke
B. Baron de Montesquieu
C. Thomas Hobbes
D. Niccolo Machiavelli

15. Gedelegeerde wetgeving verwijst naar de wetten van
A. de wetgevende macht
B. militaire regeringen
C. burgerregeringen
D. niet-wetgevende organen

16. De wet van de deelstaatregeringen staat bekend als
A. edicten
B. acts
C. decreten
D. Verordeningen

17. De wet van smaad beperkt de vrijheid van een burger van
A. associatie
B. beweging
C. aanbidding
D. uitdrukking

18. De eerste franchise in de geschiedenis van het democratische proces is
A. vrouwelijke franchise
B. mannelijke franchise
C. universele franchise
D. eigendomsfranchise

19. Een belangenorganisatie die leden erkent en zaken doet volgens de vermelde regels wordt beschreven als
A. institutioneel
B. organisatie
C. associational
D. niet-associatief

20. Een belangrijke invloed op de formulering van de publieke opinie is
A. openbare tijdschriften
B. peergroepen
C. het gezin
D. de massamedia

21. De hoogste rang in de ambtenarij staat bekend als de
A. technisch kader
B. administratief kader
C. executive kader
D. administratief kader

22. Het pre-koloniale Yoruba politieke systeem als geheel kan het best worden omschreven als een
A. confederatie van monarchieën en chiefdoms
B. federatie van chiefdoms en plaatsen
C. sterk gecalcineerde koninkrijk
D. confederatie van chiefdoms en plaatsen

23. De belangrijkste motivatie van de Britse kolonisatie van Nigeria was om
A. spreid religie uit
B. voldoen aan Britse economische belangen
C. westernize Nigerianen
D. Nigeria beschermen tegen externe aanvallen

24. Het systeem van de Autoriteit was het meest effectief en succesvol in
A. West-Nigeria
B. Mid-Western Nigeria
C. Noord-Nigeria
D. Eastren Nigeria.

25. Het proces van nationalisme werd versneld door
A. snelle economische ontwikkeling
B. de komst van christelijke zendelingen
C. de ondertekening van het Atlantisch handvest
D. verbetering van de oorlogstactiek

26. Een gemeenschappelijk kenmerk van de eerdere politieke partijen in Nigeria was dat zij
A. begon als sociaal-culturele organisaties
B. werden gevormd door de overheid
C. waren niet-elitair van aard
D. werden gesteund door de kolonialisten.

27. Volgens de 1999-grondwet is de bevoegdheid om oorlog te verklaren berust bij de
A. wetgevende macht
B. uitvoerend
C. Nationale Raad van Staten
D. Nationale Veiligheidsraad

28. Een opvallend kenmerk van de 1979-grondwet was de
A. vertrek van het parlementaire naar het presidentiële systeem
B. behoud en verschansing van het republikanisme
C. introductie van unicameralisme in Nigeria
D. introductie van een federale structuur.

29. De twee kamers van gekozen nationale vertegenwoordiger in Nigeria worden genoemd
A. het parlement
B. de senaat
C. House of Assembly
D. de Nationale Assemblee

30. Het gerechtelijk apparaat met betrekking tot de nationale gedragscode ligt bij de
A. Gerechtelijke servicecommissie
B. Gedragscode Tribunaal
C. Openbare klachtencommissie
D. Gedragscode Bureau

31. In de Tweede Republiek vormde de heersende Nationale Partij van Nigeria een alliantie met de
A. Eenheidspartij van Nigeria
B. Nigeria Volkspartij
C. Grote Nigeria Volkspartij
D. Nigeria Advance Party

32. De relatie tussen de lagen van de overheid in Nigeria kan worden omschreven als een van
A. onafhankelijke co-existentie
B. Coördinatie en onafhankelijke jurisdictie
C. vrijwillige achterstelling
D. superieur-ondergeschikte coëxistentie

33. De 1976 Local Government Reforms in Nigeria transformeerden de relatie tussen staten en lokale overheid in een van
A. meester en knecht
B. partnerschap en samenwerking
C. gelijkheid
D. achterstelling

34. Overheidsbedrijven die in de economische sector actief zijn, worden aangeduid als
A. openbare nutsbedrijven
B. overheidsbedrijven
C. publieke investeringen
D. openbare diensten.

35. Het verschil tussen gecommercialiseerde en geprivatiseerde bedrijven is dat in de eerste
A. particulier bezit is dominant
B. publiek eigendom is dominant
C. overheid subsidieert kosten
D. winstmotief is recessief

36. De instantie die verantwoordelijk is voor het beheer van de personeelszaken van het hoger personeel van de lokale overheid in
Nigeria is het
A. Local Government Council
B. Staatscommissie van de rijksdienst
C. Senior staff commissie
D. Commissie voor lokale overheidsdiensten

37. De directe aanleiding voor de 15 1996-staatsgreep van januari in Nigeria was de
A. Kano-rellen
B. Tiv-rellen
C. verkiezingscrisis in de westelijke regio
D. crisis over de volkstelling.

38. Nigeria toonde haar inzet voor het beleid van niet-afstemming tijdens het regime van
A. Muhammadu Buhari
B. Johnson Aguiyi-Ironsi
C. Murtala Muhammed
D. Ibrahim Babangida

39. Nigeria's steun voor de Zuid-Zuid-samenwerking is gebaseerd op haar verlangen om
A. bevorder economisch inzicht in de Derde Wereld
B. de politieke en militaire overheersing door grootmachten tegengaan
C. haar leiderschapsrol in Afrika te bevestigen
D. haar niet-gelieerde beleid promoten

40. De relatie van Nigeria met zwarte politieke gemeenschappen buiten Afrika is voortgebouwd
A. economische overwegingen
B. gedeelde politieke aspiraties
C. waargenomen culturele affiniteiten
D. verwachtingen van politieke steun van hen

41. De eenmalige president van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties was
A. Maitama Sule
B. Joseph Garba
C. Ibrahim Gambari
D. Arthur Mbanefo

42. De leiders die de transformatie van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid in de Afrikaanse Unie hebben geleid, zijn afkomstig
A. Zuid-Afrika, Libië en Zambia
B. Nigeria, Libië en Zuid-Afrika
C. Nigeria Liberia en Kenia
D. Algerije, Libië en Marokko

43. De landen waar Nigeria deelnam aan de vredesoperaties van ECOMOG waren
A. Liberia en Guinee
B. Sierra Leone en Coted'Ivoire
C. Senegal en Coted'Ivoire
D. Liberia en Sierra Leone

44. Het permanente lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is
A. Groot-Brittannië, Japan, Australië, Germay en de Verenigde Staten
B. Duitsland, Frankrijk, Polen, Hongarije en China
C. de Verenigde Staten, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en China
D. de Verenigde Staten, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Japan

45. Een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties is het
A. Wereldgezondheidsorganisatie
B. Algemene vergadering
C. Internationaal Hof van Justitie
D. Internationaal Olympisch Comité

46. Met de toelating van Aziatische en Afrikaanse landen tot het Gemenebest, de koningin van
Engeland werd het
A. staatshoofd van deze landen
B. hoofd van de regering van deze landen
C. beschermheer van het Gemenebest
D. voorzitter van het Gemenebest

47. Een groot probleem van de ter ziele gegane Organization of Africa Unity was
A. ideologische verschillen
B. Taalbarrière
C. ontoereikende middelen
D. culturele diversiteit

48. Het Verdrag van Lagos van mei 28TH 1975 leidde tot de vorming van de
A. Economische Commissie voor Afrika
B. Economische gemeenschap van West-Afrikaanse staten
C. Lagos Plan van Aanpak
D. Afrikaanse economische top

49. De huidige uitvoerend secretaris van de ECOWAS is
A. Lansans Kouyate
B. Abubakar Qattara
C. Mohammed Ibn Chambers
D. Abbas Bundu

50. De verantwoordelijkheid voor de toelating van nieuwe leden tot de OPEC berust bij de
A. Raad van Bestuur
B. Conferentie
C. Secretariaat
D. Summit.

Klik hier om volledige vragen en antwoorden te zien

Als u ons nodig heeft om u op het juiste moment te helpen met meer bijgewerkte informatie JAMB Government stelt vragen bij 2020, geef ons alstublieft uw telefoonnummer en e-mailadres op in het opmerkingenveld hieronder. Voel je ook vrij om elke vraag met betrekking tot deze gids te stellen.

Wat is jouw mening hierover? We zijn ervan overtuigd dat dit artikel nuttig was, zo ja, aarzel dan niet om deze informatie met je vrienden te delen op Facebook, Twitter, WhatsApp en Google plus.

CSN Team

Vul uw e-mailadres:

Geleverd door TMLT NIGERIA

Word nu lid van meer dan 3,500+ lezers online!


=> VOLG ONS OP Instagram | FACEBOOK & TWITTER VOOR LAATSTE UPDATES

ADS: KNOCK-OFF DIABETES IN SLECHTS 60 DAGEN! - BESTEL HIER

AUTEURSRECHT WAARSCHUWING! Inhoud op deze website mag niet opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming of erkenning. Alle inhoud wordt beschermd door DMCA.
De inhoud op deze site is met goede bedoelingen geplaatst. Als u eigenaar bent van deze inhoud en van mening bent dat uw auteursrecht is geschonden of geschonden, neemt u contact met ons op via [[Email protected]] om een ​​klacht in te dienen en zullen er onmiddellijk acties worden ondernomen.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Reacties (108)

Trackback URL | Reacties RSS Feed

 1. Ajape Ayobami Joseph zegt:

  Alsjeblieft ik heb 2018 jamb voorbij vraag nodig en beantwoord mijn No 08149513365,
  [Email protected]

 2. Genade zegt:

  Ik heb alsjeblieft vragen en antwoorden nodig voor:
  Overheid
  Literatuur in het Engels
  Engels
  CRS
  En biologie

 3. benard chidinma zegt:

  alsjeblieft, ik heb vragen uit het verleden over overheid, economie, engels en wiskunde nodig

 4. Okunlade zegenen zegt:

  Pls in need govt en economis 2018 vraag en antwoord pls help me

 5. Dennis zegt:

  Ik heb economie overheid n crs nodig

  ik heb op woensdag

 6. K.flames zegt:

  okay

 7. Emmanuel Isaac Akwashiki zegt:

  Plz moet de juiste vragen en antwoorden van het Engels, de regering, Lit. In het Engels en Christian Rel. Weet dat ik aan het schrijven ben Examen op dinsdag, maart 13, 2018 By 01: 30 pm pls help me dit is mijn nummer 08060364959

 8. Suzzy zegt:

  Ik heb de antwoorden dan nodig, heb ik nodig
  Verlicht in het Engels
  CRS
  ENGELS
  GOVT PLS.
  Voor 2018 deurpost

 9. Imoleoluwatan zegt:

  Ik heb wiskunde, economie en overheid nodig 08135406898
  http://[Email protected]

 10. Deborah zegt:

  Ik heb ans nodig voor ds vragen..09032339048

 11. Zondag Godwin zegt:

  Pls en pls die ik heb gepast geef wuna geld maar ik heb slechts govt nodig, c. R. S, economie ... Juiste antwoorden ..

 12. Osarumwense zegt:

  pls Ik heb hulp nodig op de 12 woensdag govt crs verlicht in het Engels en gebruik van het Engels

 13. Glorie zegt:

  Alsjeblieft, ik heb Engelse en Engelse vragen en antwoorden nodig

 14. Bisola zegt:

  bedankt! pls help me met jamb vraag en antwoord gov, litra, engels en economisch. Ik heb mijn examen maandag 12-03-2018

 15. Bisola zegt:

  bedankt! help me met de dagboekvraag en beantwoord gov, litra, economisch. Ik heb mijn examen maandag 12-03-2018

 16. ben zegt:

  Ik heb overheid, biologie en economie nodig

 17. umeh chinemelum zegt:

  help me met jamb en beantwoord Engelse biologie literatuurgovenment

 18. umeh chinemelum zegt:

  Engels
  overheid
  verlicht in het Engels
  biogloy

 19. Kennyrojer zegt:

  Ik heb D wiskunde, Engels, Economie en Government.09036670555 nodig

 20. Taiwo zegt:

  Ik heb wiskunde, economie, Engels en govt nodig, diz is mijn telefoon nummer 08148808345

 21. Jacob Joseph zegt:

  09095004038 is mijn nummer Help mij met toegangsdeur Antwoord eco, eng, crs, gov pls help help

 22. FLORENCE zegt:

  PLS Ik heb Engels, overheid, literatuur en crk nodig

 23. imam taiye hassan zegt:

  2018 vraagt ​​gov, lit eng

 24. abdulfatai Ahmed zegt:

  plz Ik heb een goed antwoord nodig voor economische, literatuur-in-het-Engels, overheid

 25. Zegen zegt:

  Hoe abonneer ik me

 26. OLUWASEYI zegt:

  pls! Ik heb een goed antwoord nodig van regering, literatuur en crk

 27. Onyeka zegt:

  Pliz ik heb meer 2018-vragen over de overheid en hun oplossingen nodig.

 28. Rita Eyo zegt:

  alsjeblieft ik heb morgen literatuur en Engels nodig van 10 ben

 29. Rita Eyo zegt:

  IK HOU ECHT VAN DIT EN IK HEB JE HULP NODIG

 30. Racheal zegt:

  Pls I Need 2018 Lit In Eng Answers

 31. Schoonheid Ebere zegt:

  pls, ik heb overheid, economie, literatuur en Engels nodig

 32. Ayomide zegt:

  hallo ik heb Engels, regering, economie en crs nodig, help me alsjeblieft.

 33. David zegt:

  hallo ik heb vragen en antwoorden nodig voor overheid, Engels, Lit in het Engels en CRK

 34. Gideon zegt:

  pls in nood govt, wiskunde, economie, Engels, ans op 2018 deurpost

 35. Elizabeth zegt:

  alsjeblieft Ik heb vragen en antwoorden nodig over Engels, Government, CRK, Literature.

 36. Almizan Muhammad Kyari zegt:

  Hallo

 37. shittu kaosarat zegt:

  pls ik nodig heb, help m avin examen morgen door 7am nd m avin probleem wif math nd govt

 38. Pls guyz Ik heb Engelse literatuur nodig overheidseconomie schrijf morgen 08121151294

 39. Ibukun zegt:

  Ik heb antwoorden nodig op de vraag van de overheid

 40. nico zegt:

  Leuke negen is crs regering Engels landbouw op de 18 alstublieft

 41. Emmanuel zegt:

  mijn examen is vandaag 17 Ik heb de Engelse 09071074103 van de overheid nodig

 42. olutola iyanuoluwa gunst zegt:

  Ik heb D antwoorden nodig om de overheidsvraag te beantwoorden

 43. Demilade zegt:

  Mooie en goede baan. Blijf me op de hoogte houden op gvt, crk, lit eng en eng lang. Tanx

 44. ayomide zegt:

  pls Ik heb echt literatuur, Crk en overheidsvraag nodig. Ik heb examen op d 18th pls deed mijn telefoonnummer 09061167785

 45. I Have Exam On Thursday Door 7.00am So I Need Engels Crs Govt Literature Mijn telefoonnummer is 08038879442

 46. Gods wil zegt:

  ben dankjewel

 47. Gods wil zegt:

  mijn examen is van 1: 30 vandaag plss ik heb eng..overheid nodig .. crk..en fijne kunst ... .. mijn nummer 09099497113

 48. Joshua zegt:

  Mijn nummer 08132065460 schrijf mijn door 1 30pm vandaag eng.math.gov.eco

 49. Joshua zegt:

  Mijn nummer 08132065460

 50. Ifeoluwa zegt:

  Ik heb behoefte aan literatuur, overheid, Engels & irk vóór woensdag.

 51. Oluwo Angela zegt:

  Ik heb Engelse, Literatuur-, overheids- en economische antwoorden nodig die ik morgen schrijf door 1: 30pm, alsjeblieft 07062239163

 52. Oluwo Angela zegt:

  Ik heb Engels nodig, exons, regering, literatuur, ik schrijf morgen door 1: 30pm

 53. Chinenye zegt:

  plz ik moet d antwoorden voor deze vraag en literatuur, vraag en antwoord vraag en antwoord 08037229622

 54. Nathan zegt:

  08169386290

 55. Bamidele zegt:

  Ik heb govt, economisch, wiskundig n Engels nodig. Ik heb papieren op 17TH en vrijdag kan je me vriendelijk sturen voor vrijdag, ik bedoel als donderdag of woensdag avond. Stuur het beide sms'en e-mail bedankt.

 56. kasimu muhammad. zegt:

  hel voor mij

 57. kom op zegt:

  07061159490 neem alsjeblieft examen morgen mee, kunststudent pls

 58. kom op zegt:

  07061159490

 59. Lilian zegt:

  kan je antwoorden op deze vragen sturen?

 60. Ik heb examen vrijdag 19 mei door 7.00am. Mijn vakdidactiek, literatuur, overheid, economie. Mijn nummer_09063163288. [Email protected]

 61. charles zegt:

  07067610720Charles
  econs
  bio
  eng
  govt

 62. charles zegt:

  heb economie nodig
  biologie
  overheid
  Engels
  Que's $ en

 63. Amuzie leuk zegt:

  alsjeblieft, ik heb jambvragen nodig over verlichte eng-regeringen, Engels, economisch voor 12midnight, schrijf alsjeblieft morgen

 64. Maria zegt:

  Ned literatuur govt Eco's on wed my is 7 am

 65. ayomide zegt:

  help mee mhe out met meer update mijn examen is op donderdag door 9am. gmail; [Email protected]

 66. Ik heb vandaag literatuur en de overheid nodig van 1: 30pm
  08145234405

 67. Uduak zegt:

  Pls ben op woensdag geschreven door 9oclock, help me. Ik wil de juiste vragen en antwoorden, bedankt

 68. paus zegt:

  Hartelijk bedankt

 69. Zainab zegt:

  Pls, ik heb antwoorden nodig op de vragen van overheid 2017

 70. tolu zegt:

  Ik heb overheidsvraag en antwoord nodig voor morgen, dat is 15 mei.

 71. JACOB AKARI zegt:

  Alsjeblieft ik heb wiskunde, econs, gov, eng, pls mijn examen is op woensdag pls ik echt nodig heb ur help plz.

 72. Stephen zegt:

  Hallo ben stephen ben aan het schrijven
  Economics, overheid, crs, engels
  mijn nummer is 07019551142

 73. Vandi zegt:

  Overheid, Engels, economie en begin
  Schrijf op 15 / 05 / 2017 (morgen) 9: 00 ben
  07018850709 [Email protected]

 74. keilvin zegt:

  de antwoorden op de vraag van de regering zijn ze nog niet uit

 75. Damzzy b zegt:

  Ik heb literatuur en literatuur nodig

 76. adebayo geloof zegt:

  schrijf mijn dag op donderdag, by1: 30pm. alsjeblieft ik heb literatuur, overheid, crs en Engelse correcte vragen en antwoorden nodig

 77. Dami zegt:

  08079258408

 78. Moris zegt:

  Help me met meer updates. Mijn examen is donderdag, mijn Gmail is [Email protected] .. over overheid en wiskunde

 79. Samuel zegt:

  help me met de antwoorden van de overheid

 80. Abubakar zegt:

  Dit is mijn telefoonnummer voor in het geval dat het antwoord aan mij onderwerp, overheid, economie, landbouw en Engels 08182688212 wordt verzonden

 81. Gloria zegt:

  Pls. Ik heb een vraag voor literatuureconomisch bestuur met Engels. Mijn examens zijn dinsdag

 82. eunice zegt:

  alsjeblieft ik heb overheid, crk en engels nodig. 07067682126

 83. Ahmed yakubu zegt:

  Ik heb een vraag en antwoord van de overheid en een verlichte arbeider nodig

 84. jessy zegt:

  alsjeblieft ik heb echt hulp nodig met literatuur, overheid, Engels en economie b
  Efeer 16th alstublieft.09033953428 mag

 85. vrede ade zegt:

  Ik moet ook voor de economie

 86. jamb engels mathe gov commerce ans deze zondag

 87. ikenna ikebudu zegt:

  jamb engels mathe gov commerce ans tomorow

 88. genade zegt:

  plaats andere vragen over literatuur, Engels en CRS

 89. andrew joseph ebolo zegt:

  pls Ik wil antwoord op dis vragen dankzij

 90. Gelukkig zegt:

  Ik heb vragen over Engels, overheid, economie en wiskunde nodig n antwoorden dz weekend b4 maandag .. 15th mei 2017

 91. Abdulahi zegt:

  pls ik heb het antwoord nodig voor eng, lit, irs en gov.

 92. Abubakar Rabiu zegt:

  Ik heb Engelse economie-literatuur nodig in het Engels en de regering voor dinsdag. Hier is mijn nummer 08106403815

 93. [Email protected] ik vind dit echt leuk maar ik heb hulp nodig pls

 94. Lekan zegt:

  08107367027

 95. apanisile olalekan Isaac zegt:

  08100963980 Ik heb hulp nodig

 96. genade zegt:

  alsjeblieft ik heb economie, overheid en engels vraag en antwoorden nodig

 97. Gbolahan zegt:

  09023495190

 98. stanley zegt:

  alsjeblieft ik heb antwoorden op deze vragen nodig. Bedankt (09023603316)

 99. zondag noah zegt:

  TANKS MAAR PLS IK HEB HET ANTWOORD BEGONNEN

 100. oni bolaji zegt:

  Ik heb vragen van overheidsliteratuur nodig

 101. Olukoya durft olusegun zegt:

  Ik heb Engelse literatuur en economie van de overheid nodig

 102. Dorathy zegt:

  alsjeblieft ik heb de antwoorden op de vraag nodig

 103. Emmanuel zegt:

  Ik heb Engels, literatuur en crk qstn nodig en antwoorden vóór dinsdag 16 kan plz

 104. aminat mamudu zegt:

  zeer goed